اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:50

آتا

TBZ5615

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

11:25:00

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 11:50

آسمان

IRC3961

اراک

نشست | پایان دریافت بار

4

11:35:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB8053

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

11:40:00

MDC-DC-9-82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:15

کاسپین

CPN6905

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

12:35:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:25

آتا

TBZ5640

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

12:20:00

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:45

زاگرس

IZG4108

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

8

12:55:00

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ساها

IRZ170

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

13:40:00

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

آسمان

IRC836

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

14:50:00

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

نشست | پایان دریافت بار

6

13:40:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

14:15:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

14:15:00

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ساها

IRZ165

کیش

نشست | پایان دریافت بار

6

14:45:00

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA268

تهران

تاخیر

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:30

کاسپین

CPN028

تهران

نشست

15:40:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:45

آسمان

IRC605

نوشهر

اعلام ورود

15:45:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:50

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:20

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

قشم

QSM1202

تهران

باطل شد

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA266

اردبیل

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:45

تابان

TBN6232

کرمانشاه

طبق برنامه

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

تابان

TBN6324

تهران

باطل شد

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

کیش

KIS7169

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:15

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

ایران ایر

IRA468

تهران

تاخیر

MDC-DC-9-80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

قشم

QSM1204

اصفهان

باطل شد

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB8064

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:30

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه

M83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:20

آتا

TBZ5707

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:30

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:40

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 02:00

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 04:45

ایران ایرتور

IRB8079

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

ایران ایر

IRA484

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

ایران ایر

IRA462

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:05

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

قشم

QSM1254

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

کاسپین

CPN6980

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB8053

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:25

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA230

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ساها

IRZ169

اردبیل

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

قشم

QSM1202

تهران

باطل شد

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5727

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:45

تابان

TBN6329

تهران

پرواز كرد

6

1397-06-31 11:50

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB8076

آبادان

پرواز كرد

15, 16

1397-06-31 12:37

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:15

زاگرس

IZG4040

تهران

پرواز كرد

25, 26

1397-06-31 12:44

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:20

ایران ایرتور

IRB969

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آسمان

IRC604

نوشهر

پرواز كرد

7

1397-06-31 12:40

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:40

کاسپین

CPN027

تهران

پرواز كرد

10

1397-06-31 12:47

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:50

آتا

TBZ5616

تبریز

پرواز كرد

27, 28

1397-06-31 12:58

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1397-06-31 13:12

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:05

کاسپین

CPN023

تهران

پرواز كرد

8

1397-06-31 13:27

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:45

تابان

TBN6223

تهران

پرواز كرد

4

1397-06-31 14:49

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:50

تابان

TBN6231

کرمانشاه

پرواز كرد

6

1397-06-31 14:57

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1397-06-31 15:16

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:05

آسمان

IRC837

اهواز

آماده پرواز

8

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

پرواز كرد

17, 18

1397-06-31 15:26

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

در حال سوار شدن

1, 2, 3

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:10

ساها

IRZ163

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

10

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:20

کاسپین

CPN6958

اصفهان

دريافت كارت پرواز

4

M83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:35

آسمان

IRC601

تهران

دريافت كارت پرواز

7

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:50

کاسپین

CPN6922

ساری

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

6

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:20

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:25

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

8

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:40

قشم

QSM1205

اصفهان

باطل شد

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:55

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

9

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

15, 16

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

14

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

17, 18

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

1

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ایران ایر

IRA403

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:45

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:50

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:55

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6325

تهران

باطل شد

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:15

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:20

ایران ایر

IRA469

تهران

| تاخیر - 00:15

MDC-DC-9-80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش

KIS7168

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:40

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:10

قشم

QSM1203

تهران

باطل شد

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8065

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:40

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:30

تابان

TBN6205

اصفهان

| تاخیر - 01:30

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB8052

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ماهان

IRM1014

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA231

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA485

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

قشم

QSM1255

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

ساها

IRZ168

اردبیل

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:55

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5726

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

کاسپین

CPN6981

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA463

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

قشم

QSM1207

شیراز

باطل شد

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

تابان

TBN6231

کرمانشاه

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

قشم

QSM1203

تهران

باطل شد

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:15

کام ایر

KMF921

هرات

نشست | پایان دریافت بار

3

12:00:00

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

قشم

QSM2296

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:15

العربیه

ABY205

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

2

13:45:00

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ماهان

IRM5003

نجف

نشست

1

15:20:00

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

العراقيه

IAW1181

نجف

باطل شد

737-800

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:50

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:30

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:45

العراقيه

IAW1183

بغداد

باطل شد

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:45

امارات

UAE965

دبی

طبق برنامه

B777

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 02:15

ماهان

IRM5087

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 03:30

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 04:40

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

کام ایر

KMF903

کابل

طبق برنامه

340

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

کام ایر

KMF929

مزارشریف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

کام ایر

KMF921

هرات

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

ماهان

IRM5081

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

قشم

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

قشم

QSM2292

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

العراقيه

IAW1181

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

العراقيه

IAW1183

بغداد

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:00

کام ایر

KMF920

قندهار

پرواز كرد

1397-06-31 12:50

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

كويت

KAC512

کویت

پرواز كرد

1397-06-31 13:07

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:15

کام ایر

KMF922

هرات

پرواز كرد

1397-06-31 13:01

MDC-DC-3

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:45

قشم

QSM2297

نجف

پرواز كرد

1397-06-31 13:52

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

العربیه

ABY206

شارجه

پرواز كرد

1397-06-31 14:47

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA669

کویت

| تاخیر - 18:10

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM5088

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

العراقيه

IAW1182

نجف

باطل شد

737-800

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:50

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 01:35

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 01:45

العراقيه

IAW1184

بغداد

باطل شد

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 03:00

امارات

UAE966

دبی

طبق برنامه

777

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 04:20

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:15

ماهان

IRM5082

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه

737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

کام ایر

KMF904

کابل

طبق برنامه

340

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

کام ایر

KMF930

مزارشریف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

قشم

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

قشم

QSM2293

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کام ایر

KMF922

هرات

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

العراقيه

IAW1182

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

737-800

۱ مهر ۱۳۹۷