اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:05

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

کارون

KRU2611

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

باطل شد

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3416A

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A321

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

ایران ایر

IRA215

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

باطل شد

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

باطل شد

RJ100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2601

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:40

کیش ایر

KIS7116

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

2

A321

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

پارس ایر

PRS4415

جاسک

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

باطل شد

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کارون

KRU2527

لاوان/شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

پويا

PYA2326

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA496

اردبیل

باطل شد

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4014

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

a320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

وارش

VRH5897

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

جیرفت/ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

146-200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:35

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

تابان

TBN6303

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:55

ساها

IRZ183

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

تابان

TBN6341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA225

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3, 3

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

تاخیر

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2609

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

منتظر اعلام باشید

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ85

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA269

مشهد

تاخیر

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

تاخیر

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

تاخیر

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:10

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

A319

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:10

کاسپین

CPN029A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:15

ایران ایر

IRA3429A

یزد

تاخیر

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:15

پارس ایر

PRS4427

اصفهان

طبق برنامه

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:20

معراج

MRJ2805A

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:25

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:35

آتا

TBZ5620A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:55

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 01:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 01:30

کیش ایر

KIS7014A

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:55

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:55

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1301

لارستان

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:10

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:50

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A319

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:00

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:10

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:20

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:35

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:55

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:50

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:05

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:45

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:55

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:20

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:35

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:40

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

فلای پرشیا

FPI7433

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

پارس ایر

PRS4405

خرم‌آباد

طبق برنامه

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:15

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:55

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:10

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:55

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:35

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:15

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:25

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ایران ایر

IRA3418

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:50

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:05

وارش

VRH5878

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-07 00:42

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:55

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 05:18

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-05-07 05:32

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

19, 20

1400-05-07 05:22

RJ100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

قشم ایر

QSM1210

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 05:34

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

زاگرس

IZG4025

بوشهر

پرواز كرد

3

1400-05-07 05:20

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

10

1400-05-07 05:28

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1400-05-07 05:52

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

27

1400-05-07 05:48

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7117

چابهار

پرواز كرد

5

1400-05-07 05:50

A321

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

3

1400-05-07 05:53

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

11

1400-05-07 06:01

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

پرواز كرد

9, 10

1400-05-07 06:12

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

28

1400-05-07 06:16

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-07 06:10

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

6

1400-05-07 06:26

MD.88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

5, 6

1400-05-07 06:23

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

4

1400-05-07 07:08

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

پرواز كرد

19

1400-05-07 06:47

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

1

1400-05-07 06:38

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1400-05-07 06:43

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 09:05

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 06:51

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

پرواز كرد

21

1400-05-07 06:57

146-200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

10

1400-05-07 06:53

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

پارس ایر

PRS4414

جاسک

پرواز كرد

18

1400-05-07 07:11

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

پرواز كرد

11

1400-05-07 07:18

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

28

1400-05-07 07:29

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

5

1400-05-07 08:24

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

27

1400-05-07 07:51

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

6

1400-05-07 07:42

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1400-05-07 07:39

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

10

1400-05-07 08:11

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

پويا

PYA2323

رشت

پرواز كرد

15

1400-05-07 09:14

EMB145

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

پرواز كرد

12

1400-05-07 08:07

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 08:48

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

پرواز كرد

14

1400-05-07 08:19

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

23

1400-05-07 08:16

A300-600ST

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-05-07 08:21

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 08:23

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 08:33

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

27

1400-05-07 09:02

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

3

1400-05-07 09:10

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

21, 22

1400-05-07 08:58

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

19, 20

1400-05-07 09:08

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-05-07 09:18

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 09:17

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

باطل شد

25

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-07 09:22

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5681

بندرعباس

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 09:36

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 09:51

rj100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

7

1400-05-07 10:02

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

5

1400-05-07 10:19

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

پرواز كرد

4

1400-05-07 10:27

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 10:17

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

18

1400-05-07 10:21

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

10

1400-05-07 10:38

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

6

1400-05-07 10:51

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

27

1400-05-07 10:56

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

5

1400-05-07 12:56

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

13, 14

1400-05-07 11:10

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

25

1400-05-07 11:06

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA497

اردبیل

باطل شد

9, 10

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 13:06

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

وارش

VRH5896

سیرجان

پرواز كرد

3

1400-05-07 12:37

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

3

1400-05-07 14:46

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

12

1400-05-07 12:40

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-05-07 14:12

rj100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-07 13:18

md88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

18

1400-05-07 13:15

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC640

تبریز

پرواز كرد

25

1400-05-07 13:21

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA268

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1400-05-07 15:36

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

8

1400-05-07 14:15

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 14:21

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

20

1400-05-07 14:19

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-07 14:36

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

کارون

KRU2600

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 14:49

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

18

1400-05-07 14:53

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

4

1400-05-07 15:48

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

10

1400-05-07 15:09

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

27

1400-05-07 15:03

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

3

1400-05-07 15:25

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-05-07 16:11

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 15:28

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

12

1400-05-07 17:31

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-07 15:30

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

29

1400-05-07 16:19

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-05-07 15:46

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پرواز كرد

2

1400-05-07 16:09

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

پرواز كرد

26

1400-05-07 15:55

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

پرواز كرد

10

1400-05-07 16:17

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

11

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5610

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-07 16:14

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

ایران ایر

IRA224

اصفهان

پرواز كرد

5, 6

1400-05-07 16:16

FOKER100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA234

شیراز

پرواز كرد

7, 8

1400-05-07 16:46

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1400-05-07 17:16

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-05-07 17:41

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 16:49

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

پرواز كرد

10

1400-05-07 17:04

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

28

1400-05-07 17:18

A320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

پارس ایر

PRS4440

شیراز

پرواز كرد

18

1400-05-07 17:48

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

تابان

TBN6227

قشم

پرواز كرد

6

1400-05-07 18:01

MD.88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1026

اردبیل

پرواز كرد

20

1400-05-07 18:19

RJ85

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

ساها

IRZ172

بوشهر

پرواز كرد

12

1400-05-07 17:58

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-07 18:06

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

تابان

TBN6249

شیراز

پرواز كرد

8

1400-05-07 18:28

MD.88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC3775

شیراز

پرواز كرد

25

1400-05-07 18:34

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

22

1400-05-07 18:26

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کارون

KRU2642

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-07 18:41

100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

آماده پرواز

7

md88

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

12, 13

1400-05-07 18:49

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

10

1400-05-07 19:04

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

تاخیر

5

A319

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3750

آبادان

آماده پرواز

27

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1400-05-07 19:08

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

7

1400-05-07 19:15

320

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

آماده پرواز

29

737

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

آماده پرواز

19

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

آماده پرواز

2

ATR-72-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

پارس ایر

PRS4430

رفسنجان

پرواز كرد

18

1400-05-07 19:17

CRJ200

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

در حال سوار شدن

3, 4

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

در حال سوار شدن

21, 22

rj100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7081

كيش

در حال سوار شدن

4

A321

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 20:30

6

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

دريافت كارت پرواز

11

ATR-42-500

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

دريافت كارت پرواز

10

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

آتا

TBZ5623

شیراز

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

پويا

PYA2310

گرگان

دريافت كارت پرواز

15

EMB145

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

دريافت كارت پرواز

26, 27

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

دريافت كارت پرواز

7, 8

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

دريافت كارت پرواز

21, 22

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

تاخیر - 21:40

13, 14

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD80

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۷ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۷ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

15, 16

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

17, 18

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:20

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

6

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

طبق برنامه

9, 10

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5, 6

A319

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:05

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

13

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:15

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

26, 27

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

29

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

9

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:25

قشم ایر

QSM1300

لارستان

طبق برنامه

15, 16

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:30

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

7, 8

A321

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:20

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

22

A300-600

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:25

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:35

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

9

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:25

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

20

146-200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:40

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:45

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:50

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

14

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:55

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

27

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:25

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:25

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

11

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

13

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

9

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

24

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:40

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:55

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:00

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

22

A300-600

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:30

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

14

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

فلای پرشیا

FPI7432

مشهد

طبق برنامه

19

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

146-200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

11

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:45

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:05

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:05

پارس ایر

PRS4404

خرم‌آباد

طبق برنامه

15

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

9

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:30

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

22

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:45

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

11

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

تابان

TBN6249

شیراز

طبق برنامه

6

MD.88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

24

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:25

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:45

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

27

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

19

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:10

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:50

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

13

CRJ200

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:05

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:10

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:20

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

14

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:50

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

11

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:05

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

27

A320

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:35

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

13

MD80

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

25

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:00

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:25

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

22

RJ100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:15

وارش

VRH5896

سیرجان

طبق برنامه

737-700

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۸ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی