اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

تاخیر

RJ100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3785

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6298

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

AB3

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5624

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

در حال نشستن

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

3

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

سپهران

SHI4308

شیراز

منتظر اعلام باشید

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

در حال نشستن

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A319

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

تاخیر

FOKER100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A319

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB3

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:05

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:20

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:30

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:15

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:30

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

12

1398-02-05 16:50

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

10

1398-02-05 17:05

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

تابان

TBN6291

اصفهان

پرواز كرد

8

1398-02-05 16:43

MD.88

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

پرواز كرد

16

1398-02-05 16:47

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

3

1398-02-05 16:58

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

29

1398-02-05 17:00

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

1

1398-02-05 16:55

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

26

1398-02-05 17:32

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

27

1398-02-05 17:22

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

28

1398-02-05 17:40

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

پرواز كرد

23

1398-02-05 17:30

BAE146

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

3

1398-02-05 18:04

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

9

1398-02-05 17:26

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

18

1398-02-05 17:44

BAE146

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

5

1398-02-05 17:58

A319

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

پرواز كرد

25

1398-02-05 18:20

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

6

1398-02-05 18:16

737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

20

1398-02-05 18:39

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

آماده پرواز

1

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

7

1398-02-05 18:48

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

4

1398-02-05 19:16

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

تاخیر

8

FOKER100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

15

1398-02-05 19:14

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

22

1398-02-05 19:27

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

آماده پرواز

7

MD.88

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

2

1398-02-05 19:54

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

5

1398-02-05 19:20

320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

14

1398-02-05 19:38

A319

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

27

1398-02-05 19:51

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

آماده پرواز

19

AB3

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

آماده پرواز

3

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

2

1398-02-05 20:04

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

17

1398-02-05 20:06

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

23

1398-02-05 20:14

A310

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

قدر ایر

SEP2706

اصفهان

پرواز كرد

14

1398-02-05 20:18

AN74

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5850

اهواز

آماده پرواز

7

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

آماده پرواز

8

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

در حال سوار شدن

29

ATR-72

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5613

اصفهان

در حال سوار شدن

11

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

در حال سوار شدن

4

A300B4

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2608

یزد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

16

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

آتا

TBZ5671

اهواز

دريافت كارت پرواز

10

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

26

F100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آتا

TBZ5683

اهواز

دريافت كارت پرواز

12

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

دريافت كارت پرواز

9

RJ100

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

سپهران

SHI4303

شیراز

دريافت كارت پرواز

29

B737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 05:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:45

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

2

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 09:50

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:35

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 11:50

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:55

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

7

182

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:20

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

8

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ اردیبهشت ۱۳۹۸