اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 00:05

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:05

ایران ایر

IRA235

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:10

کاسپین

CPN029A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

B737-400

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:10

ایران ایر

IRA3447

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:15

ایران ایر

IRA3429

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:20

معراج

MRJ2805A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:20

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:25

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:30

سپهران

SHI4321A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:40

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 00:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:15

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:30

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:15

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:15

تابان

TBN6221

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:40

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

وارش

VRH5857

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ساها

IRZ163

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

rj100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:00

کارون

KRU2629

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:10

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:20

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

146-200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:35

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

ساها

IRZ175

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

کاسپین

CPN023

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3357

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:40

آتا

TBZ5692

قشم

باطل شد

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:50

وارش

VRH5841

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

نشست | پایان دریافت بار

3

CRJ200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:05

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA233

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

A319

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:35

کاسپین

CPN6925

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

تاخیر

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:20

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:40

کاسپین

CPN025

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:45

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:55

تابان

TBN6303

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:55

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

فلای پرشیا

FPI7430

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:05

آسمان

IRC3845

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:20

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:25

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:45

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:50

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

کاسپین

CPN027

مشهد

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:00

آسمان

IRC847

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

منتظر اعلام باشید

146-200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1080

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

تاخیر

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کاسپین

CPN6971

اهواز

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

تاخیر

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A300-600

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

پارس ایر

PRS4405

خرم‌آباد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

CRJ200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

آتا

TBZ5679

ارومیه

منتظر اعلام باشید

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:05

ساها

IRZ183

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:10

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:15

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:20

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

تاخیر

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:45

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

تاخیر

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:10

آتا

TBZ5701

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

کاسپین

CPN6951

یزد

تاخیر

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

تاخیر

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:50

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

747

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:50

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:00

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:05

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:10

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:15

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:20

فلای پرشیا

FPI7433

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ85

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:40

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:45

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:05

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:20

وارش

VRH5815

بندرعباس

تاخیر - 01:30

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

کاسپین

CPN029

مشهد

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:05

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:05

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:15

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:25

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:30

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:35

ایران ایر

IRA3418

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:50

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:05

کارون

KRU2611A

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB975A

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:10

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

قشم ایر

QSM1241A

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:20

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:25

کاسپین

CPN041

مشهد

تاخیر

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:30

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:35

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:40

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:45

آتا

TBZ5660A

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:50

سپهران

SHI4333A

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:55

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:10

فلای پرشیا

FPI7400A

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:15

کیش ایر

KIS7052A

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 01:30

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 03:40

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:25

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:25

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:30

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:35

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

پارس ایر

PRS4409

شهرکرد

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:50

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:50

کاسپین

CPN6981

جیرفت

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:10

سپهران

SHI4315

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:40

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:35

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:40

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:40

ماهان

IRM4526

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:45

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:50

آتا

TBZ5622

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:10

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

کارون

KRU2537

بهرگان

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

پارس ایر

PRS4405

خرم‌آباد

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:20

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:10

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:35

آسمان

IRC3727

سیرجان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

وارش

VRH5899

رفسنجان

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:25

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:45

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:50

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

کارون

KRU2577

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:40

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:45

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:50

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:55

تابان

TBN6305

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:00

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:10

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:25

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3421

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:10

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:10

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

وارش

VRH5851

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:10

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:15

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:20

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:25

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:15

کارون

KRU2603

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:55

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:20

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:35

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:35

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:45

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:55

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:10

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:15

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:40

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:45

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:50

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:05

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:20

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:25

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:35

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:40

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:55

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 05:00

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 05:19

BAE100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-05-01 05:21

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:20

تابان

TBN6283

شیراز

پرواز كرد

6

1400-05-01 05:34

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

پرواز كرد

9, 10

1400-05-01 05:45

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

2

1400-05-01 05:54

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA311

اهواز

پرواز كرد

3, 4

1400-05-01 06:00

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:50

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

9

1400-05-01 06:19

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 05:55

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

24

1400-05-01 06:11

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-05-01 06:09

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:05

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

16

1400-05-01 06:32

CRJ200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

11

1400-05-01 06:21

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

پرواز كرد

26

1400-05-01 06:34

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

8

1400-05-01 06:29

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:20

کاسپین

CPN6990

مشهد

پرواز كرد

11

1400-05-01 06:38

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

12

1400-05-01 06:26

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA232

شیراز

پرواز كرد

5, 6

1400-05-01 07:06

A319

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:45

معراج

MRJ2804

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-05-01 06:47

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

3

1400-05-01 07:01

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:05

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

6

1400-05-01 07:10

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

11

1400-05-01 07:03

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

پرواز كرد

2

1400-05-01 07:11

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:20

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-01 07:31

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 07:45

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

28

1400-05-01 07:57

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

7, 8

1400-05-01 11:48

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

پرواز كرد

18

1400-05-01 08:16

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-01 08:02

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:15

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

پرواز كرد

22

1400-05-01 08:21

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:25

وارش

VRH5856

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-01 08:25

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 08:39

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:35

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

25

1400-05-01 08:52

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 08:55

ساها

IRZ162

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-01 08:55

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

21, 22

1400-05-01 08:58

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:05

کاسپین

CPN024

مشهد

پرواز كرد

15

1400-05-01 10:54

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:15

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

29

1400-05-01 09:30

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 09:39

rj100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

20

1400-05-01 09:41

146-200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:40

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

7

1400-05-01 09:34

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:45

کارون

KRU2628

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1400-05-01 09:59

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:50

ساها

IRZ174

كيش

پرواز كرد

13

1400-05-01 09:53

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:50

کاسپین

CPN026

مشهد

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 09:55

آتا

TBZ5691

قشم

باطل شد

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

پرواز كرد

11

1400-05-01 10:40

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

پرواز كرد

27

1400-05-01 10:08

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:15

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

28, 29

1400-05-01 10:59

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:25

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1400-05-01 10:21

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

2

1400-05-01 10:46

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:00

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

29

1400-05-01 11:04

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

11

1400-05-01 11:13

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

پرواز كرد

7, 8

1400-05-01 11:40

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 11:50

آتا

TBZ5700

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-05-01 11:57

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

9

1400-05-01 15:12

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 12:08

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

19, 20

1400-05-01 12:12

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:10

کاسپین

CPN6924

مشهد

پرواز كرد

16

1400-05-01 15:10

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

22

1400-05-01 12:41

A300-600

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 12:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

پرواز كرد

18

1400-05-01 12:55

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

24

1400-05-01 13:20

RJ100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:20

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

8

1400-05-01 13:27

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-01 13:30

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:30

کیش ایر

KIS7021

كيش

در حال سوار شدن

7, 8

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-05-01 13:56

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

تابان

TBN6252

مشهد

پرواز كرد

6

1400-05-01 14:04

MD.88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

پرواز كرد

15, 16

1400-05-01 13:59

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:55

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

26, 27

1400-05-01 15:34

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 13:55

آسمان

IRC3844

ایلام

پرواز كرد

26

1400-05-01 14:25

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:00

ساها

IRZ170

مشهد

پرواز كرد

12

1400-05-01 14:03

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

پرواز كرد

4

1400-05-01 14:14

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

19

1400-05-01 14:20

A300-600

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1400-05-01 14:27

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:15

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 14:30

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:25

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1400-05-01 14:38

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:35

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

28, 29

1400-05-01 14:41

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

14

1400-05-01 15:15

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA3428

یزد

پرواز كرد

2

1400-05-01 15:22

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

پرواز كرد

5

1400-05-01 15:48

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

21

1400-05-01 16:42

RJ85

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

5, 6

1400-05-01 16:20

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1400-05-01 15:42

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

11

1400-05-01 16:05

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:20

آتا

TBZ5623

شیراز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-01 16:25

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

12

1400-05-01 15:37

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:45

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

21, 22

1400-05-01 16:10

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:45

کاسپین

CPN6970

اهواز

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:55

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-05-01 16:02

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 15:55

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

6

1400-05-01 16:23

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

پرواز كرد

2

1400-05-01 16:15

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 16:26

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:05

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

26, 27

1400-05-01 16:29

A319

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:05

پارس ایر

PRS4404

خرم‌آباد

پرواز كرد

14

1400-05-01 16:07

CRJ200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

3

1400-05-01 17:54

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:10

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

9

1400-05-01 16:16

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

28

1400-05-01 17:57

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7015

كيش

تاخیر - 20:45

3

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 16:55

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

19, 20

1400-05-01 17:44

A320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:00

کاسپین

CPN046

تبریز

در حال سوار شدن

10

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:30

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

23

1400-05-01 17:35

RJ85

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:40

فلای پرشیا

FPI7432

مشهد

پرواز كرد

19

1400-05-01 18:08

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:45

کاسپین

CPN6950

یزد

پرواز كرد

13

1400-05-01 18:54

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:50

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

پرواز كرد

18

1400-05-01 18:39

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

تابان

TBN6249

شیراز

پرواز كرد

7

1400-05-01 18:31

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 17:55

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

17, 18

1400-05-01 18:01

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:05

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-01 18:43

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

25

1400-05-01 18:38

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

24

1400-05-01 18:33

A300-600

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:25

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

12

1400-05-01 18:25

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

پرواز كرد

8

1400-05-01 18:48

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:40

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

27

1400-05-01 18:58

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

در حال سوار شدن

3

320

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

تابان

TBN6326

مشهد

آماده پرواز

6

737

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:00

قدر ایر

SEP2702

شیراز

آماده پرواز

17

IL-86

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

آماده پرواز

20

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

7, 8

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7129

كيش

تاخیر - 22:30

8

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:35

کاسپین

CPN028

مشهد

باطل شد

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:50

کیش ایر

KIS7057

كيش

تاخیر - 23:15

9

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

پارس ایر

PRS4406

شیراز

دريافت كارت پرواز

12

CRJ200

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 19:55

آتا

TBZ5695

آبادان

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

تاخیر - 21:50

13, 14

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:05

آتا

TBZ5659

كيش

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3417

دزفول

تاخیر - 21:10

9

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:10

وارش

VRH5836

شیراز

دريافت كارت پرواز

6

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:20

سپهران

SHI4332

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

29

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:20

ایران ایر

IRA3419

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

11

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:25

ساها

IRZ172

بوشهر

دريافت كارت پرواز

13

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:30

قشم ایر

QSM1294

گرگان

دريافت كارت پرواز

21, 22

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 20:50

کاسپین

CPN040

مشهد

تاخیر - 21:50

10

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

تاخیر - 21:40

12

MD80

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:05

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:30

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

28, 29

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:00

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

27

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:05

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:05

فلای پرشیا

FPI7431

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:15

کیش ایر

KIS7125

كيش

تاخیر - 00:15

9

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:25

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

737-700

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

22

RJ100

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۱ مرداد ۱۴۰۰

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

24

A310

۱ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 00:15

وارش

VRH5878

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 04:40

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 04:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 04:55

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:00

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:10

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:10

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:15

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:25

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:25

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:30

کاسپین

CPN6980

جیرفت

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:35

پويا

PYA2340

عسلویه

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:35

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:35

فلای پرشیا

FPI2340

عسلویه

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:40

پارس ایر

PRS4408

شهرکرد

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:40

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:55

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:00

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:05

ماهان

IRM4527

ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:10

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:35

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:40

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:40

سپهران

SHI4314

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

آتا

TBZ5621

زاهدان

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:35

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:45

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 07:55

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

کارون

KRU2576

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:15

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:35

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 08:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

کارون

KRU2536

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:00

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:05

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:20

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:30

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 09:55

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:10

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:15

پارس ایر

PRS4404

خرم‌آباد

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:30

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:00

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:15

آسمان

IRC3726

سیرجان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:05

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:35

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:40

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 12:55

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:05

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3420

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:30

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:30

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:50

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:00

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:05

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:15

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:15

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:20

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:30

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:35

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 14:55

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:10

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 15:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:05

وارش

VRH5850

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:20

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:35

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:40

کارون

KRU2602

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:45

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:50

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 17:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:30

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

146-200

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:00

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:10

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 19:55

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:10

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:25

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:15

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۴۰۰

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی