اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 11:40

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 11:45

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:00

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB8073

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ساها

IRZ175

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:35

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:35

وارش

VRH5881

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:15

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600ST

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:15

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD.88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:20

پويا

PYA2315

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

EMB145

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

باطل شد

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:50

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

در حال نشستن

A321

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

5

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

در حال نشستن

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

در حال نشستن

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

A321

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ساها

IRZ177

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:00

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:30

کاسپین

CPN023

مشهد

تاخیر

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:30

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:35

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:05

کاسپین

CPN6985

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:05

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

AB3

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:35

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:00

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:00

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:35

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN6983

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:35

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:10

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:30

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:10

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:50

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:40

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:40

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:50

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB8023

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

آسمان

IRC3843

سیری

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:20

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ساها

IRZ177

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:05

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

7

1398-05-26 13:36

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

پرواز كرد

22

1398-05-26 12:10

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

پرواز كرد

9

1398-05-26 12:18

A319

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

1

1398-05-26 12:24

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

پرواز كرد

10

1398-05-26 12:19

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

6

1398-05-26 12:20

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

پرواز كرد

11

1398-05-26 14:07

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

8

1398-05-26 13:46

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

24

1398-05-26 13:23

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

19

1398-05-26 14:42

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

27

1398-05-26 13:27

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:20

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

3

1398-05-26 13:58

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

14

1398-05-26 13:39

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:35

ساها

IRZ176

تبریز

پرواز كرد

8

1398-05-26 13:44

737-700

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

14

1398-05-26 13:49

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:45

وارش

VRH5850

اهواز

پرواز كرد

2

1398-05-26 14:03

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:50

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

11

1398-05-26 14:01

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 13:50

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

9

1398-05-26 14:10

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

29

1398-05-26 14:40

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-05-26 14:12

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

5

1398-05-26 14:21

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

21

1398-05-26 14:34

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

پرواز كرد

3

1398-05-26 15:11

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

4

1398-05-26 14:59

AB3

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

10

1398-05-26 14:44

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:40

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

6

1398-05-26 14:55

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

پرواز كرد

6

1398-05-26 15:04

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 16:00

26

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

پرواز كرد

5

1398-05-26 15:04

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

آماده پرواز

15

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:15

آسمان

IRC858

ارومیه

آماده پرواز

28

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

آماده پرواز

1

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:20

پويا

PYA2312

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

14

EMB145

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:25

وارش

VRH5824

كيش

آماده پرواز

1

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

اهواز

در حال سوار شدن

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

در حال سوار شدن

7

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

3

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آتا

TBZ5629

مشهد

دريافت كارت پرواز

10

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ماهان

IRM4569

بجنورد

دريافت كارت پرواز

23

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:25

کاسپین

CPN6984

آبادان

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

دريافت كارت پرواز

5

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

4

A321

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

دريافت كارت پرواز

9

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

MD.88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

دريافت كارت پرواز

7

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

10

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

18

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:20

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

1

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:35

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

تاخیر - 22:00

1

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

16

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

24

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

4

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

21

747

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

28

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

23

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:05

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

27

ATR-72

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

18

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 22:30

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

13

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:30

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

14

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:00

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:25

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:25

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:30

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:45

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:55

آسمان

IRC3908

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC3842

سیری

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

پويا

PYA2343

لامرد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA3446

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:20

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:10

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:45

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB8022

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:05

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:20

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:55

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:45

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 12:55

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

ساها

IRZ176

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:10

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:20

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:35

آسمان

IRC3936

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:55

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۸