اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

وارش

VRH5847

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

B737-400

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

20:10:00

737-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

تابان

TBN6283

مشهد

تاخیر

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کیش

KIS7060

کیش

نشست | پایان دریافت بار

6

21:15:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC3795

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

21:00:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3905

ساری

نشست | پایان دریافت بار

2

21:10:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

اعلام ورود

23:55:00

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:35

سپهران

SHI4303

تهران

تاخیر

B737-400

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:15

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:35

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:10

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA234

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:35

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

سپهران

SHI4307

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC3807

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3393

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

کاسپین

CPN6979

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

وارش

VRH5847

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC3837

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3376

کیش

پرواز كرد

9

1397-12-28 19:37

ATR-72-200/210

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

سپهران

SHI4302

تهران

پرواز كرد

3

1397-12-28 21:02

737-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

وارش

VRH5846

کیش

پرواز كرد

11, 12

1397-12-28 20:57

B737-400

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-12-28 21:11

737-300

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

تابان

TBN6284

مشهد

تاخیر

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC825

تهران

پرواز كرد

15

1397-12-28 21:27

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC3778

تهران

پرواز كرد

16

1397-12-28 22:16

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش

KIS7061

کیش

پرواز كرد

4, 5

1397-12-28 21:59

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3826

اهواز

پرواز كرد

17

1397-12-28 22:13

ATR-72-200/210

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:50

1, 2, 3

A310

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:20

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

ایران ایر

IRA234

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

ایران ایر

IRA235

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

آسمان

IRC3806

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

سپهران

SHI4306

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC3836

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN6978

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

وارش

VRH5846

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3392

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A330

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A330

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷