اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:05

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:10

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

4

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

وارش

VRH5857

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:15

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

کاسپین

CPN029A

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:20

آتا

TBZ5696

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB937A

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

پارس ایر

PRS4407

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:30

آسمان

IRC3725

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:35

آسمان

IRC625

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:40

کیش ایر

KIS7080A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 00:45

کاسپین

CPN019

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:15

وارش

VRH5837A

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7124A

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 04:55

زاگرس

IZG4080

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB3

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

وارش

VRH5817

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A321

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

پارس ایر

PRS4413

جهرم

طبق برنامه

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

آتا

TBZ5657

سبزوار

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:35

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7116

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM1084

زابل

طبق برنامه

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

ماهان

IRM1025

ماهشهر

طبق برنامه

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6296

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:20

پويا

PYA2315

یزد

طبق برنامه

EMB145

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:25

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

تابان

TBN6260

ماکو

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:40

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

آتا

TBZ5705

رشت

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5634

اردبیل

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:45

کارون

KRU2587

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

ایران ایر

IRA408

بوشهر

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:35

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3384

سهند

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

پارس ایر

PRS4403

بیرجند

طبق برنامه

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3464

خرم‌آباد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:00

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:20

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

معراج

MRJ2805

مشهد

باطل شد

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

فلای پرشیا

FPI7415

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:55

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:05

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:10

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3413

بجنورد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

معراج

MRJ2843

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3371

رفسنجان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5688

بوشهر

باطل شد

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC843

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5701

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:20

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A319

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:15

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:35

ساها

IRZ173

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:35

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:10

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:15

ایران ایر

IRA3359A

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:20

ایران ایر

IRA3319A

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

A321

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:30

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:35

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

ایران ایر

IRA3416A

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:50

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

زاگرس

IZG4038A

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:05

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7124A

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:35

آتا

TBZ5724

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 03:30

وارش

VRH5879

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

معراج

MRJ2803

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

فلای پرشیا

FPI7400

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ماهان

IRM1065

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5609

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

تابان

TBN6284

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

زاگرس

IZG4088

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

فلای پرشیا

FPI7429

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN6939

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

ماهان

IRM1030

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

ساها

IRZ131

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

وارش

VRH5867

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:05

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:10

فلای پرشیا

FPI7413

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:10

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

تابان

TBN6310

چابهار

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:25

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB933

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3372

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:55

پارس ایر

PRS4415

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:10

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB917

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

معراج

MRJ2815

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:35

وارش

VRH5859

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

کارون

KRU2629

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

سپهران

SHI4353

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

کارون

KRU2527

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:25

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

ایران ایر

IRA274

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

کاسپین

CPN6991

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

پويا

PYA2326

رشت

طبق برنامه

EMB145

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4098

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:15

تابان

TBN6327

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A321

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN6937

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7174

جاسک

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

پويا

PYA2341

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB919

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

ساها

IRZ183

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

ماهان

IRM4574

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

معراج

MRJ2817

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

پارس ایر

PRS4407

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

سپهران

SHI4315

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:25

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2643

اهواز

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC847

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

آتا

TBZ5670

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

سپهران

SHI4351

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1269

قشم

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1005

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

معراج

MRJ2883

لارستان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA225

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

فلای پرشیا

FPI7403

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

سپهران

SHI4321

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

معراج

MRJ2836

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

معراج

MRJ2819

كيش

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

وارش

VRH5857

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN6971

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5841

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

پارس ایر

PRS4417

دزفول

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:10

پارس ایر

PRS4441

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کارون

KRU2645

اهواز

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:20

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:25

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

وارش

VRH5833

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

تابان

TBN6262

كيش

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1305

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:25

ایران ایر

IRA353

كيش

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA221

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:35

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

وارش

VRH5843

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:05

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

وارش

VRH5873

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

سپهران

SHI4329

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4046

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1027

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA235

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

146-100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:05

کارون

KRU2644A

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1400-05-13 00:16

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 01:30

زاگرس

IZG4081A

زاهدان

پرواز كرد

3

1400-05-13 01:30

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:00

وارش

VRH5816

بندرعباس

در حال سوار شدن

3

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:00

آتا

TBZ5668

تبریز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

15, 16

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4077

شیراز

در حال سوار شدن

5

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:10

آسمان

IRC862

یزد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

25

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

19, 20

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:20

کاسپین

CPN022

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

9

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:25

ایران ایر

IRA311

اهواز

دريافت كارت پرواز

7, 8

A319

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

دريافت كارت پرواز

7

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:35

وارش

VRH5852

اهواز

دريافت كارت پرواز

9

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:40

کیش ایر

KIS7117

چابهار

دريافت كارت پرواز

6

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:40

تابان

TBN6328

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:45

پويا

PYA2314

یزد

دريافت كارت پرواز

13

EMB145

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:45

پارس ایر

PRS4412

جهرم

دريافت كارت پرواز

10

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

دريافت كارت پرواز

27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA292

یزد

دريافت كارت پرواز

5, 6

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

دريافت كارت پرواز

18

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

3

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:00

کیش ایر

KIS7031

اهواز

دريافت كارت پرواز

8

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2586

سیری/شیراز

دريافت كارت پرواز

26, 27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل

دريافت كارت پرواز

20

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA232

شیراز

دريافت كارت پرواز

9, 10

A321

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

دريافت كارت پرواز

11

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC600

مشهد

دريافت كارت پرواز

29

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

3

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

19, 20

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

17, 18

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:45

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:55

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5656

سبزوار

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:15

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

7

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

22

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

11

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:45

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

12

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM1024

ماهشهر

طبق برنامه

19

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

9

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

26, 27

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

21

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:35

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

13

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

تابان

TBN6295

شیراز

طبق برنامه

8

MD.88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

28, 29

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:10

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

29

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:20

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6259

ماکو

طبق برنامه

7

MD.88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

23

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

15

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

6

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA409

بوشهر

طبق برنامه

5, 6

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5633

اردبیل

طبق برنامه

17, 18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:00

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:05

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

21, 22

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:20

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

8

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5704

رشت

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA3385

سهند

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

پارس ایر

PRS4402

بیرجند

طبق برنامه

12

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

21, 22

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:05

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

26

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3465

خرم‌آباد

طبق برنامه

4

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:20

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

10

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

15, 16

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

20

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

معراج

MRJ2802

مشهد

باطل شد

15, 16

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

19, 20

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:25

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

فلای پرشیا

FPI7414

ماهشهر

طبق برنامه

18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

25

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

6

MD.88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:05

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

22

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

19

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

19, 20

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

28

B737

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

5

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

17, 18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:05

پويا

PYA2340

بندرعباس

طبق برنامه

EMB145

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

A300-600

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

25

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3412

بجنورد

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

12

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

5, 6

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

19, 20

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

28, 29

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:10

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

14

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3370

رفسنجان

طبق برنامه

11

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

9

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:05

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

5

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

معراج

MRJ2842

عسلویه

طبق برنامه

15, 16

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

26, 27

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

7, 8

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:25

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

14

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

9, 10

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

16

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

25

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5687

بوشهر

باطل شد

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5700

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:35

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

19

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

21

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

6

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC842

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

29

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

9

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:35

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

5, 6

A319

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

26

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:50

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

3

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

9, 10

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:05

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A300-600

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

15, 16

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

28

100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

7

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:15

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

14

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

21, 22

RJ100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

13

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

19, 20

A320

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7434

ارومیه

طبق برنامه

18

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-42-500

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

9

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

25

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

7, 8

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

10

CRJ200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

15

MD80

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

29

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1064

اردبیل

طبق برنامه

21

146-200

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

737-700

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

17, 18

MD83

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

6

md88

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:05

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

26, 27

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

کیش ایر

KIS9030

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

طبق برنامه

A321

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

A310

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:05

وارش

VRH5878

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:50

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:55

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 04:55

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:20

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:25

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

تابان

TBN6283

شیراز

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

A319

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:35

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

زاگرس

IZG4089

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:45

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

تابان

TBN6309

چابهار

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

کاسپین

CPN6938

آبادان

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:15

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A321

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

سپهران

SHI4314

ماهشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

فلای پرشیا

FPI7428

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB932

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

کارون

KRU2628

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

معراج

MRJ2816

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

ماهان

IRM1031

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:50

پارس ایر

PRS4414

جاسک

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

معراج

MRJ2814

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:55

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

آتا

TBZ5669

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA220

اصفهان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

وارش

VRH5858

چابهار

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:35

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3373

ماهشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB916

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

وارش

VRH5866

اصفهان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

پويا

PYA2323

رشت

طبق برنامه

EMB145

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

ساها

IRZ130

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

سپهران

SHI4352

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:15

کارون

KRU2504

خارگ

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:20

فلای پرشیا

FPI7412

یزد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:40

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1268

قشم

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:05

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:10

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

سپهران

SHI4320

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

معراج

MRJ2882

لارستان

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5840

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:55

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB918

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:05

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:10

ایران ایر

IRA275

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:20

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7175

جاسک

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

کاسپین

CPN6990

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:35

کاسپین

CPN6936

قشم

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

تابان

TBN6326

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

زاگرس

IZG4099

اردبیل

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

ساها

IRZ182

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:05

فلای پرشیا

FPI7401

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

تابان

TBN6252

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

پارس ایر

PRS4406

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:20

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آسمان

IRC846

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

سپهران

SHI4350

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

فلای پرشیا

FPI7402

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:10

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:15

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:35

آتا

TBZ5610

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:40

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

وارش

VRH5856

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

ایران ایر

IRA224

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA234

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

معراج

MRJ2837

ارومیه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3432

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

معراج

MRJ2818

كيش

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

پارس ایر

PRS4440

شیراز

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1304

عسلویه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

تابان

TBN6261

كيش

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:50

وارش

VRH5832

آبادان

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:55

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:00

ایران ایر

IRA352

كيش

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

تابان

TBN6249

شیراز

طبق برنامه

MD.88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

پارس ایر

PRS4416

دزفول

طبق برنامه

CRJ200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:05

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:50

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:55

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:10

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:15

کارون

KRU2642

اهواز

طبق برنامه

100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

وارش

VRH5842

قشم

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:50

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

سپهران

SHI4328

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

146-200

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

وارش

VRH5872

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:10

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

ساها

IRZ172

بوشهر

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

ماهان

IRM1026

اردبیل

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

زاگرس

IZG4047

دزفول

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD80

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

آتا

TBZ5695

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:50

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

کارون

KRU2644

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:20

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۴ مرداد ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی