اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:45

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:50

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

تاخیر

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

تاخیر

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:10

آتا

TBZ5607

تبریز

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7016

لارستان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:40

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

آتا

TBZ5684

اهواز

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:10

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:40

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:55

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:35

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:00

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:30

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:25

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:30

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ85

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:50

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2581

سیری

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:50

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:10

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:55

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:05

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:35

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

آماده پرواز

18

146-200

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4017

اهواز

دريافت كارت پرواز

1

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

8

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4023

کرمان

تاخیر - 06:40

3

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

دريافت كارت پرواز

22

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

دريافت كارت پرواز

24

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

26

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

دريافت كارت پرواز

14

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

دريافت كارت پرواز

5

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

دريافت كارت پرواز

19

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC3914

بوشهر

دريافت كارت پرواز

23

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

21

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

28

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

6

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

3

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

27

EMB145

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

13

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

آتا

TBZ5687

بوشهر

تاخیر - 07:40

11

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

8

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

29

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

20

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

6

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

9

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7017

لارستان

طبق برنامه

5

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

24

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

26

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

5

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

10

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

15

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

آتا

TBZ5602

تبریز

تاخیر - 11:40

12

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

21

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

23

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

4

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

29

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

27

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

18

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:10

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

8

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

20

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

3

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

22

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

24

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

آتا

TBZ5683

اهواز

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

9

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

6

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

28

EMB145

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

19

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آتا

TBZ5608

تبریز

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

5

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

21

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

3

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

27

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

20

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

22

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

24

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:50

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

26

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

28

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

5

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:05

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

19

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

3

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:10

پويا

PYA2354

گرگان

طبق برنامه

23

EMB145

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

21

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

25

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

29

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

27

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

20

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

22

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

24

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

28

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

3

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

باطل شد

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

21

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

23

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

27

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

4

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

29

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

24

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

6

737-700

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

19

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

18

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

یکشنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:00

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:15

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:20

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:25

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:30

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:40

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:45

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:10

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:35

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:45

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2580

سیری

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 06:55

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:00

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA3446

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:20

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:30

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:40

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:15

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:20

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:25

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 08:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ85

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:20

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:00

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:25

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:20

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:10

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

کارون

KRU2570

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:45

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

182

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:55

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:25

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸