اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4084

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

زاگرس

IZG4080

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

ساها

IRZ151

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC849

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC3785

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

3

146-200

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5823

كيش

تاخیر

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

زاگرس

IZG4066

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5653

تبریز

نشست

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN043

آبادان

تاخیر

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

تاخیر

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

در حال نشستن

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

تاخیر

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

تاخیر

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

در حال نشستن

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

در حال نشستن

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

تاخیر

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

در حال نشستن

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

تاخیر

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

تاخیر

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

تاخیر

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

تاخیر

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

تاخیر

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:05

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:35

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:25

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:35

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

پرواز كرد

7

1397-11-03 18:32

737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

21

1397-11-03 18:33

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

پرواز كرد

6

1397-11-03 19:02

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

28

1397-11-03 18:52

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

14

1397-11-03 19:12

EMB145

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

7

1397-11-03 19:54

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

16

1397-11-03 19:06

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN042

آبادان

پرواز كرد

12, 12

1397-11-03 20:38

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

پرواز كرد

9

1397-11-03 19:46

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

پرواز كرد

23

1397-11-03 19:10

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-11-03 19:17

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

8

1397-11-03 20:20

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

25, 26

1397-11-03 20:11

A340

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

22

1397-11-03 20:31

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

5

1397-11-03 20:41

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

پرواز كرد

2

1397-11-03 20:08

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

19

1397-11-03 19:56

747

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

پرواز كرد

3

1397-11-03 20:35

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

8

1397-11-03 21:34

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1397-11-03 21:01

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

24

1397-11-03 20:16

146-200

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

پرواز كرد

5

1397-11-03 20:52

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

6

1397-11-03 20:45

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

آماده پرواز

10

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

پرواز كرد

21

1397-11-03 20:49

146-200

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

پرواز كرد

29

1397-11-03 20:54

ATR-42-500

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

11

1397-11-03 20:57

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

14

1397-11-03 21:04

FOKER100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 22:15

10

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

7

1397-11-03 21:19

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

پرواز كرد

3

1397-11-03 21:43

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 22:30

26

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

آماده پرواز

8

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

16

1397-11-03 21:51

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

در حال سوار شدن

1

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

آماده پرواز

23

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

در حال سوار شدن

18

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

در حال سوار شدن

5

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

در حال سوار شدن

28

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5654

تبریز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

12

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

3

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

تاخیر - 00:30

20

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

11

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

22

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

md83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

1

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:55

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

2

737-700

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

7

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۴ بهمن ۱۳۹۷