اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:05

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

پارس ایر

PRS4407A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:35

زاگرس

IZG4072

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

فلای پرشیا

FPI7404A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

کاسپین

CPN027A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:45

کاسپین

CPN029A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:50

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:55

پارس ایر

PRS4459

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:55

کاسپین

CPN6925A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:10

وارش

VRH5815A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:20

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:30

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 04:45

وارش

VRH5867

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 04:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

کاسپین

CPN6997

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

146-200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7030

اهواز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:30

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:40

فلای پرشیا

FPI7408

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:15

چابهار

IRU8759

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:30

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:30

کارون

KRU2645

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4581

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

باطل شد

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

باطل شد

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:30

تابان

TBN6341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD.88

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

B737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:10

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:15

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:35

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:40

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:45

چابهار

IRU8757

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:50

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA274

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

آتا

TBZ5630

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

کارون

KRU2505

خارگ

باطل شد

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:10

سپهران

SHI4321

مشهد

تاخیر - 22:55

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

rj100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:40

پارس ایر

PRS4439

گچساران

باطل شد

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:45

کاسپین

CPN041

مشهد

منتظر اعلام باشید

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

وارش

VRH5859

چابهار

منتظر اعلام باشید

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3774

شیراز

منتظر اعلام باشید

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

1

FOKER100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

پويا

PYA2351

اهواز

طبق برنامه

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

باطل شد

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

باطل شد

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

باطل شد

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3332

رشت

تاخیر

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:50

پويا

PYA2331

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:50

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:00

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:05

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5703

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

تاخیر - 03:40

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

تاخیر

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:50

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5671

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:05

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

فلای پرشیا

FPI7445

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

معراج

MRJ2819

كيش

تاخیر

A319

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

تاخیر

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:15

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:35

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:45

وارش

VRH5899

رفسنجان

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:05

آتا

TBZ5612

رفسنجان

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:10

آسمان

IRC601

مشهد

تاخیر

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:10

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:15

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:25

قشم ایر

QSM1321

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:15

وارش

VRH5903

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:30

پارس ایر

PRS4475

اصفهان

باطل شد

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:45

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:55

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:50

چابهار

IRU8761

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:45

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:50

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:45

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:45

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2587

سیری/شیراز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:55

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:05

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:50

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:10

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:15

چابهار

IRU8757

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:20

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3505

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:05

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:35

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:50

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:10

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:10

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:10

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:05

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:30

آسمان

IRC3780

شیراز

پرواز كرد

30

1401-03-03 00:40

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:45

وارش

VRH5904

اصفهان

پرواز كرد

3

1401-03-03 01:02

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

1401-03-03 05:01

BAE146

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1401-03-03 05:07

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

فلای پرشیا

FPI7409

شیراز

پرواز كرد

18

1401-03-03 05:14

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

26, 27

1401-03-03 05:26

737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1401-03-03 05:28

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7031

اهواز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:25

چابهار

IRU8758

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1401-03-03 05:48

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

9, 10

1401-03-03 05:31

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-03-03 05:36

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

5, 6

1401-03-03 06:11

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

کیش ایر

KIS7105

آبادان

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-03-03 06:13

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-03-03 05:55

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1401-03-03 08:17

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

11, 12

1401-03-03 06:07

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-03-03 06:09

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

باطل شد

15, 16

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:10

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

30

1401-03-03 12:45

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

3

1401-03-03 06:48

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

28

1401-03-03 06:35

FOKER100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-03-03 06:42

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

9, 10

1401-03-03 07:38

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-03-03 06:47

rj100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

2

1401-03-03 06:56

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

21, 22

1401-03-03 06:54

A319

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

4

1401-03-03 07:04

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1401-03-03 06:58

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

2

1401-03-03 07:09

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1401-03-03 07:24

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

باطل شد

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:05

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-03-03 07:21

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

15

1401-03-03 07:36

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

4

1401-03-03 08:00

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

19, 20

1401-03-03 07:42

rj100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

20

1401-03-03 07:32

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1401-03-03 07:58

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

پرواز كرد

25

1401-03-03 07:58

146-200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:40

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-03-03 07:50

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:40

ساها

IRZ184

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1401-03-03 07:43

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

باطل شد

21

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:45

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

6

1401-03-03 08:23

320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1401-03-03 08:08

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

23, 24

1401-03-03 08:38

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

7

1401-03-03 09:04

MD.88

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

پرواز كرد

19

1401-03-03 08:46

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

29

1401-03-03 08:39

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

20, 21

1401-03-03 09:02

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-03-03 09:35

737

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

3

1401-03-03 09:14

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:10

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1401-03-03 09:27

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

17, 18

1401-03-03 10:37

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-03-03 09:56

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-03-03 09:58

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-03-03 10:04

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

28

1401-03-03 10:11

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

11

1401-03-03 09:51

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

پرواز كرد

18

1401-03-03 10:09

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:05

پويا

PYA2330

تبریز

پرواز كرد

13

1401-03-03 10:21

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:15

چابهار

IRU8756

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1401-03-03 10:57

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

19

1401-03-03 10:28

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

4

1401-03-03 11:00

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA275

ارومیه

پرواز كرد

3

1401-03-03 12:55

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

2

1401-03-03 11:15

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:10

سپهران

SHI4320

مشهد

پایان پذیرش مسافر

29, 30

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

کارون

KRU2644

اهواز

پرواز كرد

1401-03-03 13:15

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1401-03-03 13:18

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

تاخیر

13, 14

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

9

1401-03-03 12:43

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:15

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-03-03 12:56

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

30

1401-03-03 13:04

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:50

پارس ایر

PRS4438

گچساران

باطل شد

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5702

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-03-03 14:13

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2818

كيش

پایان پذیرش مسافر

19, 20

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

28

1401-03-03 14:44

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

باطل شد

20, 21, 22

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:25

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

18

1401-03-03 13:46

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

28, 29

1401-03-03 14:04

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

آتا

TBZ5672

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1401-03-03 15:12

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:00

پويا

PYA2350

اهواز

پرواز كرد

15

1401-03-03 14:54

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1401-03-03 14:16

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

باطل شد

23, 24, 25

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

باطل شد

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ5698

مشهد

در حال سوار شدن

15, 16

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:25

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

8

1401-03-03 14:35

MD.88

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

20, 21

1401-03-03 15:09

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1401-03-03 15:03

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

4

1401-03-03 15:01

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA474

کرمان

پایان پذیرش مسافر

4

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:25

کاسپین

CPN044

كيش

پایان پذیرش مسافر

15, 16

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:40

آتا

TBZ5619

مشهد

پایان پذیرش مسافر

19, 20

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

دريافت كارت پرواز

5

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5623

شیراز

آماده پرواز

17, 18

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

9

1401-03-03 16:20

EMB145

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

تاخیر

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

10

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

پایان پذیرش مسافر

3

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

در حال سوار شدن

18

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:45

ساها

IRZ150

اهواز

پایان پذیرش مسافر

13, 14

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

پارس ایر

PRS4428

ماکو

در حال سوار شدن

20

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

در حال سوار شدن

2

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:55

کاسپین

CPN012

اهواز

دريافت كارت پرواز

11, 12

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

وارش

VRH5818

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

باطل شد

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

دريافت كارت پرواز

28

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:25

سپهران

SHI4332

بندرعباس

تاخیر - 23:00

28

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

دريافت كارت پرواز

22

RJ100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

تاخیر

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

دريافت كارت پرواز

19

RJ85

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:55

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

18

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

تاخیر - 21:00

2

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15, 16

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:05

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

4

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

15, 16

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3471

اهواز

تاخیر - 20:35

4

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

فلای پرشیا

FPI7444

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

1

MD80

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

19

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

21, 22

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

30

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

9, 10

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5611

رفسنجان

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

11

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

2

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

28

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:35

وارش

VRH5898

رفسنجان

طبق برنامه

3

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15, 16

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

23, 24, 25

A310

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1320

مشهد

طبق برنامه

26, 27

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:10

پارس ایر

PRS4474

اهواز

باطل شد

CRJ200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

28, 29

A320

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

21, 22

146-200

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

وارش

VRH5902

اصفهان

طبق برنامه

2

737-700

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

4

MD83

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

19, 20

100

۳ خرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۳ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:00

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:50

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:15

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:20

چابهار

IRU8760

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:25

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:35

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:40

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:45

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:50

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A319

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:10

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:35

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:30

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:40

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:55

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:15

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:20

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:05

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:55

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:20

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:50

چابهار

IRU8756

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:05

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A319

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:20

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:35

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:50

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3515

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

MD80

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:25

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

146-200

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

100

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:10

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

کاسپین

CPN6920

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ خرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ خرداد ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی