اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:40

کاسپین

CPN6935

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

18:35:00

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

19:25:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

زاگرس

IZG4102

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

7

20:00:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

20:30:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

ماهان

IRM1037

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

20:50:00

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

21:25:00

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

قشم

QSM1250

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

21:05:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB968

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

21:05:00

MDC-DC-3

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

تابان

TBN6210

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

21:25:00

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4318

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

21:40:00

737-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

وارش

VAR5811

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

7

21:20:00

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

کاسپین

CPN028

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

3

22:00:00

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

تابان

TBN6224

تهران

تاخیر

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

22:00:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 00:10

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:25

قشم

QSM1254

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

قشم

QSM1302

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

ماهان

IRM1091

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

سپهران

SHI4322

عسلویه

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

وارش

VAR5805

رشت

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

وارش

VAR5803

ساری

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

قشم

QSM1304

آبادان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

پرواز كرد

7

1397-09-19 19:44

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN6934

شیراز

پرواز كرد

9

1397-09-19 19:33

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

پرواز كرد

15, 16

1397-09-19 20:30

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

پرواز كرد

23, 24

1397-09-19 21:19

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

پرواز كرد

10

1397-09-19 21:43

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

قشم

QSM1251

تهران

پرواز كرد

4

1397-09-19 21:53

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

کاسپین

CPN023

تهران

پرواز كرد

7, 8

1397-09-19 22:13

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

در حال سوار شدن

1, 2, 3, 4

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

وارش

VAR5819

تهران

در حال سوار شدن

23

737-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN029

تهران

در حال سوار شدن

9

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

تابان

TBN6209

اصفهان

در حال سوار شدن

5, 6

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

دريافت كارت پرواز

15, 16

MDC-DC-3

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

1

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

3, 4

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

سپهران

SHI4323

عسلویه

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:50

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ماهان

IRM1090

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

وارش

VAR5804

رشت

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

قشم

QSM1305

آبادان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

قشم

QSM1255

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

قشم

QSM1303

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

وارش

VAR5802

ساری

طبق برنامه

737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:30

العراقيه

IAW1181

نجف

باطل شد

737-800

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 00:01

العراقيه

IAW1183

بغداد

باطل شد

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 01:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 02:50

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

قشم

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:50

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM5110

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

العراقيه

IAW1181

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

فلای دبی

FDB 253

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تاجیک

TJK107

دوشنبه

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

پرواز كرد

1397-09-19 18:38

737-800

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

العراقيه

IAW1182

نجف

باطل شد

737-800

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 01:00

العراقيه

IAW1184

بغداد

باطل شد

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 02:30

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 03:10

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 04:00

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM5111

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

قشم

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

العراقيه

IAW1182

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

تاجیک

TJK108

دوشنبه

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷