اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

باطل شد

md88

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

باطل شد

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7090

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA255

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:05

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA446

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3470

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

AB3

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:55

ایران ایر

IRA253

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

تاخیر

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

در حال نشستن

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

در حال نشستن

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

وارش

VRH5843

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

تاخیر

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

معراج

MRJ2824

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

در حال نشستن

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:45

وارش

VRH5821

كيش

در حال نشستن

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست

AB3

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3490

اهواز

در حال نشستن

ATR-72

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3304

خوی

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

ماهان

IRM4523

یاسوج

باطل شد

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

تاخیر

A300-600

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ایران ایر

IRA496

اردبیل

تاخیر

A321

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

rj100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایر

IRA353

كيش

تاخیر

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5624

شیراز

تاخیر

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر

AB3

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:25

ایران ایر

IRA247

گرگان

طبق برنامه

MD80

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

تاخیر

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA323

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3342

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

قشم ایر

QSM1281

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:55

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

146-200

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA377

زاهدان/کرمان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3375

سمنان/مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A321

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

rj100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7018

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:05

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

737

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 11:55

آتا

TBZ5675

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-10-30 12:12

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3305

خوی

باطل شد

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

3

1398-10-30 13:55

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

14

1398-10-30 15:13

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

13

1398-10-30 14:40

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3491

اهواز

پرواز كرد

2

1398-10-30 12:40

ATR-72

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

11

1398-10-30 12:54

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

26

1398-10-30 13:46

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

8

1398-10-30 13:42

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 12:50

ماهان

IRM4522

یاسوج

باطل شد

24

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

9

1398-10-30 13:34

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

19

1398-10-30 13:31

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

تابان

TBN6254

مشهد

پرواز كرد

7

1398-10-30 13:18

md88

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

21

1398-10-30 13:36

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

23

1398-10-30 13:42

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7015

كيش

پرواز كرد

7

1398-10-30 13:44

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

پرواز كرد

16

1398-10-30 14:38

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

28

1398-10-30 14:03

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

6

1398-10-30 14:09

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

4

1398-10-30 14:30

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM4575

جیرفت

پرواز كرد

20

1398-10-30 14:43

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC3784

شیراز

پرواز كرد

25

1398-10-30 15:20

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA254

اصفهان

آماده پرواز

4

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1398-10-30 15:41

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

ایران ایر

IRA497

اردبیل

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 16:30

2

A321

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

9

1398-10-30 15:26

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایر

IRA466

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 16:20

3

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA311

اهواز

تاخیر - 18:00

4

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

6

1398-10-30 15:37

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 17:10

11

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA246

گرگان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

8

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

در حال سوار شدن

1

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 16:50

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:05

معراج

MRJ2814

چابهار

در حال سوار شدن

10

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:05

وارش

VRH5822

كيش

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

7

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

تابان

TBN6245

اهواز

در حال سوار شدن

8

B737-400

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

کاسپین

CPN024

مشهد

دريافت كارت پرواز

9

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

دريافت كارت پرواز

25

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

تاخیر - 17:30

3

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

دريافت كارت پرواز

5

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

وارش

VRH5872

بوشهر

دريافت كارت پرواز

6

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 18:15

4

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

دريافت كارت پرواز

9

md88

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

22

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

24

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

7

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

8

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

ab6

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

4

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

12

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

تاخیر - 20:15

3

AB3

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

تاخیر - 20:30

3

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

23

A310

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5623

شیراز

تاخیر - 21:05

11

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

10

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA322

شیراز

طبق برنامه

4

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

RJ85

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

6

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

تاخیر - 22:00

10

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:25

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

13

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

تاخیر - 21:50

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

15

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

6

B737

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

22

BAE146

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

RJ100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۳۰ دی ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۳۰ دی ۱۳۹۸

سه شنبه 04:55

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:05

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3343

تبریز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:15

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:15

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:25

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:45

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA376

کرمان/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3374

مشهد/سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 07:55

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 08:55

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A-310-300

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA428

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

MD80

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

A321

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

کیش ایر

KIS7019

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ بهمن ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ بهمن ۱۳۹۸