اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5692

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

باطل شد

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

قشم ایر

QSM1269

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

تاخیر

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

146-200

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

آتا

TBZ5684

اهواز

باطل شد

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:05

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5607

تبریز

باطل شد

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:15

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3442

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

تابان

TBN6234

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:35

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

تابان

TBN6348

ارومیه

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

پرواز كرد

3

1398-02-01 23:43

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

8

1398-02-01 23:21

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آتا

TBZ5654

تبریز

پرواز كرد

11

1398-02-02 00:26

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

1

1398-02-02 00:04

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

20

1398-02-01 23:56

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28

1398-02-01 23:49

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

29

1398-02-01 23:58

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

1

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

3

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

22

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

24

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5683

اهواز

باطل شد

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

14

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

5

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

23

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

4

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

29

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

26

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

8

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

21

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

19

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

6

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

8

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

1

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

20

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

3

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

15

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

18

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

8

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

5

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:50

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

16

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

2

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

24

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

19

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

5

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

18

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

21

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

7

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

20

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

23

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

19

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

3

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

1

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3443

تبریز

طبق برنامه

5

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

باطل شد

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

20

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

18

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

12

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

22

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

27

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

9

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

23

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

19

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

22

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

15

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

21

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

23

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

2

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

26

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

8

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

18

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

21

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

20

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

27

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

22

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6235

اصفهان

طبق برنامه

26

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

18

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

29

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

28

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

4

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

2

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

2

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

19

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

22

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

3

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6347

ارومیه

طبق برنامه

28

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

20

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

5

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

1

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

19

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

5

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

22

RJ85

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

7

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸