اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 00:01

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

rj100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:05

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1225

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:10

کارون

KRU2611A

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:15

کاسپین

CPN029A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:30

چابهار

IRU8781

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:45

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:50

وارش

VRH5853A

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:50

کاسپین

CPN049A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 00:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:05

آتا

TBZ5624A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:20

سپهران

SHI4341A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:25

ایران ایر

IRA444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:35

ماهان

IRM4596

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 01:35

سپهران

SHI4321

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:05

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:10

وارش

VRH5909

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:15

کیش ایر

KIS7052A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:20

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:45

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 02:50

کاسپین

CPN6921

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:55

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:20

کارون

KRU2613

اهواز

تاخیر

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

منتظر اعلام باشید

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:20

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:25

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

FOKER100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:15

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:30

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:05

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:10

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:20

پويا

PYA2350

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:35

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:45

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:55

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:10

پويا

PYA2340

چابهار

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:25

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:40

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:45

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:50

آتا

TBZ5674

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:00

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:35

چابهار

IRU8773

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:50

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:10

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

rj100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:15

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:20

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:40

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:30

پويا

PYA2324

رشت

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:35

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:45

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:00

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:10

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:30

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:45

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:55

کارون

KRU2537

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:55

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:40

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

rj100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:50

کارون

KRU2577

سیری/اصفهان

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:35

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:35

کارون

KRU2647

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:50

چابهار

IRU8771

قشم

طبق برنامه

MD80

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:15

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:30

پويا

PYA2331

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:45

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:00

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:20

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:35

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:50

آتا

TBZ5782

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:55

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:25

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:45

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:55

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:05

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:15

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:20

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:50

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:00

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:50

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:00

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:05

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:10

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:25

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:40

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:45

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:01

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:01

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:01

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:01

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:10

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:20

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:25

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:25

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:30

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:35

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:40

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:45

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:45

چابهار

IRU8781

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:55

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:00

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:00

ایران ایر

IRA3372

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:05

چابهار

IRU8765

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:05

وارش

VRH5905

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:15

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:20

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:20

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:20

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:45

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:45

کاسپین

CPN6921

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:15

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:15

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:50

کاسپین

CPN037

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:05

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:10

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:35

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:40

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:00

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:00

سپهران

SHI4305

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:10

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:10

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:20

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:25

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:30

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:40

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:05

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:15

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:25

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:35

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:45

کاسپین

CPN6957

جاسک

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:50

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:00

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM1082

سرخس

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:40

آتا

TBZ5694

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:50

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:55

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:05

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:20

چابهار

IRU8761

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:35

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2529

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:00

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:05

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:10

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:15

پارس ایر

PRS4463

چابهار

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:20

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:40

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:45

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:15

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:30

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:50

سپهران

SHI4347

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:55

چابهار

IRU8775

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:55

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:45

ماهان

IRM1097

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:00

کاسپین

CPN6995

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:35

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:35

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:40

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

وارش

VRH5887

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

ساها

IRZ181

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:15

چابهار

IRU8771

قشم

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:30

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:30

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:35

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:45

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:45

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:05

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:10

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:15

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:20

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:25

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:35

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:40

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:40

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:45

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:50

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:55

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:55

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:55

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:15

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:15

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:25

سپهران

SHI4329

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:40

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:50

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:55

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

پارس ایر

PRS4455

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:25

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:45

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:55

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:00

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5647

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:00

ساها

IRZ151

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:35

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:45

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 01:45

آسمان

IRC3780

شیراز

پرواز كرد

30

1401-05-29 02:14

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 03:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

18

1401-05-29 04:56

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

3

1401-05-29 04:12

FOKER100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 04:25

زاگرس

IZG4077

شیراز

پرواز كرد

2

1401-05-29 04:28

320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 04:30

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-29 04:55

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 04:45

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1401-05-29 04:49

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:25

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-05-29 05:44

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:30

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

4

1401-05-29 06:00

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:30

وارش

VRH5902

مشهد

پرواز كرد

6

1401-05-29 06:13

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-05-29 05:51

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:35

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-05-29 05:48

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:40

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

30

1401-05-29 05:55

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

9, 10

1401-05-29 05:57

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:45

سپهران

SHI4340

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-05-29 06:01

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-05-29 06:17

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:00

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

26, 27

1401-05-29 06:07

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:05

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1401-05-29 06:32

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:05

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

تاخیر

25

rj100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

26, 27

1401-05-29 06:38

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:10

پويا

PYA2323

رشت

پرواز كرد

15

1401-05-29 06:36

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

23, 24

1401-05-29 06:23

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

4

1401-05-29 06:29

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-05-29 06:35

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:25

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

19

1401-05-29 06:43

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:30

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

11, 12

1401-05-29 06:39

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

آماده پرواز

13, 14

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:35

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1401-05-29 06:45

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:40

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

آماده پرواز

5

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:45

معراج

MRJ2814

چابهار

آماده پرواز

15, 16

A319

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:45

ساها

IRZ184

عسلویه

آماده پرواز

9, 10

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

آماده پرواز

9, 10

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

آماده پرواز

7

320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1236

شیراز

آماده پرواز

17, 18

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 06:55

ایران ایر

IRA3326

جهرم

آماده پرواز

6

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:00

معراج

MRJ2804

مشهد

پایان پذیرش مسافر

26, 27

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:10

کاسپین

CPN038

شیراز

در حال سوار شدن

13, 14

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

پایان پذیرش مسافر

28, 29

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

پایان پذیرش مسافر

9, 10

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:20

چابهار

IRU8772

زاهدان

در حال سوار شدن

7, 8

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:25

ساها

IRZ158

شیراز

دريافت كارت پرواز

15, 16

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

دريافت كارت پرواز

25

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:35

آسمان

IRC838

سنندج

دريافت كارت پرواز

30

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 07:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

دريافت كارت پرواز

19, 20

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:00

آتا

TBZ5673

اهواز

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:05

کاسپین

CPN026

مشهد

دريافت كارت پرواز

11, 12

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

دريافت كارت پرواز

20, 21, 22

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:10

کارون

KRU2576

سیری/اصفهان

دريافت كارت پرواز

26, 27

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

دريافت كارت پرواز

9, 10

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

دريافت كارت پرواز

24

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

7

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:30

پويا

PYA2330

تبریز

طبق برنامه

15

EMB145

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

19, 20

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:00

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:00

کارون

KRU2536

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

28, 29

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:05

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

17, 18

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:10

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

30

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:10

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

4

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 09:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

تاخیر - 10:30

3

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:10

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:10

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

15, 16

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:20

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:45

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

28, 29

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 10:50

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:00

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

30

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

25

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 11:45

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:00

کارون

KRU2646

بندرعباس

طبق برنامه

28, 29

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:25

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:30

چابهار

IRU8770

قشم

طبق برنامه

7, 8

MD80

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

21, 22

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

26, 27

A319

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:45

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

7

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

8

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:10

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

20, 21, 22

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

25

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:50

چابهار

IRU8780

آبادان

طبق برنامه

7, 8

MD80

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 14:55

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:00

آتا

TBZ5781

چابهار

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:05

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

24

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:10

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:35

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

9

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:10

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:35

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 16:45

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

5, 6

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:10

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:20

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:30

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:35

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

19, 20

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

23

RJ100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

6

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

25

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:25

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

28, 29

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:40

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:45

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

23

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

19

RJ85

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

10

ATR-72-500

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:15

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24, 25

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

7

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:00

وارش

VRH5872

بوشهر

تاخیر - 20:30

7

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

26, 27

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:45

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 20:50

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:15

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD.88

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:35

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

27

F100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 21:50

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

737-700

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

23

A310

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:10

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

28, 29

A320

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

24

146-200

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:45

کاسپین

CPN4904

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

شنبه 23:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۹ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 00:40

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 01:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:30

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:30

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 04:50

پارس ایر

PRS4462

چابهار

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:15

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:15

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:20

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:20

کاسپین

CPN036

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:25

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:25

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:35

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:35

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:40

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:50

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:55

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 05:55

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:25

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:35

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:40

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:40

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:40

سپهران

SHI4304

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:45

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:55

کاسپین

CPN6956

جاسک

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 06:55

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:00

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:15

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:35

ساها

IRZ180

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:40

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:55

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:15

چابهار

IRU8760

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:25

ماهان

IRM1083

سرخس

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:30

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 08:50

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:05

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:05

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:10

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:35

آتا

TBZ5693

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 09:55

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:05

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:35

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 10:50

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:05

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:15

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:20

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:30

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:45

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:55

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:35

سپهران

SHI4346

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:40

چابهار

IRU8774

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:40

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 12:45

وارش

VRH5886

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:20

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:20

ماهان

IRM1096

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:25

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:35

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:45

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:50

چابهار

IRU8770

قشم

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:50

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:55

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 13:55

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:30

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

چابهار

IRU8780

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 14:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:10

چابهار

IRU8764

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:15

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:20

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:50

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:00

پارس ایر

PRS4420

رشت

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:20

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:30

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 16:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:05

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:35

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:50

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:50

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:55

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 17:55

سپهران

SHI4328

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:00

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:30

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:40

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:15

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:15

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:25

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:35

معراج

MRJ2877

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:45

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 19:55

ساها

IRZ150

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:15

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:45

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:05

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:10

پارس ایر

PRS4442

یزد

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:10

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:15

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:20

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:30

وارش

VRH5904

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:20

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN4902

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:05

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه 23:45

کاسپین

CPN6998

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی