اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3388

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

22:45:00

ATR-72-500

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

قشم

QSM1256

گرگان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3

1397-08-27 22:10

A310

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

قشم

QSM1257

گرگان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:35

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷