اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA3313A

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:05

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:20

کاسپین

CPN027A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB913A

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

معراج

MRJ2819

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC825

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

FOKER100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:45

پارس ایر

PRS4441

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 00:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:05

کاسپین

CPN029A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 01:25

معراج

MRJ2803

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

5

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

سپهران

SHI4311

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

زاگرس

IZG4022

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

نشست | پایان دریافت بار

6

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

تابان

TBN6251

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:55

آسمان

IRC839

سنندج

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

زاگرس

IZG4080

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA410

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN039

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:40

پارس ایر

PRS4429

ماکو

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کاسپین

CPN035

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

فلای پرشیا

FPI7437

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

تابان

TBN6329

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

737

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:35

ساها

IRZ183

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

وارش

VRH5859

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:20

تابان

TBN6296

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:35

وارش

VRH5833

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

پارس ایر

PRS4411

ایرانشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | پایان دریافت بار

1

146-200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:25

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1257

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC621

کرمانشاه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

4

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

کارون

KRU2629

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

کاسپین

CPN017

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

4

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5688

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA253

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

تاخیر

f100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

منتظر اعلام باشید

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:15

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:40

پويا

PYA2322

بوشهر

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:35

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN6987

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:55

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:25

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:40

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

ساها

IRZ175

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:45

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:50

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:55

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:05

کاسپین

CPN6901

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:35

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

فلای پرشیا

FPI7427

اهواز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:05

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:35

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

ایران ایر

IRA435

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:05

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:25

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:35

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:05

آسمان

IRC825

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:10

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:10

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:15

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:20

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:25

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:30

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 00:45

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 01:25

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 01:35

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:35

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:20

پارس ایر

PRS4401

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:30

فلای پرشیا

FPI7421

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:55

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:40

کاسپین

CPN037

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:10

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:20

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:40

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:50

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA472

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:25

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:30

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:45

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:50

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:05

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:20

فلای پرشیا

FPI7430

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:25

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:45

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:50

آتا

TBZ5622

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:20

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:30

پارس ایر

PRS4443

لامرد

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:40

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:45

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:05

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:15

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:30

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:35

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:40

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:45

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:00

پويا

PYA2359

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:00

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:05

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:15

پارس ایر

PRS4439

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:20

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:25

معراج

MRJ2832

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

737-300

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:35

پويا

PYA2349

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:45

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1243

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:05

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:35

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:35

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:50

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:50

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:55

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:00

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:10

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:40

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:55

ساها

IRZ121

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:20

آتا

TBZ5696

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:20

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:40

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:45

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:50

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:00

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:00

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:05

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:10

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:15

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:25

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:40

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:35

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:00

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:10

فلای پرشیا

FPI7435

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:30

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:35

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:45

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:45

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:10

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:50

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA244

رشت

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:00

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:00

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:10

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:15

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:25

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:30

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:30

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3372

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:35

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:40

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:45

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 00:10

فلای پرشیا

FPI7405A

شیراز

پرواز كرد

21

1400-06-29 00:22

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:00

زاگرس

IZG4081

زاهدان

پرواز كرد

6

1400-06-29 05:19

320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 05:03

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:30

زاگرس

IZG4023

کرمان

پرواز كرد

5

1400-06-29 05:08

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 04:52

FOKER100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 04:55

آتا

TBZ5625

یزد

پرواز كرد

17, 18

1400-06-29 05:11

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:00

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

26

1400-06-29 05:06

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

19, 20

1400-06-29 05:14

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

پرواز كرد

9

1400-06-29 05:41

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:25

ایران ایر

IRA252

اصفهان

پرواز كرد

5, 6

1400-06-29 05:38

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:30

ایران ایر

IRA411

اهواز

پرواز كرد

7, 8

1400-06-29 05:50

320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 05:55

وارش

VRH5858

چابهار

پرواز كرد

7

1400-06-29 06:07

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

پرواز كرد

28

1400-06-29 06:22

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1256

خارگ

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 06:10

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

6

1400-06-29 06:19

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

پرواز كرد

11

1400-06-29 06:11

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ماهان

IRM1016

عسلویه

پرواز كرد

23

1400-06-29 06:17

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

وارش

VRH5852

اهواز

پرواز كرد

4

1400-06-29 06:33

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

4

1400-06-29 06:13

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

پرواز كرد

27

1400-06-29 06:23

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:15

کاسپین

CPN038

شیراز

پرواز كرد

11

1400-06-29 06:31

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

ساها

IRZ182

بندرعباس

پرواز كرد

12

1400-06-29 06:27

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

پرواز كرد

6

1400-06-29 06:28

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

پرواز كرد

3

1400-06-29 06:36

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

پارس ایر

PRS4428

ماکو

پرواز كرد

19

1400-06-29 07:01

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3326

جهرم

پرواز كرد

8

1400-06-29 06:45

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

پرواز كرد

26, 27

1400-06-29 06:43

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:35

آسمان

IRC862

یزد

پرواز كرد

29

1400-06-29 06:40

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:40

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 06:53

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

معراج

MRJ2816

عسلویه

پرواز كرد

17, 18

1400-06-29 06:56

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:50

سپهران

SHI4352

بندرعباس

پرواز كرد

25

1400-06-29 07:04

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

8

1400-06-29 07:06

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

فلای پرشیا

FPI7436

ماهشهر

پرواز كرد

20

1400-06-29 07:15

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:00

پارس ایر

PRS4410

ایرانشهر

پرواز كرد

22

1400-06-29 07:19

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:05

ایران ایر

IRA216

بیرجند

پرواز كرد

5, 6

1400-06-29 07:42

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:10

وارش

VRH5820

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-29 08:14

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

2

1400-06-29 07:23

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3351

ایلام

پرواز كرد

4

1400-06-29 07:26

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 08:05

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:45

کاسپین

CPN034

اصفهان

پرواز كرد

16

1400-06-29 07:54

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

10

1400-06-29 08:32

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:50

تابان

TBN6295

شیراز

پرواز كرد

7

1400-06-29 08:33

md88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 07:55

پويا

PYA2321

بوشهر

پرواز كرد

12

1400-06-29 08:03

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

پرواز كرد

14

1400-06-29 08:08

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:00

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

پرواز كرد

19

1400-06-29 08:35

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

وارش

VRH5832

آبادان

پرواز كرد

5

1400-06-29 08:18

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 08:26

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

پرواز كرد

21

1400-06-29 08:27

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

9

1400-06-29 08:29

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

پرواز كرد

13

1400-06-29 08:40

EMB145

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

23

1400-06-29 08:44

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

25

1400-06-29 08:46

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:30

قدر ایر

SEPSIM05

مشهد

پرواز كرد

15

1400-06-29 09:43

AN-74

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

پرواز كرد

19, 20

1400-06-29 08:58

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

17, 18

1400-06-29 08:49

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:40

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

27

1400-06-29 08:53

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 08:45

معراج

MRJ2814

چابهار

پرواز كرد

26, 27

1400-06-29 08:55

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 09:58

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

پرواز كرد

20

1400-06-29 09:18

rj100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB916

كيش

پرواز كرد

13, 14

1400-06-29 09:25

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 09:13

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:25

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

29

1400-06-29 09:39

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5687

بوشهر

پرواز كرد

21, 22

1400-06-29 09:56

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

26

1400-06-29 09:47

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

3

1400-06-29 10:08

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5840

مشهد

پرواز كرد

7

1400-06-29 10:14

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5691

قشم

پرواز كرد

19, 20

1400-06-29 10:16

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

پرواز كرد

11

1400-06-29 10:21

ATR-72-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

14

1400-06-29 10:18

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:15

معراج

MRJ2802

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 10:24

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

آماده پرواز

6

f100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

پرواز كرد

17, 18

1400-06-29 11:09

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

پرواز كرد

22

1400-06-29 11:12

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC620

کرمانشاه

پرواز كرد

28

1400-06-29 10:46

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

پرواز كرد

19

1400-06-29 12:43

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

4

1400-06-29 10:54

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 10:55

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

9

1400-06-29 11:04

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:30

کاسپین

CPN6986

زاهدان

پرواز كرد

16

1400-06-29 11:42

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 11:59

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

پرواز كرد

5, 6

1400-06-29 12:06

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

پرواز كرد

3

1400-06-29 12:19

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

پرواز كرد

17, 18

1400-06-29 12:21

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3305

خوی

پرواز كرد

2

1400-06-29 12:08

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2837

ارومیه

پرواز كرد

15, 16

1400-06-29 12:16

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:30

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

19, 20

1400-06-29 13:09

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

21, 22

1400-06-29 13:21

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

25

1400-06-29 13:02

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 12:50

پارس ایر

PRS4406

شیراز

پرواز كرد

23

1400-06-29 13:13

CRJ200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3356

گرگان

پرواز كرد

3

1400-06-29 13:12

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:00

تابان

TBN6309

چابهار

پرواز كرد

7

1400-06-29 13:26

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

وارش

VRH5818

مشهد

پرواز كرد

5

1400-06-29 13:00

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:05

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

9, 10

1400-06-29 13:24

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

آسمان

IRC846

شیراز

آماده پرواز

27

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

آماده پرواز

22

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

آماده پرواز

24

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

در حال سوار شدن

15, 16

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1273

تبریز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

17, 18

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5659

كيش

دريافت كارت پرواز

19, 20

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

دريافت كارت پرواز

7

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

دريافت كارت پرواز

19

A300-600

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:25

ساها

IRZ170

مشهد

دريافت كارت پرواز

13

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:30

قدر ایر

SIM07

مشهد

دريافت كارت پرواز

15

IL76

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

تابان

TBN6326

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:35

ساها

IRZ174

كيش

دريافت كارت پرواز

12

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:45

ایران ایر

IRA234

شیراز

دريافت كارت پرواز

5, 6

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:50

کاسپین

CPN6970

اهواز

دريافت كارت پرواز

9

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 14:55

تابان

TBN6263

كيش

دريافت كارت پرواز

7

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

29

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:00

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

20

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

3

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:20

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

11

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA434

یزد

طبق برنامه

7, 8

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

15, 16

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

19, 20

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

13

MD80

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

21, 22

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

10

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:25

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

17, 18

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

28

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:40

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

19

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 16:50

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

کاسپین

CPN6900

بوشهر

طبق برنامه

12

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:05

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

A319

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

29

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

21

146-200

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

7

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

2

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7426

اهواز

طبق برنامه

20

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

19

RJ85

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 18:50

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

8

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:00

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

4

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:05

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

6

A320

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:15

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

6

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:25

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

13

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

14

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:30

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

29

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

17, 18

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

19, 20

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

8

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC824

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

19

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:45

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

13, 14

MD82

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:00

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

16

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

26

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

737-700

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

28, 29

F100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

21

RJ100

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

21, 22

MD83

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

A300-600ST

۲۹ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 04:00

آسمان

IRC610A

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 04:30

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 04:50

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 04:50

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 04:55

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:00

پارس ایر

PRS4400

یاسوج

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:05

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:05

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:30

فلای پرشیا

FPI7420

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:40

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:45

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:50

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:55

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:00

وارش

VRH5816

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:05

زاگرس

IZG4081

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:05

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:20

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:20

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:25

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:40

کاسپین

CPN036

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:45

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:50

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:55

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:55

معراج

MRJ2833

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:00

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:00

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:05

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA473

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:20

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:30

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 07:50

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:00

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:00

ساها

IRZ120

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:00

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:05

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:15

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:15

پويا

PYA2348

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:30

پويا

PYA2358

کرمانشاه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 08:55

آتا

TBZ5621

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:05

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:10

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:20

پارس ایر

PRS4442

لامرد

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:00

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:05

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:10

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:20

معراج

MRJ2802

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:45

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 10:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:35

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:45

پارس ایر

PRS4438

گچساران

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 11:55

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:10

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:35

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 12:55

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:25

فلای پرشیا

FPI7431

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:50

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:55

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:55

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:05

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:40

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA245

رشت

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:25

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:40

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:45

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:00

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:05

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:10

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:15

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:15

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:30

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1242

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:40

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 17:50

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:05

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:10

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:30

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:35

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:05

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:10

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:45

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 19:55

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:00

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:05

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3373

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:10

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:15

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:30

معراج

MRJ2846

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:40

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

A321

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:30

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 21:50

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

A320

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:10

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:40

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی