اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:35

کاسپین

CPN038

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

07:45:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

07:05:00

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:40

زاگرس

IZG4077

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

08:10:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

کارون

KRU2502

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

08:25:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

اعلام ورود

09:00:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

نشست

09:35:00

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

کارون

KRU2592

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3344

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:25

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:35

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

تابان

TBN6281

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ایر

IRA3393

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:55

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:35

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:40

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:45

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 01:00

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 01:00

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM4589

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

کارون

KRU2524

بهرگان

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

قشم

QSM1270

تبریز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

کیش

KIS7176

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

کارون

KRU2583

اصفهان

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ایران ایر

IRA3477

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

تابان

TBN6281

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

پويا

PYA2316

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-12-04 06:17

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

پرواز كرد

15

1397-12-04 06:22

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

پرواز كرد

16

1397-12-04 06:38

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

سپهران

SHI4314

عسلویه

پرواز كرد

1, 2

1397-12-04 06:39

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3345

آبادان

پرواز كرد

6

1397-12-04 08:20

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:25

کاسپین

CPN039

تهران

آماده پرواز

11, 12

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

تهران

آماده پرواز

7, 8

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:15

کارون

KRU2503

خارک

پرواز كرد

4

1397-12-04 09:04

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

15

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کارون

KRU2593

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3447

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

تابان

TBN6282

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3392

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 04:45

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

سپهران

SHI4314

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ایران ایر

IRA3476

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:15

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کارون

KRU2525

بهرگان

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

قشم

QSM1271

تبریز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش

KIS7177

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:25

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

کارون

KRU2584

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

تابان

TBN6282

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:45

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

ماهان

IRM4588

تهران

طبق برنامه

146-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

پويا

PYA2317

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:35

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A330

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

قشم

QSM2228

بغداد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:20

امارات

UAE2093

دبی

دريافت كارت پرواز

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

فلای دبی

FDB272

دبی

دريافت كارت پرواز

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A330

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:50

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

قشم

QSM2229

نجف

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷