اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ایران ایر

IRA446

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

3, 3, 3

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

منتظر اعلام باشید

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کاسپین

CPN6951

یزد

منتظر اعلام باشید

737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6221

مشهد

منتظر اعلام باشید

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5667

تبریز

در حال نشستن

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:30

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4054

ایلام

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:45

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:20

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3869

لاوان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:05

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:50

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:45

ایران ایر

IRA3438

ماکو

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:40

کارون

KRU2523

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC3843

سیری

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A300-600ST

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

ایران ایر

IRA3354

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:40

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:55

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:55

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:30

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1227

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:05

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:20

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA213

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

قشم ایر

QSM1289

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:40

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:45

تابان

TBN6290

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:40

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1331

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:15

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN6937

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:00

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:10

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:45

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:20

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:35

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:45

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:15

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7090

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:00

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:15

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:50

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

AB3

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:00

کارون

KRU2607

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:35

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:35

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:25

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:00

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:30

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:55

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:35

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

a320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:20

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 04:05

ایران ایر

IRA447

تبریز

پرواز كرد

5, 6

1399-03-18 04:15

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1399-03-18 04:38

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:45

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1399-03-18 04:50

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:05

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

پرواز كرد

2

1399-03-18 05:25

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:15

تابان

TBN6285

کرمان

پرواز كرد

6

1399-03-18 05:42

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4055

ایلام

پرواز كرد

5

1399-03-18 05:36

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:20

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1399-03-18 05:24

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:25

زاگرس

IZG4017

اهواز

پرواز كرد

7

1399-03-18 05:44

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1399-03-18 05:46

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

8

1399-03-18 05:56

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC3868

لاوان

پرواز كرد

27

1399-03-18 05:52

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

10

1399-03-18 05:50

737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

23, 24

1399-03-18 06:06

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

11

1399-03-18 05:59

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

12

1399-03-18 06:02

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

پرواز كرد

9, 10

1399-03-18 06:11

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

29

1399-03-18 06:25

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:05

وارش

VRH5822

كيش

پرواز كرد

6

1399-03-18 06:15

737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:10

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1399-03-18 06:17

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

1, 2

1399-03-18 06:23

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

26

1399-03-18 06:40

320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

2

1399-03-18 06:27

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA311

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1399-03-18 06:35

AB3

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3842

سیری

پرواز كرد

28

1399-03-18 06:46

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

5, 6

1399-03-18 06:39

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

18

1399-03-18 07:21

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

15, 16

1399-03-18 06:49

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

7

1399-03-18 06:54

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کاسپین

CPN030

تبریز

پرواز كرد

12

1399-03-18 06:57

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

21

1399-03-18 07:03

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

13, 14

1399-03-18 07:29

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

ایران ایر

IRA3439

ماکو

پرواز كرد

3

1399-03-18 07:11

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

شیراز/بهرگان

پرواز كرد

28, 29

1399-03-18 06:52

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

4

1399-03-18 07:26

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پرواز كرد

9, 10

1399-03-18 07:37

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3355

آبادان

پرواز كرد

11

1399-03-18 07:24

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

12

1399-03-18 07:41

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

آماده پرواز

1, 2

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

پرواز كرد

9

1399-03-18 07:34

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1399-03-18 07:40

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

پرواز كرد

18

1399-03-18 07:52

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

آماده پرواز

5, 6, 7

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

آماده پرواز

10

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کارون

KRU2620

اهواز

آماده پرواز

26, 27

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

آماده پرواز

19, 20

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

ایران ایر

IRA3323

رامسر

در حال سوار شدن

3

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4051

كيش

در حال سوار شدن

7

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

آماده پرواز

5

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

در حال سوار شدن

20

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

دريافت كارت پرواز

9, 10

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:35

ایران ایر

IRA3347

گچساران

دريافت كارت پرواز

4

ATR-42-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

دريافت كارت پرواز

13, 14

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

دريافت كارت پرواز

23, 24

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

دريافت كارت پرواز

19

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

13

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

27

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

17, 18

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:15

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

5, 6

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

12, 13, 14

A300-600ST

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

29

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:20

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:35

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

9, 10

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

8

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

23, 24

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:20

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

13, 14

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:30

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

3, 4

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:35

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

23, 24

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

7, 8

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

11

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5, 6

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

6

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

25

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

7, 8, 9

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

19

146-200

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

23, 24

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

7

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

29

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

13, 14

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

7, 8

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

5, 6

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

8

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:05

قشم ایر

QSM1226

قشم

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

6

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

7

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

7

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

8

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

23, 24

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

20

747

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

7, 8, 9

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

22

RJ85

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

5

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-42-320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

13, 14

A319

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

5, 6

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

27

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

737-700

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

7, 8

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

23, 24

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

RJ100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 04:05

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 04:50

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 04:55

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:15

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:15

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:25

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:35

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:05

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:10

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:20

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:25

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:35

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:35

کاسپین

CPN6936

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:40

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 06:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

AB3

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:40

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 07:50

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3351

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:25

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 08:55

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:05

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:15

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7091

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:35

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:00

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:05

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:25

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:25

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:15

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:25

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 11:50

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:20

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:40

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 12:50

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:35

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 13:50

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:15

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:25

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:20

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA254

اصفهان/آبادان

طبق برنامه

A319

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:40

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:50

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:15

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 16:50

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:00

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:40

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:50

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 17:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:40

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:45

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:05

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:35

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 19:50

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:05

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:10

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:30

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۹ خرداد ۱۳۹۹