اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN048

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

16:50:00

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:30:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:10

کاسپین

CPN6908

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

18:30:00

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

19:35:00

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

ایران ايرتور

IRB984

تهران

اعلام ورود

19:35:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

اعلام ورود

20:10:00

ATR

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

اعلام ورود

19:45:00

737-200

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-200

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:20

آسمان

IRC3780

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:50

ایران ایر

IRA432

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:15

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:10

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:50

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:00

قشم

QSM1235

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:40

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4111

مشهد

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:15

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:35

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

کاسپین

CPN6908

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:10

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

آتا

TBZ5686

کیش

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ماهان

IRM4529

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:45

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:00

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:45

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:50

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:10

سپهران

SHI4302

تهران

پرواز كرد

2, 3

1399-04-19 18:21

737-600

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

پرواز كرد

5, 6

1399-04-19 16:40

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:50

کاسپین

CPN6919

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1399-04-19 18:00

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4010

تهران

پرواز كرد

7, 8

1399-04-19 18:29

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6909

تهران

پرواز كرد

2, 3

1399-04-19 19:40

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

پرواز كرد

11, 12

1399-04-19 19:45

737-200

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3447

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

8

ATR-72-200/210

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5624

تهران

دريافت كارت پرواز

2, 3

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

5, 6

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

دريافت كارت پرواز

11, 12

737-200

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:15

کیش

KIS7061

کیش

دريافت كارت پرواز

9, 10

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:45

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:25

ایران ایر

IRA433

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:00

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:40

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:45

قشم

QSM1234

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:10

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:30

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:20

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:15

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:20

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:40

آتا

TBZ5685

کیش

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:10

کاسپین

CPN6909

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:10

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:30

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ماهان

IRM4528

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:45

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 04:20

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:20

ایران ایر

IRA682

دوحه

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:15

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:00

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:55

ایران ایر

IRA683

دوحه

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:55

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹