اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:05

معراج

MRJ2807

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

قشم ایر

QSM1241A

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD.88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:50

آسمان

IRC3745

یزد

تاخیر

FOKER100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

FOKER100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:00

ایران ایر

IRA351

كيش

تاخیر

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:05

فلای پرشیا

FPI7404A

شیراز

تاخیر

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:10

کیش ایر

KIS7014

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:15

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:10

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

کیش ایر

KIS7018

گرگان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2587

سیری/شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:35

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:50

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1237

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:25

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

کیش ایر

KIS7192

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:35

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

پارس ایر

PRS4427

اصفهان

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:15

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:20

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:45

سپهران

SHI4305

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

کیش ایر

KIS7086

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

تابان

TBN6240

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:25

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

کارون

KRU2527

لاوان/سمنان

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

پارس ایر

PRS4455

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 04:50

تابان

TBN6295

شیراز

تاخیر - 05:15

6

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 04:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

29

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:00

کیش ایر

KIS7019

گرگان

طبق برنامه

3

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

10

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

8

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

طبق برنامه

26, 27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

24

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

8

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

16

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

5

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

18

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

26

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

9, 10

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

7

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

4

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

7

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

22

RJ100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:50

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

15

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:20

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

7, 8

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:55

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

26, 27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:15

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

7, 8

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ85

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:55

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5896

سیرجان

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6994

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

9, 10

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7193

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

پارس ایر

PRS4426

اصفهان

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

9, 10

A319

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ آذر ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۷ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:40

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7087

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6239

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:15

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA262

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

سپهران

SHI4314

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ آذر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۸ آذر ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی