اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:25

آسمان

IRC3826

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

17:55:00

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

کارون

IRG2620

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

آتا

TBZ5641

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

19:15:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

کارون

IRG2622

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

19:30:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:15:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:40:00

A-310-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3975

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

22:00:00

737-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

21:20:00

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

اعلام ورود

23:05:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

کاسپین

CPN018

تهران

اعلام ورود

22:55:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

کارون

IRG2604

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3463

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

کارون

IRG2550

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

وارش

VRS5845

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

کاسپین

CPN6986

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

کارون

IRG2618

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3462

اصفهان

پرواز كرد

7

1397-09-19 18:40

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

کیش

KIS7131

کیش

پرواز كرد

2

1397-09-19 18:57

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

آسمان

IRC3872

اصفهان

پرواز كرد

12

1397-09-19 19:00

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

کارون

IRG2621

تهران

پرواز كرد

10, 11

1397-09-19 19:40

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

پرواز كرد

3

1397-09-19 20:25

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کارون

IRG2605

تهران

پرواز كرد

10, 11

1397-09-19 20:30

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

پرواز كرد

9

1397-09-19 21:20

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC3827

شیراز

آماده پرواز

11

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

آسمان

IRC833

تهران

پایان پذیرش مسافر | انجام امور بازرسی

12

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN019

تهران

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

5

A-310-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

کارون

IRG2551

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

کاسپین

CPN6987

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ