اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 00:01

ایران ایر

IRA299

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:05

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:10

آتا

TBZ5612

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:15

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:30

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:30

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3400A

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC3745

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:45

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 00:50

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 01:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 01:25

پارس ایر

PRS4455

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 01:25

ساها

IRZ157A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 01:55

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 02:15

وارش

VRH5841A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 02:30

زاگرس

IZG4016A

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 03:00

پارس ایر

PRS4481

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:55

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

146-200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3416

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:05

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

ساها

IRZ151

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:25

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:25

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ183

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:05

تابان

TBN6262

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:35

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:40

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

rj100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | دریافت بار از نقاله

4

146-200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

منتظر اعلام باشید

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:20

آسمان

IRC623

کرمانشاه

منتظر اعلام باشید

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:40

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:55

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:25

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

737

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:05

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:30

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:35

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:40

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

rj100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:05

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:20

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:15

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:25

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

چابهار

IRU8757

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:05

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:10

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:45

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:55

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:15

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:25

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:30

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:50

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:50

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:55

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:15

چابهار

IRU8759

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:25

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:40

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:45

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3433

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:01

آتا

TBZ5655

سبزوار

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:30

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:50

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:10

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:20

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 04:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:40

فلای پرشیا

FPI7408

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:45

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:05

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:25

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:40

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA377

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3491

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:40

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

آتا

TBZ5690

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

چابهار

IRU8757

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:55

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:50

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:05

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:55

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

چابهار

IRU8763

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:05

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7445

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3433

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 04:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

2

1401-02-26 04:04

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1401-02-26 04:27

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

15, 16

1401-02-26 05:14

rj100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 04:55

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

3

1401-02-26 05:17

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 04:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

30

1401-02-26 05:11

FOKER100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

11, 12

1401-02-26 05:18

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:15

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1401-02-26 05:51

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:25

وارش

VRH5866

اصفهان

پرواز كرد

5

1401-02-26 05:40

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:25

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

9

1401-02-26 05:54

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

19, 20

1401-02-26 05:35

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:40

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

پرواز كرد

19

1401-02-26 05:57

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

11

1401-02-26 05:47

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:45

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

پرواز كرد

5, 6

1401-02-26 05:59

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-02-26 06:16

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 05:55

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1401-02-26 06:04

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

پرواز كرد

15, 16

1401-02-26 06:28

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

26, 27

1401-02-26 06:26

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:05

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

9, 10

1401-02-26 06:02

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1401-02-26 06:08

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:10

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

30

1401-02-26 06:29

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:10

کارون

KRU2628

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1401-02-26 06:31

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

23, 24, 25

1401-02-26 06:24

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

10

1401-02-26 06:33

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

13, 14

1401-02-26 06:40

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-02-26 06:36

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:35

ساها

IRZ150

اهواز

پرواز كرد

11, 12

1401-02-26 06:34

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

7, 8

1401-02-26 06:45

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:45

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28, 29

1401-02-26 07:08

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

4

1401-02-26 07:12

320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 06:55

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-02-26 07:06

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

پرواز كرد

18

1401-02-26 07:14

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:10

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-26 07:22

737

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:15

تابان

TBN6261

كيش

پرواز كرد

6

1401-02-26 07:33

md88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

2

1401-02-26 07:25

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

14

1401-02-26 07:39

EMB145

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1401-02-26 07:47

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 07:55

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

15, 16

1401-02-26 08:15

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:00

پويا

PYA2321

بوشهر

پرواز كرد

13

1401-02-26 08:28

EMB145

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1401-02-26 08:09

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1401-02-26 08:19

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

19, 20, 21

1401-02-26 08:31

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

4

1401-02-26 08:35

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

22, 23

1401-02-26 08:30

146-200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

26

1401-02-26 08:39

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

پرواز كرد

11

1401-02-26 08:49

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1401-02-26 08:38

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1401-02-26 08:44

A319

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1401-02-26 09:05

rj100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 08:45

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-02-26 09:09

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

پرواز كرد

24, 25

1401-02-26 09:06

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

9, 10

1401-02-26 09:23

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

15, 16

1401-02-26 09:53

737

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

9

1401-02-26 10:26

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1401-02-26 09:55

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1401-02-26 10:21

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1401-02-26 10:39

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

10

1401-02-26 11:07

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

3

1401-02-26 10:53

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

13, 14

1401-02-26 11:09

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 10:50

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

30

1401-02-26 11:11

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-02-26 11:02

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:05

پارس ایر

PRS4412

جهرم

پرواز كرد

19

1401-02-26 11:10

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:05

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-02-26 11:58

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

20

1401-02-26 11:56

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 11:40

ایران ایر

IRA345

تبریز

پرواز كرد

4

1401-02-26 12:03

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-02-26 12:09

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

آماده پرواز

17, 18

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

در حال سوار شدن

19, 20

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پایان پذیرش مسافر

18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

در حال سوار شدن

13, 14

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC3780

شیراز

دريافت كارت پرواز

26

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

دريافت كارت پرواز

15, 16

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز

21, 22

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:15

تابان

TBN6258

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

دريافت كارت پرواز

23, 24, 25

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3844

ایلام

دريافت كارت پرواز

27

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2614

اهواز

دريافت كارت پرواز

26, 27

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:45

آتا

TBZ5700

تبریز

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:50

چابهار

IRU8756

اهواز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

8

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

19, 20, 21

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:20

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

15, 16

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

13, 14

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

9, 10

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

22, 23

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

15, 16

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 14:50

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:45

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

5, 6

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:00

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

20

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:05

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:10

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:25

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28, 29

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:35

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:20

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:20

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

24, 25

RJ100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:40

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

15, 16

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19, 20, 21

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:35

چابهار

IRU8758

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:35

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

22, 23

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:10

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

5

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

20, 21

RJ85

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 19:55

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:15

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

7, 8

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 20:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9, 10

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:30

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:50

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:55

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

19, 20, 21

A310

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

22, 23

146-200

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:50

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 22:50

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7151

شیراز

زمان جديد

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19, 20, 21

A300-600

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

فلای پرشیا

FPI7409

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:25

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:55

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:05

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:40

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:20

ایران ایر

IRA376

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3490

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:05

آتا

TBZ5689

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:15

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:50

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:25

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:30

چابهار

IRU8756

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:55

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:55

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

پويا

PYA2330

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:35

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:45

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:25

چابهار

IRU8762

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:55

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

فلای پرشیا

FPI7444

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:35

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1320

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی