اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

در حال نشستن

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

وارش

VRH5875

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

ab6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6260

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3381

سبزوار

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3909

اصفهان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

وارش

VRH5881

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC3791

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3480

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5703

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

معراج

MRJ2828

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:25

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5707

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:55

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB909

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:35

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3375

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4026

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB8065

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:25

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC862

یزد

آماده پرواز

25

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

آماده پرواز

18

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

آماده پرواز

1

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:15

آسمان

IRC610

مشهد

آماده پرواز

27

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

آماده پرواز

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC816

بجنورد

در حال سوار شدن

29

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:25

آتا

TBZ5612

بیرجند

آماده پرواز

10

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

در حال سوار شدن

5

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN024

مشهد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

9

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

کاسپین

CPN020

اهواز

دريافت كارت پرواز

15

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

6

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

دريافت كارت پرواز

20

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

دريافت كارت پرواز

8

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

26

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

دريافت كارت پرواز

14

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

دريافت كارت پرواز

1

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

دريافت كارت پرواز

22

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

دريافت كارت پرواز

3

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

24

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

دريافت كارت پرواز

25

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3426

یزد

دريافت كارت پرواز

5

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

پويا

PYA2314

یزد

دريافت كارت پرواز

16

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

10

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

10

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

14

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

2

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

27

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3374

مشهد

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

19

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

13

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

3

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

8

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

1

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

5

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

11

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

وارش

VRH5880

مشهد

طبق برنامه

7

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

27

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

8

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

23

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

13

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

28

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

25

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3380

سبزوار

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

5

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3908

اصفهان

طبق برنامه

27

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

4

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

13

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

9

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

12

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

22

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2829

کرمانشاه

طبق برنامه

10

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

24

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

19

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

16

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

13

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

5

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

2

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

3

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

14

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

25

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

13

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3790

اردبیل

طبق برنامه

27

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

1

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

23

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

19

RJ85

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3481

همدان

طبق برنامه

2

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

29

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آتا

TBZ5702

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

7

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

22

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

2

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

6

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

6

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

10

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

8

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

11

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

9

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

13

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

3

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

27

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

2

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

13

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

3

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

26

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

13

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

22

RJ100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5706

شیراز

طبق برنامه

10

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۲ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:05

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:20

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3372

سمنان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB908

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4027

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:40

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

وارش

VRH5868

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۳۹۸