اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:30:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB970

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:25

قشم

QSM1219

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-08-27 21:40

F-27-500

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-08-27 22:50

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB971

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ