اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

md83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5643

تبریز

تاخیر

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

نشست | دریافت بار از نقاله

1

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

منتظر اعلام باشید

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4026

اهواز

منتظر اعلام باشید

A319

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

تاخیر

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

تاخیر

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:35

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

تاخیر

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

تاخیر

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

rj100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3921

چابهار

تاخیر

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:15

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

زاگرس

IZG4036

سیرجان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:05

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:10

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7016

لارستان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:40

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

شیراز/خارگ

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:40

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3437

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:35

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:20

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:35

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:40

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:55

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:35

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

21

1398-01-30 07:44

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

پرواز كرد

25

1398-01-30 07:52

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آسمان

IRC3920

چابهار

پرواز كرد

23

1398-01-30 08:56

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1398-01-30 08:08

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

3

1398-01-30 08:15

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

29

1398-01-30 08:30

A300-600ST

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

15

1398-01-30 08:17

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

10

1398-01-30 08:28

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

5

1398-01-30 08:20

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

7

1398-01-30 09:16

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

20

1398-01-30 08:40

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

22

1398-01-30 08:37

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

24

1398-01-30 08:45

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

پرواز كرد

9

1398-01-30 08:59

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

زاگرس

IZG4027

اهواز

پرواز كرد

2

1398-01-30 09:14

A319

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

4

1398-01-30 09:03

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ساها

IRZ150

چابهار

پرواز كرد

26

1398-01-30 09:11

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

باطل شد | تاخیر

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

28

1398-01-30 09:39

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

23

1398-01-30 09:27

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

6

1398-01-30 09:31

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

25

1398-01-30 09:35

ATR-42-320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

27

1398-01-30 09:29

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

29

1398-01-30 09:41

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:50

پويا

PYA2312

مشهد

پرواز كرد

18

1398-01-30 09:51

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

دريافت كارت پرواز | تاخیر

5

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

11

1398-01-30 10:53

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آتا

TBZ5650

تبریز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 12:50

12

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

آماده پرواز

20

FOKER100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

3

1398-01-30 10:17

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

تاخیر

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

5

1398-01-30 10:42

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1398-01-30 10:38

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

پرواز كرد

6

1398-01-30 10:58

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

8

1398-01-30 11:09

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پرواز كرد

4

1398-01-30 11:25

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

در حال سوار شدن

14

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

سپهران

SHI4310

مشهد

آماده پرواز

28

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

آماده پرواز

9

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

کیش ایر

KIS7029

كيش

آماده پرواز

1

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

آماده پرواز

8

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

دريافت كارت پرواز

24

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

3

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4003

كيش

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:25

کاسپین

CPN6984

كيش

دريافت كارت پرواز

26

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

دريافت كارت پرواز

22

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:40

وارش

VRH5818

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ماهان

IRM1049

بیرجند

دريافت كارت پرواز

21

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

دريافت كارت پرواز

18, 19

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

23

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

25

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

29

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:55

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

تاخیر - 15:00

25

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

20

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

آتا

TBZ5627

اهواز

تاخیر - 17:00

11

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

8

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

18

EMB145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

24

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

26

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

28

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

19

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

23

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

7

182

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

29

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

18

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

20

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

22

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

24

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

9

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

28

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

1

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

19

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

21

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

6

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

8

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

27

747

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

29

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

12

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

18

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

تاخیر - 20:40

6

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

8

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

20

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

22

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

24

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

16

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

28

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

23

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

25

737-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:35

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

زاگرس

IZG4037

سیرجان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:45

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7017

لارستان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:35

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 07:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:00

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:05

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3436

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

md88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:40

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 09:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:05

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:10

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:15

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:50

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:05

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 15:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 17:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:15

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:15

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ فروردين ۱۳۹۸

شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ فروردين ۱۳۹۸