اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:10

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:15

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:35

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:45

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:55

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:00

پارس ایر

PRS4459A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:00

ایران ایر

IRA3372

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:20

پارس ایر

PRS4407A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:40

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:10

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

146-200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:35

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:05

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:15

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:20

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:05

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:10

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:10

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:45

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:00

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN035

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

rj100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA3384

سهند

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:35

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:30

چابهار

IRU8761

چابهار

تاخیر

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:35

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:50

پارس ایر

PRS4415

جاسک

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:55

ماهان

IRM1078

کرمان

باطل شد

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5655

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3963

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:30

کاسپین

CPN6987

زاهدان

باطل شد

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:35

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:30

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2529

لاوان/اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:05

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:15

آتا

TBZ5692

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:25

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

باطل شد

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:40

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:50

پويا

PYA2315

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

EMB145

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | دریافت بار از نقاله

4

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:55

چابهار

IRU8757

اهواز

تاخیر

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست

A320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:30

وارش

VRH5821

كيش

تاخیر

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:40

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

باطل شد

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:45

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:50

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

باطل شد

A320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

ساها

IRZ181

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

f100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:30

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

rj100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:25

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:30

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:35

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:40

آتا

TBZ5626

شیراز

تاخیر

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:45

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:15

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:50

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:55

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:05

پارس ایر

PRS4451

رفسنجان

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:25

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:55

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:20

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:35

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:01

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:10

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:15

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:30

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:35

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:45

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 00:50

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 01:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 01:25

پارس ایر

PRS4455

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 01:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 01:35

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 03:55

پارس ایر

PRS4485

کرمان

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:45

کاسپین

CPN6921

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:55

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:50

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:55

چابهار

IRU8759

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:05

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:25

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:30

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:05

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

146-200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:40

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:55

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:25

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:30

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:30

چابهار

IRU8757

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:50

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:25

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:30

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:35

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:55

آتا

TBZ5694

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:20

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:55

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:55

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:20

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:25

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:05

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:15

پويا

PYA2331

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:25

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:45

ساها

IRZ167

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:25

وارش

VRH5903

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:45

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:55

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

آتا

TBZ5647

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:15

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:20

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:50

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:25

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:40

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:50

وارش

VRH5899

رفسنجان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3433

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:10

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 04:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

11

1401-03-01 04:08

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:50

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1401-03-01 05:10

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:00

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 05:18

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:05

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

3

1401-03-01 08:57

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 06:09

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:15

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1401-03-01 05:28

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:20

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-03-01 05:35

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:25

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

5

1401-03-01 05:39

FOKER100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:25

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-03-01 06:20

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

30

1401-03-01 05:50

FOKER100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

5

1401-03-01 05:42

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:35

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1401-03-01 05:56

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 05:47

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1401-03-01 05:52

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

28

1401-03-01 06:06

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 05:53

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-03-01 06:17

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:00

چابهار

IRU8760

چابهار

پرواز كرد

6

1401-03-01 11:27

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:05

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1401-03-01 06:12

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

باطل شد

7

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1401-03-01 06:23

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

23, 24, 25

1401-03-01 06:36

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 06:45

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA3385

سهند

پرواز كرد

4

1401-03-01 06:31

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

11

1401-03-01 06:28

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

15

1401-03-01 06:45

EMB145

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-03-01 06:38

rj100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:40

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

11

1401-03-01 06:52

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1401-03-01 06:47

320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

2

1401-03-01 06:54

320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:55

پارس ایر

PRS4414

جاسک

پرواز كرد

19

1401-03-01 06:56

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

2

1401-03-01 07:04

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

15, 16

1401-03-01 07:23

rj100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 07:16

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

باطل شد

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM1079

کرمان

باطل شد

23

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:35

ساها

IRZ180

کرمانشاه

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 07:37

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:40

کاسپین

CPN6986

زاهدان

باطل شد

15, 16

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:40

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

13

1401-03-01 07:50

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

22

1401-03-01 07:54

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ184

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1401-03-01 08:18

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

30

1401-03-01 08:13

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:00

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

14

1401-03-01 08:21

EMB145

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1401-03-01 08:17

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

باطل شد

19, 20, 21

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:10

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1401-03-01 08:30

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

11

1401-03-01 08:35

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

28

1401-03-01 08:31

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 09:07

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 08:47

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1401-03-01 10:03

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

6

1401-03-01 09:09

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

23

1401-03-01 09:14

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

28, 29

1401-03-01 09:05

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:05

آتا

TBZ5656

سبزوار

پرواز كرد

19, 20

1401-03-01 09:13

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 09:43

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-03-01 09:47

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:35

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

21, 22

1401-03-01 09:49

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:40

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

13, 14

1401-03-01 09:45

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

3

1401-03-01 11:43

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:00

پارس ایر

PRS4458

كيش

پرواز كرد

19

1401-03-01 10:41

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

5, 6

1401-03-01 10:23

f100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

30

1401-03-01 10:25

f100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 10:29

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

18

1401-03-01 10:44

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

13, 14

1401-03-01 10:32

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:35

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-03-01 10:46

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:50

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

5

1401-03-01 11:19

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 11:13

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:05

آتا

TBZ5625

شیراز

پایان پذیرش مسافر

17, 18

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:15

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

1

1401-03-01 11:22

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:05

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1401-03-01 15:31

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

15, 16

1401-03-01 12:31

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:30

چابهار

IRU8756

اهواز

دريافت كارت پرواز

5, 6

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1401-03-01 12:51

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

19

1401-03-01 13:02

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

پرواز كرد

4

1401-03-01 13:14

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-03-01 13:45

B737-400

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

23, 24

1401-03-01 13:41

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

11, 12

1401-03-01 14:28

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:50

کاسپین

CPN012

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1401-03-01 14:04

737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:00

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

7

1401-03-01 14:14

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

19, 20, 21

1401-03-01 14:25

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

11

1401-03-01 15:37

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

23, 24

1401-03-01 14:55

RJ85

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

15, 16

1401-03-01 14:51

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1401-03-01 15:13

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

2

1401-03-01 15:10

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:15

تابان

TBN6297

كيش

آماده پرواز

8

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1401-03-01 15:29

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:25

آتا

TBZ5729

مشهد

آماده پرواز

21, 22

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

4

1401-03-01 15:35

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:40

کاسپین

CPN048

شیراز

آماده پرواز

15, 16

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:45

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

در حال سوار شدن

18

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2620

اهواز

در حال سوار شدن

28, 29

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC822

عسلویه

در حال سوار شدن

26, 27

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

در حال سوار شدن

13, 14

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

دريافت كارت پرواز

5, 6

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:10

کاسپین

CPN026

مشهد

دريافت كارت پرواز

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

دريافت كارت پرواز

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

دريافت كارت پرواز

11

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:15

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:25

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

19

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

24, 25

RJ100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:40

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

11, 12

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:20

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:30

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

9, 10

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:50

پارس ایر

PRS4450

رفسنجان

طبق برنامه

19

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

28

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:15

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

15, 16

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:25

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

15, 16

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

2

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:30

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

18

B737

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:45

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

5, 6

MD80

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:05

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26, 27

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

30

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

20, 21, 22

A310

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:15

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

19, 20

A320

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

9, 10

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:20

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

24, 25

146-200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC3777

شیراز

تاخیر - 01:10

28, 29

F100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN4902

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:00

پارس ایر

PRS4484

خرم‌آباد

طبق برنامه

19

CRJ200

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:05

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN6998

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱ خرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۱ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:50

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:55

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 04:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:10

چابهار

IRU8758

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:15

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:15

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:25

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:25

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:40

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:45

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:50

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 05:55

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:05

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:10

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:30

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:35

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:50

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:10

آتا

TBZ5693

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:15

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:25

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 07:55

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:00

پويا

PYA2321

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

146-200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 08:55

پويا

PYA2330

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:20

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:35

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:05

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:05

چابهار

IRU8756

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:10

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 10:50

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:00

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:05

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:15

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:15

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 11:40

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:15

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:45

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 13:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:20

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ166

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:30

وارش

VRH5902

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:50

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:50

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 15:55

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:00

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:05

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:25

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A319

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 16:55

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:20

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:05

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:35

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ85

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:30

وارش

VRH5898

رفسنجان

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:50

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 19:55

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:10

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:25

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 20:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:00

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:50

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:15

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

146-200

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 22:50

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۴۰۱

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی