اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5622

مشهد

باطل شد

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4313

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3881

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6294

قشم

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5825

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A321

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

تاخیر

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM4578

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5692

قشم

تاخیر

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

تاخیر

A300-600ST

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

در حال نشستن

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

747

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

در حال نشستن

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:50

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:55

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:35

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

وارش

VRH5849

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

ساها

IRZ155

كيش

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:55

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

28

1398-01-01 21:46

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

8

1398-01-01 23:10

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

9

1398-01-01 22:15

RJ100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

12

1398-01-01 22:20

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

3

1398-01-01 22:40

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

25

1398-01-01 23:04

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5621

مشهد

باطل شد

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

پرواز كرد

4

1398-01-01 23:12

AB6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

26

1398-01-01 23:30

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

19

1398-01-01 23:53

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

تابان

TBN6347

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر

6

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:20

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

8

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

وارش

VRH5848

كيش

طبق برنامه

2

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:35

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:40

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

6

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:25

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

ساها

IRZ154

كيش

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:05

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

3

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

1

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

5

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

2

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

2

737-700

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

8

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:50

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

قشم ایر

QSM1222

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:45

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸