اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

21:50:00

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

سپهران

SHI4307

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

21:45:00

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA404

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

22:30:00

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3386

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

22:10:00

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC3795

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

23:00:00

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3891

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

23:55:00

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:15

کیش

KIS7159

تهران

اعلام ورود

02:00:00

MDC-DC-9-82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:35

آسمان

IRC3779

تهران

اعلام ورود

01:30:00

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:00

سپهران

SHI4309

تهران

اعلام ورود

01:40:00

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:15

آسمان

IRC3823

آبادان

اعلام ورود

01:45:00

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:10

قشم

QSM1285

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

کیش

KIS7017

مشهد

تاخیر

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN6938

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

ایران ایر

IRA234

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کارون

IRG2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

کیش

KIS7151

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کارون

IRG2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

کیش

KIS7176

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC617

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

قشم

QSM1207

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

آتا

TBZ5689

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

سپهران

SHI4327

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3788

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

M83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN049

تهران

پرواز كرد

12

1397-04-26 22:15

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA404

تهران

پرواز كرد

8

1397-04-26 23:05

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

7

1397-04-26 22:53

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-04-26 22:57

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:15

کیش

KIS7016

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 02:30

4, 5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:50

قشم

QSM1284

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

سپهران

SHI4326

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

727-100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

کاسپین

CPN6939

تهران

طبق برنامه

M83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

ایران ایر

IRA234

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کارون

IRG2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA235

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کیش

KIS7177

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC616

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

کارون

IRG2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کیش

KIS7150

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

737-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم

QSM1206

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5690

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

M83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

اعلام ورود

03:10:00

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 04:00

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷