اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:40

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

4

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

در حال نشستن

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

در حال نشستن

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:05

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:35

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A319

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

FOKER100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

rj100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:20

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:30

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:15

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:30

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:55

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:05

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:55

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:40

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:45

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:10

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7016

كيش

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:40

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:10

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:50

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:00

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3437

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:45

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:25

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:00

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:05

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:20

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:40

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:40

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:00

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:05

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:15

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:25

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:30

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

6

1398-02-06 06:29

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

26

1398-02-06 06:27

FOKER100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1398-02-06 06:32

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

3

1398-02-06 06:36

A319

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

11

1398-02-06 06:34

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:45

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

8

1398-02-06 06:54

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

15

1398-02-06 07:03

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

پرواز كرد

28

1398-02-06 07:26

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

5

1398-02-06 07:13

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

پرواز كرد

4

1398-02-06 07:11

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

پرواز كرد

14

1398-02-06 07:19

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:30

آتا

TBZ5695

مشهد

پرواز كرد

10

1398-02-06 07:28

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

11

1398-02-06 07:58

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

پرواز كرد

9

1398-02-06 07:37

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

پرواز كرد

18

1398-02-06 07:57

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

25

1398-02-06 08:08

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

5

1398-02-06 08:04

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

20

1398-02-06 08:18

A300-600ST

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:00

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

15

1398-02-06 08:10

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

12

1398-02-06 08:23

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

3

1398-02-06 08:12

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

7

1398-02-06 08:15

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

9

1398-02-06 08:21

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

27

1398-02-06 08:18

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:30

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

7

1398-02-06 08:37

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

پرواز كرد

8

1398-02-06 09:00

rj100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

4

1398-02-06 08:57

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

پرواز كرد

22

1398-02-06 09:14

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

29

1398-02-06 09:31

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

12

1398-02-06 09:17

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

وارش

VRH5836

شیراز

پرواز كرد

2

1398-02-06 09:38

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

15

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1398-02-06 09:26

ATR

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

19

1398-02-06 09:46

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:40

آتا

TBZ5698

مشهد

آماده پرواز

10

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:50

پويا

PYA2312

مشهد

پرواز كرد

14

1398-02-06 09:52

EMB145

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

پرواز كرد

1

1398-02-06 10:06

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5650

تبریز

آماده پرواز

12

md83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

آماده پرواز

28

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

در حال سوار شدن

4

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

2

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

آتا

TBZ5619

مشهد

در حال سوار شدن

11

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

در حال سوار شدن

3

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

8

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

دريافت كارت پرواز

5

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

دريافت كارت پرواز

14

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

سپهران

SHI4310

مشهد

دريافت كارت پرواز

27

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

9

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:35

کیش ایر

KIS7029

كيش

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:50

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

21

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

18

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

20

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

21

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

25

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

27

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:55

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

14

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

1

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

18

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

16

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

13

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

7

182

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

26

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

24

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

25

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

4

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

24

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1, 1

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

14

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

23

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

12

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:20

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

8

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

21

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

8

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

14

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

18

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

23

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

21

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

7

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:15

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:35

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7017

كيش

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:30

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:05

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:20

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3436

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:25

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 09:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:05

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 11:50

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:20

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:05

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:30

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:35

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:55

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:15

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:20

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:15

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 20:55

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 22:55

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:25

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸