اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ5638

ساری

نشست | پایان دریافت بار

3

19:50:00

MDC-DC-3

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

تابان

TBN6224

تهران

تاخیر - 21:30

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

کیش

KIS7072

کیش

اعلام ورود

23:30:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC3928

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

4

21:35:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

معراج

MRJ2804

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

20:20:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB8062

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

21:00:00

MDC-DC-9-80

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN6959

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

21:25:00

M83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

وارش

VAR5803

ساری

نشست | پایان دریافت بار

7

21:00:00

737-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

تابان

TBN6208

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

22:20:00

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

قشم

QSM1263

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

21:05:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

21:15:00

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

کاسپین

CPN6967

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

22:20:00

M83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4073

تهران

اعلام ورود

23:30:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

قشم

QSM1304

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

21:55:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

سپهران

SHI4334

کیش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

22:40:00

737-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

کیش

نشست | دریافت بار از نقاله

7

22:30:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

تابان

TBN6284

شیراز

تاخیر

737-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB968

تهران

تاخیر

MDC-DC-3

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB8053

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

6

22:45:00

MDC-DC-9-80

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

اعلام ورود

23:55:00

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:10

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:55

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:20

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB8066

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB8062

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه

747

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

پويا

PYA2341

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB999

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:40

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:25

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6346

اردبیل

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

وارش

VAR5813

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB8053

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

پويا

PYA2343

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN6908

کیش

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB8017

زنجان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

تابان

TBN6240

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ساها

IRZ158

چابهار

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB951

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB945

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC618

یزد

پرواز كرد

1, 2

1397-12-28 19:40

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:35

زاگرس

IZG4056

تهران

پرواز كرد

25, 26

1397-12-28 19:57

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1397-12-28 20:23

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

تابان

TBN6223

تهران

آماده پرواز

27

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5622

تهران

پرواز كرد

27, 28

1397-12-28 20:45

MDC-DC-3

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کیش

KIS7073

کیش

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:15

11, 12

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

ایران ایرتور

IRB8063

تهران

پرواز كرد

17, 18

1397-12-28 22:33

MDC-DC-9-80

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC603

تهران

پرواز كرد

4

1397-12-28 23:03

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

معراج

MRJ2805

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-28 22:25

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

کاسپین

CPN041

تهران

پرواز كرد

7

1397-12-28 22:46

M83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم

QSM1255

تهران

پرواز كرد

6

1397-12-28 22:36

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

وارش

VAR5802

ساری

پرواز كرد

23

1397-12-28 22:30

737-500

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6207

اصفهان

در حال سوار شدن

8

MD.88

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

کاسپین

CPN029

تهران

آماده پرواز

10

M83

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-12-28 23:10

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

زاگرس

IZG4072

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:50

23, 24

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

قشم

QSM1303

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-28 22:50

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:00

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:35

ماهان

IRM1038

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB998

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

1

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

4

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

6

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB8052

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

747

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

پويا

PYA2342

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB8016

زنجان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ساها

IRZ159

چابهار

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

تابان

TBN6239

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

وارش

VAR5812

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB8063

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

A319

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

737-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB950

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

پويا

PYA2344

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB944

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

کاسپین

CPN6909

کیش

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA213

تهران/بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:55

فلای دبی

FDB253

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

20:00:00

737-800

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:30

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:10

سان اكسپرس

SXS5696

آدانا

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:25

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

ماهان

IRM5047

نجف

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

كويت

kac511

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

العراقيه

IAW175

ناصريه

طبق برنامه

CRJ-900

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

کیش

KIS6033

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:55

فلای دبی

FDB254

دبی

پرواز كرد

1397-12-28 21:06

737-800

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:35

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:00

سان اكسپرس

SXS5697

آدانا

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:30

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کیش

KIS6032

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

ماهان

IRM5030

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

كويت

kac512

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

العراقيه

IAW176

ناصريه

طبق برنامه

CRJ-900

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ماهان

IRM5082

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷