اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:50

کاسپین

CPN021

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

آسمان

IRC863

یزد

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | دریافت بار از نقاله

3

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3362

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

4

ab6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

آسمان

IRC3772

شیراز

تاخیر

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

کاسپین

CPN015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

ماهان

IRM1084

زابل

نشست | پایان دریافت بار

1

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

معراج

MRJ2801

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

A300-600ST

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

تاخیر

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

باطل شد

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

کارون

KRU2505

خارگ

تاخیر

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

747

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

نشست

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

تابان

TBN6228

قشم

در حال نشستن

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:40

وارش

VRH5837

شیراز

در حال نشستن

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

تابان

TBN6282

شیراز

تاخیر

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:55

آسمان

IRC3751

آبادان

منتظر اعلام باشید

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

تاخیر

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:05

پويا

PYA2344

مشهد

در حال نشستن

EMB145

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

A319

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

آتا

TBZ5636

اهواز

تاخیر

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:55

آسمان

IRC3711

اردبیل

باطل شد

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

تاخیر

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

وارش

VRH5857

كيش

طبق برنامه

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

کاسپین

CPN6901

چابهار

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:20

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1201

مشهد

طبق برنامه

FOKER100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:50

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ماهان

IRM4598

شیراز

طبق برنامه

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ماهان

IRM4523

یاسوج

باطل شد

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

آتا

TBZ5624

شیراز

باطل شد

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

باطل شد

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB8057

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

آتا

TBZ5667

تبریز

باطل شد

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

تابان

TBN6298

كيش

طبق برنامه

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

پويا

PYA2346

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

ایران ایرتور

IRB8063

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

آسمان

IRC831

اهواز

تاخیر

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3444

تبریز

تاخیر

ATR

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

ایران ایر

IRA467

مشهد

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

معراج

MRJ2847

قشم

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

باطل شد

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

وارش

VRH5849

كيش

طبق برنامه

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

قشم ایر

QSM1223

كيش

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

ساها

IRZ153

قشم

طبق برنامه

737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

باطل شد

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC3881

كيش

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN023

مشهد

تاخیر

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

A300-600ST

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

تابان

TBN6294

قشم

طبق برنامه

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

تاخیر

A300-600ST

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۵ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 01:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

وارش

VRH5827

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5672

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1090

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:50

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

کارون

KRU2577

شیراز/سیری

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

ساها

IRZ155

كيش

طبق برنامه

737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

آتا

TBZ5694

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

ساها

IRZ153

قشم

طبق برنامه

737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5686

یزد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:10

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:50

وارش

VRH5836

شیراز

پرواز كرد

8

1398-01-05 08:58

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

باطل شد

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

پويا

PYA2343

مشهد

پرواز كرد

14

1398-01-05 09:03

EMB145

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

تابان

TBN6281

شیراز

پرواز كرد

8

1398-01-05 09:12

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

آتا

TBZ5659

كيش

پرواز كرد

12

1398-01-05 09:27

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

پرواز كرد

1

1398-01-05 09:28

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

29

1398-01-05 10:01

ATR

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

ایران ایرتور

IRB996

كيش

پرواز كرد

2

1398-01-05 09:51

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

آسمان

IRC830

اهواز

تاخیر

26

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:25

کاسپین

CPN6900

چابهار

پرواز كرد

13

1398-01-05 09:30

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

18

1398-01-05 10:08

146-200

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:40

ایران ایرتور

IRB8056

اهواز

پرواز كرد

3

1398-01-05 10:05

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:45

وارش

VRH5856

كيش

پرواز كرد

3

1398-01-05 10:23

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:45

آسمان

IRC3750

آبادان

پرواز كرد

28

1398-01-05 09:50

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC846

شیراز

تاخیر

25

B737-400

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

4

1398-01-05 10:12

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

2

1398-01-05 09:56

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

سپهران

SHI4312

كيش

پرواز كرد

23

1398-01-05 10:10

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

کاسپین

CPN036

قشم

پرواز كرد

11

1398-01-05 10:15

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

5

1398-01-05 10:29

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

آسمان

IRC838

سنندج

آماده پرواز

27

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

آتا

TBZ5619

مشهد

پرواز كرد

10

1398-01-05 11:09

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1398-01-05 10:43

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

آتا

TBZ5635

اهواز

پرواز كرد

12

1398-01-05 11:50

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ساها

IRZ150

چابهار

پرواز كرد

12

1398-01-05 10:48

737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

آسمان

IRC3710

اردبیل

باطل شد

29

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

پرواز كرد

8

1398-01-05 11:30

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

معراج

MRJ2844

قشم

پرواز كرد

15

1398-01-05 11:17

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:05

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

آماده پرواز

3

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1222

كيش

پرواز كرد

9

1398-01-05 11:23

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

آماده پرواز

1

ATR

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

2

1398-01-05 12:07

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:35

کاسپین

CPN044

كيش

پرواز كرد

9

1398-01-05 12:24

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:45

ماهان

IRM4599

شیراز

تاخیر

20

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:55

آسمان

IRC3773

شیراز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 13:30

26

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 14:20

6

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

8

1398-01-05 12:03

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

آماده پرواز

5

A300-600ST

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:05

قشم ایر

QSM1224

كيش

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

4

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

آتا

TBZ5675

ارومیه

پرواز كرد

10

1398-01-05 12:26

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ماهان

IRM4522

یاسوج

پایان پذیرش مسافر

22

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:15

معراج

MRJ2820

كيش

پرواز كرد

15

1398-01-05 12:47

320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:20

آتا

TBZ5623

شیراز

باطل شد

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

آماده پرواز

1

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

در حال سوار شدن

24

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

19

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

دريافت كارت پرواز

21

ab6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

باطل شد

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

دريافت كارت پرواز

6

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

کارون

KRU2520

آغاجاری

تاخیر

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

ایران ایر

IRA422

شیراز

دريافت كارت پرواز

3

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC858

ارومیه

دريافت كارت پرواز

27

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC3786

شیراز

دريافت كارت پرواز

25

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

زاگرس

IZG4045

مشهد

دريافت كارت پرواز

5

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

پويا

PYA2345

مشهد

دريافت كارت پرواز

14

EMB145

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

دريافت كارت پرواز

23

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:25

تابان

TBN6297

كيش

طبق برنامه

8

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

تاخیر - 16:30

28

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 14:40

آتا

TBZ5668

تبریز

باطل شد

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

ایران ایر

IRA466

مشهد

طبق برنامه

4

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

15

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:35

وارش

VRH5848

كيش

طبق برنامه

1

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

کاسپین

CPN022

مشهد

تاخیر - 16:40

9

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

27

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

3

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

12

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:25

ساها

IRZ152

قشم

طبق برنامه

12

737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

1

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:35

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

20

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC3880

كيش

طبق برنامه

25

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

4

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

22

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

27

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

3

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

24

AB6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

6

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

16

100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

تابان

TBN6293

قشم

طبق برنامه

8

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:15

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

باطل شد

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

4

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

12

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

21

ab6

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

1

ATR-72

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

26

A320

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

28

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

9

RJ85

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 20:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

2

737-700

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

F100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:35

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

12

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

14

100

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

19

BAE146

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

ارومیه

باطل شد

B737

۵ فروردين ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۵ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:30

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:20

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

ایران ایر

IRA292

یزد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کارون

KRU2576

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

وارش

VRH5826

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

آتا

TBZ5671

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

ساها

IRZ154

كيش

طبق برنامه

737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1302

مشهد

طبق برنامه

100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

آتا

TBZ5693

آبادان

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1091

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ساها

IRZ152

قشم

طبق برنامه

737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5685

یزد

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ فروردين ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۶ فروردين ۱۳۹۸