اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:01

سپهران

SHI4333A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:05

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:20

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

rj100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:25

آسمان

IRC633

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:30

آسمان

IRC603A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:40

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:45

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:55

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:00

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:05

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:05

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:10

زاگرس

IZG4076

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:10

کیش ایر

KIS7104A

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:15

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:15

آتا

TBZ5720A

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 04:00

ایران ایرتور

IRB963A

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:00

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:50

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

باطل شد

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:45

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:10

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:25

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:25

ایران ایر

IRA473

کرمان

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:00

آساجت

SJT8605

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:05

آتا

TBZ5674

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:15

ماهان

IRM4537

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:20

چابهار

IRU8773

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:25

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:30

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:15

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5628

اهواز

باطل شد

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:10

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:20

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:30

تابان

TBN6253

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:35

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5720

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:35

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:00

آتا

TBZ5701

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:05

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:30

آساجت

SJT8601

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:40

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:50

آتا

TBZ5703

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:05

آتا

TBZ5647

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:05

پارس ایر

PRS4419

ساری

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:10

فلای پرشیا

FPI7421

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3493

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:30

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:45

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1003

ارومیه

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:55

پارس ایر

PRS4431

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:40

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:50

وارش

VRH5887

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:55

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1001

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:20

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:30

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:40

چابهار

IRU8781

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:55

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3491

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:20

آتا

TBZ5669

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:35

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:30

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:55

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:10

کارون

KRU2675

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:15

سپهران

SHI4305

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:20

ماهان

IRM1022

یزد

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:25

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA227

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:55

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:05

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:05

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3433

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:55

آتا

TBZ5662

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1209

بم

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:20

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:25

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

چابهار

IRU8765

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

چابهار

IRU8777

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:35

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:40

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:05

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:05

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:10

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:15

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

md83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:15

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:25

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:30

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:35

آتا

TBZ5715

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:45

زاگرس

IZG4018

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:50

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:00

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:00

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:10

کارون

KRU2669

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:10

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:15

پارس ایر

PRS4495

آبادان

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:20

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 02:00

کیش ایر

KIS7030A

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 02:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:45

معراج

MRJ2855

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:45

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:50

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:00

کارون

KRU2669

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1020

یزد

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:50

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:50

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:10

فلای پرشیا

FPI7439

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5647

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:30

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:35

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5674

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:10

آساجت

SJT8605

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:15

ماهان

IRM4537

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:30

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:35

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:40

سپهران

SHI4305

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4493

آغاجاری

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:55

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:00

چابهار

IRU8761

چابهار

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:10

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:10

کارون

KRU2591

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:20

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:40

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5669

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:40

آتا

TBZ5626

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:45

ایران ایر

IRA237

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:10

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A321

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:20

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2587

شیراز/سیری

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:55

فلای پرشیا

FPI7441

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:55

کارون

KRU2647

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:05

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

md83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:20

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:30

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:30

آساجت

SJT8601

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5703

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:55

قشم ایر

QSM1213

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:10

پارس ایر

PRS4409

ماهشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:10

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:20

کارون

KRU2521

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:25

کارون

KRU2525

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:25

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:40

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:45

وارش

VRH5903

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:50

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:15

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

A321

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:55

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:00

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:10

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:20

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:40

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1001

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:05

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:15

کاسپین

CPN6911

کرمان

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:25

سپهران

SHI4341

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:45

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7100

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:50

چابهار

IRU8781

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1233

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7050

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:40

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:10

وارش

VRH5915

ارومیه

طبق برنامه

B737-400

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:20

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:30

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5730

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:55

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:15

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:20

ماهان

IRM1022

یزد

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:25

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:50

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:00

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:05

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7445

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:10

پارس ایر

PRS4427

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:25

ساها

IRZ185

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:40

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:45

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:15

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:25

چابهار

IRU8771

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:25

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:25

آتا

TBZ5612

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:35

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:40

چابهار

IRU8777

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:55

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:40

آتا

TBZ5646

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1402-03-16 01:29

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 04:55

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

3

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

15, 16

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

5

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

28, 29

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:15

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

9, 10

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:25

ایران ایر

IRA472

کرمان

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

باطل شد

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:35

چابهار

IRU8772

زاهدان

طبق برنامه

7

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:35

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:45

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:50

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

24

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:50

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

4

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:00

آساجت

SJT8604

عسلویه

طبق برنامه

22

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:05

وارش

VRH5902

مشهد

طبق برنامه

6

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:10

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

11, 12

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

16

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:30

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:40

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

5, 6

ATR-42-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:55

پارس ایر

PRS4418

ساری

طبق برنامه

20

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:55

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

19, 20

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:00

ماهان

IRM4536

اردبیل

طبق برنامه

24

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5673

اهواز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:10

فلای پرشیا

FPI7420

كيش

طبق برنامه

18, 19

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

15

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

25

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

17, 18

md83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:05

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

20

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22, 23

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:40

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

24

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:05

آتا

TBZ5627

اهواز

باطل شد

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:40

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

4

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:00

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

26

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5700

مشهد

طبق برنامه

17, 18

md83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

24

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:40

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:05

آساجت

SJT8600

مشهد

طبق برنامه

22

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:20

آتا

TBZ5702

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

وارش

VRH5886

چابهار

طبق برنامه

6

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:05

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15, 16

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3492

اصفهان

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1004

ارومیه

طبق برنامه

25

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:20

پارس ایر

PRS4430

عسلویه

طبق برنامه

19

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:20

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

25

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

3, 4

md88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:35

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

24

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

26

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:30

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:35

ماهان

IRM1002

تبریز

طبق برنامه

25

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:45

چابهار

IRU8780

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

24

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:10

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3490

بیرجند

طبق برنامه

11

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:55

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

21, 22

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:00

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:20

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

24

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:25

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5670

یزد

طبق برنامه

17, 18

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:45

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

15, 16

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:45

پارس ایر

PRS4494

آبادان

طبق برنامه

7, 8

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:55

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

9

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:55

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:20

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

7

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:25

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

11, 12

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:30

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

28, 29

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:40

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

19

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1023

یزد

طبق برنامه

25

BAE146

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

3, 4

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

24

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21, 22, 23

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA226

اصفهان

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:55

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

30

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

چابهار

IRU8764

كيش

طبق برنامه

4

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

25

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:15

قشم ایر

QSM1208

بم

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:20

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

13, 14

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:25

آتا

TBZ5661

کرمان

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:40

چابهار

IRU8776

مشهد

طبق برنامه

3

MD80

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:50

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

20

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

7

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:55

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

19, 20

md83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:05

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

18, 19

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

24

RJ100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5714

كيش

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:35

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

11, 12

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

7, 8

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

4

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:55

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:55

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

24

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:20

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:25

سپهران

SHI4304

اهواز

طبق برنامه

11, 12

737-700

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

21

RJ85

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

11, 12

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:55

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 04:55

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:00

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:05

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:20

فلای پرشیا

FPI7438

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:25

چابهار

IRU8760

چابهار

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:25

ایران ایر

IRA236

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:30

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:35

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:35

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:45

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:05

وارش

VRH5902

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:10

آساجت

SJT8604

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

A321

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:35

ساها

IRZ158

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:35

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:45

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:50

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 06:55

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:00

ماهان

IRM4536

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:05

ساها

IRZ184

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:10

آتا

TBZ5673

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:10

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:20

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:40

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:40

سپهران

SHI4304

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:40

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:50

پارس ایر

PRS4492

آغاجاری

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:00

کارون

KRU2590

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:05

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:05

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

md83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5625

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5670

یزد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2524

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:35

کارون

KRU2646

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:40

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

md83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 09:55

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:10

فلای پرشیا

FPI7440

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:25

کاسپین

CPN6910

کرمان

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 10:35

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:05

آساجت

SJT8600

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:15

آتا

TBZ5702

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:30

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1212

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 11:55

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:05

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:15

کارون

KRU2520

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:20

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:25

پارس ایر

PRS4408

ماهشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 12:40

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7101

قشم

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:35

ماهان

IRM1002

تبریز

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:50

چابهار

IRU8780

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 14:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:15

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:40

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:45

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:50

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 15:55

قشم ایر

QSM1232

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:20

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:25

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:25

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:40

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:40

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5914

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:00

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5729

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A321

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1023

یزد

طبق برنامه

BAE146

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:10

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:20

فلای پرشیا

FPI7444

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:25

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:35

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:40

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 18:55

چابهار

IRU8770

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:05

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:25

سپهران

SHI4340

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:40

آتا

TBZ5611

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:45

چابهار

IRU8776

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:45

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:50

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4019

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:05

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:10

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:30

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7051

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7446

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5719

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:10

کارون

KRU2668

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:15

پارس ایر

PRS4488

طبس

طبق برنامه

CRJ200

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:20

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:25

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:35

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:35

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:40

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC3744

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:20

معراج

MRJ2854

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1021

یزد

طبق برنامه

RJ85

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 22:55

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

 

                                                                   نظرسنجی