اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

آتا

TBZ5713

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:25

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 01:00

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 01:15

معراج

MRJ2841

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 01:30

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 02:00

کیش ایر

KIS7124A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 02:10

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

AB6

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

فلای پرشیا

FPI7421

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کاسپین

CPN037

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

ساها

IRZ131

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

کاسپین

CPN035

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

کاسپین

CPN031

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:45

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:50

سپهران

SHI4302

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

ایران ایر

IRA293

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

پارس ایر

PRS4439

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

2

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:35

وارش

VRH5817

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

زاگرس

IZG4080

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ85

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

2

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

آسمان

IRC3727

سیرجان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN6915

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

آتا

TBZ5705

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:45

تابان

TBN6341

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

6

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

1

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:20

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

5

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:35

کاسپین

CPN039

شیراز

تاخیر

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:40

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | دریافت بار از نقاله

2

RJ85

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:50

آتا

TBZ5700

اصفهان

منتظر اعلام باشید

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:05

ساها

IRZ159

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA446

تبریز

تاخیر

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

تاخیر

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

وارش

VRH5813

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

کارون

KRU2529

اصفهان/لاوان

منتظر اعلام باشید

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:20

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC843

ایلام

تاخیر

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA215

قشم

تاخیر

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

ساها

IRZ133

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

کاسپین

CPN6995

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

تابان

TBN6240

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:50

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:35

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A300-600ST

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:10

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

rj100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:05

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5636

اهواز

باطل شد

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:00

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5660

كيش

باطل شد

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN6909

شیراز

تاخیر

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

کاسپین

CPN027A

مشهد

تاخیر

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:25

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:45

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:05

کاسپین

CPN029A

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:35

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

146-200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:15

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:35

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

ایران ایر

IRA435

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-28 00:17

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 04:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

17, 18

1400-06-28 04:35

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 04:35

زاگرس

IZG4023

کرمان

پرواز كرد

3

1400-06-28 05:04

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-06-28 05:02

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

24

1400-06-28 05:08

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:05

آتا

TBZ5625

یزد

پرواز كرد

19, 20

1400-06-28 05:15

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

13, 14

1400-06-28 05:13

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:25

فلای پرشیا

FPI7420

اصفهان

پرواز كرد

20

1400-06-28 06:06

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:30

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

5

1400-06-28 05:39

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:35

ایران ایر

IRA447

تبریز

پرواز كرد

5, 6

1400-06-28 07:06

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:40

کاسپین

CPN036

ارومیه

پرواز كرد

14

1400-06-28 06:03

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1400-06-28 07:14

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

وارش

VRH5816

بندرعباس

پرواز كرد

2

1400-06-28 06:31

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

پرواز كرد

19

1400-06-28 06:54

A300-600ST

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

28

1400-06-28 06:43

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

وارش

VRH5812

عسلویه

پرواز كرد

6

1400-06-28 06:13

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

تابان

TBN6283

شیراز

پرواز كرد

7

1400-06-28 06:23

MD.88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

زاگرس

IZG4081

زاهدان

پرواز كرد

8

1400-06-28 06:38

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

3

1400-06-28 06:25

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

21

1400-06-28 06:36

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

29

1400-06-28 06:49

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

8

1400-06-28 07:02

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ساها

IRZ130

اهواز

پرواز كرد

12

1400-06-28 06:33

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

25

1400-06-28 07:11

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

11

1400-06-28 07:22

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1400-06-28 07:01

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-28 06:40

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

پرواز كرد

28, 29

1400-06-28 06:21

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

پرواز كرد

20

1400-06-28 07:12

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

7

1400-06-28 07:41

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-28 06:57

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

12, 14

1400-06-28 07:05

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

5

1400-06-28 07:17

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1400-06-28 07:38

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1400-06-28 07:42

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN030

تبریز

پرواز كرد

14

1400-06-28 07:33

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

پارس ایر

PRS4438

گچساران

پرواز كرد

19

1400-06-28 07:54

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

7

1400-06-28 07:27

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

قدر ایر

SEP2702

مشهد

پرواز كرد

15

1400-06-28 07:50

AN74

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

ساها

IRZ158

شیراز

پرواز كرد

13

1400-06-28 07:44

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

9

1400-06-28 07:47

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

3

1400-06-28 08:00

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

پرواز كرد

5, 6

1400-06-28 08:50

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

پرواز كرد

17, 18

1400-06-28 07:56

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

11

1400-06-28 08:08

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

پرواز كرد

3

1400-06-28 08:12

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

11

1400-06-28 08:15

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:40

آسمان

IRC3726

سیرجان

پرواز كرد

29

1400-06-28 08:35

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

پرواز كرد

10

1400-06-28 08:27

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

23

1400-06-28 08:13

RJ85

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

12

1400-06-28 08:21

EMB145

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

5

1400-06-28 08:30

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-06-28 08:39

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-06-28 08:25

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

24

1400-06-28 08:32

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-28 08:48

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-06-28 08:45

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

26

1400-06-28 08:42

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-06-28 09:02

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

پرواز كرد

26, 27

1400-06-28 09:20

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

معراج

MRJ2825

تبریز

پرواز كرد

28, 29

1400-06-28 09:08

A319

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

17, 18

1400-06-28 09:15

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

20

1400-06-28 09:16

RJ85

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:10

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-06-28 09:10

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

13, 14

1400-06-28 09:30

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

7

1400-06-28 09:28

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

19, 20

1400-06-28 09:24

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

9

1400-06-28 10:16

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5704

رشت

پرواز كرد

15, 16

1400-06-28 09:39

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

پرواز كرد

19

1400-06-28 09:45

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

28

1400-06-28 10:31

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 09:55

ساها

IRZ132

کرمانشاه

پرواز كرد

14

1400-06-28 10:18

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1400-06-28 10:11

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

21, 22

1400-06-28 10:23

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-06-28 10:20

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

25

1400-06-28 10:13

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

11

1400-06-28 12:02

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

5

1400-06-28 10:14

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA326

لارستان

پرواز كرد

7, 8

1400-06-28 10:57

320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5656

سبزوار

پرواز كرد

19, 20

1400-06-28 10:52

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

13

1400-06-28 10:50

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

3

1400-06-28 11:39

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA464

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-28 11:07

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

10

1400-06-28 11:09

737

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

19

1400-06-28 11:42

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA214

قشم

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 13:50

5, 6

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA495

اردبیل

پرواز كرد

7, 8

1400-06-28 12:36

ATR-42-320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC3769

شیراز

پرواز كرد

27

1400-06-28 12:24

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

17, 18

1400-06-28 12:29

rj100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:40

کاسپین

CPN6986

زاهدان

در حال سوار شدن

10

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

آماده پرواز

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 12:55

آسمان

IRC842

ایلام

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 13:55

29

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

در حال سوار شدن

8

MD.88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

سپهران

SHI4320

مشهد

آماده پرواز

28

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

وارش

VRH5818

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

آماده پرواز

22

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

14

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

دريافت كارت پرواز

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:50

آتا

TBZ5610

تبریز

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

ساها

IRZ170

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

دريافت كارت پرواز

19, 20

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

دريافت كارت پرواز

8

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

دريافت كارت پرواز

24

A300-600

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

تابان

TBN6326

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1273

تبریز

دريافت كارت پرواز

17, 18

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

21, 22

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

5, 6

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

9, 10

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

تابان

TBN6239

اهواز

طبق برنامه

7

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

تاخیر - 16:40

16

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

7

ATR-72-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 15:45

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

19

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

5

MD.88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

20

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

26

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN026

مشهد

تاخیر - 17:40

9

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

4

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

11

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

17, 18

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:40

کاسپین

CPN012

اهواز

تاخیر - 18:25

13

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:40

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

12

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 17:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

6

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5659

كيش

باطل شد

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

5

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

7

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

7

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

5, 6

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

17, 18

F100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

4

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

19, 20

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

19

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

15, 16

A320

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5635

اهواز

باطل شد

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

15

MD80

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

19

CRJ200

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:15

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

29

100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

26

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

737-700

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

23

RJ100

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۲۸ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

وارش

VRH5878

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:00

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:30

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:55

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

پويا

PYA2321

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:40

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:45

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

rj100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:40

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:20

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA434

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی