اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:15

سپهران

SHI4300

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

17:05:00

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

ساها

IRZ158

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

5

17:20:00

737-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:40

آتا

TBZ5619

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:35:00

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC605

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

17:55:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC3850

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

17:40:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

کاسپین

CPN6928

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

18:00:00

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:15

کاسپین

CPN028

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

19:40:00

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:25

ماهان

IRM1015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

6

18:00:00

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

آسمان

IRC3737

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

18:40:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

18:40:00

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

تاخیر

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

19:55:00

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

زاگرس

IZG4102

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

7

19:50:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

تابان

TBN6258

تهران

اعلام ورود

20:45:00

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

تابان

TBN6208

اصفهان

اعلام ورود

21:05:00

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

آتا

TBZ5640

اهواز

اعلام ورود

20:45:00

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

اعلام ورود

21:00:00

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

وارش

VAR5839

شیراز

طبق برنامه

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

کاسپین

CPN6943

آبادان

تاخیر

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:00

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:05

وارش

VAR5868

تهران

طبق برنامه

B737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:25

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:30

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:55

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

وارش

VAR5868

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:50

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:25

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:35

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB994

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

ATR-72

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:25

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:55

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:55

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:05

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:10

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

SABRELINER 80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:15

وارش

VAR5813

كيش

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

معراج

MRJ2852

كيش

طبق برنامه

320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:50

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

کاسپین

CPN6924

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN6980

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

وارش

VAR5803

ساری

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:25

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:05

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

کاسپین

CPN6943

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

کاسپین

CPN6935

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

وارش

VAR5839

شیراز

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:55

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

پرواز كرد

19, 20

1398-03-05 17:22

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:15

وارش

VAR5838

شیراز

پرواز كرد

25

1398-03-05 18:20

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:20

کاسپین

CPN6942

آبادان

پرواز كرد

9, 10

1398-03-05 19:00

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4107

كيش

پرواز كرد

23, 24

1398-03-05 17:43

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB963

تهران

پرواز كرد

17, 18

1398-03-05 18:22

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:10

ساها

IRZ171

تهران

پرواز كرد

5

1398-03-05 18:16

737-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:35

آسمان

IRC3851

شیراز

پرواز كرد

3

1398-03-05 18:38

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

آسمان

IRC601

تهران

پرواز كرد

4

1398-03-05 18:50

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:45

سپهران

SHI4319

تهران

پرواز كرد

7

1398-03-05 18:58

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

آتا

TBZ5620

تهران

پرواز كرد

29, 30

1398-03-05 18:53

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

پرواز كرد

10

1398-03-05 19:03

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:20

کاسپین

CPN029

تهران

پرواز كرد

8

1398-03-05 20:27

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

ماهان

IRM1080

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1398-03-05 19:33

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:35

آسمان

IRC3736

آبادان

پرواز كرد

5

1398-03-05 19:41

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4113

اهواز

پرواز كرد

23, 24

1398-03-05 19:58

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

در حال سوار شدن

15, 16

MDC-DC-9-80

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

در حال سوار شدن

23, 24

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

تابان

TBN6257

تهران

دريافت كارت پرواز

10

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6207

اصفهان

دريافت كارت پرواز

8

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

23, 24

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

کاسپین

CPN041

تهران

| تاخیر - 23:59

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:55

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:15

وارش

VAR5869

تهران

طبق برنامه

25, 26

737

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB995

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:45

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

وارش

VAR5869

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

23, 24

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:35

معراج

MRJ2853

كيش

طبق برنامه

320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:05

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:25

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:35

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:05

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

SABRELINER 80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:10

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

وارش

VAR5812

كيش

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:20

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:45

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:50

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:40

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:05

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN6942

آبادان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:40

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:05

کاسپین

CPN6934

شیراز

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

كيش

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:20

وارش

VAR5838

شیراز

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:35

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

کاسپین

CPN6925

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN6981

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:45

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:45

وارش

VAR5802

ساری

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:00

عراقی

IAW117

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

18:40:00

737-800

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:45

فلای دبی

FDB5251

دبی

طبق برنامه

737-800

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 01:40

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 02:00

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:15

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

ماهان

IRM5083

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:15

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:50

ماهان

IRM5045

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

عراقی

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM5086

نجف

پرواز كرد

1398-03-05 20:20

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

عراقی

IAW162

بغداد

پرواز كرد

1398-03-05 20:16

737-800

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:45

فلای دبی

FDB5252

دبی

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 02:35

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 04:30

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM5046

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:30

عراقی

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ماهان

IRM5088

نجف

طبق برنامه

A310

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:55

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸