اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

سپهران

SHI4322

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

16:05:00

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN028

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

17:30:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آتا

TBZ5698

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:45:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1254

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:20:00

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

پويا

PYA2312

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

17:00:00

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

سپهران

SHI4334

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

19:35:00

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

ساها

IRZ167

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

17:00:00

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

تابان

TBN6324

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

17:50:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5701

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

17:00:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

کاسپین

CPN040

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

17:30:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4104

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

7

17:20:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN022

تهران

نشست

4

19:45:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3368

ساری

نشست | پایان دریافت بار

5

19:15:00

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB903

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

18:20:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آسمان

IRC619

یزد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

19:15:00

737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6258

تهران

باطل شد

737-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

معراج

MRJ2812

چابهار

اعلام ورود

19:55:00

A319

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

19:30:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

زاگرس

IZG4110

شیراز

اعلام ورود

19:50:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

نشست

5

19:45:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC602

تهران

تاخیر

737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ماهان

IRM1037

تهران

تاخیر

747

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5643

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آتا

TBZ5670

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4353

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:20

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:35

زاگرس

IZG4128

آبادان

باطل شد

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:45

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

747

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3374

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

کیش ایر

KIS7169

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB8017

زنجان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6328

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

وارش

VRH5817

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

پويا

PYA2318

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

وارش

VRH5880

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

قشم ایر

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB981

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

وارش

VRH5883

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

ساها

IRZ165

شیراز

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4132

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1258

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB8079

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:05

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

تابان

TBN6257

تهران

باطل شد

737-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

پرواز كرد

8

1398-06-26 16:09

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5705

شیراز

پرواز كرد

29, 30

1398-06-26 16:13

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

وارش

VRH5819

تهران

پرواز كرد

24

1398-06-26 16:53

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

پرواز كرد

15, 16, 17

1398-06-26 16:57

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

پرواز كرد

25

1398-06-26 16:41

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

ماهان

IRM1080

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1398-06-26 17:07

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد

10

1398-06-26 18:21

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1262

قشم

پرواز كرد

6

1398-06-26 18:03

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5642

بندرعباس

پرواز كرد

29, 30

1398-06-26 17:50

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

سپهران

SHI4319

تهران

پرواز كرد

8

1398-06-26 17:50

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

پويا

PYA2313

تهران

پرواز كرد

4

1398-06-26 18:15

EMB145

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ساها

IRZ163

تهران

پرواز كرد

5

1398-06-26 18:13

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6904

اصفهان

پرواز كرد

1

1398-06-26 18:32

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

تابان

TBN6325

تهران

پرواز كرد

3

1398-06-26 18:48

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

سپهران

SHI4352

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 20:20

3, 4

B737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

آتا

TBZ5669

اهواز

پرواز كرد

27, 28

1398-06-26 18:35

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3369

ساری

در حال سوار شدن

21, 22

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN023

تهران

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:00

9

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

پرواز كرد

15, 16

1398-06-26 19:36

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4129

آبادان

باطل شد

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC618

یزد

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

1, 2

737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

تابان

TBN6207

اصفهان

دريافت كارت پرواز

5

737-500

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

معراج

MRJ2803

تهران

دريافت كارت پرواز

7

A319

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

دريافت كارت پرواز

17, 18

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC603

تهران

دريافت كارت پرواز

9, 10

737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

15, 16

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

زاگرس

IZG4056

تهران

دريافت كارت پرواز

23, 24

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کاسپین

CPN029

تهران

| تاخیر - 22:15

1, 2

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

29, 30

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

| تاخیر - 01:30

747

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

25, 26

737

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

3, 4

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN027

تهران

| تاخیر - 00:05

7

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

5, 6

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1255

تهران

طبق برنامه

10

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

29, 30

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:05

ایران ایرتور

IRB8016

زنجان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

23, 24

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:25

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

747

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

25, 26

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3461

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB980

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

پويا

PYA2319

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

تابان

TBN6329

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

وارش

VRH5816

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آتا

TBZ5705

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

وارش

VRH5882

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

ساها

IRZ164

شیراز

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4133

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

قشم ایر

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB8078

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM1044

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7168

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

وارش

VRH5881

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

قشم ایر

QSM1259

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:40

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:50

ماهان

IRM5110

لاهور

نشست | پایان دریافت بار

1

15:20:00

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

تابان

TBN7202

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

16:45:00

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ6654

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

19:10:00

320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

عراقی

IAW117

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

1

19:30:00

737-800

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

فلای دبی

FDB253

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ماهان

IRM5083

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:15

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:00

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

تابان

TBN7280

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW175

ناصریه

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

قشم ایر

QSM2292

نجف

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کویت

kac511

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM2288

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ماهان

IRM5087

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

کیش ایر

KIS6033

کویت

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

آتا

TBZ6606

کویت

طبق برنامه

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

عراقی

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

پرواز كرد

1398-06-26 18:30

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ6637

نجف

در حال سوار شدن

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

عراقی

IAW162

بغداد

دريافت كارت پرواز

737-800

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

تابان

TBN7263

نجف

| تاخیر - 23:00

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

فلای دبی

FDB254

دبی

دريافت كارت پرواز

737-800

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:15

ماهان

IRM5084

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:30

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:15

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM5088

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

کیش ایر

KIS6032

کویت

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آتا

TBZ6605

کویت

طبق برنامه

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW176

ناصریه

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

قشم ایر

QSM2293

نجف

طبق برنامه

320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM2289

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

کیش ایر

KIS6081

بغداد

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ماهان

IRM5082

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

تابان

TBN7279

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸