اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

12:00:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3344

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

11:10:00

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:05

آسمان

IRC3784

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

12:10:00

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3941

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

13:30:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آسمان

IRC3891

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

13:30:00

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:15

کارون

IRG2574

لاوان

نشست | پایان دریافت بار

5

14:00:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:15

سپهران

SHI4303

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

14:15:00

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

14:40:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:20

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:15

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:35

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 00:50

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 01:15

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 01:15

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 01:25

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM4589

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم

QSM1270

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

کارون

IRG2524

بهرگان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

آسمان

IRC3782

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

کیش

KIS7176

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

کارون

IRG2543

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:55

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:10

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

آسمان

IRC617

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6295

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد

1

1397-06-31 13:40

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:20

کاسپین

CPN039

تهران

پرواز كرد

11, 12

1397-06-31 12:22

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

6

1397-06-31 12:32

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1397-06-31 12:51

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC3785

تهران

پرواز كرد

15

1397-06-31 13:15

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC3774

تهران

پرواز كرد

15

1397-06-31 14:34

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC3804

کیش

پرواز كرد

16

1397-06-31 14:29

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:00

کارون

IRG2574

اهواز

پرواز كرد

3

1397-06-31 15:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:00

سپهران

SHI4308

تهران

پرواز كرد

11, 12

1397-06-31 15:13

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:15

سپهران

SHI4300

مشهد

آماده پرواز

1, 2

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

16

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:45

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:55

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:35

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

727-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

سپهران

SHI4314

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کارون

IRG2525

بهرگان

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

قشم

QSM1271

تبریز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کارون

IRG2542

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

کیش

KIS7177

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

آسمان

IRC3783

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC616

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

ماهان

IRM4588

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

آسمان

IRC3828

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:55

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

تابان

TBN6296

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 13:05

العربیه

ABY213

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

12:50:00

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 01:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 03:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A330

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:20

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:55

فلای دبی

FDB272

دبی

پرواز كرد

1397-06-31 12:28

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:45

العربیه

ABY214

شارجه

پایان پذیرش مسافر

1397-06-31 14:54

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 02:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A319

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 04:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A330

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷