اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB989A

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

آسمان

IRC625A

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:25

ایران ایر

IRA235

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

آسمان

IRC3725A

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:40

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 00:45

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:00

پارس ایر

PRS4459A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:00

ایران ایر

IRA416

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:10

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1, 2

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 01:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

کاسپین

CPN035

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5609

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:35

کاسپین

CPN037

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:50

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:50

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:50

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

باطل شد

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:45

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:25

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:25

کاسپین

CPN6915

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:20

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:25

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:30

آتا

TBZ5703

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5694

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2529

لاوان/اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

پارس ایر

PRS4453

آغاجاری

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

تابان

TBN6310

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

زاگرس

IZG4072

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:20

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:40

کاسپین

CPN045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

پويا

PYA2315

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

سپهران

SHI4321

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

پارس ایر

PRS4455

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

تابان

TBN6284

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA263

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN6995

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:50

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:50

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

کاسپین

CPN6987

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

ab6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ121

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:35

تابان

TBN6290

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:35

تابان

TBN6228

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:55

ساها

IRZ159

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM1027

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

سپهران

SHI4331

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:30

وارش

VRH5857

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:35

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

تابان

TBN6298

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

سپهران

SHI4341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

آسمان

IRC3745

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:40

آسمان

IRC601

مشهد

تاخیر

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

وارش

VRH5801

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

کاسپین

CPN013

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC3855

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

تاخیر

A310

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

1

RJ100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

5

BAE146

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

کاسپین

CPN6901

بوشهر

در حال نشستن

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6246

اهواز

تاخیر

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:10

پارس ایر

PRS4459

كيش

زمان جديد

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

ساها

IRZ173

بوشهر

در حال نشستن

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

تاخیر - 03:00

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-200/210

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:35

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

منتظر اعلام باشید

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

آسمان

IRC641

تبریز

تاخیر

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

تاخیر

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3447

شیراز

منتظر اعلام باشید

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

تاخیر

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

تابان

TBN6255

مشهد

تاخیر

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

منتظر اعلام باشید

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:15

پارس ایر

PRS4451

رفسنجان

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:30

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:45

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:50

ایران ایر

IRA299

یزد

تاخیر

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 00:55

آسمان

IRC861

آبادان

تاخیر

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 01:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 01:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:50

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7086

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:15

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:15

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:20

سپهران

SHI4331

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

ab6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:45

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:10

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:20

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:20

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

پارس ایر

PRS4427

اصفهان

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:50

ماهان

IRM4596

كيش

طبق برنامه

RJ85

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:20

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:25

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:05

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 05:00

آسمان

IRC3744

یزد

پرواز كرد

25

1400-09-14 05:18

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 05:07

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:15

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

3

1400-09-14 05:33

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1400-09-14 05:39

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:25

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 05:31

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

10

1400-09-14 05:50

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

پرواز كرد

26, 27

1400-09-14 06:02

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

5

1400-09-14 06:28

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

24

1400-09-14 11:25

A310

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

27

1400-09-14 06:20

FOKER100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

تابان

TBN6283

شیراز

پرواز كرد

6

1400-09-14 06:30

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

پرواز كرد

7, 8

1400-09-14 06:22

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

25

1400-09-14 06:36

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

8

1400-09-14 11:38

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

26

1400-09-14 07:07

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

22

1400-09-14 06:51

AB6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

29

1400-09-14 06:39

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

پرواز كرد

1

1400-09-14 06:25

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

7

1400-09-14 06:35

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

پرواز كرد

16

1400-09-14 06:55

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

28

1400-09-14 06:42

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:30

ایران ایر

IRA3432

شیراز

پرواز كرد

3

1400-09-14 07:01

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

4

1400-09-14 06:45

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

باطل شد

15, 16

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1400-09-14 06:49

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:35

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-09-14 06:57

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ساها

IRZ158

شیراز

پرواز كرد

12

1400-09-14 07:03

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 06:59

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

6

1400-09-14 07:19

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN036

ارومیه

پرواز كرد

11

1400-09-14 07:06

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

پارس ایر

PRS4454

مشهد

پرواز كرد

15

1400-09-14 10:29

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-09-14 07:12

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

8

1400-09-14 07:17

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

2

1400-09-14 07:22

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA262

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-09-14 11:11

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

26, 27

1400-09-14 07:32

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 07:24

rj100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

4

1400-09-14 07:49

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

پرواز كرد

3

1400-09-14 11:20

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN6914

عسلویه

پرواز كرد

13

1400-09-14 07:56

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

20

1400-09-14 08:08

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ120

عسلویه

پرواز كرد

14

1400-09-14 08:04

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-09-14 13:57

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 08:11

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1400-09-14 08:13

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-09-14 10:52

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

5

1400-09-14 08:17

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

18

1400-09-14 08:24

ab6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

27

1400-09-14 08:45

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:30

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

12

1400-09-14 08:56

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 11:08

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

7

1400-09-14 10:55

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:55

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

13

1400-09-14 09:24

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 08:55

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

15

1400-09-14 10:58

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

28, 29

1400-09-14 09:06

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

24

1400-09-14 09:12

RJ100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

6

1400-09-14 09:38

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-09-14 11:42

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 09:33

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

6

1400-09-14 13:36

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:25

آتا

TBZ5702

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 09:36

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

10

1400-09-14 10:08

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

4

1400-09-14 10:19

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

پرواز كرد

13, 14

1400-09-14 10:16

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

29

1400-09-14 10:49

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

پرواز كرد

6

1400-09-14 11:04

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:25

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

12

1400-09-14 11:06

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5693

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 10:38

EMB145

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

1

1400-09-14 10:46

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:45

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

5, 6

1400-09-14 11:13

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

پارس ایر

PRS4452

آغاجاری

پرواز كرد

13

1400-09-14 11:18

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 11:23

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

3

1400-09-14 11:56

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 12:08

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-09-14 12:48

RJ100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:35

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

14

1400-09-14 12:54

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

7

1400-09-14 16:47

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

3

1400-09-14 13:04

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

21

1400-09-14 13:21

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:20

سپهران

SHI4330

قشم

پرواز كرد

28

1400-09-14 13:25

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:35

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

6

1400-09-14 16:41

737

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:35

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

پرواز كرد

16

1400-09-14 13:52

B737-400

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 14:47

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

3

1400-09-14 15:55

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

23

1400-09-14 14:31

A310

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:35

تابان

TBN6297

كيش

پرواز كرد

6

1400-09-14 16:58

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:40

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

21, 22

1400-09-14 15:11

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 15:07

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

25

1400-09-14 15:02

RJ85

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

وارش

VRH5856

مشهد

پرواز كرد

7

1400-09-14 15:14

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

18

1400-09-14 15:22

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 15:23

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

13, 14

1400-09-14 15:28

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

تابان

TBN6291

اصفهان

پرواز كرد

8

1400-09-14 15:20

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

4

1400-09-14 16:37

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 15:24

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

2

1400-09-14 15:50

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1400-09-14 15:31

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

12

1400-09-14 16:10

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

پرواز كرد

9, 10

1400-09-14 16:20

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1400-09-14 16:13

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

ایران ایر

IRA214

قشم

پرواز كرد

7, 8

1400-09-14 17:41

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

4

1400-09-14 16:39

ATR-42-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

1

1400-09-14 16:27

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

6

1400-09-14 17:29

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

وارش

VRH5800

ساری

پرواز كرد

8

1400-09-14 17:09

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

11

1400-09-14 17:45

B737-400

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN012

اهواز

پرواز كرد

13

1400-09-14 18:16

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

سپهران

SHI4320

مشهد

پرواز كرد

26

1400-09-14 19:11

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

3

1400-09-14 17:27

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

آسمان

IRC3775

شیراز

پرواز كرد

25

1400-09-14 17:50

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

پارس ایر

PRS4458

كيش

پرواز كرد

20

1400-09-14 21:00

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

19

1400-09-14 17:50

BAE146

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

پرواز كرد

27

1400-09-14 18:01

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

کاسپین

CPN6900

بوشهر

پرواز كرد

15

1400-09-14 19:32

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 17:50

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 18:21

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-09-14 18:10

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

13, 14

1400-09-14 19:03

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

29

1400-09-14 18:50

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1400-09-14 18:30

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

21

1400-09-14 18:44

AB6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

6

1400-09-14 18:53

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

5

1400-09-14 18:58

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

7

1400-09-14 21:02

A320

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

4

1400-09-14 19:53

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

تابان

TBN6245

اهواز

پرواز كرد

8

1400-09-14 22:13

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:10

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

29

1400-09-14 19:21

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1400-09-14 19:43

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

12

1400-09-14 19:41

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

پرواز كرد

6

1400-09-14 20:43

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

پارس ایر

PRS4426

اصفهان

پرواز كرد

19

1400-09-14 21:13

CRJ200

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

26, 27

1400-09-14 19:39

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:40

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-09-14 19:51

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1400-09-14 20:27

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

8

1400-09-14 21:10

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

سپهران

SHI4340

مشهد

پرواز كرد

25

1400-09-14 21:52

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

پرواز كرد

6

1400-09-14 22:24

md88

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-09-14 20:24

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

19, 20

1400-09-14 20:18

A319

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:15

آسمان

IRC640

تبریز

پرواز كرد

27

1400-09-14 21:46

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

3

1400-09-14 21:07

ATR-72-500

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

29

1400-09-14 22:53

737

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1400-09-14 20:36

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

14

1400-09-14 22:20

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA298

یزد

پرواز كرد

9, 10

1400-09-14 22:57

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC860

آبادان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:30

26

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:50

17, 18

MD83

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6252

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:30

8

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC830

اهواز

آماده پرواز

28

100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ساها

IRZ156

شیراز

آماده پرواز

13

737-700

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1400-09-14 23:07

F100

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

در حال سوار شدن

13, 14

MD82

۱۴ آذر ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

23

ab6

۱۴ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

27

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

5

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

29

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

9

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

8

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

28

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

8

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

7

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

6

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

پويا

PYA2321

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7087

تبریز

طبق برنامه

5

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 08:45

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

9, 10

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

13, 14

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

7

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

29

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 10:45

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:50

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

9

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 11:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

8

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

28

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB3

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

6

MD.88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

3

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

146-200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

8

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

5, 6

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

9

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3471

اهواز

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

25

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

27

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

پارس ایر

PRS4426

اصفهان

طبق برنامه

CRJ200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

8

md88

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

146-200

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

9

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD80

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 19:55

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

8

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

8

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

28

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱۵ آذر ۱۴۰۰

دو شنبه 23:50

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۵ آذر ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی