اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:15

زاگرس

IZG4104

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

8

20:20:00

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:20

زاگرس

IZG4112

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

7

20:05:00

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

20:30:00

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

21:00:00

A300-600

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:50

کاسپین

CPN6905

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

22:45:00

B737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB962

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

22:50:00

A300-600

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:35

سپهران

SHI4349

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

23:25:00

B737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

تاخیر

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 00:15

تابان

TBN6256

تهران

اعلام ورود

00:10:00

MD.88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 00:30

آتا

TBZ5619

تهران

اعلام ورود

00:35:00

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 01:45

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 02:00

ایران ایرتور

IRB955

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:50

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:20

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

A321

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:35

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

کاسپین

CPN6924

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

زاگرس

IZG4138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:20

کاسپین

CPN6921

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:40

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:50

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:15

معراج

MRJ2852

كيش

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:15

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:20

ایران ایرتور

IRB994

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN026

تهران

باطل شد

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:20

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

A321

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:35

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

وارش

VRH5839

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1309

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA452

رشت

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:40

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:50

سپهران

SHI4357

تبریز

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:55

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:05

کاسپین

CPN6919

شیراز

باطل شد

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:10

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:45

تابان

TBN6255

تهران

پرواز كرد

25, 26

1399-07-07 20:53

MD.88

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 20:50

آتا

TBZ5620

تهران

پرواز كرد

27, 28

1399-07-07 21:03

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد

13, 14

1399-07-07 21:17

A310

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

پرواز كرد

23, 24

1399-07-07 21:27

A319

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB954

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1399-07-07 21:35

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1399-07-07 22:33

A300-600

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:40

کاسپین

CPN029

تهران

آماده پرواز

5, 6

B737

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

آماده پرواز

13, 14

A300-600

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB995

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:30

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:40

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

MD.88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:00

زاگرس

IZG4139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:20

کاسپین

CPN6920

عسلویه

طبق برنامه

8, 10

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:50

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:05

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:10

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

A321

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:25

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:30

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:00

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:20

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:00

سپهران

SHI4356

تبریز

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:05

معراج

MRJ8253

كيش

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:00

کاسپین

CPN6925

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

A321

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:20

کاسپین

CPN6918

شیراز

باطل شد

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:35

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:45

وارش

VRH5838

شیراز

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:50

قشم ایر

QSM1308

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA453

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:45

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

MD.88

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:10

سپهران

SHI4348

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:20

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A310

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:15

کاسپین

CPN027

تهران

باطل شد

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

کام ایر

KMF705

مزارشریف

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:30

عراقی

IAW1161

بغداد

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:00

کام ایر

KMF706

مزارشریف

طبق برنامه

B737

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

عراقی

IAW1162

بغداد

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹