اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 21:10

کاسپین

CPN6909

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:35

آسمان

IRC835

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7026

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

727

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7152

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:00

قشم ایر

QSM1251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3912

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:20

کاسپین

CPN041

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:35

آسمان

IRC3787

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:40

آسمان

IRC3971

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

AB3

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72-500

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

تاخیر

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:25

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:30

کاسپین

CPN035

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

5

ATR

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

در حال نشستن

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

در حال نشستن

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:50

آسمان

IRC861

آبادان

تاخیر

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

747

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:50

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:35

پويا

PYA2344

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:50

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:00

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:05

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:00

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:45

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:50

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:20

کاسپین

CPN6909

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:25

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:40

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:10

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:35

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:50

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN6941

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:05

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB8089

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:05

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:35

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:35

آسمان

IRC3971

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 21:10

کاسپین

CPN034

دزفول

پرواز كرد

9

1397-05-26 21:10

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

پرواز كرد

27

1397-05-26 22:39

A320

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

13

1397-05-26 21:47

md88

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

29

1397-05-26 21:40

ATR

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

11

1397-05-26 21:49

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

4

1397-05-26 21:36

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

23

1397-05-27 00:27

BAE146

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

پرواز كرد

3

1397-05-26 22:29

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:35

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

11

1397-05-27 00:55

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

8

1397-05-26 23:09

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:50

قشم ایر

QSM1278

مشهد

پرواز كرد

9

1397-05-27 00:06

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

10

1397-05-26 23:06

MD83

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 22:55

کیش ایر

KIS7027

كيش

پرواز كرد

5

1397-05-26 23:11

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:05

کیش ایر

KIS7007

مشهد

پرواز كرد

7

1397-05-26 23:17

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3913

شیراز

پرواز كرد

26

1397-05-26 23:27

F100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

2

1397-05-26 23:28

MD82

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

9

1397-05-26 23:36

A321

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

9

RJ100

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:30

تابان

TBN6256

مشهد

پرواز كرد

13

1397-05-26 23:58

RJ85

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

18

1397-05-27 00:08

AB6

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جمعه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

25

1397-05-27 00:53

B737

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 04:35

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

1

MD80

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:25

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:25

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

19

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

26

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

25

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

18

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

20

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

ab6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

3

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:55

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

10

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

14

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

6

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

28

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

22

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:30

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:30

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

8

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:00

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

9

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

24

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

16

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

110 BANDEIRANTE

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:10

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

6

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:05

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

1

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:10

کاسپین

CPN6908

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:30

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

19

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 09:55

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

25

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:00

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

26

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

20

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN6940

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

8

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

9

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

21

747

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ایران ایرتور

IRB8088

اهواز

طبق برنامه

2

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

22

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

24

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

27

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:05

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

1

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:25

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:35

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 15:50

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

3

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

B727

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

12

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

18

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

27

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

10

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

737-700

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 18:55

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

1

MD80

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

22

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:25

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 19:45

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:00

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:05

آتا

TBZ5732

اهواز

طبق برنامه

11

MD83

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

A310

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

9

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

7

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

27

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

18

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

21

BAE146

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A319

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۷ مرداد ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۷ مرداد ۱۳۹۷