اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC3813

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

19:35:00

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

20:20:00

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

کاسپین

CPN6934

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

21:00:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

21:15:00

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

اعلام ورود

22:10:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آسمان

IRC3793

بندرعباس

تاخیر

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 00:50

سپهران

SHI4349

تهران

بدون مسافر

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 01:00

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

کارون

KRU2502

خارک

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

کارون

KRU2510

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3477

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

کارون

KRU2511

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

سپهران

SHI4349

تهران

بدون مسافر

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:50

زاگرس

IZG4010

تهران

پرواز كرد

7, 8

1397-09-19 19:15

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC818

زاهدان

پرواز كرد

16

1397-09-19 19:49

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3376

کیش

پرواز كرد

7

1397-09-19 20:29

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کیش

KIS7061

کیش

پرواز كرد

4, 5

1397-09-19 20:44

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

آسمان

IRC3792

بندرعباس

تاخیر

15

ATR-72-200/210

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-09-19 21:26

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کاسپین

CPN049

تهران

پرواز كرد

11, 12

1397-09-19 22:03

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ایران ایر

IRA425

تهران

انجام امور بازرسی

7, 8

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

در حال سوار شدن

1, 2, 3

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

انجام امور بازرسی

9, 10

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

146-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ایران ایر

IRA3476

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

کارون

KRU2503

خارک

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

کارون

KRU2510

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

کارون

KRU2511

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3506

قشم

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3501

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:45

کیش

KIS6013

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

20:05:00

M83

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 3

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:55

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۷