اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2342

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

AB3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

قشم ایر

QSM1297

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

rj100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN037

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3362

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A321

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

6

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN045

كيش

تاخیر

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4036

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

تاخیر

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3751

آبادان

تاخیر

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

تاخیر

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

تاخیر

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5859

قشم

تاخیر

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

وارش

VRH5849

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

تاخیر

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5684

اهواز

تاخیر

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

تاخیر

A300B4

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

تاخیر

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

پويا

PYA2344

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM4551

خارگ

تاخیر

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

تاخیر

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

تاخیر - 01:00

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

تاخیر

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

تاخیر

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

تاخیر

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

پنج شنبه 01:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

سپهران

SHI4345

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

معراج

MRJ2847

قشم

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

146-200

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

28

1397-12-29 13:38

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

23

1397-12-29 13:57

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

6

1397-12-29 14:00

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

26

1397-12-29 14:25

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

پرواز كرد

5

1397-12-29 14:50

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

15

1397-12-29 13:43

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6986

كيش

پرواز كرد

12

1397-12-29 16:33

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5858

قشم

پرواز كرد

8

1397-12-29 16:18

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

18

1397-12-29 14:37

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

تابان

TBN6297

كيش

پرواز كرد

7

1397-12-29 14:33

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

20

1397-12-29 14:39

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

14

1397-12-29 14:53

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

16

1397-12-29 14:35

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

8

1397-12-29 15:38

f100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

1

1397-12-29 17:08

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1268

قشم

پرواز كرد

9

1397-12-29 15:46

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

27

1397-12-29 15:34

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

سپهران

SHI4318

مشهد

پرواز كرد

25

1397-12-29 15:02

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

3

1397-12-29 15:40

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3784

شیراز

پرواز كرد

26

1397-12-29 17:00

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

29

1397-12-29 15:29

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

3

1397-12-29 15:49

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

پرواز كرد

4

1397-12-29 16:53

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3880

كيش

پرواز كرد

28

1397-12-29 15:50

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

1

1397-12-29 16:04

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN016

چابهار

آماده پرواز

16

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA466

مشهد

پرواز كرد

5

1397-12-29 16:47

A300B2

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

پويا

PYA2343

مشهد

پرواز كرد

14

1397-12-29 15:57

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

پرواز كرد

3

1397-12-29 16:36

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5683

اهواز

آماده پرواز

11

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

15

1397-12-29 16:45

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

5

1397-12-29 16:38

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

پرواز كرد

2

1397-12-29 17:03

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4043

کرمان

آماده پرواز

7

320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

11

1397-12-29 16:55

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 18:30

9

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

آماده پرواز

4

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

25

1397-12-29 17:11

FOKER100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آتا

TBZ5608

تبریز

آماده پرواز

12

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 17:30

2

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

آماده پرواز

6

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

در حال سوار شدن

22

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

در حال سوار شدن

8

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

27

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5691

قشم

دريافت كارت پرواز

10

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

دريافت كارت پرواز

1

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

دريافت كارت پرواز

19

AB6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

دريافت كارت پرواز

21

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6261

كيش

تاخیر - 19:45

8

md88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

8

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

3

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

26

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN028

مشهد

تاخیر - 22:00

13

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

7

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

ab6

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

5

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN6984

كيش

تاخیر - 21:00

15

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

22

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

12

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

RJ85

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

8

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

تاخیر - 00:30

3

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

B737

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

تاخیر - 23:45

7

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB8030

تبریز

طبق برنامه

5

MD83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

معراج

MRJ2846

قشم

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

146-200

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

تابان

TBN6347

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸