اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 20:40

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

تابان

TBN6246

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:10

وارش

VRH5873

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

باطل شد

MD82

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

rj100

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:45

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:15

تابان

TBN6284

شیراز

تاخیر

MD.88

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:20

کارون

KRU2611

دزفول

باطل شد

F100

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

تاخیر

MD82

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA444

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR

۹ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۹ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3869

لاوان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

AB3

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

باطل شد

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:25

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:35

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:35

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:40

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA3418

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:10

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

باطل شد

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 19:15

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:55

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

تابان

TBN6246

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

25

1399-01-09 23:44

F100

۹ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 04:45

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

25

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC3868

لاوان

طبق برنامه

27

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 05:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

5, 6

AB3

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

7, 8

ATR-42-320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:10

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3842

سیری

طبق برنامه

29

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

19

A310

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

9

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

21

RJ85

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

21, 22

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

باطل شد

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

26, 27

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

23

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

13, 14

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:25

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

5, 6

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:30

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

11

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 08:40

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

3, 4

ATR-42-500

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

20

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

7

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

26

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

21, 22

RJ100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

9, 10

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

5, 6

A319

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

طبق برنامه

12

ATR

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

7, 8

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

باطل شد

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

9, 10

AB3

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

A320

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:20

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

23, 24

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:25

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

9, 10

ATR

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 15:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

21, 22

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 16:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

28, 29

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

26, 27

MD82

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6245

مشهد

طبق برنامه

15

md88

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

16

md88

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

7, 8

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

26, 27

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

17, 18

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

5, 6

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

15, 16

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

26

737-700

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

7, 8

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 21:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

19, 20

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD83

۱۰ فروردين ۱۳۹۹