اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 13:30

العربیه

ABY

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

العربیه

ABY217

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:50

فلای دبی

FDB268

دبی

پرواز كرد

1397-06-31 12:05

737-800

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:10

العربیه

ABY

شارجه

پرواز كرد

1397-06-31 14:10

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 15:10

العربیه

ABY218

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷