اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:30

کیش

KIS7151

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:35:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ساها

IRZ156

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

19:40:00

737-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:50

آسمان

IRC3777

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

20:05:00

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:00

قشم

QSM1236

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

20:10:00

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:15

آسمان

IRC3801

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

20:20:00

ATR-72-200/210

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:50

سپهران

SHI4303

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

21:50:00

737-600

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC854

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

21:17:00

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کاسپین

CPN048

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

21:35:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

21:40:00

A300-600

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:25

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 00:30

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 00:30

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 00:35

آسمان

IRC3913

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 01:00

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:00

کارون

IRG2575

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:45

کارون

IRG2502

خارک

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:30

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:05

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3344

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:05

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:15

کارون

IRG2574

لاوان

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:15

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:20

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:40

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:00

آسمان

IRC3812

تبریز

پرواز كرد

16

1397-07-27 19:12

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

کیش

KIS7061

کیش

پرواز كرد

4, 5

1397-07-27 20:04

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:30

کیش

KIS7150

تهران

پرواز كرد

11, 12

1397-07-27 20:41

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:45

ساها

IRZ157

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-07-27 20:58

737-300

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:45

قشم

QSM1237

تهران

پرواز كرد

7

1397-07-27 20:49

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:45

آسمان

IRC3912

تهران

پرواز كرد

16

1397-07-27 20:51

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:15

آسمان

IRC3826

اهواز

پرواز كرد

15

1397-07-27 21:20

ATR-72-200/210

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3787

تهران

آماده پرواز

17

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC855

تهران

آماده پرواز

16

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:20

کاسپین

CPN049

تهران

آماده پرواز

11, 12

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

در حال سوار شدن

1

A300-600

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

727-100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:15

سپهران

SHI4314

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:40

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3345

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:30

کارون

IRG2575

لاوان

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:15

کارون

IRG2503

خارک

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:20

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:20

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:00

کارون

IRG2574

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:00

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:15

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:45

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:55

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:35

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:45

کیش

KIS6044

مسقط

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

18:45:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC6555

مسقط

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

20:55:00

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 01:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:55

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:05

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 02:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:55

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:45

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۸ مهر ۱۳۹۷