اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

آتا

TBZ5622

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

747

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

پويا

PYA2313

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ساها

IRZ177

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:35

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

قشم ایر

QSM1269

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

کاسپین

CPN047

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3416

دزفول

در حال نشستن

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

آسمان

IRC3776

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

وارش

VRH5851

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

معراج

MRJ2815

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

تابان

TBN6325

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

قشم ایر

QSM1251

مشهد

تاخیر

BAE100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

کارون

KRU2611

دزفول

در حال نشستن

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

کاسپین

CPN013

اهواز

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

در حال نشستن

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:35

کاسپین

CPN045

كيش

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

در حال نشستن

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:25

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

تاخیر

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

تاخیر

A310

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

تاخیر

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:55

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:35

کیش ایر

KIS7090

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:05

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ایران ایرتور

IRB8023

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA237

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:35

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

کاسپین

CPN6931

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

معراج

MRJ2822

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:35

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:30

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

11

1398-06-31 17:27

BAE100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

5

1398-06-31 17:05

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

کاسپین

CPN044

كيش

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:00

11

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

پرواز كرد

9

1398-06-31 17:02

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

12

1398-06-31 19:46

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

10

1398-06-31 17:32

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

14

1398-06-31 17:25

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

7

1398-06-31 17:30

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN012

اهواز

در حال سوار شدن

15

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

5

1398-06-31 17:41

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

1

1398-06-31 18:15

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1398-06-31 18:20

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

ماهان

IRM4539

اصفهان

پرواز كرد

20

1398-06-31 18:27

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

13

1398-06-31 18:30

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

پرواز كرد

8

1398-06-31 18:35

MD.88

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

22, 23

1398-06-31 19:01

747

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

10

1398-06-31 18:49

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

آتا

TBZ5702

شیراز

پرواز كرد

11

1398-06-31 18:59

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

2

1398-06-31 19:15

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5866

اصفهان

پرواز كرد

5

1398-06-31 19:38

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

14

1398-06-31 19:48

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

1

1398-06-31 19:42

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1398-06-31 19:57

FOKER100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

3

1398-06-31 20:03

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN6930

یزد

در حال سوار شدن

10

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

18

1398-06-31 20:04

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4049

زاهدان

در حال سوار شدن

1

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2840

شیراز

پرواز كرد

10

1398-06-31 19:54

A319

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

وارش

VRH5880

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:35

6

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

29

1398-06-31 20:16

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5656

سبزوار

آماده پرواز

12

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

19

1398-06-31 20:11

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

16

1398-06-31 20:18

EMB145

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

سپهران

SHI4303

شیراز

آماده پرواز

28

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

قشم ایر

QSM1242

قشم

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 22:20

12

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

2

ATR-72

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

7

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:40

4

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

زاگرس

IZG4063

بوشهر

در حال سوار شدن

2

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

دريافت كارت پرواز

9

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

5

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

کاسپین

CPN048

شیراز

تاخیر - 23:40

14

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

دريافت كارت پرواز

21

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

دريافت كارت پرواز

10

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

کارون

KRU2614

اهواز

تاخیر - 00:30

14

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

26

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2616

اهواز

دريافت كارت پرواز

16

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

دريافت كارت پرواز

23

RJ85

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

تاخیر - 00:40

20

AB6

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:15

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

12

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

14

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:05

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

10

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

9

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB8022

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:15

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:25

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:25

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 08:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:25

کیش ایر

KIS7091

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

10

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:40

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

9

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

14

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

12

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:05

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

کاسپین

CPN6930

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

9

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:35

معراج

MRJ2823

تبریز

طبق برنامه

9

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

12

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

11

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ مهر ۱۳۹۸