اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 16:30

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:55

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

FOKER100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3, 3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

146-200

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

تابان

TBN6255

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

تاخیر

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC845

رشت

در حال نشستن

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC3845

ایلام

تاخیر

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

در حال نشستن

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

در حال نشستن

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB8089

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:35

آسمان

IRC641

تبریز

تاخیر

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

تاخیر

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:35

آسمان

IRC3971

اردبیل

تاخیر

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

146-200

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

پويا

PYA2344

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4316

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

آسمان

IRC3783

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

کاسپین

CPN6937

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

پويا

PYA2348

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

کاسپین

CPN6939

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

کاسپین

CPN6911

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA353

اصفهان

طبق برنامه

A321

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

3

1397-05-27 17:11

A321

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

4

1397-05-27 17:19

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

9

1397-05-27 17:10

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

پرواز كرد

27

1397-05-27 17:35

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

25

1397-05-27 17:54

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

26

1397-05-27 18:37

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

2

1397-05-27 17:42

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

9

1397-05-27 17:50

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

12

1397-05-27 17:39

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

18

1397-05-27 17:40

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

29

1397-05-27 18:22

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

19

1397-05-27 18:03

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

6

1397-05-27 18:07

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

8

1397-05-27 18:11

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

24

1397-05-27 18:24

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

پرواز كرد

10

1397-05-27 18:26

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

پرواز كرد

20

1397-05-27 18:29

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

5

1397-05-27 18:31

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

28

1397-05-27 19:28

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

21

1397-05-27 18:45

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

26

1397-05-27 18:41

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

10

1397-05-27 18:50

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

16

1397-05-27 19:00

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پرواز كرد

6

1397-05-27 19:48

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

تاخیر

15

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

پرواز كرد

12

1397-05-27 19:04

737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1397-05-27 19:23

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

کیش ایر

KIS7169

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

2

1397-05-27 20:00

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

1

1397-05-27 19:38

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

10

1397-05-27 19:21

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

2

1397-05-27 19:33

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

19

1397-05-27 19:35

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:25

آسمان

IRC640

تبریز

آماده پرواز

25

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

پرواز كرد

5

1397-05-27 19:46

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

پرواز كرد

14

1397-05-27 19:40

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

8

1397-05-27 19:51

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

8

1397-05-27 19:43

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

23, 24

1397-05-27 20:21

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:45

پويا

PYA2349

گرگان

پرواز كرد

14

1397-05-27 19:53

110 BANDEIRANTE

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:00

تابان

TBN6233

اصفهان

پرواز كرد

12

1397-05-27 20:13

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

26

1397-05-27 20:17

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:05

آتا

TBZ5732

اهواز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 21:40

11

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

21

1397-05-27 20:11

146-200

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:00

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

آماده پرواز

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

در حال سوار شدن

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

آماده پرواز

15

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC3970

اردبیل

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:30

27

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

دريافت كارت پرواز

25

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:45

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

دريافت كارت پرواز

12

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1278

مشهد

دريافت كارت پرواز

8

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

18

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:25

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

8

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN6936

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2570

لاوان

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:10

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN6910

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB906

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ایران ایر

IRA352

اصفهان

طبق برنامه

A321

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5732

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

A319

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۸ مرداد ۱۳۹۷