اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:05

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:05

آتا

TBZ5624A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1241A

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

rj100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

وارش

VRH5819A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

تابان

TBN6303

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4407A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

آتا

TBZ5660A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:50

ایران ایرتور

IRB975A

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:25

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:35

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:45

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 02:00

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 02:05

کیش ایر

KIS7124A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

کارون

KRU2643

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

md83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:20

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

کیش ایر

KIS7030

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC3727

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5657

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:35

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

سپهران

SHI4353

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM1084

زابل

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

وارش

VRH5833

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:25

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

1

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

آتا

TBZ5705

رشت

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کاسپین

CPN037

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5634

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6276

اهواز

باطل شد

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

146-200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

کارون

KRU2587

سیری/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

ایران ایر

IRA408

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:05

آسمان

IRC847

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کیش ایر

KIS7014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3384

سهند

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

پارس ایر

PRS4413

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

پويا

PYA2359

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

معراج

MRJ2815

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

پويا

PYA2315

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

تابان

TBN6296

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

وارش

VRH5823

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

تابان

TBN6310

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

ایران ایر

IRA496

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB917

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5630

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:35

ساها

IRZ159

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

معراج

MRJ2843

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN6901

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

تاخیر

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

تابان

TBN6228

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

آسمان

IRC3776

شیراز

تاخیر

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:15

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

کیش ایر

KIS7192

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کاسپین

CPN6931

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5688

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

تاخیر

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

1

146-200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6282

شیراز

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

تاخیر

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:15

تابان

TBN6246

اهواز

منتظر اعلام باشید

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

1

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

منتظر اعلام باشید

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA213

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

آسمان

IRC3963

اردبیل

تاخیر

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

زاگرس

IZG4048

زاهدان

منتظر اعلام باشید

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

آسمان

IRC3751A

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3359

گرگان

منتظر اعلام باشید

ATR-72-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

زاگرس

IZG4066

اصفهان

منتظر اعلام باشید

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3319

ساری

منتظر اعلام باشید

ATR-72-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:00

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

باطل شد

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کارون

KRU2527

لاوان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

پويا

PYA2359

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

تابان

TBN6341

مشهد

باطل شد

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:05

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:05

آسمان

IRC3779A

شیراز

پرواز كرد

1400-06-30 23:34

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:20

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

7

1400-06-31 01:18

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

پرواز كرد

5

1400-06-31 05:16

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 05:13

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC610

مشهد

پرواز كرد

25

1400-06-31 05:40

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:10

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

7

1400-06-31 05:33

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:15

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

27

1400-06-31 05:28

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:20

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

12

1400-06-31 05:36

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC3726

سیرجان

پرواز كرد

29

1400-06-31 05:41

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:25

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

9

1400-06-31 05:30

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 05:47

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

6

1400-06-31 07:10

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

13

1400-06-31 05:43

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:40

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

8

1400-06-31 05:58

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1400-06-31 05:55

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1400-06-31 06:00

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA292

یزد

پرواز كرد

7, 8

1400-06-31 06:04

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

18

1400-06-31 06:07

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1400-06-31 06:09

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

کیش ایر

KIS7031

اهواز

پرواز كرد

3

1400-06-31 06:36

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

20

1400-06-31 06:17

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 06:13

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 06:21

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA232

شیراز

پرواز كرد

4

1400-06-31 06:25

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

21

1400-06-31 06:23

RJ85

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

4

1400-06-31 06:27

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

3

1400-06-31 06:37

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1400-06-31 06:29

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

7

1400-06-31 06:43

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

11

1400-06-31 06:39

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 07:53

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

26, 27

1400-06-31 06:42

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

12

1400-06-31 07:13

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:40

سپهران

SHI4352

بندرعباس

پرواز كرد

25

1400-06-31 07:02

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 06:45

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

14

1400-06-31 06:47

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

پرواز كرد

19

1400-06-31 07:20

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1400-06-31 07:07

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

7, 8

1400-06-31 07:16

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5656

سبزوار

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 08:29

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

2

1400-06-31 07:05

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

پرواز كرد

20

1400-06-31 07:21

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

18

1400-06-31 08:11

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

29

1400-06-31 07:30

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

پرواز كرد

23

1400-06-31 07:45

RJ85

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:45

ساها

IRZ130

اهواز

پرواز كرد

13

1400-06-31 07:49

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

12

1400-06-31 08:02

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

وارش

VRH5832

آبادان

پرواز كرد

3

1400-06-31 08:44

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

10

1400-06-31 08:04

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

20

1400-06-31 08:18

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 08:16

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 08:23

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

19

1400-06-31 08:20

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

4

1400-06-31 08:27

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

25

1400-06-31 08:31

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

26

1400-06-31 08:39

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 08:50

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

پويا

PYA2358

کرمانشاه

پرواز كرد

14

1400-06-31 09:00

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

11

1400-06-31 08:48

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 08:54

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

5

1400-06-31 10:10

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 09:43

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 09:12

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

27

1400-06-31 09:51

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

پرواز كرد

7

1400-06-31 09:29

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

23

1400-06-31 09:45

146-200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:40

کاسپین

CPN036

ارومیه

پرواز كرد

14

1400-06-31 09:50

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:50

ساها

IRZ158

شیراز

پرواز كرد

12

1400-06-31 09:55

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-31 09:59

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA409

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1400-06-31 10:17

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

26, 27

1400-06-31 10:15

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5633

اردبیل

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 10:19

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1400-06-31 10:39

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

معراج

MRJ2814

چابهار

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 10:21

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

تابان

TBN6275

اهواز

باطل شد

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-31 10:43

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:15

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 10:32

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:15

آسمان

IRC846

شیراز

پرواز كرد

29

1400-06-31 10:26

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

11

1400-06-31 10:29

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

پرواز كرد

12

1400-06-31 10:36

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5704

رشت

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 12:31

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3385

سهند

پرواز كرد

2

1400-06-31 10:49

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 13:40

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

پرواز كرد

5

1400-06-31 12:20

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

پارس ایر

PRS4412

جهرم

پرواز كرد

19

1400-06-31 11:06

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

پرواز كرد

3

1400-06-31 11:16

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

26, 27

1400-06-31 11:46

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

پرواز كرد

23

1400-06-31 11:31

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

9

1400-06-31 11:41

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

15

1400-06-31 11:34

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 12:07

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 12:38

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:25

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 12:51

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

پرواز كرد

19

1400-06-31 12:40

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-31 13:09

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

6

1400-06-31 14:15

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

25

1400-06-31 13:11

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

7, 8

1400-06-31 12:59

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

وارش

VRH5822

كيش

پرواز كرد

4

1400-06-31 13:06

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

7

1400-06-31 13:30

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

23

1400-06-31 13:43

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

8

1400-06-31 13:45

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

21

1400-06-31 13:41

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

26

1400-06-31 13:57

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

14

1400-06-31 14:14

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 14:08

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

3

1400-06-31 14:10

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

کاسپین

CPN6994

اصفهان

پرواز كرد

11

1400-06-31 14:30

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 15:16

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 14:18

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:05

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

10

1400-06-31 14:21

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

23

1400-06-31 14:28

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

12

1400-06-31 14:34

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1400-06-31 14:36

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

11

1400-06-31 15:23

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

13

1400-06-31 14:56

MD80

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

24

1400-06-31 14:46

AB6

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 14:53

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA497

اردبیل

پرواز كرد

5, 6

1400-06-31 15:25

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 15:27

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 17:52

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

2

1400-06-31 15:35

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

12

1400-06-31 15:09

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

پرواز كرد

26

1400-06-31 15:26

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 16:02

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:40

کیش ایر

KIS7015

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-31 15:38

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

پرواز كرد

1

1400-06-31 15:59

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

زاگرس

IZG4067

اصفهان

پرواز كرد

9

1400-06-31 16:35

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

2

1400-06-31 16:04

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

8

1400-06-31 15:55

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

11

1400-06-31 16:46

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

معراج

MRJ2842

عسلویه

پرواز كرد

27, 28

1400-06-31 16:44

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

کارون

KRU2614

اهواز

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 16:41

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

20

1400-06-31 16:34

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA214

قشم

پرواز كرد

3, 4

1400-06-31 16:39

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN6900

بوشهر

پرواز كرد

15

1400-06-31 16:42

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA212

بیرجند

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 16:43

A319

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

25

1400-06-31 17:33

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

12

1400-06-31 17:03

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-06-31 17:21

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5687

بوشهر

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 17:58

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

پرواز كرد

19

1400-06-31 17:54

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7193

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1400-06-31 17:55

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

27

1400-06-31 17:56

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

23

1400-06-31 17:53

146-200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

26

1400-06-31 19:37

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM4542

شهرکرد

پرواز كرد

24

1400-06-31 18:03

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

تابان

TBN6281

شیراز

پرواز كرد

5

1400-06-31 20:59

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پرواز كرد

10, 11

1400-06-31 19:27

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

12

1400-06-31 18:22

EMB145

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 20:43

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1400-06-31 18:44

100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

28

1400-06-31 20:13

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

22

1400-06-31 18:34

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

13

1400-06-31 20:04

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

14

1400-06-31 18:47

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1400-06-31 18:54

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

4

1400-06-31 19:00

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-31 21:14

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

8

1400-06-31 19:40

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 19:23

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

21

1400-06-31 19:33

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1400-06-31 20:09

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

25

1400-06-31 19:52

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

پرواز كرد

15, 16

1400-06-31 20:06

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-31 20:11

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

14

1400-06-31 19:53

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

19, 20

1400-06-31 20:28

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

21, 22

1400-06-31 20:16

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

9

1400-06-31 20:54

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

8

1400-06-31 21:01

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 20:53

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1400-06-31 21:12

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

13

1400-06-31 21:05

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:35

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 21:31

A320

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

11

1400-06-31 21:45

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

قدر ایر

SEP2704

کرمان/زاهدان

پرواز كرد

16

1400-06-31 21:23

IL76

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-31 21:36

MD.88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

27

1400-06-31 22:55

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

4

1400-06-31 21:43

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

پرواز كرد

19

1400-06-31 21:56

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1400-06-31 21:18

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

28

1400-06-31 21:41

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

15

1400-06-31 21:24

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

پارس ایر

PRS4440

شیراز

پرواز كرد

20

1400-06-31 22:02

CRJ200

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 21:48

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

آسمان

IRC832

اهواز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 00:30

26

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

8

1400-06-31 22:14

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

29

1400-06-31 22:27

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

وارش

VRH5866

اصفهان

پرواز كرد

3

1400-06-31 22:12

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:20

15, 16

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:05

کاسپین

CPN6928

شیراز

پرواز كرد

12

1400-06-31 22:23

737

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

پرواز كرد

24

1400-06-31 22:42

RJ100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

پرواز كرد

5

1400-06-31 22:37

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

سپهران

SHI4318

مشهد

پرواز كرد

25

1400-06-31 22:49

737-700

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-31 23:06

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-06-31 22:58

MD83

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

باطل شد

md88

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1400-06-31 23:12

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

آماده پرواز

7

MD82

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

آماده پرواز

24

A310

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3779

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

29

F100

۳۱ شهريور ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

آسمان

IRC3779

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

28

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:20

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:25

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

تابان

TBN6328

مشهد

تاخیر - 05:55

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

پويا

PYA2358

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

تابان

TBN6342

مشهد

باطل شد

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

باطل شد

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی