اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:05

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

آسمان

IRC625

کرمانشاه

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 00:50

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:00

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:10

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 01:20

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 04:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 04:45

وارش

VRH5867

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

6

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7030

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:40

فلای پرشیا

FPI7408

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:45

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

باطل شد

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:55

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:05

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4581

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

باطل شد

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

پارس ایر

PRS4457

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:55

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5701

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:25

آتا

TBZ5730

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:45

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:15

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:35

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:40

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

زاگرس

IZG4034

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA274

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

آتا

TBZ5692

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

سپهران

SHI4321

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

کارون

KRU2505

خارگ

باطل شد

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3491

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:40

پارس ایر

PRS4439

گچساران

باطل شد

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3384

سهند

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

چابهار

IRU8757

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:55

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:50

ساها

IRZ185

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:05

تابان

TBN6298

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA475

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

پارس ایر

PRS4429

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

ساها

IRZ151

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:55

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

چابهار

IRU8763

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:50

کارون

KRU2609

یزد

تاخیر

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:30

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

سپهران

SHI4341

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4070

كيش

تاخیر

a320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

تابان

TBN6223

مشهد

در حال نشستن

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

کارون

KRU2619

اهواز

تاخیر

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

منتظر اعلام باشید

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:05

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

باطل شد

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7445

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5841

مشهد

تاخیر

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

تاخیر

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5624

شیراز

تاخیر

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

FOKER100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ساها

IRZ157

شیراز

تاخیر

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

قشم ایر

QSM1241A

قشم

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:30

پويا

PYA2331

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:40

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:45

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:50

آسمان

IRC3745

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:05

وارش

VRH5873

بوشهر

تاخیر

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:15

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:25

قشم ایر

QSM1321

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:30

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

معراج

MRJ2855

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:50

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:45

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:05

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:25

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7018

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:05

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:50

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:45

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:45

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2587

سیری/شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:55

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:05

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:50

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:10

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:00

چابهار

IRU8761

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3531

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:05

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:05

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:35

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5655

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:55

کاسپین

CPN045

كيش

تاخیر

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:50

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:10

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:50

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:10

چابهار

IRU8763

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:55

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:05

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5690

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:30

وارش

VRH5866A

اصفهان

پرواز كرد

5

1401-02-27 01:40

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

فلای پرشیا

FPI7409

شیراز

پرواز كرد

18

1401-02-27 05:19

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 05:09

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 05:49

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:15

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 05:26

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 05:41

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7031

اهواز

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 05:36

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 05:45

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-02-27 05:47

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

7, 8

1401-02-27 05:56

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

باطل شد

11, 12

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-02-27 06:40

BAE146

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

23, 24, 25

1401-02-27 06:08

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

30

1401-02-27 06:01

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

باطل شد

5, 6

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

13, 14

1401-02-27 06:11

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1401-02-27 07:24

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

باطل شد

26, 27

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

باطل شد

3

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 06:26

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

13, 14

1401-02-27 06:45

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 06:54

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

4

1401-02-27 06:52

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

21, 22

1401-02-27 06:46

A319

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

1

1401-02-27 07:12

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

7

1401-02-27 07:05

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 07:16

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 06:55

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

19

1401-02-27 07:14

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

باطل شد

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:05

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 07:22

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

باطل شد

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

14

1401-02-27 07:32

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1401-02-27 07:29

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

22

1401-02-27 07:37

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

19, 20

1401-02-27 07:36

rj100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

5

1401-02-27 08:09

320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 07:44

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

پرواز كرد

24

1401-02-27 07:49

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:40

ساها

IRZ184

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 07:46

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

باطل شد

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 08:00

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

19, 20, 21

1401-02-27 08:38

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

پارس ایر

PRS4456

سیرجان

پرواز كرد

18

1401-02-27 08:30

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 08:33

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 08:40

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 08:49

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

24

1401-02-27 09:17

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5700

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1401-02-27 09:05

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

زاگرس

IZG4035

قشم

پرواز كرد

3

1401-02-27 09:23

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:20

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 11:28

B737-400

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 10:01

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 11:09

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 09:54

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

30

1401-02-27 10:03

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 09:57

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

پرواز كرد

18

1401-02-27 09:59

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

آسمان

IRC622

کرمانشاه

باطل شد

26, 27

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:05

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 10:13

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

3

1401-02-27 11:32

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA275

ارومیه

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 10:52

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

2

1401-02-27 11:30

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 11:12

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3490

مشهد

پرواز كرد

3

1401-02-27 11:21

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:15

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 11:18

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

4

1401-02-27 11:24

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

5, 6, 7, 8

1401-02-27 12:03

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

18

1401-02-27 11:48

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3385

سهند

باطل شد

1

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 11:59

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 12:14

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 12:31

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 12:50

پارس ایر

PRS4438

گچساران

باطل شد

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

19, 20

1401-02-27 13:11

A320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 13:36

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

22, 23, 24

1401-02-27 15:22

AB6

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5729

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 13:56

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:25

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

18

1401-02-27 13:42

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:25

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 13:38

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:30

چابهار

IRU8756

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 14:22

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 14:27

BAE100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

7

1401-02-27 14:07

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 14:48

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

19, 20, 21

1401-02-27 14:20

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 17:17

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1401-02-27 16:09

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

24

1401-02-27 15:02

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 14:55

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 15:14

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

7

1401-02-27 15:18

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1401-02-27 15:10

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

تابان

TBN6297

كيش

پرواز كرد

6

1401-02-27 15:06

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

پويا

PYA2330

تبریز

پرواز كرد

16

1401-02-27 15:39

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA474

کرمان

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 15:26

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 16:40

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 17:10

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

3

1401-02-27 16:11

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 17:05

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

15

1401-02-27 16:43

EMB145

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 16:46

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 16:27

737

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

21, 22

1401-02-27 17:18

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 17:36

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

19

1401-02-27 16:53

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:45

ساها

IRZ150

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1401-02-27 18:07

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

پارس ایر

PRS4428

ماکو

پرواز كرد

18

1401-02-27 17:14

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1401-02-27 17:01

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:05

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

6

1401-02-27 17:56

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 19:02

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:25

چابهار

IRU8762

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 18:20

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

21

1401-02-27 17:42

RJ100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1401-02-27 17:47

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

20

1401-02-27 17:59

RJ85

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

3

1401-02-27 21:41

320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 17:55

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

پرواز كرد

18

1401-02-27 18:15

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 18:10

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 21:45

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1401-02-27 18:46

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

22, 23, 24

1401-02-27 19:09

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 18:58

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-02-27 19:18

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

پرواز كرد

5

1401-02-27 22:00

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

9, 10

1401-02-27 19:35

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

پرواز كرد

7

1401-02-27 19:51

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3471

اهواز

پرواز كرد

3

1401-02-27 20:22

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

فلای پرشیا

FPI7444

مشهد

پرواز كرد

18

1401-02-27 20:04

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

پرواز كرد

11, 12

1401-02-27 19:59

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1401-02-27 20:27

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA265

آبادان

پرواز كرد

5, 6

1401-02-27 20:18

FOKER100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

6

1401-02-27 20:30

MD.88

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

پارس ایر

PRS4458

كيش

پرواز كرد

19

1401-02-27 21:14

CRJ200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

کارون

KRU2610

دزفول

باطل شد

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1401-02-27 22:11

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

10

1401-02-27 22:09

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 20:50

کیش ایر

KIS7151

شیراز

پرواز كرد

11

1401-02-27 21:36

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

3

1401-02-27 21:30

ATR-72-500

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

12

1401-02-27 21:47

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1401-02-27 23:02

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC3775

شیراز

آماده پرواز

29, 30

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

پایان پذیرش مسافر

9

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

28, 29

1401-02-27 21:53

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:35

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

6

1401-02-27 22:44

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

کارون

KRU2616

اهواز

تاخیر - 01:00

28, 29

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-02-27 22:08

A310

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

پایان پذیرش مسافر

15, 16

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

18

1401-02-27 22:24

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1320

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1401-02-27 22:20

F100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:15

معراج

MRJ2854

اصفهان

در حال سوار شدن

21, 22

320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5619

مشهد

آماده پرواز

17, 18

MD83

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

پرواز كرد

24

1401-02-27 22:39

146-200

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

در حال سوار شدن

5, 6

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

سپهران

SHI4340

مشهد

پایان پذیرش مسافر

26, 27

737-700

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

در حال سوار شدن

5

320

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

در حال سوار شدن

3

MD82

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

20, 21, 22

A300-600

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سه شنبه 23:45

کارون

KRU2618

اهواز

تاخیر - 01:00

26, 27

100

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

6

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 03:45

کیش ایر

KIS7019

گرگان

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

12

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

26

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

3

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:25

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

7

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:35

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

30

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:40

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

13

EMB145

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:45

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

20, 21, 22

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

5

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

5, 6

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

23

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

11

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

21, 22

A319

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:35

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

16

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

7, 8

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

پويا

PYA2355

گرگان

طبق برنامه

CL 600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

19

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:35

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

7, 8

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

27

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

15

EMB145

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

9, 10

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:30

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

19, 20

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:40

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29, 30

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:55

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:10

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

21, 22

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:15

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

16

110 BANDEIRANTE

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

24

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:55

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4412

جهرم

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:45

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29, 30

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:55

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

19, 20

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

چابهار

IRU8760

چابهار

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5, 6

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:20

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

21, 22

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

25

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

12

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:05

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9, 20

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

5

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

21, 22

A319

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

20, 21, 22

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN044

كيش

تاخیر - 14:25

9, 10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

19, 20

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

5, 6

MD80

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23, 24, 25

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:05

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

19, 20

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

ماهان

IRM4598

تبریز

طبق برنامه

20

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29, 30

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

17, 18

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:20

پارس ایر

PRS4472

اصفهان

طبق برنامه

16

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

7

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:45

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

پارس ایر

PRS4464

رفسنجان

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD80

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:10

چابهار

IRU8762

شیراز

طبق برنامه

7, 8

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

RJ100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

21

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

5

MD.88

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3504

بندرعباس

طبق برنامه

3

A320

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

آتا

TBZ5689

قشم

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

4

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

26

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

9, 10

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

19

RJ85

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11, 12

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

11

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

7, 8

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

20, 21, 22

A310

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

5

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

21, 22

A319

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:25

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

25

146-200

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:10

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

26, 27

737-700

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

3

MD83

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19, 20, 21

A300-600

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی