اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:20

آسمان

IRC3779

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

آسمان

IRC3891

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

01:15:00

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A300B2

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

فلای پرشیا

FPI7401

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

M83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

فلای پرشیا

FPI7407

کیش

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:05

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:30

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:05

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

ایران ايرتور

IRB923

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

فلای پرشیا

FPI7407

کیش

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

فلای پرشیا

FPI7409

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA259

مشهد

طبق برنامه

A300B2

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

کاسپین

CPN6934

مشهد

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-200

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:10

فلای پرشیا

FPI7405

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

دريافت كارت پرواز

15

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

فلای پرشیا

FPI7400

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

فلای پرشیا

FPI7406

کیش

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

M83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A300B2

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

فلای پرشیا

FPI7406

کیش

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-200

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB922

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

BAE146

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

فلای پرشیا

FPI7408

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

ایران ایر

IRA258

مشهد

طبق برنامه

A300B2

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

فلای پرشیا

FPI7404

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

کاسپین

CPN6935

مشهد

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3447

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست | دریافت بار از نقاله

3

03:25:00

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

قشم

QSM2122

صحار

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:00

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

قشم

QSM2123

صحار

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:55

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸