اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

23:30:00

MD82

۲۰ آبان ۱۳۹۸

دو شنبه 23:59

ماهان

IRM1045

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

23:50:00

A300-600

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 00:15

ایران ایرتور

IRB968

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

00:10:00

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 00:20

تابان

TBN6256

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

01:05:00

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 00:30

آتا

TBZ5619

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

00:25:00

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

01:20:00

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

تابان

TBN6328

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3374

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

ساها

IRZ180

كيش

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

تابان

TBN6216

کاشان

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1200

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1254

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:25

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:10

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3466

سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

تابان

TBN6272

ساری

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

معراج

MRJ2868

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

زاگرس

IZG4138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

سپهران

SHI4322

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

قشم ایر

QSM1310

همدان

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

معراج

MRJ2851

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ماهان

IRM1091

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5643

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

کاسپین

CPN6924

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ساها

IRZ160

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5701

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:30

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:05

تابان

TBN6255

تهران

باطل شد

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه

1, 2

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

25, 26

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

5, 6

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:05

تابان

TBN6215

کاشان

طبق برنامه

3, 4

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

23, 24

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

9, 10

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3467

سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

تابان

TBN6329

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

سپهران

SHI4323

عسلویه

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

ساها

IRZ181

كيش

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

زاگرس

IZG4139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

تابان

TBN6200

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1311

همدان

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

تابان

TBN6271

ساری

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

ماهان

IRM1090

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

آتا

TBZ5700

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3375

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

آتا

TBZ5705

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:55

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:55

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

قشم ایر

QSM1201

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

معراج

MRJ2850

شیراز

طبق برنامه

A319

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

آتا

TBZ5642

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

قشم ایر

QSM1255

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:35

ساها

IRZ161

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:40

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:55

کاسپین

CPN6925

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

B737

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:00

ماهان

IRM5083

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

1

22:40:00

A310

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 01:30

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

3

01:50:00

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 03:20

قطر

QTR494

دوحه

اعلام ورود

03:15:00

320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه

737-800

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ6638

نجف

باطل شد

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

ماهان

IRM5110

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

فلای دبی

FDB253

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:15

ماهان

IRM5088

نجف

پرواز كرد

1398-08-21 00:30

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 02:25

ترکیش

THY889

استانبول

در حال سوار شدن

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 04:30

قطر

QTR495

دوحه

دريافت كارت پرواز

320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 05:15

ماهان

IRM1149

کابل

دريافت كارت پرواز

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:20

ماهان

IRM5111

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

آتا

TBZ6637

نجف

باطل شد

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۱ آبان ۱۳۹۸