اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:50

پويا

PYA2313

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:15

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

کیش ایر

KIS7168

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4040

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1201

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:05

وارش

VRH5881

مشهد

تاخیر

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:10

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:50

کاسپین

CPN6991

مشهد

تاخیر

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ5699

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

در حال نشستن

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

در حال نشستن

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

منتظر اعلام باشید

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A319

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:05

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

2

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:25

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

ATR

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:50

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:05

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

FOKER100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:35

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:10

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

rj100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:35

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:25

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:00

وارش

VRH5875

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:25

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:30

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:20

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:25

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:45

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:40

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:45

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:55

آسمان

IRC825

كيش

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:25

ساها

IRZ151

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:10

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:40

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:45

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:50

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:35

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:35

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3437

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:15

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:30

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:50

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB907

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:10

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ساها

IRZ177

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:30

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:05

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:25

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:35

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:00

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:30

ساها

IRZ161

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:30

کاسپین

CPN6985

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:35

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:00

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:35

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:50

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1398-06-01 14:06

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

4

1398-06-01 14:15

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

9

1398-06-01 14:24

A319

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

5

1398-06-01 14:21

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

24

1398-06-01 14:29

A300-600

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

19

1398-06-01 14:37

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA443

تبریز

پرواز كرد

5

1398-06-01 14:30

ATR

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

3

1398-06-01 14:45

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

پرواز كرد

15

1398-06-01 15:00

EMB145

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

28

1398-06-01 16:00

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

1

1398-06-01 15:27

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

پرواز كرد

10

1398-06-01 14:58

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

21

1398-06-01 15:08

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1398-06-01 15:20

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

14

1398-06-01 15:11

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

15

1398-06-01 15:43

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

6

1398-06-01 15:34

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:25

کیش ایر

KIS7029

كيش

پرواز كرد

7

1398-06-01 16:40

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

10

1398-06-01 16:09

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

25

1398-06-01 16:17

FOKER100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4015

كيش

پرواز كرد

2

1398-06-01 16:02

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

11

1398-06-01 16:33

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:00

تابان

TBN6324

مشهد

پرواز كرد

8

1398-06-01 16:13

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

3

1398-06-01 16:23

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

6

1398-06-01 16:19

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آتا

TBZ5629

مشهد

پرواز كرد

12

1398-06-01 16:42

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

آماده پرواز

12

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

8

1398-06-01 16:46

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

پرواز كرد

4

1398-06-01 16:52

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

پرواز كرد

27

1398-06-01 17:23

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

15

1398-06-01 17:18

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

آماده پرواز

3

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN018

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 18:35

11

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:25

وارش

VRH5824

كيش

پرواز كرد

1

1398-06-01 17:31

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

در حال سوار شدن

5

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:35

معراج

MRJ2814

چابهار

در حال سوار شدن

9

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

آماده پرواز

10

rj100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

آماده پرواز

3

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

آماده پرواز

18

BAE146

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

آماده پرواز

5

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC858

ارومیه

در حال سوار شدن

29

320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:00

قدر ایر

SEP2702

شیراز

در حال سوار شدن

6

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

در حال سوار شدن

26

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:15

کارون

KRU2616

اهواز

دريافت كارت پرواز

14

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:20

سپهران

SHI4318

مشهد

دريافت كارت پرواز

25

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

دريافت كارت پرواز

20

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5702

شیراز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 19:55

11

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

دريافت كارت پرواز

4

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

دريافت كارت پرواز

9

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

دريافت كارت پرواز

28

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

دريافت كارت پرواز

13

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

دريافت كارت پرواز

22

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

10

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

6

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

9

MD.88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

6

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

19

747

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:45

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

8

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

9

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:45

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

8

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

10

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

15

F100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

20

RJ85

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:05

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:10

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

13

MD83

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:35

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:20

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:50

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:20

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:45

ساها

IRZ150

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:50

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:40

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3436

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 08:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:55

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 09:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB906

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:10

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:15

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:35

ساها

IRZ176

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 13:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:05

کاسپین

CPN6984

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:40

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:20

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:25

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:10

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ساها

IRZ160

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:20

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:35

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:05

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:40

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 22:30

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:30

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ شهريور ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ شهريور ۱۳۹۸