اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 00:05

کارون

KRU2611A

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:10

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

قشم ایر

QSM1241A

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:20

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:20

ایران ایر

IRA351

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:30

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:35

تابان

TBN6284

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:35

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:40

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:45

آتا

TBZ5660A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:50

سپهران

SHI4333A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:10

فلای پرشیا

FPI7400A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:15

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7052A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A321

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:30

وارش

VRH5823

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 03:40

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:10

کارون

KRU2613

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:25

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

6

FOKER100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:25

آسمان

IRC3772

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2619

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:35

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

پارس ایر

PRS4409

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:15

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:50

زاگرس

IZG4080

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:50

کاسپین

CPN6981

جیرفت

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:10

سپهران

SHI4315

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:40

ماهان

IRM1084

زابل

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ85

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:35

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:40

ایران ایر

IRA274

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:40

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:45

معراج

MRJ2815

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:50

آتا

TBZ5622

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

تابان

TBN6296

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5634

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

ساها

IRZ131

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600ST

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

کارون

KRU2537

بهرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

پارس ایر

PRS4405

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:20

ایران ایر

IRA295

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

وارش

VRH5801

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:10

معراج

MRJ2841

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:35

آسمان

IRC3727

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3384

سهند

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3357

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

وارش

VRH5899

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4098

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:25

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:30

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

تابان

TBN6327

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

کارون

KRU2577

سیری/اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:40

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:50

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:55

تابان

TBN6303

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:55

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ساها

IRZ171

مشهد

منتظر اعلام باشید

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:25

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3421

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:35

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:10

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:40

آتا

TBZ5660

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

وارش

VRH5851

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

آسمان

IRC845

رشت

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

ماهان

IRM9020

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

تاخیر

A300-600

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:10

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:15

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:20

آسمان

IRC3776

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB917

كيش

منتظر اعلام باشید

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA408

بوشهر

منتظر اعلام باشید

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:15

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:35

تابان

TBN6228

قشم

تاخیر

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:35

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

تاخیر

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:55

ساها

IRZ163

مشهد

تاخیر

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:10

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

وارش

VRH5837

شیراز

تاخیر - 22:45

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3429

یزد

تاخیر

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:40

ایران ایر

IRA235

شیراز

تاخیر

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:50

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:05

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:25

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

تاخیر

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

آسمان

IRC603A

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

آسمان

IRC3855A

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

پويا

PYA2343

عسلویه

طبق برنامه

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:25

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:50

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 02:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:10

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:45

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

آتا

TBZ5705

رشت

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

کارون

KRU2529

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

وارش

VRH5813

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A319

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:40

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:55

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 00:11

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

وارش

VRH5878

مشهد

پرواز كرد

3

1400-05-02 00:29

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 04:40

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

پرواز كرد

3, 4

1400-05-02 05:38

FOKER100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 04:45

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 05:04

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آتا

TBZ5625

یزد

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 05:15

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1400-05-02 05:31

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:10

زاگرس

IZG4025

بوشهر

پرواز كرد

7

1400-05-02 05:11

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

9

1400-05-02 05:09

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:15

زاگرس

IZG4081

زاهدان

پرواز كرد

9

1400-05-02 05:07

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

9, 10

1400-05-02 05:36

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 05:33

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:25

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

27

1400-05-02 05:43

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:30

کاسپین

CPN6980

جیرفت

پرواز كرد

11

1400-05-02 05:29

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:35

پويا

PYA2340

عسلویه

پرواز كرد

14

1400-05-02 05:53

EMB145

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:35

ماهان

IRM1085

زابل

پرواز كرد

24

1400-05-02 05:49

RJ85

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:40

پارس ایر

PRS4408

شهرکرد

پرواز كرد

10

1400-05-02 06:03

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:40

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

5, 6

1400-05-02 05:56

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

پرواز كرد

23

1400-05-02 06:00

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

29

1400-05-02 06:07

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:55

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-02 06:06

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

11

1400-05-02 05:57

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:00

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

26, 27

1400-05-02 06:10

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

26

1400-05-02 06:17

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:05

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

پرواز كرد

22

1400-05-02 07:58

RJ85

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:10

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

7, 8

1400-05-02 06:34

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

1

1400-05-02 06:33

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 06:37

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

4

1400-05-02 06:28

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

28

1400-05-02 06:40

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

21

1400-05-02 06:32

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

2

1400-05-02 06:26

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:35

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

6

1400-05-02 06:50

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3326

جهرم

پرواز كرد

3

1400-05-02 06:46

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:40

معراج

MRJ2814

چابهار

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 06:47

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:40

سپهران

SHI4314

ماهشهر

پرواز كرد

27

1400-05-02 07:21

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

8

1400-05-02 07:05

320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

5

1400-05-02 07:08

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1400-05-02 07:42

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

11

1400-05-02 07:12

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5621

زاهدان

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 07:28

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

1

1400-05-02 07:25

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

پرواز كرد

20

1400-05-02 07:44

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

25

1400-05-02 07:50

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

13

1400-05-02 07:40

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:45

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

15

1400-05-02 07:48

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

19

1400-05-02 08:18

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 08:16

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2576

سیری/اصفهان

پرواز كرد

28, 29

1400-05-02 08:09

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

24

1400-05-02 08:13

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:15

ایران ایر

IRA275

ارومیه

پرواز كرد

5, 6

1400-05-02 09:09

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

پرواز كرد

9

1400-05-02 08:23

A321

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

23

1400-05-02 08:44

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:25

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

27

1400-05-02 08:30

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-05-02 08:34

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 08:32

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:35

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

7

1400-05-02 08:40

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-05-02 08:58

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

4

1400-05-02 09:00

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 08:55

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

کارون

KRU2536

شیراز/بهرگان

پرواز كرد

26, 27

1400-05-02 09:11

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

آتا

TBZ5633

اردبیل

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 09:24

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:05

ساها

IRZ130

اهواز

پرواز كرد

13

1400-05-02 09:18

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 09:16

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

10

1400-05-02 09:21

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:20

وارش

VRH5856

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-02 09:23

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

پرواز كرد

8

1400-05-02 09:40

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:30

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-02 09:35

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:45

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

29

1400-05-02 10:00

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1400-05-02 10:07

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

14

1400-05-02 10:23

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

8

1400-05-02 10:42

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

3

1400-05-02 10:02

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA294

یزد

پرواز كرد

5, 6

1400-05-02 10:10

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 10:28

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

پارس ایر

PRS4404

خرم‌آباد

پرواز كرد

13

1400-05-02 10:29

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 10:36

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3385

سهند

پرواز كرد

1

1400-05-02 10:38

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1400-05-02 11:01

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1400-05-02 11:18

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

28

1400-05-02 11:14

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-05-02 11:16

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

26

1400-05-02 11:12

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:15

آسمان

IRC3726

سیرجان

پرواز كرد

25

1400-05-02 11:27

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

11

1400-05-02 11:24

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

پرواز كرد

22

1400-05-02 11:37

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

5

1400-05-02 11:39

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

پرواز كرد

3

1400-05-02 12:03

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 11:57

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

وارش

VRH5800

ساری

پرواز كرد

7

1400-05-02 12:50

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 13:15

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-02 12:12

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 12:32

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:35

معراج

MRJ2818

كيش

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 13:02

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:40

تابان

TBN6326

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-02 13:00

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:55

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

21

1400-05-02 13:13

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 13:09

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:05

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1400-05-02 12:46

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3420

بجنورد

پرواز كرد

11

1400-05-02 13:34

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:30

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-02 14:02

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:30

تابان

TBN6342

مشهد

باطل شد

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

5

1400-05-02 14:29

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 14:08

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

7

1400-05-02 14:51

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:00

کارون

KRU2618

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-02 14:31

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:05

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

13

1400-05-02 16:35

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

20

1400-05-02 14:24

A300-600

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:15

وارش

VRH5836

شیراز

پرواز كرد

6

1400-05-02 16:05

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:15

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-05-02 14:22

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:20

آسمان

IRC640

تبریز

پرواز كرد

27

1400-05-02 14:54

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:30

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 14:36

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

تاخیر

2

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:35

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

15

1400-05-02 14:49

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

14

1400-05-02 14:58

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

7, 8

1400-05-02 15:13

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 15:09

rj100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

9

1400-05-02 15:27

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 15:15

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

29

1400-05-02 15:23

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

4

1400-05-02 16:27

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:10

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

26

1400-05-02 15:30

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:50

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

16

1400-05-02 15:58

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

پرواز كرد

27

1400-05-02 16:00

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4099

اردبیل

پرواز كرد

6

1400-05-02 16:07

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA409

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1400-05-02 16:03

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:05

وارش

VRH5850

اهواز

پرواز كرد

8

1400-05-02 16:13

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

3

1400-05-02 18:57

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

7

1400-05-02 16:41

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

28

1400-05-02 16:36

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:35

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

25

1400-05-02 17:14

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

24

1400-05-02 17:20

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

پرواز كرد

15, 16

1400-05-02 17:34

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-02 17:49

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:35

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-02 17:59

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کارون

KRU2602

اصفهان

پرواز كرد

26, 27

1400-05-02 17:51

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کاسپین

CPN6970

اهواز

پرواز كرد

11

1400-05-02 17:55

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:45

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

8

1400-05-02 19:29

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

پرواز كرد

19

1400-05-02 18:03

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:55

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

15

1400-05-02 18:36

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-05-02 18:09

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

23

1400-05-02 18:30

A300-600ST

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-02 18:50

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

کاسپین

CPN6908

شیراز

تاخیر - 21:25

11

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:40

ساها

IRZ162

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

13

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:45

ماهان

IRM4577

بم

پرواز كرد

18

1400-05-02 18:54

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

9, 10

1400-05-02 19:03

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:50

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1400-05-02 19:26

FOKER100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1400-05-02 19:15

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:00

کارون

KRU2642

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-02 19:14

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-02 19:17

737

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA234

شیراز

تاخیر - 01:00

4, 5

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:10

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:05

5

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

در حال سوار شدن

11

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

7

1400-05-02 19:31

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

آماده پرواز

21, 22

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

در حال سوار شدن

9, 10

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:55

آسمان

IRC3750

آبادان

در حال سوار شدن

29

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ماهان

IRM1049

بیرجند

در حال سوار شدن

20

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

در حال سوار شدن

15, 16

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

در حال سوار شدن

9

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:10

پويا

PYA2310

گرگان

دريافت كارت پرواز

14

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

1

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

دريافت كارت پرواز

4

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

دريافت كارت پرواز

26

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

دريافت كارت پرواز

6

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA265

آبادان

دريافت كارت پرواز

5, 6

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز

7, 8

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

دريافت كارت پرواز

9, 10

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 22:20

12

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:15

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

27

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

24

BAE146

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:05

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:00

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:05

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:15

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:25

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:40

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

وارش

VRH5812

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5704

رشت

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

A319

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:15

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:55

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:50

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:50

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

وارش

VRH5898

رفسنجان

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی