اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:45

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:05

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:20

قشم

QSM1235

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:20

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:25

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:50

تابان

TBN6281

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:05

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:40

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:55

وارش

VRH5847

کیش

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:25

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:35

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:50

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 00:55

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:00

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:10

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:50

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

کارون

KRU2502

خارک

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

کاسپین

CPN6972

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:55

کارون

KRU2592

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3344

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:25

سپهران

SHI4315

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:35

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3775

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:55

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3393

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:30

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:35

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:05

قشم

QSM1234

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:20

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:45

تابان

TBN6282

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:10

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

وارش

VRH5846

کیش

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:15

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:10

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:25

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

سپهران

SHI4314

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3345

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:15

کارون

KRU2503

خارک

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

کاسپین

CPN6973

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

کارون

KRU2593

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3447

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC3774

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3392

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

02:30:00

A330

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1, 3

03:20:00

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

کیش

KIS6044

مسقط

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 03:35

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:35

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

پرواز كرد

1397-12-03 03:25

A330

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

آماده پرواز

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:20

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

کیش

KIS6045

مسقط

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:10

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:40

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷