اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:05

تابان

TBN6327A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

آسمان

IRC3855

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایر

IRA3416A

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

کارون

KRU2611

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

پارس ایر

PRS4427

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 03:10

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:55

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2601

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

پارس ایر

PRS4415

جاسک

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

تابان

TBN6240

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

آتا

TBZ5701

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کاسپین

CPN6939

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کارون

KRU2527

شیراز/لاوان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

ساها

IRZ183

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

تابان

TBN6327

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

تابان

TBN6298

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN6985

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN6901

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:25

کاسپین

CPN035

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

جیرفت/ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

تابان

TBN6341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600ST

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

کارون

KRU2643

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3781

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB917

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:25

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737-400

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

باطل شد

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3501

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

تابان

TBN6266

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

کارون

KRU2639

مشهد

منتظر اعلام باشید

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:55

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1027

اردبیل

باطل شد

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:35

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

ساها

IRZ173

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

تاخیر

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

تابان

TBN6228

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

تاخیر

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

منتظر اعلام باشید

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN023

مشهد

تاخیر

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:05

ایران ایر

IRA269

مشهد

تاخیر

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

منتظر اعلام باشید

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

منتظر اعلام باشید

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

تاخیر

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC633

گرگان

تاخیر

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

تاخیر

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

تاخیر

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3855

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN027

مشهد

تاخیر

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:10

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:10

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:15

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:20

آتا

TBZ5660

كيش

منتظر اعلام باشید

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:20

معراج

MRJ2805A

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:40

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:45

آتا

TBZ5620A

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 00:50

آسمان

IRC3725A

یزد

طبق برنامه

737

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 01:30

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 02:30

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 03:00

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:15

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:25

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1301

لارستان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:50

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A319

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:55

کارون

KRU2639

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:10

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:35

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:55

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:55

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

فلای پرشیا

FPI7417

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:20

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:50

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:15

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:55

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:35

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:50

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:55

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:20

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:30

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:00

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:45

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:55

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:05

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:20

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:30

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:35

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:50

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:55

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:55

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:30

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:00

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA472

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:00

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:05

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:05

پارس ایر

PRS4431

اهواز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:25

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:30

پويا

PYA2343

رشت

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ایران ایر

IRA3418

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

5

1400-07-29 01:34

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:45

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 05:13

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:50

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 05:11

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

19, 20

1400-07-29 05:47

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 05:41

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:25

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

7, 8

1400-07-29 05:39

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

6

1400-07-29 06:26

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

27

1400-07-29 06:01

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

10

1400-07-29 06:16

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:45

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

12

1400-07-29 05:58

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

25

1400-07-29 06:10

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

3

1400-07-29 05:51

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

23

1400-07-29 06:19

A310

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

5

1400-07-29 06:27

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

26

1400-07-29 06:21

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

پارس ایر

PRS4414

جاسک

پرواز كرد

19

1400-07-29 06:25

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 06:07

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

7

1400-07-29 06:39

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

16

1400-07-29 06:35

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

5

1400-07-29 06:31

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

پرواز كرد

20

1400-07-29 07:54

B737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

11

1400-07-29 06:49

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

28

1400-07-29 06:41

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

پرواز كرد

28, 29

1400-07-29 06:45

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

پرواز كرد

7, 8

1400-07-29 06:48

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 06:52

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

پرواز كرد

24

1400-07-29 07:00

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

7

1400-07-29 07:03

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ساها

IRZ120

عسلویه

پرواز كرد

14

1400-07-29 07:06

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

پرواز كرد

3

1400-07-29 07:25

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1400-07-29 07:37

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

5

1400-07-29 07:21

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

29

1400-07-29 07:44

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-29 07:33

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 07:47

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

10

1400-07-29 07:51

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 08:30

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-07-29 08:28

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 08:15

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

12

1400-07-29 08:17

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

23

1400-07-29 08:24

AB6

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

28, 29

1400-07-29 08:57

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-07-29 08:34

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

27

1400-07-29 08:36

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

5

1400-07-29 08:49

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

9

1400-07-29 09:00

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

3

1400-07-29 09:25

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 09:05

B737-400

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 09:09

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6239

اهواز

پرواز كرد

6

1400-07-29 10:40

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 10:56

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پرواز كرد

19, 20

1400-07-29 09:30

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 10:36

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

16

1400-07-29 11:39

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN6938

آبادان

پرواز كرد

10

1400-07-29 11:10

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

5

1400-07-29 09:59

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

27

1400-07-29 11:14

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

1400-07-29 10:18

RJ85

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

3

1400-07-29 10:14

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

27

1400-07-29 10:12

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 10:08

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 10:25

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

20

1400-07-29 11:21

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

تابان

TBN6297

كيش

پرواز كرد

7

1400-07-29 12:58

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

12

1400-07-29 10:51

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

پرواز كرد

28

1400-07-29 10:55

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

تابان

TBN6326

مشهد

پرواز كرد

8

1400-07-29 11:44

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

3

1400-07-29 11:34

ATR

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

کاسپین

CPN6984

كيش

پرواز كرد

10

1400-07-29 11:00

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 11:25

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

کاسپین

CPN6900

بوشهر

پرواز كرد

14

1400-07-29 11:29

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

19

1400-07-29 12:25

CRJ200

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 12:41

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

5

1400-07-29 12:49

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 12:53

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 13:02

rj100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-29 12:51

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

10

1400-07-29 13:06

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

6

1400-07-29 14:22

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

آتا

TBZ5700

كيش

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 14:00

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

12

1400-07-29 14:12

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

26

1400-07-29 13:44

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

3

1400-07-29 14:48

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 14:34

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

19

1400-07-29 14:27

A310

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 16:16

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC3780

شیراز

پرواز كرد

28

1400-07-29 15:16

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

3

1400-07-29 15:12

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

10

1400-07-29 15:37

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

14

1400-07-29 17:00

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

25

1400-07-29 15:23

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 15:49

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

پرواز كرد

20

1400-07-29 15:56

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

ایران ایر

IRA497

اردبیل

پرواز كرد

7, 8

1400-07-29 15:30

ATR-42-320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

5

1400-07-29 15:19

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-07-29 15:41

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 15:31

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

6

1400-07-29 17:44

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 15:44

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 16:05

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

5

1400-07-29 18:45

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

پرواز كرد

27

1400-07-29 17:18

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

باطل شد

9, 10

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

پرواز كرد

12

1400-07-29 16:39

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

3

1400-07-29 16:21

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

تابان

TBN6265

كيش

پرواز كرد

7

1400-07-29 18:49

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

10

1400-07-29 17:17

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1400-07-29 16:31

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 16:50

EMB145

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 17:14

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

کارون

KRU2638

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1400-07-29 20:36

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC640

تبریز

پرواز كرد

29

1400-07-29 17:20

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

پرواز كرد

15

1400-07-29 17:23

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

26

1400-07-29 17:30

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

5

1400-07-29 17:22

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

21, 22

1400-07-29 18:04

A320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1400-07-29 17:45

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 17:47

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

6

1400-07-29 19:18

md88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1026

اردبیل

باطل شد

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 18:25

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

8

1400-07-29 19:19

md88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

28

1400-07-29 18:20

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

7, 8

1400-07-29 18:22

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-29 18:28

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

20

1400-07-29 18:54

A310

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کارون

KRU2642

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 18:41

100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

14

1400-07-29 18:52

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

5

1400-07-29 19:24

A319

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

16

1400-07-29 21:34

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

7

1400-07-29 22:26

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

9

1400-07-29 19:12

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

25

1400-07-29 19:22

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

7

1400-07-29 19:35

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پرواز كرد

5

1400-07-29 19:43

ATR-72-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA268

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1400-07-29 21:14

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1400-07-29 19:32

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

12

1400-07-29 20:40

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

28

1400-07-29 20:54

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 20:12

RJ100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 19:53

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

6

1400-07-29 20:34

MD.88

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1400-07-29 20:27

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

5, 6

1400-07-29 22:59

ATR-42-500

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

9

1400-07-29 20:42

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 20:38

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

10

1400-07-29 20:57

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-29 20:31

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

26, 27

1400-07-29 21:25

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

پرواز كرد

29

1400-07-29 20:49

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 20:44

FOKER100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

12

1400-07-29 21:40

MD80

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

پرواز كرد

3

1400-07-29 21:30

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کارون

KRU2618

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:30

26, 27

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4318

مشهد

پرواز كرد

27

1400-07-29 22:50

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-07-29 22:17

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

5

1400-07-29 22:06

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-07-29 22:36

320

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-07-29 22:10

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

26

1400-07-29 22:40

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

28

1400-07-29 22:48

F100

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6258

مشهد

در حال سوار شدن

6

MD83

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC610

مشهد

پرواز كرد

26

1400-07-29 23:39

737

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

آماده پرواز

20

737-700

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

5

1400-07-29 23:48

MD82

۲۹ مهر ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

آماده پرواز

19

RJ85

۲۹ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:25

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

6

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

15, 16

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:40

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

17, 18

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

7, 8

A321

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5, 6

A319

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:55

پويا

PYA2340

رشت

طبق برنامه

12

EMB145

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:05

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

20

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

15

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

26

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

11

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:25

قشم ایر

QSM1300

لارستان

طبق برنامه

15, 16

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

17, 18

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

4

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:45

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 07:50

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

7

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

قدر ایر

SEP2702

مشهد

طبق برنامه

15

AN-74

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

23

A300-600

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

16

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:35

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 08:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

14

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:00

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

5, 6

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:25

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:30

کارون

KRU2638

مشهد

طبق برنامه

26, 27

100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:30

فلای پرشیا

FPI7416

كيش

طبق برنامه

20

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

23

146-200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:40

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

13

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 09:55

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

12

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:05

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:10

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

17, 18

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:10

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:15

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:20

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

19

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 10:35

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

15

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

27

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

14

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 11:40

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

15

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

17, 18

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:10

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

16

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:30

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

19, 20

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 13:55

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:00

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

5, 6

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

A300-600

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

19

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

2

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:40

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:45

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

22

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

15, 16

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

14

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

24

146-200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:25

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

20

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:45

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

16

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 15:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

7

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15, 16

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:15

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

14

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:30

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

28

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

5, 6

A319

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

17, 18

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:30

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:30

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

24

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:35

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:45

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

14

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 17:55

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:15

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:25

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

15

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:40

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

28

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:10

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA473

کرمان

طبق برنامه

5, 6

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 19:55

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:00

پارس ایر

PRS4430

اهواز

طبق برنامه

19

CRJ200

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:05

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:10

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

5

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:15

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

12

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:20

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

25

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-42-500

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:25

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 20:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

21, 22

RJ100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:05

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

16

MD80

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:40

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 21:50

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

20

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:25

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:35

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 22:55

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۳۰ مهر ۱۴۰۰

جمعه 23:50

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

737-700

۳۰ مهر ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی