اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:01

آسمان

IRC631A

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:10

فلای پرشیا

FPI7447

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:10

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:15

کارون

KRU2611

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:25

وارش

VRH5873

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4489

طبس

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:30

آتا

TBZ5720

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7100

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:35

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:40

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:45

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 00:55

آسمان

IRC3745

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:00

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:10

زاگرس

IZG4076

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:10

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:25

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:30

سپهران

SHI4321

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 01:45

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 04:00

زاگرس

IZG4016

اهواز

باطل شد

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:45

معراج

MRJ2855

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:15

تابان

TBN6253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:25

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:50

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:00

کارون

KRU2601

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

FOKER100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:25

آتا

TBZ5678

ارومیه

منتظر اعلام باشید

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:30

کاسپین

CPN6911

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:45

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:05

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:45

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:00

آساجت

SJT8605

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:00

چابهار

IRU8773

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:10

ماهان

IRM4537

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:00

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:10

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:35

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA284

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:00

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:10

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA223

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:00

ساها

IRZ161

لاوان

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:05

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:10

پويا

PYA2324

رشت

طبق برنامه

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5715

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:20

فلای پرشیا

FPI7419

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:25

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:30

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:35

آساجت

SJT8601

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:35

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:45

ماهان

IRM1003

ارومیه

طبق برنامه

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:40

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:10

وارش

VRH5887

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:10

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:15

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:40

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:00

ماهان

IRM1001

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:25

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:55

چابهار

IRU8781

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7050

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:45

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:55

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:15

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:20

سپهران

SHI4305

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:20

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:25

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:45

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:10

کارون

KRU2675

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:25

چابهار

IRU8771

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:55

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:55

آتا

TBZ5669

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:10

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:20

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:25

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:35

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:45

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:50

چابهار

IRU8777

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:05

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:20

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:35

آتا

TBZ5674

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:45

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 00:55

فلای پرشیا

FPI7421A

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 01:00

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 01:10

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 01:30

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 01:30

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:00

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:25

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:15

پارس ایر

PRS4493

آغاجاری

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:25

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:05

آساجت

SJT8605

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:10

ماهان

IRM4537

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:35

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:40

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:40

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:55

چابهار

IRU8765

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:00

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:00

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:05

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:05

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:10

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:15

کارون

KRU2639

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:20

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:30

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:55

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:20

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

md83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:30

فلای پرشیا

FPI7421

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:35

آساجت

SJT8601

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:50

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:05

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:20

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:35

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:45

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:50

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:00

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:35

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

A321

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:45

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:00

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:00

ماهان

IRM1001

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:05

قشم ایر

QSM1301

نوشهر

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:10

کارون

KRU2669

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:40

آتا

TBZ5703

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:50

چابهار

IRU8781

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:00

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:05

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:10

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:20

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:30

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:35

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:50

آتا

TBZ5701

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB935

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:10

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:15

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:25

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:35

آساجت

SJT8609

كيش

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:40

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:50

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:55

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:00

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:10

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:10

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:20

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:20

ماهان

IRM1022

یزد

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:30

پارس ایر

PRS4489

طبس

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:35

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:40

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:40

ایران ایر

IRA227

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:50

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A321

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:10

سپهران

SHI4305

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:10

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:10

آتا

TBZ5643

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:35

چابهار

IRU8771

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:25

پارس ایر

PRS4495

آبادان

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:35

چابهار

IRU8777

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:35

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 04:00

وارش

VRH5866

اصفهان

پرواز كرد

3

1402-03-11 04:20

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 04:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

پرواز كرد

5

1402-03-11 04:41

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 04:55

کاسپین

CPN6910

کرمان

پرواز كرد

13, 14

1402-03-11 05:11

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

7

1402-03-11 05:14

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:05

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1402-03-11 05:12

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:10

چابهار

IRU8772

زاهدان

پرواز كرد

4

1402-03-11 05:34

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:10

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

3

1402-03-11 05:08

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:25

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

پرواز كرد

18, 19

1402-03-11 05:40

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

19, 20

1402-03-11 05:39

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

26

1402-03-11 05:42

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:35

ایران ایر

IRA292

یزد

پرواز كرد

5, 6

1402-03-11 06:12

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA462

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1402-03-11 06:14

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:45

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1402-03-11 06:17

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:45

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1402-03-11 06:05

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

20, 21, 22

1402-03-11 06:09

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:00

آساجت

SJT8604

عسلویه

پرواز كرد

23

1402-03-11 05:55

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:05

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1402-03-11 06:07

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:05

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

25

1402-03-11 06:24

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1402-03-11 06:22

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:15

وارش

VRH5902

مشهد

پرواز كرد

7

1402-03-11 06:21

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

11

1402-03-11 06:43

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

9, 10

1402-03-11 06:27

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:20

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

27

1402-03-11 06:33

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

4

1402-03-11 06:35

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:25

ساها

IRZ160

لاوان

پرواز كرد

13, 14

1402-03-11 06:29

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1402-03-11 06:40

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:45

ایران ایر

IRA252

اصفهان

پرواز كرد

5, 6

1402-03-11 07:07

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

پرواز كرد

19

1402-03-11 07:01

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:50

پويا

PYA2323

رشت

پرواز كرد

15

1402-03-11 06:55

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:55

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1402-03-11 07:53

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 06:55

ماهان

IRM4536

اردبیل

پرواز كرد

24

1402-03-11 07:02

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:00

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1402-03-11 07:11

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:15

آتا

TBZ5646

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1402-03-11 07:17

737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM4577

بم

پرواز كرد

18

1402-03-11 07:28

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:25

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

11, 12

1402-03-11 07:25

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:35

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

20, 21

1402-03-11 07:50

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1402-03-11 08:18

md83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1402-03-11 08:12

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7053

كيش

تاخیر

9, 10

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:05

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

16

1402-03-11 08:10

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

22, 23, 24

1402-03-11 08:30

AB6

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

13, 14

1402-03-11 08:19

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:20

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1402-03-11 08:33

737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:30

سپهران

SHI4303

شیراز

پایان پذیرش مسافر

28, 29

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5619

مشهد

در حال سوار شدن

17, 18

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 08:55

کارون

KRU2504

خارگ

پایان پذیرش مسافر

28, 29

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5629

مشهد

دريافت كارت پرواز

21, 22

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:25

آسمان

IRC862

یزد

دريافت كارت پرواز

25

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN6990

مشهد

دريافت كارت پرواز

11, 12

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA285

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

5, 6

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5714

كيش

دريافت كارت پرواز

19, 20

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:55

قشم ایر

QSM1293

سنندج

دريافت كارت پرواز

15, 16

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

28, 29

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7418

كيش

طبق برنامه

18, 19

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:15

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

26, 27

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:15

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:25

ایران ایر

IRA222

اصفهان

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:00

آساجت

SJT8600

مشهد

طبق برنامه

23

EMB145

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:05

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:20

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 11:40

وارش

VRH5886

چابهار

طبق برنامه

4

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1004

ارومیه

طبق برنامه

21

BAE146

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

5, 6

md88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:30

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 13:50

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18, 19, 20

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:15

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:35

ماهان

IRM1002

تبریز

طبق برنامه

22

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 14:50

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:00

چابهار

IRU8780

مشهد

طبق برنامه

6

MD80

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

21, 22

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 15:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

3

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27, 28

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

18

RJ85

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:20

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

26

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:30

کیش ایر

KIS7051

شیراز

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

11, 12

A321

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 16:55

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:15

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:15

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:30

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

5

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 17:55

چابهار

IRU8770

قشم

طبق برنامه

7

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

7, 8

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD.88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

24

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:15

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21, 22, 23

A310

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:45

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

19

RJ100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 18:50

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

11, 12

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:20

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

25, 29

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:55

چابهار

IRU8776

مشهد

طبق برنامه

5

MD80

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 19:55

فلای پرشیا

FPI7420

كيش

طبق برنامه

18, 19

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5670

یزد

طبق برنامه

15, 16

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

B737

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:05

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

3, 4

A319

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

5, 6

md88

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5673

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 21:50

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

18

CRJ200

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

19, 20

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 22:25

سپهران

SHI4304

اهواز

طبق برنامه

27, 28

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:15

کارون

KRU2674

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18, 19, 20

AB6

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

5

MD83

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

پنج شنبه 23:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:35

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:40

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 05:55

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:00

آساجت

SJT8604

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:05

وارش

VRH5902

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:15

پارس ایر

PRS4492

آغاجاری

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

A321

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:25

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:25

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:30

فلای پرشیا

FPI7420

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:35

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:40

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:45

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 06:55

ماهان

IRM4536

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:05

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:10

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:15

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:20

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:25

چابهار

IRU8764

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:40

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:50

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 07:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

md83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:00

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:05

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:05

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:15

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 08:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:00

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:05

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:15

کارون

KRU2638

مشهد

طبق برنامه

737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:30

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:30

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:45

قشم ایر

QSM1300

نوشهر

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 09:50

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

md83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:00

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA246

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:20

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 10:20

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:05

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:05

آساجت

SJT8600

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:20

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:25

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 11:55

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:00

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 12:35

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:30

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 13:50

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:00

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:30

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:35

ماهان

IRM1002

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:45

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:45

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 14:55

چابهار

IRU8780

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:05

آتا

TBZ5702

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:45

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 15:55

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:05

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:15

آتا

TBZ5700

مشهد

طبق برنامه

md83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:25

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:45

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 16:45

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:00

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:05

آساجت

SJT8608

كيش

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:10

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:35

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:45

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 17:55

پارس ایر

PRS4488

طبس

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:00

ماهان

IRM1023

یزد

طبق برنامه

BAE146

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:10

چابهار

IRU8770

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:10

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A321

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA226

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 18:50

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:00

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:10

کارون

KRU2668

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:20

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:35

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:45

چابهار

IRU8776

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 19:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:00

آتا

TBZ5714

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

A319

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:15

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:15

آتا

TBZ5657

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:30

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:35

پارس ایر

PRS4494

آبادان

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 20:40

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:25

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:35

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:40

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 21:50

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:25

سپهران

SHI4304

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

RJ85

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:35

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:10

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

جمعه 23:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۲ خرداد ۱۴۰۲

 

                                                                   نظرسنجی