اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

نشست | پایان دریافت بار

3

A321

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

کارون

KRU2577

شیراز/سیری

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN027

مشهد

در حال نشستن

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

ساها

IRZ155

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

تابان

TBN6282

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

ساها

IRZ171

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

معراج

MRJ2845

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5684

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1080

مشهد

تاخیر

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

کاسپین

CPN029

مشهد

تاخیر

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA475

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

تابان

TBN6234

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

2

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

پويا

PYA2313

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

آتا

TBZ5666

چابهار

باطل شد

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

در حال نشستن

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

در حال نشستن

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:35

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA215

قشم

تاخیر

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

کاسپین

CPN6985

كيش

تاخیر

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN6901

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

تابان

TBN6328

شیراز

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ساها

IRZ153

قشم

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

تاخیر

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

تاخیر

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

تاخیر

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

تاخیر

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5686

یزد

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

تاخیر

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

تاخیر

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

زاگرس

IZG4066

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN043

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3385

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6987

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB987

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA213

مشهد/بیرجند

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

13

1397-11-02 15:32

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5683

اهواز

پرواز كرد

12

1397-11-02 15:13

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA214

قشم

پرواز كرد

4

1397-11-02 17:17

A321

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

پرواز كرد

21

1397-11-02 16:05

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

پرواز كرد

3

1397-11-02 16:10

A321

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

15

1397-11-02 16:28

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC848

كيش

پرواز كرد

27

1397-11-02 16:41

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

2

1397-11-02 16:23

320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

2

1397-11-02 16:48

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

پرواز كرد

6

1397-11-02 16:57

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6900

چابهار

پرواز كرد

9

1397-11-02 16:53

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

پرواز كرد

29

1397-11-02 17:00

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

پرواز كرد

9

1397-11-02 17:07

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ساها

IRZ152

قشم

پرواز كرد

16

1397-11-02 18:23

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

پرواز كرد

15

1397-11-02 17:12

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

5

1397-11-02 17:15

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

پرواز كرد

8

1397-11-02 17:31

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 19:30

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-11-02 17:48

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

پرواز كرد

26

1397-11-02 18:04

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

پرواز كرد

10

1397-11-02 17:44

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

پرواز كرد

23

1397-11-02 18:15

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

پرواز كرد

3

1397-11-02 18:12

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

کاسپین

CPN046

تبریز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

13

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

در حال سوار شدن

21

AB6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

تابان

TBN6327

شیراز

پرواز كرد

6

1397-11-02 18:21

737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

5

1397-11-02 18:30

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

پرواز كرد

18

1397-11-02 19:01

A300-600ST

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 19:30

7

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

پرواز كرد

16

1397-11-02 18:59

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

آماده پرواز

7

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

آماده پرواز

2

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

معراج

MRJ2804

مشهد

آماده پرواز

15

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6235

اصفهان

آماده پرواز

9

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

آماده پرواز

28

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

آماده پرواز

8

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

3

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

در حال سوار شدن

10

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

20

A310

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

در حال سوار شدن

23, 24

747

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

پويا

PYA2310

گرگان

دريافت كارت پرواز

14

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4029

آبادان

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

دريافت كارت پرواز

18

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2620

اهواز

دريافت كارت پرواز

15

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

دريافت كارت پرواز

21

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5685

یزد

دريافت كارت پرواز

12

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

دريافت كارت پرواز

2

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

دريافت كارت پرواز

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC626

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

25

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

دريافت كارت پرواز

19

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

سپهران

SHI4303

شیراز

دريافت كارت پرواز

29

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

2

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

تاخیر - 21:55

3

A320

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

9

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

8

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

5

RJ85

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

ab6

۲ بهمن ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:25

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN6986

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4067

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN042

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB986

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۳ بهمن ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۷