اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 00:01

کاسپین

CPN027A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:10

سپهران

SHI4351

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:15

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:20

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:20

ایران ایر

IRA3444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:25

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:30

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:40

وارش

VRH5867

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:40

ایران ایر

IRA3429A

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 00:50

وارش

VRH5841A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 01:20

معراج

MRJ2876

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 01:30

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 01:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 02:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

باطل شد

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 03:10

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 04:00

پارس ایر

PRS4469

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 04:30

کیش ایر

KIS7068A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 05:55

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:35

کارون

KRU2541

لاوان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:50

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:00

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:05

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:35

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:05

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:40

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7018

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:10

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD.88

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:15

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:35

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:00

کارون

KRU2639

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:10

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:20

آتا

TBZ5730

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:30

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

ab6

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:35

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:50

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:00

ساها

IRZ175

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:25

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:30

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

3

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:35

پويا

PYA2315

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:40

فلای پرشیا

FPI7417

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:40

چابهار

IRU8757

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:00

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:05

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA377

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA3384

سهند

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

4

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:25

تابان

TBN6284

شیراز

منتظر اعلام باشید

MD.88

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:50

کاسپین

CPN6909

شیراز

منتظر اعلام باشید

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:20

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:25

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

A300-600ST

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1265

چابهار

طبق برنامه

rj100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:10

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:15

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:20

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:40

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:05

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:20

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:35

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:55

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:10

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

737

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:15

چابهار

IRU8759

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:25

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:10

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:30

قشم ایر

QSM1324

ارومیه

طبق برنامه

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:45

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:50

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:10

کاسپین

CPN6999

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:20

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:25

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:40

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:55

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:05

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:30

سپهران

SHI4329

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:35

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:25

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:30

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:35

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:40

وارش

VRH5815

بندرعباس

تاخیر

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:45

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:50

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:01

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:05

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:15

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:15

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:40

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:40

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 00:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:05

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:05

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:25

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 01:45

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 02:00

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 02:00

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 02:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 03:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:15

کاسپین

CPN4903

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:35

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:20

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:25

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:35

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

باطل شد

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:05

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:10

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:20

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:35

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:40

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:10

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:20

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A319

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:40

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:45

کارون

KRU2537

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:10

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:25

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:35

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:40

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:45

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:55

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:20

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:40

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:50

پارس ایر

PRS4481

خرم‌آباد

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:50

کارون

KRU2577

سیری/اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:55

پويا

PYA2324

رشت

طبق برنامه

EMB145

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:05

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:10

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:55

چابهار

IRU8757

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:15

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:00

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:20

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:20

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:45

پويا

PYA2331

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:50

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:50

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:20

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:50

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:55

پارس ایر

PRS4451

رفسنجان

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:05

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:10

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:20

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:35

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:45

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:05

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:50

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:55

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:00

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:05

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:15

چابهار

IRU8759

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:35

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:00

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:30

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:35

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:40

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:40

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:45

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:45

کیش ایر

KIS7019

گرگان

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 03:55

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 05:05

کارون

KRU2540

لاوان

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 05:08

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 06:09

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:00

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

15

1401-02-30 06:10

EMB145

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:00

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-02-30 06:16

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

3

1401-02-30 06:02

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:10

تابان

TBN6283

شیراز

پرواز كرد

5

1401-02-30 06:29

MD.88

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA265

آبادان

پرواز كرد

4

1401-02-30 06:19

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

28

1401-02-30 06:23

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:20

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

5

1401-02-30 06:34

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-02-30 08:52

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

7

1401-02-30 06:26

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:25

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

11, 12

1401-02-30 06:36

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1401-02-30 06:50

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 06:57

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:40

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

29, 30

1401-02-30 07:33

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:45

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 06:48

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

3

1401-02-30 06:54

320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

5

1401-02-30 07:05

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:00

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

19, 20

1401-02-30 07:18

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:05

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

پرواز كرد

18

1401-02-30 07:22

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

7

1401-02-30 07:25

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:50

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

4

1401-02-30 08:25

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 07:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 08:22

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:00

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1401-02-30 08:10

A310

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1401-02-30 08:14

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:10

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-02-30 08:15

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:15

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

پرواز كرد

18

1401-02-30 08:32

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:30

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 08:37

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 08:40

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

6

1401-02-30 08:58

320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:00

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-02-30 09:02

737

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:00

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

15, 16

1401-02-30 09:23

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:15

کارون

KRU2638

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 09:29

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 09:49

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

21, 22

1401-02-30 09:51

ab6

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

28, 29

1401-02-30 09:44

A319

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 09:50

ساها

IRZ174

كيش

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 10:00

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:00

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 10:18

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:00

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 10:05

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-30 10:32

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:20

فلای پرشیا

FPI7416

كيش

پرواز كرد

18

1401-02-30 10:22

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:25

ایران ایر

IRA376

زاهدان

پرواز كرد

6

1401-02-30 10:31

FOKER100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:30

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1401-02-30 11:25

737

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3446

شیراز

پرواز كرد

7

1401-02-30 10:56

ATR-42-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 10:55

قشم ایر

QSM1264

چابهار

پرواز كرد

19, 20

1401-02-30 11:12

rj100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:10

ایران ایر

IRA3385

سهند

پرواز كرد

8

1401-02-30 11:27

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:10

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 11:18

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:20

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-02-30 11:35

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:30

چابهار

IRU8756

اهواز

پرواز كرد

5

1401-02-30 11:49

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

8

1401-02-30 11:42

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

پرواز كرد

10

1401-02-30 12:37

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:05

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-30 12:03

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:15

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-02-30 12:34

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 12:44

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

22, 23, 24

1401-02-30 12:53

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-02-30 12:41

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 12:50

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 12:48

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19, 20

1401-02-30 13:28

RJ85

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:30

پارس ایر

PRS4458

كيش

پرواز كرد

18

1401-02-30 13:39

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-02-30 14:57

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:50

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

19, 20

1401-02-30 14:11

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1401-02-30 14:00

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

5

1401-02-30 14:16

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:00

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-30 14:18

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:10

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

6

1401-02-30 14:02

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

19, 20, 21

1401-02-30 14:21

A310

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:20

آتا

TBZ5729

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1401-02-30 14:41

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:30

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

26, 27

1401-02-30 14:44

A319

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:30

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

15, 16

1401-02-30 15:21

737

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1401-02-30 15:27

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

23, 24

1401-02-30 15:14

RJ85

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:55

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

13, 14

1401-02-30 15:30

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 14:55

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

28, 29

1401-02-30 15:09

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

پرواز كرد

25

1401-02-30 15:12

146-200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

7

1401-02-30 15:16

A320

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA474

کرمان

آماده پرواز

3, 4

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:25

کاسپین

CPN040

مشهد

آماده پرواز

11, 12

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:35

چابهار

IRU8758

مشهد

پرواز كرد

6

1401-02-30 15:35

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:35

پارس ایر

PRS4406

شیراز

آماده پرواز

18

CRJ200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 15:45

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

آماده پرواز

19

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:00

وارش

VRH5852

اهواز

پایان پذیرش مسافر

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

در حال سوار شدن

13, 14

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3333

رشت

در حال سوار شدن

5

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:10

آتا

TBZ5629

مشهد

پایان پذیرش مسافر

17, 18

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:15

پويا

PYA2310

گرگان

دريافت كارت پرواز

15

EMB145

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:20

ایران ایر

IRA214

قشم

دريافت كارت پرواز

7

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA3318

ساری

دريافت كارت پرواز

8

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:45

کاسپین

CPN6998

مشهد

دريافت كارت پرواز

11, 12

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA3356

گرگان

دريافت كارت پرواز

9

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:05

قشم ایر

QSM1325

ارومیه

دريافت كارت پرواز

19, 20

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:20

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26, 27

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:25

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

تاخیر - 18:30

13, 14

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

23

RJ100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

21, 22

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:45

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

6

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 17:55

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:15

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:20

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28, 29

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19, 20, 21

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 18:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

9, 10

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:05

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

5

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

19, 20

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

10

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

4

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:15

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:15

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

باطل شد

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 20:50

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:00

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:05

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

26, 27

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

21, 22, 23

A310

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:05

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28, 29

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

7

MD80

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:30

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

19, 20

146-200

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 22:50

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:10

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27, 28

F100

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22, 23, 24

A300-600

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:10

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:20

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:20

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:35

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:05

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:05

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:25

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:40

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:40

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:45

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A319

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:45

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:55

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:25

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:35

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 07:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:10

کارون

KRU2576

سیری/اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:20

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:30

پويا

PYA2323

رشت

طبق برنامه

EMB145

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:00

کارون

KRU2536

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:10

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:15

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:30

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 09:55

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:00

پويا

PYA2330

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:10

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:10

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4480

کرمان

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:05

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:10

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:20

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 11:45

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:20

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:35

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:45

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:50

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:00

چابهار

IRU8756

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:05

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:30

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:35

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:40

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:10

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:35

پارس ایر

PRS4450

رفسنجان

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 16:45

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:10

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:20

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:30

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:40

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:40

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:50

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 17:55

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:25

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:40

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:45

چابهار

IRU8758

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:20

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:40

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:50

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 20:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3373

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:00

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:05

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:15

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:35

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 21:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:30

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

146-200

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:00

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:30

کاسپین

CPN6920

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی