اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:20:00

737-300

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

21:35:00

A300-600

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3455

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

21:15:00

ATR-72-200/210

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کیش

KIS7060

کیش

نشست | پایان دریافت بار

6

22:05:00

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

22:40:00

100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

سپهران

SHI4303

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

22:20:00

B737-400

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3777

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

22:30:00

100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3779

تهران

اعلام ورود

00:05:00

100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:00

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

ایران ایر

IRA422

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

پرواز كرد

15

1398-07-24 20:35

100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-07-24 21:24

737-300

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

پرواز كرد

7

1398-07-24 22:06

ATR-72-200/210

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

پرواز كرد

2

1398-07-24 22:38

A300-600

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

کیش

KIS7061

کیش

پرواز كرد

4, 5

1398-07-24 22:50

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

پرواز كرد

3

1398-07-24 23:11

100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آسمان

IRC3826

اهواز

پرواز كرد

16

1398-07-24 23:31

ATR-72-200/210

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:15

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

146-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA423

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:55

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

B737-400

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:50

ترکیش

THY885

استانبول

دريافت كارت پرواز

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸