اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:05

سپهران

SHI4303

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

کاسپین

CPN6934

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:05

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

تابان

TBN6281

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 00:05

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 00:40

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 06:25

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:55

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:20

قشم

QSM1235

ماهشهر

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:20

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:25

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:50

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:05

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:15

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:40

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:25

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:15

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:35

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

کیش

KIS7151

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:50

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:40

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

در حال سوار شدن

15

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

دريافت كارت پرواز

15

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:40

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

کاسپین

CPN6935

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:40

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6282

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3399

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:15

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:25

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

B737-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:35

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:15

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:35

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:05

قشم

QSM1234

ماهشهر

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:20

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:10

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:15

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:15

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:45

کیش

KIS7150

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:25

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A330

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:15

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:45

کیش

KIS6044

مسقط

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

آماده پرواز

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:20

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A330

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:20

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:45

کیش

KIS6045

مسقط

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:00

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:10

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷