اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5821

كيش

باطل شد

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5684

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

باطل شد

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

وارش

VRH5823

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD.88

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

RJ100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

EMB145

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ساها

IRZ163

مشهد

تاخیر

B737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3321

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

تاخیر

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

تاخیر

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

وارش

VRH5851

اهواز

در حال نشستن

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

در حال نشستن

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

در حال نشستن

A310

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

در حال نشستن

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN049

شیراز

در حال نشستن

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

ab6

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

21

1398-03-01 20:11

AB6

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1398-03-01 19:30

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

15

1398-03-01 19:49

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

3

1398-03-01 19:57

A310

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

29

1398-03-01 19:46

737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

23

1398-03-01 20:20

AB6

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

3

1398-03-01 20:00

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

9

1398-03-01 19:48

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

وارش

VRH5850

اهواز

پرواز كرد

6

1398-03-01 20:27

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

18

1398-03-01 20:26

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

پرواز كرد

5

1398-03-01 20:22

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC858

ارومیه

پرواز كرد

26

1398-03-01 21:08

320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

11

1398-03-01 20:30

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

پرواز كرد

20

1398-03-01 20:32

AB6

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

7

1398-03-01 21:00

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

4

1398-03-01 20:46

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

پرواز كرد

28

1398-03-01 20:37

ATR-72

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

5

1398-03-01 21:33

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

14

1398-03-01 21:07

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

9

1398-03-01 21:04

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1398-03-01 21:30

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

پرواز كرد

3

1398-03-01 21:21

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

11

1398-03-01 21:17

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5820

كيش

باطل شد

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

15

1398-03-01 21:37

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

پرواز كرد

8

1398-03-01 23:12

737-700

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1398-03-01 22:11

B737

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

10

1398-03-01 22:15

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

22

1398-03-01 22:27

RJ100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

4

1398-03-01 22:41

MD82

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5677

ارومیه

آماده پرواز

12

MD83

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

27

1398-03-01 22:47

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

2

1398-03-01 22:54

F100

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

پرواز كرد

19

1398-03-01 22:58

BAE146

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

در حال سوار شدن

5

A320

۱ خرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

در حال سوار شدن

20

AB6

۱ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

24

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

3

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20

747

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

26

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

4

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

28

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

24

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

5

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

19

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

25

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

14

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

10

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

7

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

27

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

9

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

3

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

26

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

17

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

10

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

23

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

3

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

9

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

18

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

20

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

10

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

5

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

7

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

16

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

27

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

3

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

19

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

26

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

23

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

18

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

25

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

4

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

15

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

19

747

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

14

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸