اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:20

تابان

TBN6210

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

21:35:00

MD.88

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN6945

کیش

نشست | پایان دریافت بار

3

22:05:00

M83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

22:00:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

ایران ایر

IRA468

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

22:05:00

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم

QSM1206

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

00:25:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

تابان

TBN6224

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

22:55:00

MD.88

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

کیش

نشست | پایان دریافت بار

7

22:25:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

23:25:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:59

آتا

TBZ5727

اهواز

باطل شد

MDC-DC-3

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 00:10

آتا

TBZ5621

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

00:05:00

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB968

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

00:15:00

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

قشم

QSM1200

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:05

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

وارش

VAR5802

ساری

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

قشم

QSM1310

همدان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

ساها

IRZ167

ارومیه

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:40

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

وارش

VAR5813

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

کاسپین

CPN6935

شیراز

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:59

آتا

TBZ5727

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN041

تهران

پرواز كرد

10

1397-08-27 23:12

M83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

وارش

VAR5819

تهران

پرواز كرد

25, 26

1397-08-27 22:25

737-500

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

کاسپین

CPN029

تهران

پرواز كرد

8

1397-08-27 23:00

M83

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

تهران

پرواز كرد

20, 21, 22

1397-08-27 23:24

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-08-27 22:48

A300-600

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

قشم

QSM1203

تهران

پرواز كرد

4

1397-08-28 00:59

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

تابان

TBN6209

اصفهان

پرواز كرد

6

1397-08-27 22:51

MD.88

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

1

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

3, 4

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

قشم

QSM1311

همدان

طبق برنامه

1

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

10

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:05

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

ساها

IRZ166

ارومیه

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

وارش

VAR5812

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:05

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

قشم

QSM1201

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

وارش

VAR5803

ساری

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آتا

TBZ5726

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN6934

شیراز

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 00:01

العراقيه

IAW1183

بغداد

باطل شد

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 02:00

ماهان

IRM5085

نجف

باطل شد

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 02:50

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

قشم

QSM2296

نجف

باطل شد

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA662

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:55

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

ماهان

IRM5045

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

العراقيه

IAW1181

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 01:00

العراقيه

IAW1184

بغداد

باطل شد

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 03:10

ماهان

IRM1149

کابل

دريافت كارت پرواز

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 04:00

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

دريافت كارت پرواز

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:00

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM5046

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:45

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

قشم

QSM2297

نجف

باطل شد

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

ایران ایر

IRA663

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

العراقيه

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

العراقيه

IAW1182

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۸ آبان ۱۳۹۷