اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:15

تابان

TBN6256

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

00:35:00

MD.88

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 00:20

آتا

TBZ5619

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

00:15:00

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

01:00:00

A319

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 02:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

اعلام ورود

04:30:00

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:15

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:15

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1233

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

معراج

MRJ2811

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB955

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1252

تهران

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:25

آسمان

IRC3969

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:10

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:00

کیش ایر

KIS7048

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:10

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:50

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:05

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:30

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:45

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

A319

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1313

شیراز

طبق برنامه

f100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1287

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA334

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:50

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

A319

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:40

آتا

TBZ5661

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

جمعه 00:10

سپهران

SHI4349

اهواز

باطل شد

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 00:15

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 00:30

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 00:45

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 08:55

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:00

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه

A310

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:35

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:00

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:05

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB8099

كيش

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:25

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:45

زاگرس

IZG4138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:50

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:55

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB945

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:45

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:55

معراج

MRJ2852

كيش

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:10

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:30

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:45

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:20

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 17:10

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 17:15

قشم ایر

QSM1309

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 17:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

A321

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 18:55

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:00

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:40

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB951

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:45

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:50

سپهران

SHI4357

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-300

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA452

رشت

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 22:00

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 23:50

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB954

اهواز

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

13, 14

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

15, 16

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:40

معراج

MRJ2810

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:45

قشم ایر

QSM1232

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:55

قشم ایر

QSM1312

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3968

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:55

ایران ایر

IRA335

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7049

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:10

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5662

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

A319

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1253

تهران

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:20

سپهران

SHI4348

اهواز

باطل شد

B737

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1286

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:20

ایران ایر

IRA269

تهران

طبق برنامه

F100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:35

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

A319

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

جمعه 06:45

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایرتور

IRB944

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 08:00

زاگرس

IZG4139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 09:40

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:00

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:25

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:00

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:00

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:15

ایران ایرتور

IRB8098

كيش

طبق برنامه

A310

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 13:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:00

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:05

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:30

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:45

معراج

MRJ2853

كيش

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 14:45

ایران ایرتور

IRB950

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:00

سپهران

SHI4356

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:15

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:40

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:15

ایران ایر

IRA453

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:20

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 16:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A310

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 18:00

قشم ایر

QSM1308

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 18:10

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

A321

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:00

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:50

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 19:55

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:25

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 20:45

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A319

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:10

سپهران

SHI4348

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:10

ایران ایر

IRA269

تهران

طبق برنامه

F100

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-300

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 22:40

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۱ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:30

عراقی

IAW1117

بغداد

بدون مسافر

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

عراقی

IAW2117

بغداد

بدون مسافر

737-800

۱۰ مهر ۱۳۹۹

جمعه 11:30

عراقی

IAW1117

بغداد

بدون مسافر

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 15:30

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A310

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 23:30

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۱۱ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 03:00

قطر

QTR493

دوحه

آماده پرواز

1399-07-10 02:52

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:30

عراقی

IAW1118

نجف/بغداد

طبق برنامه

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:30

عراقی

IAW2118

نجف/بغداد

طبق برنامه

737-800

۱۰ مهر ۱۳۹۹

جمعه 10:45

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A310

۱۱ مهر ۱۳۹۹

جمعه 12:30

عراقی

IAW1118

نجف/بغداد

طبق برنامه

B737

۱۱ مهر ۱۳۹۹