اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

باطل شد

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN6985

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

آتا

TBZ5628

اهواز

تاخیر

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

rj100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

AB4

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A319

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3921

چابهار

تاخیر

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

تاخیر

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ171

مشهد

در حال نشستن

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

در حال نشستن

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

تاخیر

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

در حال نشستن

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

تاخیر

320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

تاخیر

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

تاخیر

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

تاخیر

320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:15

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

تاخیر

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

تاخیر

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

تاخیر

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:45

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:10

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7016

لارستان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:40

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3437

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:40

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

19

1398-01-30 16:28

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

11

1398-01-30 16:17

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

5

1398-01-30 16:15

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

تاخیر

1

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

5

1398-01-30 16:26

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

2

1398-01-30 16:19

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

23

1398-01-30 17:36

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

7

1398-01-30 17:43

320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

12

1398-01-30 17:09

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

3

1398-01-30 17:31

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1398-01-30 17:11

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

25

1398-01-30 17:02

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

29

1398-01-30 17:26

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

27

1398-01-30 18:38

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

2

1398-01-30 17:19

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

20

1398-01-30 18:16

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

6

1398-01-30 17:50

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

8

1398-01-30 17:44

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

22

1398-01-30 18:07

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

8

1398-01-30 18:30

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 20:40

11

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

آماده پرواز

24

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

آماده پرواز

9

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

19

1398-01-30 18:32

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

1

1398-01-30 18:51

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

پرواز كرد

1

1398-01-30 18:52

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

پرواز كرد

3

1398-01-30 19:16

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

9

1398-01-30 19:25

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

28

1398-01-30 19:23

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

5

1398-01-30 19:08

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

آماده پرواز

21

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:15

3

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

در حال سوار شدن

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

آماده پرواز

23

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 20:25

15

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

در حال سوار شدن

6

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6281

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

8

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

آماده پرواز

7

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

27

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

دريافت كارت پرواز

29

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5687

بوشهر

تاخیر - 21:45

9

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

18

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 20:40

6

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

وارش

VRH5850

اهواز

دريافت كارت پرواز

8

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ساها

IRZ156

شیراز

دريافت كارت پرواز

11

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

3

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

22

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

دريافت كارت پرواز

24

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

دريافت كارت پرواز

9

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آسمان

IRC3724

یزد

دريافت كارت پرواز

26

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

16

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

28

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

تاخیر - 00:45

12

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

تاخیر - 01:30

23

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

25

737-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7017

لارستان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3436

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:10

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:50

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:05

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸