اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

باطل شد

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

تاخیر

737

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

AB3

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A321

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4582

مشهد

تاخیر

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

تاخیر - 04:00

F100

۲۶ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کارون

KRU2577

سیری

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

دريافت كارت پرواز

20

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

24

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

دريافت كارت پرواز

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

کاسپین

CPN024

مشهد

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

18, 19

747

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

17

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

4

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

3

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2576

سیری

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

10

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

7

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

5

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

29

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

12

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

2

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

3

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

15

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

10

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

20

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

تاخیر - 10:20

12

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

6

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

22

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

24

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

16

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

5

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

3

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

2

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

1

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

6

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

22

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

1

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

24

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

11

md83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

6

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

14

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

19

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

5

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

2

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

8

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

3

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

23

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

11

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

3

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

22

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

11

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

9

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

23

A310

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

2

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

5

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

3

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

14

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

5

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۷ تير ۱۳۹۸