اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:30

زاگرس

IZG4077

تهران

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

2

07:45:00

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

آسمان

IRC3793

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

08:50:00

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

09:05:00

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

آسمان

IRC3763

لاوان

نشست | پایان دریافت بار

2

08:55:00

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:30:00

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB923

کیش

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA259

مشهد

طبق برنامه

A300B2

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 00:15

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 02:05

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:45

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:05

ایران ایر

IRA432

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:20

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:30

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:10

فلای پرشیا

FPI7407

کیش

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:05

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:05

قشم

QSM1235

ماهشهر

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:40

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:00

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:10

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:25

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:40

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-200

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:50

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

B737-400

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:35

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:00

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:00

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

M83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

پرواز كرد

17

1398-12-08 06:31

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

پایان پذیرش مسافر

2

1398-12-08 08:58

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3762

لاوان

پایان پذیرش مسافر

15

1398-12-08 09:44

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1398-12-08 09:53

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3850

مشهد

آماده پرواز

16

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آسمان

IRC3904

ساری

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

17

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

BAE146

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA258

مشهد

طبق برنامه

A300B2

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3447

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

100

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:45

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:20

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-200

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:50

ایران ایر

IRA433

اهواز

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

فلای پرشیا

FPI7406

کیش

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:15

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:20

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:10

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:50

قشم

QSM1234

ماهشهر

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:45

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:10

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

M83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:15

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-200

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:50

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

B737-400

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

باطل شد

737-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

هواپيمايي قطر

QTR3451

دوحه

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

کیش

KIS6013

دبی

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:10

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:30

قشم

QSM2117

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:30

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:10

فلای دبی

FDB272

دبی

باطل شد

737-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

کیش

KIS6012

دبی

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

هواپيمايي قطر

QTR7452

دوحه

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:20

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:10

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:45

قشم

QSM2116

مسقط

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸