اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:50

ایران ایر

IRA432

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

07:30:00

B737-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA424

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:45:00

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:30

ایران ايرتور

IRB984

تهران

اعلام ورود

10:10:00

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

اعلام ورود

10:30:00

A310

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:30

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:50

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:00

قشم

QSM1235

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ماهان

IRM4529

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:40

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 00:50

آسمان

IRC3775

تهران

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:50

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:05

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:05

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:35

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-200

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:05

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:30

ماهان

IRM4529

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:35

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:25

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:25

ایران ایر

IRA433

اهواز

پرواز كرد

7

1399-01-15 08:25

ATR-42-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA425

تهران

پرواز كرد

9

1399-01-15 08:43

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:40

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:50

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

قشم

QSM1234

ماهشهر

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:50

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:10

آسمان

IRC3776

تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:25

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ماهان

IRM4528

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:30

آسمان

IRC3828

اهواز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:50

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:25

ایران ایر

IRA3399

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:20

ایران ایر

IRA234

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA235

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:05

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:25

آسمان

IRC3829

اهواز

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:40

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:25

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:20

ایران ایر

IRA306

قشم

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:35

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-200

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:00

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:25

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:30

ماهان

IRM4528

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ