اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB910

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4, 5

11:15:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3477

لامرد

نشست | پایان دریافت بار

2

11:25:00

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

11:35:00

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

11:50:00

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ5623

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

12:30:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ايرتور

IRB984

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

13:00:00

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

فلای پرشیا

FPI7407

کیش

نشست | پایان دریافت بار

6

13:00:00

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

معراج

MRJ2840

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

14:10:00

A319

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3859

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

ایران ایر

IRA428

تهران

طبق برنامه

A321

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

737-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-200

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:20

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB923

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

تابان

TBN6283

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

فلای پرشیا

FPI7407

کیش

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC825

تهران

پرواز كرد

16

1398-09-19 11:36

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد

3

1398-09-19 12:22

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

6

1398-09-19 12:11

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3376

کیش

پرواز كرد

9

1398-09-19 12:28

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB911

تبریز

پرواز كرد

7, 8

1398-09-19 12:30

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

پرواز كرد

2

1398-09-19 12:45

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

آتا

TBZ5704

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1398-09-19 13:21

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

آماده پرواز

1, 2

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

پرواز كرد

5, 6, 8

1398-09-19 14:33

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

معراج

MRJ2841

تهران

آماده پرواز

11, 12

A319

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA429

تهران

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

فلای پرشیا

FPI7406

کیش

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB922

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6284

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC6555

مسقط

اعلام ورود

15:40:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

سلام ایر

OMS555

مسقط

اعلام ورود

15:50:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A321

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

پرواز كرد

1398-09-19 14:18

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

دريافت كارت پرواز

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:55

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸