اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4048A

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:25

کاسپین

CPN019A

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:45

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 01:30

کیش ایر

KIS7080A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 02:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 03:10

قشم ایر

QSM1272A

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

737

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:40

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:20

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

کیش ایر

KIS7116

چابهار

طبق برنامه

A321

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

آتا

TBZ5705

رشت

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

کارون

KRU2529

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

وارش

VRH5813

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A319

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:35

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:10

پارس ایر

PRS4423

اهواز

طبق برنامه

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:00

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA3313A

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA430A

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7028A

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:15

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:15

کاسپین

CPN013A

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

کاسپین

CPN027A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:25

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:30

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC3725A

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:05

کاسپین

CPN029A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:40

پارس ایر

PRS4443

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM4578

بم

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

معراج

MRJ2847

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:45

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

ساها

IRZ177

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

سپهران

SHI4315

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

کارون

KRU2651

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN037

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

سپهران

SHI4329

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

پارس ایر

PRS4419

زابل

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN6937

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:35

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:45

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5670

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:10

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:20

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

معراج

MRJ2822

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

ایران ایر

IRA435

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

146-100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 04:25

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

15, 16

1400-05-10 04:35

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-10 05:16

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:05

وارش

VRH5816

بندرعباس

آماده پرواز

6

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

آتا

TBZ5625

یزد

پرواز كرد

21, 22

1400-05-10 05:19

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:15

آسمان

IRC862

یزد

آماده پرواز

25

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:15

زاگرس

IZG4023

کرمان

در حال سوار شدن

3

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4081

زاهدان

آماده پرواز

5

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

تابان

TBN6283

شیراز

در حال سوار شدن

6

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

آماده پرواز

9

737

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:25

پويا

PYA2314

یزد

آماده پرواز

14

EMB145

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:30

کیش ایر

KIS7117

چابهار

آماده پرواز

4

A321

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

در حال سوار شدن

8

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:40

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

در حال سوار شدن

1, 2

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:45

سپهران

SHI4303

شیراز

در حال سوار شدن

29

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

در حال سوار شدن

3

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

در حال سوار شدن

26, 27

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

18

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

وارش

VRH5812

عسلویه

دريافت كارت پرواز

9

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

26

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

4

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

19

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

27

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

دريافت كارت پرواز

28

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

6

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

دريافت كارت پرواز

22

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

دريافت كارت پرواز

12

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

دريافت كارت پرواز

5, 6

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

دريافت كارت پرواز

13, 14

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ساها

IRZ182

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

13

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

دريافت كارت پرواز

15, 16

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN030

تبریز

دريافت كارت پرواز

10

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

18

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

7, 8

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

8

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

11

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

146-200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

14

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

تاخیر - 09:05

13, 14

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

12

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

28, 29

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

15, 16

100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

21, 22

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

22

BAE146

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

13

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5704

رشت

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

12

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

9, 10

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

10

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

3, 4

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

5, 6

A319

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:15

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

13

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

9

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

24

A300-600

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

8

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

12

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

6, 7

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

14

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

11

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

12

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

15

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

11

ATR-72-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

29

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:40

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

16

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

پارس ایر

PRS4422

اهواز

طبق برنامه

13

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

7

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

26

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

18

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

8

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

5

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

12

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

7, 8

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

7

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

26, 27

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

14

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

A320

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

25

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

18

737-700

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD80

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

28

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

پارس ایر

PRS4442

شیراز

طبق برنامه

11

CRJ200

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

19

RJ100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

21, 22

F100

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

وارش

VRH5878

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:50

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:55

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:55

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:20

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:20

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:20

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

ساها

IRZ176

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:35

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:40

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

آتا

TBZ5669

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

سپهران

SHI4314

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

کارون

KRU2650

آبادان

طبق برنامه

100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

پويا

PYA2321

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN036

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

سپهران

SHI4328

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

پارس ایر

PRS4418

زابل

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

کاسپین

CPN6936

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:40

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:40

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:15

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:20

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA434

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:35

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:45

تابان

TBN6249

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

معراج

MRJ2823

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:15

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی