اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:10

زاگرس

IZG4072

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:15

وارش

VRH5819

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB932

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

پويا

PYA2341

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

سپهران

SHI4345

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3349

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

معراج

MRJ2847

قشم

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

پويا

PYA2343

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1223

كيش

تاخیر

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

146-200

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:55

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

آتا

TBZ5701

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:45

کیش ایر

KIS7126

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:40

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

وارش

VRH5827

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:20

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

ساها

IRZ155

كيش

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3421

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

آتا

TBZ5645

تبریز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

4

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

در حال سوار شدن

25

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC3764

لاوان

دريافت كارت پرواز

27

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

دريافت كارت پرواز

18

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

کاسپین

CPN044

كيش

دريافت كارت پرواز

9

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

29

B.727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

کاسپین

CPN022

مشهد

دريافت كارت پرواز

11

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

دريافت كارت پرواز

4

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

دريافت كارت پرواز

23

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA292

یزد

دريافت كارت پرواز

5

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

1

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

14

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

9

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

28

B737-400

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:55

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

3

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

6

ATR

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

4

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

13

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

15

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

5

100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

15

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

18, 19

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

6

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

2

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

9

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

22

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

10

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

20

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

پويا

PYA2340

شیراز

طبق برنامه

14

EMB145

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

4

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

28

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

5

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3348

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

8

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

معراج

MRJ2846

قشم

طبق برنامه

15

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1222

قشم

تاخیر - 15:15

9

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

3

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

5

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

9

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

19

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

21

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

2

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

29

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

23

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

6

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

21

BAE146

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

28

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

پويا

PYA2342

شیراز

طبق برنامه

14

EMB145

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

13

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

29

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

5

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

11

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

27

ATR-72

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

3

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

25

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

28

B.727

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

24

AB6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

5

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:55

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

22

146-200

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

7

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

25

737-700

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

24

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

21

A310

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

4

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

MD82

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

تابان

TBN6347

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۱ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

ab6

۱ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:00

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:25

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:30

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:20

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:05

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3420

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:45

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:15

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:25

وارش

VRH5826

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:35

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:40

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:35

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:55

کیش ایر

KIS7127

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:25

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:35

ساها

IRZ154

كيش

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:40

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:20

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:25

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:35

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

آتا

TBZ5646

تبریز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:55

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آتا

TBZ5700

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۲ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ فروردين ۱۳۹۸