اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:10

ایران ایر

IRA405

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

تابان

TBN6301

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:40

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:05

قشم

QSM1218

تهران

باطل شد

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:35

کاسپین

CPN6964

مشهد

باطل شد

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

ماهان

IRM4559

خارک

طبق برنامه

146-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:25

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B.727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA404

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:30

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:50

قشم

QSM1219

تهران

باطل شد

F-27-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کاسپین

CPN6965

مشهد

باطل شد

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ماهان

IRM4558

خارک

طبق برنامه

146-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B.727

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ