اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 00:05

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:10

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:10

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:10

ایران ایر

IRA3447

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:20

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:50

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 01:25

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 01:30

کیش ایر

KIS7014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 02:20

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:20

آتا

TBZ5630

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:00

تابان

TBN6284

شیراز

باطل شد

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:25

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:25

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3357

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:10

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1301

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:50

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:15

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:10

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:20

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

پارس ایر

PRS4405

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA435

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:55

ساها

IRZ175

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

فلای پرشیا

FPI7417

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

پارس ایر

PRS4417

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آتا

TBZ5692

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

پويا

PYA2359

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:15

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:40

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ85

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:55

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

تابان

TBN6310

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:30

آسمان

IRC847

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:45

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

تاخیر

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:55

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA269

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

146-200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

تاخیر

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6971

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB917

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

تاخیر

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:55

وارش

VRH5853

اهواز

منتظر اعلام باشید

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

در حال نشستن

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

باطل شد

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:05

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:20

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:10

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:30

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:55

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:05

پويا

PYA2356

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:10

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:00

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:35

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA472

کرمان

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:05

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:05

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:25

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ایران ایر

IRA3418

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

تاخیر

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:10

کاسپین

CPN049A

شیراز

طبق برنامه

737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:20

آتا

TBZ5660

كيش

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:20

تابان

TBN6284A

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:45

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:45

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:50

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:55

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 01:10

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 01:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 01:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 01:35

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 03:30

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:00

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:25

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:00

پارس ایر

PRS4409

شهرکرد

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:10

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:40

کاسپین

CPN037

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:15

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:35

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:50

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:15

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:40

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:45

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:50

آتا

TBZ5622

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:15

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:15

کارون

KRU2537

بهرگان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:20

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:30

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:30

کیش ایر

KIS7192

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA237

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:10

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:20

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:40

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:50

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:55

پويا

PYA2324

رشت

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:00

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:25

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:35

پويا

PYA2359

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:45

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:55

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:00

کارون

KRU2577

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:15

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:45

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:15

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3421

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:50

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:55

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:00

پارس ایر

PRS4431

اهواز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:05

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:10

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:10

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:30

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:55

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:55

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:00

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:05

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:15

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:05

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:15

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:25

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:35

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:45

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:30

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:35

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:55

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:10

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:40

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:45

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:55

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:00

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:05

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:05

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:25

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:30

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:45

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 01:30

زاگرس

IZG4091A

مشهد

پرواز كرد

5

1400-07-02 01:50

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:00

آسمان

IRC610

مشهد

پرواز كرد

25

1400-07-02 05:26

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:05

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-02 05:43

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-07-02 05:22

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:25

تابان

TBN6283

شیراز

پرواز كرد

6

1400-07-02 06:08

MD.88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

1

1400-07-02 05:46

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1400-07-02 06:02

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

پرواز كرد

3, 4

1400-07-02 05:57

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA434

یزد

پرواز كرد

7, 8

1400-07-02 05:56

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

27

1400-07-02 06:16

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:05

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

20

1400-07-02 06:22

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

2

1400-07-02 06:20

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:10

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

10

1400-07-02 06:29

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

28

1400-07-02 06:33

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-02 06:18

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

11

1400-07-02 06:56

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:25

قشم ایر

QSM1300

لارستان

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 06:34

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:30

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1400-07-02 06:53

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:35

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

25

1400-07-02 06:46

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1400-07-02 07:13

320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1400-07-02 07:07

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

3

1400-07-02 07:30

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

4

1400-07-02 07:16

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

9

1400-07-02 07:27

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:30

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

26

1400-07-02 07:35

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:45

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

29

1400-07-02 07:58

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

7, 8

1400-07-02 07:48

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

4

1400-07-02 08:20

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

20

1400-07-02 08:06

A310

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 08:32

320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:30

پويا

PYA2358

کرمانشاه

پرواز كرد

12

1400-07-02 08:49

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-07-02 08:37

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:55

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

9

1400-07-02 09:09

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1400-07-02 09:06

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-02 09:19

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:25

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-07-02 09:47

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:30

فلای پرشیا

FPI7416

كيش

پرواز كرد

19

1400-07-02 09:40

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-07-02 09:43

rj100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

22

1400-07-02 09:52

RJ85

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:40

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

6

1400-07-02 09:50

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:50

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

11

1400-07-02 10:08

MD80

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:55

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 10:03

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

پرواز كرد

1

1400-07-02 10:05

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ساها

IRZ174

كيش

پرواز كرد

12

1400-07-02 09:59

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

25

1400-07-02 10:43

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:10

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-07-02 10:13

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-07-02 10:19

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:30

پارس ایر

PRS4404

خرم‌آباد

پرواز كرد

20

1400-07-02 10:33

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:35

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

13

1400-07-02 10:41

B737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1400-07-02 10:53

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

26

1400-07-02 11:10

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

4

1400-07-02 11:28

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:05

پارس ایر

PRS4416

دزفول

پرواز كرد

19

1400-07-02 11:18

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:05

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

8

1400-07-02 13:08

MD.88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

پرواز كرد

15

1400-07-02 12:38

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:40

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

10

1400-07-02 11:41

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

6

1400-07-02 12:28

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 12:41

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-07-02 12:12

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

12

1400-07-02 12:16

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

24

1400-07-02 12:33

AB6

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

6

1400-07-02 13:36

B737-400

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19

1400-07-02 13:17

RJ85

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

3

1400-07-02 13:40

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

19, 20

1400-07-02 13:55

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 14:20

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:55

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1400-07-02 14:21

100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

پويا

PYA2355

کرمانشاه

پرواز كرد

12

1400-07-02 15:10

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

13

1400-07-02 14:06

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

5

1400-07-02 15:25

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1400-07-02 14:23

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

21

1400-07-02 14:31

AB6

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:15

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-02 14:34

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

20

1400-07-02 14:39

CRJ200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

5

1400-07-02 15:02

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1400-07-02 14:45

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:40

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

4

1400-07-02 15:00

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1224

كيش

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 15:07

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

14

1400-07-02 15:05

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

2

1400-07-02 16:03

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

13, 14

1400-07-02 15:17

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

23

1400-07-02 15:28

146-200

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:15

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

پرواز كرد

19

1400-07-02 15:23

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-02 16:01

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

آتا

TBZ5712

كيش

پرواز كرد

17, 18

1400-07-02 15:57

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

3

1400-07-02 17:16

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

پرواز كرد

16

1400-07-02 16:09

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:55

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

9

1400-07-02 16:17

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

13

1400-07-02 16:30

EMB145

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

باطل شد

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:05

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

21, 22

1400-07-02 16:16

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:10

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

9

1400-07-02 17:21

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

1

1400-07-02 16:18

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

11

1400-07-02 16:52

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

2

1400-07-02 16:50

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:25

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-07-02 17:06

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:30

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

27

1400-07-02 16:40

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-07-02 16:49

A319

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

19, 20

1400-07-02 17:09

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

13

1400-07-02 16:59

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:15

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

28

1400-07-02 17:26

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-02 17:20

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:25

آسمان

IRC602

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

29

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:30

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

20

1400-07-02 17:36

RJ100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:45

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

15

1400-07-02 18:05

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:45

کیش ایر

KIS7015

كيش

پرواز كرد

4

1400-07-02 17:56

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:55

تابان

TBN6275

اهواز

پرواز كرد

8

1400-07-02 18:41

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:55

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-07-02 18:09

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:00

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

25

1400-07-02 18:15

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-07-02 18:22

A320

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

22

1400-07-02 18:29

A310

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:25

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

12

1400-07-02 18:24

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA424

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1400-07-02 18:43

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

آماده پرواز

10

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:40

آسمان

IRC3750

آبادان

آماده پرواز

26

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:00

تابان

TBN6281

شیراز

در حال سوار شدن

6

MD.88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

9, 10

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

8

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA473

کرمان

در حال سوار شدن

7, 8

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

در حال سوار شدن

5, 6

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

تاخیر - 20:45

3

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:35

کاسپین

CPN028

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

737

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:40

کیش ایر

KIS7125

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:55

آتا

TBZ5695

آبادان

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:05

آتا

TBZ5659

كيش

باطل شد

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

دريافت كارت پرواز

3

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:10

وارش

VRH5836

شیراز

دريافت كارت پرواز

5

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:15

ساها

IRZ172

بوشهر

دريافت كارت پرواز

13

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

4

ATR-42-500

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:20

سپهران

SHI4332

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

28

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:25

آسمان

IRC3854

ارومیه

دريافت كارت پرواز

27

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

دريافت كارت پرواز

21, 22

RJ100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:55

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:05

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

14

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

20

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:55

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

16

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

28

F100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

29

100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:25

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:25

تابان

TBN6258.

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

25

FOKER100

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ85

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

باطل شد

MD83

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

17, 18

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 00:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 04:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 04:40

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:30

پارس ایر

PRS4408

شهرکرد

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:35

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:40

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:50

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:55

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:05

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:10

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:10

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:30

کیش ایر

KIS7193

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:40

کاسپین

CPN036

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:40

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:45

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5621

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:25

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:45

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 07:55

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2576

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:15

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:25

پويا

PYA2323

رشت

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 08:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:00

کارون

KRU2536

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:00

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:05

پويا

PYA2358

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 09:50

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:00

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:05

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:00

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:15

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:40

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:10

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:30

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 12:55

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3420

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:25

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:50

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 13:50

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:15

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:30

پارس ایر

PRS4430

اهواز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:55

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 14:55

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:15

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:20

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 15:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 16:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:45

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 17:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:00

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

146-200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 18:55

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:00

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:00

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:05

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:35

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:55

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 19:55

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:05

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 20:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:00

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:00

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

باطل شد

MD83

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:30

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مهر ۱۴۰۰

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مهر ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی