اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

A300-600ST

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

تاخیر

B.727

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

6

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC855

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

5

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر - 03:15

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

737

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA424

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر - 03:00

A300-600ST

۲۱ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:35

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

باطل شد

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

پويا

PYA2346

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

کارون

KRU2511

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

18

1397-08-21 22:12

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

19

1397-08-21 22:45

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

پرواز كرد

14

1397-08-21 22:49

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

پرواز كرد

20

1397-08-22 01:06

BAE146

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

12

1397-08-21 23:23

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

3

1397-08-21 23:28

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

8

1397-08-21 23:45

320

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28

1397-08-22 01:34

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

21

1397-08-21 23:51

ab6

۲۱ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

10

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

25

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

19

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

5

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

B.727

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

5

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:10

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

20

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

28

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

7

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

21

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

3

100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:40

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

8

A319

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2510

شیراز/سیری

طبق برنامه

14

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

14

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

23

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

11

md88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

11

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

24

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

15

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:20

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

7

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

28

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

29

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

5

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

5

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

10

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

20

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

16

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

22

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

23

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

14

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

طبق برنامه

18

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

5

A321

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

8

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

3

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

24

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

7

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

11

md88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

11

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

3

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

19

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

6

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

21

BAE146

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

MD.88

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

B737-400

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

B737

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

22

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18

ab6

۲۲ آبان ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۲ آبان ۱۳۹۷