اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

5

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

B727

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5823

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

ATR

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کاسپین

CPN043

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

AB3

۲۲ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:40

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:00

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:45

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:30

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:00

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:00

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:50

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:35

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

25

1397-09-22 21:47

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

12

1397-09-22 22:37

MD82

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

در حال سوار شدن

5

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

27

1397-09-22 23:26

F100

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

1

1397-09-22 23:44

MD83

۲۲ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

22

1397-09-22 23:51

BAE146

۲۲ آذر ۱۳۹۷

جمعه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

تاخیر - 05:35

2

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:05

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:10

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

27

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

4

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

29

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:20

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

26

B.727

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:20

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

5

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

14

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

27

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

9

100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

8

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

22

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

16

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

7

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

14

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

24

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:35

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

15

EMB145

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

27

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

3

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

29

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 10:55

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

8

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:25

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

3

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

5

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

19

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

10

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:05

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

15

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

18

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:30

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

5

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

28

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:40

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

17

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

22

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

9

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

27

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

24

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

16

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:20

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

27

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

4

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

2

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:25

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

26

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

6

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

8

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

28

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:05

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

5

A319

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

21

AB6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

7

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

9

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

2

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:40

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

6

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

22

BAE146

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 19:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

B737-400

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:10

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

10

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

19

A310

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 20:55

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

6

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:25

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD83

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۲۳ آذر ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۳ آذر ۱۳۹۷