اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:25

ایران ايرتور

IRB914

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:35:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

آسمان

IRC860

تهران

تاخیر

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

اعلام ورود

22:25:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

آسمان

IRC3750

تهران

باطل شد

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

کیش

KIS7105

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:10

ایران ايرتور

IRB915

تهران

پرواز كرد

5

1397-09-19 19:50

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC861

تهران

تاخیر - 23:59

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB977

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:40

آسمان

IRC3751

تهران

باطل شد

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

کیش

KIS7104

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ