اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:30

کیش

KIS7062

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

12:35:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

کیش

KIS7181

مشهد

باطل شد

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3364

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

13:45:00

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3388

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم

QSM1226

ساری

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

طبق برنامه

737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:25

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:55

ایران ایر

IRA346

اصفهان

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:40

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

قشم

QSM1308

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:00

آسمان

IRC3976

کرمانشاه

پرواز کرد

3, 4, 5

1397-06-31 12:30

boeing734

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ایران ایر

IRA257

تهران

پرواز کرد

11

1397-06-31 12:40

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کیش

KIS7063

کیش

پرواز کرد

2, 3

1397-06-31 13:30

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:30

قشم

QSM1221

تهران

دریافت کارت پرواز

9

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:15

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ایران ایر

IRA347

اصفهان

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:40

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:10

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم

QSM1309

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۷