اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:10

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:10

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

قشم ایر

QSM1272

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:15

آسمان

IRC603A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

پويا

PYA2343

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:20

آسمان

IRC3855A

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:25

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A321

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:35

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 00:50

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 02:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

باطل شد

BAE146

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:10

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:45

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:05

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ131

اهواز

باطل شد

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:55

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

آتا

TBZ5705

رشت

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

تاخیر

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

کارون

KRU2529

لاوان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:45

وارش

VRH5813

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A319

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:05

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

پارس ایر

PRS4435

عسلویه

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:10

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:30

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:40

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

معراج

MRJ2821A

كيش

طبق برنامه

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:50

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:15

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:20

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:35

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:55

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7028A

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:15

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:15

کاسپین

CPN013A

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

کاسپین

CPN027A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:30

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC3725A

یزد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:05

کاسپین

CPN029A

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:30

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 01:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ماهان

IRM4578

بم

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

زاگرس

IZG4022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

معراج

MRJ2847

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:40

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:45

پارس ایر

PRS4429

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:45

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

ساها

IRZ177

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

سپهران

SHI4315

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

کارون

KRU2651

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

کاسپین

CPN037

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:35

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

سپهران

SHI4329

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

کاسپین

CPN035

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:20

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN013

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

کاسپین

CPN6937

قشم

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:35

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5670

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:10

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4574

جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:20

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

معراج

MRJ2822

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

ایران ایر

IRA435

یزد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:15

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:45

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

146-100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 00:05

آسمان

IRC3777

شیراز

پرواز كرد

27

1400-05-03 00:14

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

وارش

VRH5816

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 04:55

آتا

TBZ5668

تبریز

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:05

زاگرس

IZG4081

زاهدان

دريافت كارت پرواز

5

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

زاگرس

IZG4077

شیراز

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:10

آتا

TBZ5625

یزد

دريافت كارت پرواز

21, 22

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:15

آسمان

IRC3726

سیرجان

دريافت كارت پرواز

27

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

تابان

TBN6283

شیراز

دريافت كارت پرواز

7

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:20

کاسپین

CPN020

اهواز

دريافت كارت پرواز

10

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:25

پويا

PYA2314

یزد

دريافت كارت پرواز

15

EMB145

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

9

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:40

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

تاخیر - 06:40

6

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

کارون

KRU2528

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

28, 29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

وارش

VRH5812

عسلویه

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

25

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:10

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

5

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

19

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

26

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

پارس ایر

PRS4434

عسلویه

طبق برنامه

12

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

7

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:40

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

14

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:45

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

19, 20

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

15

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

5

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

15, 16

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:25

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

9

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

10

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

12

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

146-200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

ساها

IRZ130

اهواز

باطل شد

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:00

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

5

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

5

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

14

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 08:35

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

21, 22

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

28, 29

100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

19, 20

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

19

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:15

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

5

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:20

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:30

آتا

TBZ5704

رشت

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

21, 22

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:40

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

10

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

7, 8

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

9, 10

A319

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

15, 16

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:15

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 12:55

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

25

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

18

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:30

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:40

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

21, 22

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

20

A300-600

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

17, 18

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:50

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

22

RJ85

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

7, 8

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

9

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

12

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

9

CRJ200

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 15:55

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

10

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

7

ATR-72-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:40

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 16:55

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

21, 22

A319

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

26

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:25

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

24

RJ100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:45

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

12

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 17:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

8

MD.88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5, 6

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

10

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:10

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

18

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

11

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

19

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

14

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

7

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

28

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

15, 16

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 19:55

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

9

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

14

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

10

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 20:55

وارش

VRH5898

رفسنجان

طبق برنامه

5

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5, 6

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

29

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:35

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

9, 10

A320

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

18

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

12

MD80

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 21:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

22

BAE146

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:45

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:05

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

3

737-700

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳ مرداد ۱۴۰۰

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

وارش

VRH5878

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 02:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:50

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 04:55

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:05

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:05

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:15

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:20

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:20

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

ساها

IRZ176

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:35

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:35

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:40

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

پارس ایر

PRS4428

ماکو

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

آتا

TBZ5669

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:45

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

سپهران

SHI4314

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

کارون

KRU2650

آبادان

طبق برنامه

100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

پويا

PYA2321

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

کاسپین

CPN036

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:15

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

سپهران

SHI4328

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:45

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

کاسپین

CPN6936

قشم

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

کاسپین

CPN012

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:40

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:40

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:15

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ماهان

IRM4575

جیرفت

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:20

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA434

یزد

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:35

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:45

تابان

TBN6249

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

معراج

MRJ2823

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

146-200

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:15

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

فلای پرشیا

FPI7431

شیراز

طبق برنامه

737-700

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ مرداد ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی