اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 04:10

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

در حال نشستن

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

در حال نشستن

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

در حال نشستن

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

باطل شد

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

کاسپین

CPN025

مشهد

تاخیر - 12:05

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

تاخیر

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

880

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

پويا

PYA2317

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5636

اهواز

باطل شد

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN039

شیراز

تاخیر - 16:30

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN037

قشم

تاخیر - 17:00

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

md88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

وارش

VRH5849

كيش

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

باطل شد

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

AB6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

ساها

IRZ153

قشم

طبق برنامه

737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:05

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 04:00

ایران ایرتور

IRB951

مشهد

پرواز كرد

1398-01-07 05:05

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:00

ایران ایرتور

IRB959

مشهد

پرواز كرد

1398-01-07 05:08

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:05

سپهران

SHI4334

مشهد

پرواز كرد

27

1398-01-07 04:19

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

1

1398-01-07 05:24

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1398-01-07 05:18

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

2

1398-01-07 06:18

AB6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

16

1398-01-07 06:21

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

27

1398-01-07 06:28

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

15

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

1

1398-01-07 06:25

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

3

1398-01-07 06:36

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

18

1398-01-07 06:34

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

29

1398-01-07 06:41

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

1

1398-01-07 06:38

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC3780

شیراز

پرواز كرد

26

1398-01-07 06:44

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

3

1398-01-07 06:40

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

28

1398-01-07 06:50

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

4

1398-01-07 06:46

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

کاسپین

CPN038

شیراز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 08:30

13

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

تاخیر - 09:30

1

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

10

1398-01-07 06:59

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

12

1398-01-07 06:48

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN024

مشهد

تاخیر - 08:50

10

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

ماهان

IRM4579

قشم

پرواز كرد

20

1398-01-07 06:57

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

آماده پرواز

8

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

8

1398-01-07 07:03

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

آماده پرواز

5

A321

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

آماده پرواز

25

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

آماده پرواز

2

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

آماده پرواز

1

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

زاگرس

IZG4081

عسلویه

آماده پرواز

5

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

در حال سوار شدن

16

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

آماده پرواز

22

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

آماده پرواز

7

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

در حال سوار شدن

27

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

در حال سوار شدن

15

320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

کاسپین

CPN044

كيش

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

آتا

TBZ5612

بیرجند

دريافت كارت پرواز

10

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

دريافت كارت پرواز

9

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

مشهد

دريافت كارت پرواز

14

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

قدر ایر

SEP2702

بندرلنگه

باطل شد

AN74

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

دريافت كارت پرواز

23, 24

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

دريافت كارت پرواز

6

md88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

دريافت كارت پرواز

18

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

وارش

VRH5842

قشم

دريافت كارت پرواز

1

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3750

آبادان

دريافت كارت پرواز

29

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

دريافت كارت پرواز

25

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

3

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

وارش

VRH5848

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

8

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

19

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

پويا

PYA2316

شیراز

طبق برنامه

15

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

11

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

25

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

آتا

TBZ5635

اهواز

باطل شد

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

2

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

کاسپین

CPN036

قشم

تاخیر - 13:00

12

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

8

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

27

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

5

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

14

737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

9

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

1

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

19

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

28

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

BAE146

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

8

md88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

16

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

8

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

9

100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

پويا

PYA2314

یزد

طبق برنامه

15

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

3

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

27

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

5

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

26

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

10

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

14

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

5

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

3

A321

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

11

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

A320

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

18

AB6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

9

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

9

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

6

MD.88

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

3

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

20

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

23, 24

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

27

B737-400

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

1

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB8028

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

19

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

5

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

21

A310

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

باطل شد

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

12

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

RJ85

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

5

B737

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۷ فروردين ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

ab6

۷ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ساها

IRZ152

قشم

طبق برنامه

737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A310

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۸ فروردين ۱۳۹۸