اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:01

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:05

پارس ایر

PRS4469

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:10

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:20

سپهران

SHI4341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:40

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:45

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:50

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 00:55

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

110 BANDEIRANTE

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:05

چابهار

IRU8765

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:15

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 01:20

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 04:35

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 04:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

کاسپین

CPN6997

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

کارون

KRU2643

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

معراج

MRJ2855

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ماهان

IRM1020

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

146-200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

تابان

TBN6303

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1070

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7030

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:30

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:05

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:55

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:30

کارون

KRU2645

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

ab6

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4581

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:50

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:10

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:30

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:50

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:15

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:35

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA274

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:30

آتا

TBZ5655

سبزوار

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:05

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:40

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:50

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:00

پارس ایر

PRS4427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:35

چابهار

IRU8775

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

باطل شد

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:25

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:55

پارس ایر

PRS4429

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

وارش

VRH5877

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:50

ساها

IRZ185

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA475

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

وارش

VRH5857

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

ساها

IRZ151

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

تاخیر

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:20

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:45

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:50

کارون

KRU2609

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:55

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

5

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:25

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

منتظر اعلام باشید

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

منتظر اعلام باشید

320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:00

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:50

سپهران

SHI4333

بندرعباس

تاخیر

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

FOKER100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:01

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1225A

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

قشم ایر

QSM1241A

قشم

طبق برنامه

BAE100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:25

آسمان

IRC601A

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:25

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:40

آتا

TBZ5679A

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 00:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:00

آتا

TBZ5660

كيش

تاخیر

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:05

چابهار

IRU8765

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:15

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:25

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:40

کارون

KRU2669

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:40

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:20

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:45

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:50

کاسپین

CPN6921

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

ab6

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:50

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:20

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1321

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:35

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:05

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:35

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:50

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:55

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:20

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:25

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:30

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:45

کارون

KRU2517

لاوان/شیراز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2587

شیراز/سیری

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN027A

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:40

پارس ایر

PRS4459

كيش

طبق برنامه

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:50

کارون

KRU2519

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:10

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:15

کارون

KRU2521

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:20

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

چابهار

IRU8775

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:30

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:05

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:35

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:35

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:50

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:10

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7086

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:50

ماهان

IRM4599

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:30

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:15

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:55

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:00

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

18

1401-05-18 01:14

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:05

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

18

1401-05-18 05:15

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

24

1401-05-18 05:41

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:15

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 05:22

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7031

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 05:26

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:25

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 05:31

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-05-18 05:39

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

پارس ایر

PRS4426

شیراز

پرواز كرد

19

1401-05-18 06:00

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 06:14

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

20, 21

1401-05-18 06:12

ab6

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:50

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28, 29

1401-05-18 08:51

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

22, 23, 24

1401-05-18 06:20

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 06:10

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:00

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 06:22

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1401-05-18 06:18

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 06:36

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:10

سپهران

SHI4340

مشهد

پرواز كرد

27

1401-05-18 06:24

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

3

1401-05-18 06:56

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

25

1401-05-18 06:30

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 08:18

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

13, 14

1401-05-18 06:45

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 06:53

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

21, 22

1401-05-18 06:42

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

7

1401-05-18 07:04

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:45

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

4

1401-05-18 07:01

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 07:29

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

6

1401-05-18 06:57

320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:05

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 07:14

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

17, 18

1401-05-18 07:55

RJ100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

13, 14

1401-05-18 07:19

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1401-05-18 07:36

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

19, 20

1401-05-18 07:41

RJ100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:25

چابهار

IRU8774

تبریز

پرواز كرد

7

1401-05-18 07:39

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 07:53

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 08:11

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

پرواز كرد

18

1401-05-18 07:46

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:35

کارون

KRU2642

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 07:57

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:40

ساها

IRZ184

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 07:50

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

24

1401-05-18 08:02

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-05-18 08:21

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:20

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 08:16

md88

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

27

1401-05-18 08:31

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 08:35

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-05-18 08:45

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 09:50

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

24

1401-05-18 09:11

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 09:44

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

28, 29

1401-05-18 10:07

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:40

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

18

1401-05-18 09:48

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 09:54

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 09:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 11:14

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

3

1401-05-18 10:19

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

29, 30

1401-05-18 13:19

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA275

ارومیه

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 11:00

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

وارش

VRH5856

مشهد

پرواز كرد

5

1401-05-18 11:47

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:20

کارون

KRU2644

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 12:12

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

3

1401-05-18 11:53

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:30

آتا

TBZ5656

سبزوار

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 11:59

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:40

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-05-18 11:50

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

7, 8

1401-05-18 12:06

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

18, 19

1401-05-18 12:01

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:25

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 12:35

FOKER100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 12:50

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

4, 5

1401-05-18 13:16

MD.88

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

20, 21, 22, 23

1401-05-18 13:25

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

7

1401-05-18 14:04

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:00

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 14:00

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

23, 24, 25

1401-05-18 14:25

A310

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

باطل شد

26, 27

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:40

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

21, 22

1401-05-18 14:46

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

20

1401-05-18 14:50

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:00

پارس ایر

PRS4428

ماکو

پرواز كرد

18

1401-05-18 15:06

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:10

چابهار

IRU8764

مشهد

پرواز كرد

7

1401-05-18 15:21

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA474

کرمان

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 15:23

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:25

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

6

1401-05-18 15:31

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 16:06

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

15

1401-05-18 16:05

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

پرواز كرد

17, 18

1401-05-18 16:13

RJ100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 16:41

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 16:37

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 16:43

320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:45

ساها

IRZ150

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 17:11

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

3

1401-05-18 16:50

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

28

1401-05-18 17:24

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

19

1401-05-18 17:40

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

25

1401-05-18 17:44

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1401-05-18 17:34

A319

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

24

1401-05-18 17:50

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:35

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 19:35

EMB145

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

23

1401-05-18 17:53

RJ85

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

3

1401-05-18 17:55

A320

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 19:10

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-05-18 18:30

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:25

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1401-05-18 18:49

737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

7, 8

1401-05-18 19:15

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1401-05-18 19:04

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:10

پارس ایر

PRS4458

كيش

پرواز كرد

18

1401-05-18 19:02

CRJ200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

9, 10

1401-05-18 19:58

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

پرواز كرد

5

1401-05-18 19:29

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:35

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 21:00

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1401-05-18 19:54

BAE100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1401-05-18 19:56

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 19:50

وارش

VRH5876

مشهد

پرواز كرد

7

1401-05-18 20:57

B737

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA265

آبادان

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 20:05

FOKER100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 20:43

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:30

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

26, 27

1401-05-18 20:50

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:35

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

6

1401-05-18 21:07

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 20:40

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

11, 12

1401-05-18 20:55

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5659

كيش

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

3

1401-05-18 21:03

ATR-72-500

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1401-05-18 21:30

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پایان پذیرش مسافر

11, 12

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

28, 29

1401-05-18 21:36

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

پایان پذیرش مسافر

9, 10

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

آتا

TBZ5680

ارومیه

آماده پرواز

17, 18

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 21:40

کارون

KRU2616

اهواز

پایان پذیرش مسافر

28, 29

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

پرواز كرد

20, 21, 22

1401-05-18 22:16

ab6

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1320

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1401-05-18 22:14

F100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

آماده پرواز

23, 24

146-200

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:40

کارون

KRU2614

اهواز

پایان پذیرش مسافر

21, 22

100

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پایان پذیرش مسافر

7, 9

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:20

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

دريافت كارت پرواز

18

737-700

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

آتا

TBZ5606

تبریز

تاخیر - 00:30

15, 16

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

20, 21, 22

A300-600

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN6920

اهواز

طبق برنامه

23, 24

MD83

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 01:10

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 02:40

کارون

KRU2668

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 03:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 04:25

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:15

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:20

ماهان

IRM4596

ارومیه

طبق برنامه

25

BAE146

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:20

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:25

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

26

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

5

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:35

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:35

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

7

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:40

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

15

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:45

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

14

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:50

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

چابهار

IRU8760

چابهار

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21, 22, 23

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:00

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:05

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

24

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

7, 8

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

20

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:30

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

28, 29

A319

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:05

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

26, 27

A319

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

30

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

25

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 07:35

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

13

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21, 22, 23

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:10

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

9, 10

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 08:55

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

14

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

26, 27

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:15

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

24

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:35

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

30

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD.88

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:35

پارس ایر

PRS4458

كيش

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 10:55

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:10

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:25

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

25

BAE146

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

28, 29

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 11:50

کارون

KRU2520

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:00

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:05

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:40

چابهار

IRU8774

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

26, 27

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

19, 20, 21

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

7, 8

MD80

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23, 24, 25

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

9, 10

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ85

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:10

چابهار

IRU8764

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:20

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:35

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:45

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 15:50

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:05

پارس ایر

PRS4454

مشهد

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7087

تبریز

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

20

CRJ200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 16:55

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD80

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

RJ100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:35

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

28, 29

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

22

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

30

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7019

گرگان

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:20

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15, 16

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 18:50

معراج

MRJ2877

آبادان

طبق برنامه

26, 27

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

4

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:05

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20, 21, 22

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 19:45

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:00

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 20:50

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

30

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:30

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:35

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 21:55

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

23, 24, 25

A310

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

26

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:10

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

28, 29

A320

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

19, 20

100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

19

146-200

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 22:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:00

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

18

737-700

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

کاسپین

CPN6920

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:35

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23, 24, 25

A300-600

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

چهار شنبه 23:55

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۹ مرداد ۱۴۰۱

 

                                                                   نظرسنجی