اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA264

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

rj100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

باطل شد

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:05

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

در حال نشستن

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

RJ100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A321

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

320

۲۴ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5717

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5649

تبریز

باطل شد

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:35

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5709

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5686

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

29

1397-04-24 22:50

B737-400

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

21

1397-04-24 22:14

RJ100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

22

1397-04-24 22:23

BAE146

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

پرواز كرد

1

1397-04-24 22:56

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

2

1397-04-24 22:26

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-24 22:54

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

11

1397-04-24 23:16

MD83

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

12

1397-04-24 23:25

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

12

1397-04-24 23:48

md88

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

3

1397-04-25 00:40

MD82

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-24 23:58

A320

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-24 23:40

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

26

1397-04-25 00:16

F100

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

23

1397-04-25 00:07

AB6

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

27

1397-04-24 23:51

B737

۲۴ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

آتا

TBZ5666

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-24 23:55

EMB145

۲۴ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 04:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

20

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:20

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

26

B727

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN6900

دزفول

طبق برنامه

5

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:25

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:35

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

28

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

27

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

21

747

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

18, 19

ab6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5716

بیرجند

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

B727

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

14

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

22

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:25

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

26

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

9

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

13

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

9

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

3

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

22

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

17

737-700

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

12

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:50

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

تاخیر - 09:30

2

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

24

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:25

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

11

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

6

A319

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

18

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

19

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

27

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

11

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

25

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:05

آتا

TBZ5650

تبریز

باطل شد

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

11

110 BANDEIRANTE

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

8

RJ85

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

747

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC3700

سبزوار

طبق برنامه

26

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

12

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:45

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

29

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

3

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18, 19

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

23

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC834

اهواز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

کاسپین

CPN6906

قشم

طبق برنامه

9

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

5

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6902

عسلویه

طبق برنامه

7

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

3

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

15

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5708

گرگان

طبق برنامه

11

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

4

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

2

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

24

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

737-700

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

11

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

13

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

2

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

3

MD80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

12

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

19

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

8

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

21

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

آتا

TBZ5685

بوشهر

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

27

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

23

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

3

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

24

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:05

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A319

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۲۵ تير ۱۳۹۷