اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 1, 1

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1201

مشهد

تاخیر

RJ85

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

در حال نشستن

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

در حال نشستن

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7026

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

زاگرس

IZG4084

قشم

در حال نشستن

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

a320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:05

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

تاخیر

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:25

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A321

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:35

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:55

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

کارون

KRU2577

شیراز/سیری

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

ایران ایر

IRA318

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA404

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1397-05-01 10:48

RJ85

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

3

1397-05-01 11:21

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1200

مشهد

پرواز كرد

9

1397-05-01 11:02

RJ85

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

26

1397-05-01 10:58

320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

11

1397-05-01 11:26

737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

5

1397-05-01 11:44

320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

4

1397-05-01 12:54

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

8

1397-05-01 12:14

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

5

1397-05-01 12:43

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

آسمان

IRC3784

شیراز

در حال سوار شدن

27

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

1

1397-05-01 14:03

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پرواز كرد

3

1397-05-01 13:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

سپهران

SHI4310

مشهد

آماده پرواز

26

B737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

10

1397-05-01 13:09

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

22

1397-05-01 13:16

A310

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

24

1397-05-01 13:31

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

18

1397-05-01 13:22

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC3700

سبزوار

پرواز كرد

28

1397-05-01 14:01

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

12

1397-05-01 13:52

737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

آماده پرواز

4

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA466

مشهد

آماده پرواز

3

FOKER100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

آماده پرواز

19

A300-600ST

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

آماده پرواز

20

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN018

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

25

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

زاگرس

IZG4045

مشهد

در حال سوار شدن

5

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC826

رامسر

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

27

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC834

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

26

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

کارون

KRU2616

اهواز

در حال سوار شدن

16

B737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

کاسپین

CPN6906

قشم

دريافت كارت پرواز

7

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

دريافت كارت پرواز

9

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

قشم ایر

QSM1202

مشهد

دريافت كارت پرواز

8

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

9

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

ماهان

IRM4598

خرم‌آباد

دريافت كارت پرواز

19

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6902

عسلویه

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

کارون

KRU2520

آغاجاری

دريافت كارت پرواز

15

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

کیش ایر

KIS7027

كيش

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

دريافت كارت پرواز

28

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 15:55

کاسپین

CPN024

مشهد

دريافت كارت پرواز

9

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

4

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

5

A321

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

3

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

21

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

B727

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

تاخیر - 21:10

11

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

28

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

تاخیر - 20:30

25

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

14

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

4

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

15

md88

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

24

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

11

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

19, 20

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

3

A321

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

22

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

9

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

15

md83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

24

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

5

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A319

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۱ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 04:35

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 04:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:05

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:05

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:10

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:25

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA380

چابهار

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:50

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2576

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:20

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

B727

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1302

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایر

IRA405

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

ایران ایر

IRA319

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:25

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۷