اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

md83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5611

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA414

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:22

کاسپین

CPN6910

تبریز

نشست

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:25

زاگرس

IZG4022

کرمان

باطل شد

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:30

سپهران

SHI4316

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:35

معراج

MRJ2824

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:20

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:05

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

737-800

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:30

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | دریافت بار از نقاله

2

RJ85

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

آسمان

IRC3711

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:50

آسمان

IRC831

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:00

پويا

PYA2315

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

EMB145

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6341

مشهد

در حال نشستن

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

باطل شد

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:55

وارش

VRH5843

قشم

در حال نشستن

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:50

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB3

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA.3470

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:50

کارون

KRU2581

سیری

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:55

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:00

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

تاخیر

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

A321

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:10

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:25

آتا

TBZ5684

اهواز

باطل شد

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4078

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

کارون

KRU2571

لاوان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

پويا

PYA2317

شیراز

طبق برنامه

EMB145

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

وارش

VRH5869

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:10

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:05

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:35

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

باطل شد

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

تاخیر

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB995

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:05

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3474

اراک

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:35

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:35

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3442

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:35

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3484

اراک

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN6925

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3444

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5614

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

7

1398-02-01 09:29

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1398-02-01 09:31

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

22

1398-02-01 09:43

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

3

1398-02-01 09:41

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

12

1398-02-01 09:47

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

تابان

TBN6342

مشهد

پرواز كرد

24

1398-02-01 09:55

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

28

1398-02-01 10:00

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

25

1398-02-01 10:09

ATR

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 09:55

ایران ایر

IRA468

مشهد

پرواز كرد

4

1398-02-01 10:12

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:10

وارش

VRH5868

مشهد

پرواز كرد

2

1398-02-01 10:54

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:10

پويا

PYA2314

یزد

پرواز كرد

18

1398-02-01 10:15

EMB145

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:15

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

27

1398-02-01 10:18

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

باطل شد

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

5

1398-02-01 11:03

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

10

1398-02-01 10:46

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1398-02-01 10:48

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

3

1398-02-01 10:51

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

5

1398-02-01 11:06

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 10:55

وارش

VRH5822

كيش

پرواز كرد

8

1398-02-01 12:15

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

4

1398-02-01 11:14

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

پرواز كرد

9

1398-02-01 11:20

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

15

1398-02-01 11:32

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 11:30

سپهران

SHI4317

عسلویه

پرواز كرد

26

1398-02-01 11:28

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

پرواز كرد

2

1398-02-01 12:16

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

1

1398-02-01 12:30

A321

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

3

1398-02-01 13:01

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

پرواز كرد

8

1398-02-01 13:05

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 12:50

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

12

1398-02-01 12:58

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

آماده پرواز

21

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

تابان

TBN6222

مشهد

در حال سوار شدن

24

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

قشم ایر

QSM1268

قشم

در حال سوار شدن

9

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:20

ساها

IRZ174

كيش

آماده پرواز

23

737-700

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

در حال سوار شدن

27

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:45

زاگرس

IZG4079

كيش

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

5

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 13:45

معراج

MRJ2800

مشهد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

15

A319

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

کاسپین

CPN6910

عسلویه

دريافت كارت پرواز

12

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ5623

شیراز

دريافت كارت پرواز

10

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

دريافت كارت پرواز

29

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

دريافت كارت پرواز

19

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

کارون

KRU2570

لاوان

دريافت كارت پرواز

16

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3750

آبادان

دريافت كارت پرواز

26

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

آتا

TBZ5683

اهواز

باطل شد

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

دريافت كارت پرواز

24

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

ایران ایر

IRA3333

رشت

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

پويا

PYA2316

شیراز

طبق برنامه

18

EMB145

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

27

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA311

اهواز

تاخیر - 15:30

5

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

BAE146

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

تاخیر - 15:50

28

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:15

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

4

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

8

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

6

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 15:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

تاخیر - 17:05

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

3

182

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:35

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

26

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:40

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

9

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

کاسپین

CPN6984

كيش

تاخیر - 18:00

18

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

10

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:00

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

28

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

25

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

27

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

24

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

تاخیر - 19:30

10

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

آتا

TBZ5681

بندرعباس

باطل شد

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

11

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2606

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

21

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

پويا

PYA2340

شاهرود

طبق برنامه

25

EMB145

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

23

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

24

MD.88

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

22

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

747

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

1

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

15

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 19:55

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

5

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:20

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

ATR-72

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

7

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

4

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

تاخیر - 23:00

12

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

21

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

2

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

23

RJ85

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

RJ100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB8064

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

8

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

11

MD83

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:25

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

قشم ایر

QSM1200

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:40

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3475

اراک

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:25

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3445

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB994

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:50

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:20

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:45

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:20

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3443

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA3485

اراک

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

747

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

737

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸