اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

پويا

PYA2348

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN027

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

B727

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5674

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

تابان

TBN6325

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD.88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

زاگرس

IZG4052

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

تابان

TBN6234

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM4597

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

5

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:55

زاگرس

IZG4080

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

نشست | دریافت بار از نقاله

6

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4066

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

نشست

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

AB6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

آتا

TBZ5666

چابهار

تاخیر

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

سپهران

SHI4313

كيش

تاخیر

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

تاخیر

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

تاخیر

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

وارش

VRH5827

ساری

طبق برنامه

737-700

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

تاخیر

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

تاخیر

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

تاخیر

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

AB6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

آتا

TBZ5653

تبریز

تاخیر

md88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۳۰ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

تاخیر

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

تاخیر

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN6983

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کارون

KRU2569

سیری

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

پرواز كرد

9

1397-08-30 14:47

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

27

1397-08-30 15:34

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

پرواز كرد

3

1397-08-30 15:10

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

26

1397-08-30 16:31

B737-400

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

21

1397-08-30 15:12

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

2

1397-08-30 16:37

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

10

1397-08-30 17:19

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3471

اهواز

پرواز كرد

1

1397-08-30 15:33

ATR

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

پرواز كرد

8

1397-08-30 15:26

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آسمان

IRC848

كيش

پرواز كرد

29

1397-08-30 15:58

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

2

1397-08-30 15:41

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پرواز كرد

9

1397-08-30 16:18

RJ100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

پرواز كرد

4

1397-08-30 16:27

A321

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

آماده پرواز

8

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5608

تبریز

آماده پرواز

11

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

8

1397-08-30 17:01

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

2

1397-08-30 17:44

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

12

1397-08-30 18:08

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

پرواز كرد

3

1397-08-30 17:39

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

8

1397-08-30 17:15

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

25

1397-08-30 16:58

ATR-72

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5800

ساری

پرواز كرد

1

1397-08-30 17:09

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

تاخیر - 21:10

11

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

3

1397-08-30 17:32

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

4

1397-08-30 17:56

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

23

1397-08-30 17:49

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

در حال سوار شدن

5

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

28

1397-08-30 18:12

B737-400

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

7

1397-08-30 18:25

A320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

آماده پرواز

26

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

پرواز كرد

21

1397-08-30 18:25

RJ100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

تابان

TBN6324

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 19:00

13

MD.88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

تابان

TBN6235

اصفهان

پرواز كرد

15

1397-08-30 18:29

md88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

آماده پرواز

18

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

کیش ایر

KIS7015

كيش

آماده پرواز

2

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ماهان

IRM4596

کرمان

در حال سوار شدن

20

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

در حال سوار شدن

16

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

دريافت كارت پرواز

22

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

3

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

دريافت كارت پرواز

9

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

معراج

MRJ2820

كيش

دريافت كارت پرواز

15

320

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

19

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

دريافت كارت پرواز

23, 24

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آتا

TBZ5654

تبریز

تاخیر - 23:30

9

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

دريافت كارت پرواز

8

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5818

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

دريافت كارت پرواز

20

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 21:40

10

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC854

شیراز

تاخیر - 21:30

27

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

12

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

9

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

16

737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

تاخیر - 23:00

4

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

تاخیر - 22:50

10

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

12

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

15

MD.88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

کارون

KRU2620

اهواز

تاخیر - 01:15

15

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

B737-400

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

21

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

23

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

15

MD.88

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

تاخیر - 00:35

20

BAE146

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

تاخیر - 01:00

11

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

MD83

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

ab6

۳۰ آبان ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۳۰ آبان ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:15

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

آتا

TBZ5625

یزد

تاخیر - 08:50

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

کاسپین

CPN6982

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2568

سیری

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ آذر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۱ آذر ۱۳۹۷