اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1261

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

18:30:00

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

19:10:00

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

19:50:00

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3462

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

20:00:00

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC3872

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:50:00

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

آتا

TBZ5613

تهران

تاخیر - 23:10

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7022

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

22:05:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1282

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

22:10:00

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6235

تهران

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

ایران ایر

IRA3501

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:25

زاگرس

IZG4102

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1397-09-19 18:53

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 18:40

کارون

KRU2622

اهواز

پرواز كرد

3, 4

1397-09-19 18:45

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1260

قشم

پرواز كرد

9

1397-09-19 19:32

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

کاسپین

CPN6905

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1397-09-19 20:15

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6210

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1397-09-19 20:17

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3313

تهران

پرواز كرد

9

1397-09-19 20:42

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC3873

اهواز

پرواز كرد

4

1397-09-19 20:38

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1397-09-19 20:48

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آتا

TBZ5614

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:40

16, 17

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1283

تهران

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

9

f100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7023

كيش

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

13, 14

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3463

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

تابان

TBN6234

تهران

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:30

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:25

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:25

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۷