اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

18:55:00

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA426

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

16:50:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

18:30:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

وارش

VRH5838

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

19:45:00

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3377

کیش

اعلام ورود

21:10:00

ATR-72-200/210

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC3851

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

20:15:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

معراج

MRJ2840

تهران

اعلام ورود

20:50:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC3777

تهران

اعلام ورود

21:25:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:40

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 02:00

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:45

کارون

KRU2502

خارک

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:20

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:40

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:50

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

کاسپین

CPN6934

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

وارش

VRH5838

مشهد

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

ایران ایر

IRA422

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:15

پويا

PYA2317

تهران

پرواز كرد

3

1398-03-05 18:34

ERJ-135

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

کیش

KIS7061

کیش

تاخیر - 21:15 | انجام امور بازرسی

4, 5

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1398-03-05 19:39

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

آسمان

IRC3776

تهران

پرواز كرد

15, 16

1398-03-05 18:11

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4302

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-03-05 18:00

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

پرواز كرد

9, 10

1398-03-05 19:30

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

پرواز كرد

16

1398-03-05 19:14

ATR-72-200/210

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

وارش

VRH5839

مشهد

آماده پرواز

11, 12

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA3376

کیش

تاخیر - 22:10

ATR-72-200/210

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

زاگرس

IZG4110

مشهد

باطل شد

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC3778

تهران

تاخیر - 22:20

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

کاسپین

CPN049

تهران

باطل شد

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:10

آسمان

IRC3826

اهواز

دريافت كارت پرواز

16

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

معراج

MRJ2841

تهران

دريافت كارت پرواز

1, 2

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

کارون

KRU2503

خارک

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:15

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

کاسپین

CPN6935

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

وارش

VRH5839

مشهد

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

ایران ایر

IRA423

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:30

سلام ایر

OMS555

مسقط

باطل شد

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA664

کویت

اعلام ورود

21:00:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 02:15

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:40

ایران ایر

IRA665

کویت

پرواز كرد

1398-03-05 17:52

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

ایران ایر

IRA656

دبی

باطل شد

A321

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:15

سلام ایر

OMS556

مسقط

باطل شد

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 03:10

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:15

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸