اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5684

اهواز

باطل شد

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5851

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

B737

۲ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:40

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:00

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:05

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:15

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:35

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:50

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:30

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:00

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:55

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ85

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:30

آتا

TBZ5684

اهواز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:35

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:10

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:10

آتا

TBZ5624

شیراز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:35

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:05

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:35

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:15

وارش

VRH5851

اهواز

باطل شد

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:45

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

3

1398-03-02 22:31

MD82

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

12

1398-03-02 23:42

737

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

8

1398-03-02 23:49

A320

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

23

1398-03-02 23:47

AB6

۲ خرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

25

1398-03-03 00:03

F100

۲ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

29

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

3

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3446

شیراز

طبق برنامه

6

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

26

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:45

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

28

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

4

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

14

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

10

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

18

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

25

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

3

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

15

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

5

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

9

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:25

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

16

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:40

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

10

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

22

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

29

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:10

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

7

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

19

BAE146

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

11

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 09:50

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

15

EMB145

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

28

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

3

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:00

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:30

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

10

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

9

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

21

RJ85

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:00

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:30

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

28

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

19

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

6

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

22

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:10

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

20

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

18

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

25

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 13:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

ATR

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

24

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

4

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

5

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آتا

TBZ5683

اهواز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:30

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

8

MD.88

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:00

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

10

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

3

182

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:40

آتا

TBZ5623

شیراز

باطل شد

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

26

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

BAE146

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

28

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

5

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 18:50

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:00

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

7

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

18

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:20

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

5

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

22

747

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

2

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

6

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:15

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:20

وارش

VRH5850

اهواز

باطل شد

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

ATR-72

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:15

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

14

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

20

RJ85

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۳ خرداد ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ خرداد ۱۳۹۸