اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:15

ایران ایرتور

IRB968

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

00:05:00

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:20

تابان

TBN6256

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

02:10:00

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:30

آتا

TBZ5665

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

00:35:00

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:15

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

02:50:00

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

02:10:00

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

تابان

TBN6332

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

معراج

MRJ2859

قشم

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

کاسپین

CPN6945

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

پويا

PYA2318

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

747

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

ایران ایر

IRA3458

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

قشم ایر

QSM1250

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

فلای پرشیا

FPI7408

شیراز

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

f100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB951

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7169

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4132

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

ایران ایر

IRA386

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:15

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:25

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:45

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:10

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

فلای پرشیا

FPI7408

شیراز

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3374

تهران

طبق برنامه

AN-72

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1233

ماهشهر

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

معراج

MRJ2811

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

وارش

VRH5887

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

کاسپین

CPN6945

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5661

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

فلای پرشیا

FPI7415

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

زاگرس

IZG4126

ایلام

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

آسمان

IRC3969

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1287

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7048

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

تابان

TBN6332

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB8043

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

سپهران

SHI4349

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

دريافت كارت پرواز

15, 16

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

آتا

TBZ5699

تهران

دريافت كارت پرواز

27, 28

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

1, 2

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

5, 6

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

تابان

TBN6331

تهران

طبق برنامه

7, 8

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

15, 16

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

پويا

PYA2319

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

معراج

MRJ2858

قشم

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:25

کاسپین

CPN6944

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB950

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

زاگرس

IZG4133

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3375

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

747

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1251

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7409

شیراز

طبق برنامه

737-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ5705

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

f100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA387

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7168

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:15

تابان

TBN6331

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:45

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5662

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:40

فلای پرشیا

FPI7414

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3459

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4127

ایلام

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

قشم ایر

QSM1232

ماهشهر

طبق برنامه

RJ100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

معراج

MRJ2810

عسلویه

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC3968

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

وارش

VRH5886

اصفهان

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

کاسپین

CPN6944

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

747

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

فلای پرشیا

FPI7409

شیراز

طبق برنامه

737-300

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB8042

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

سپهران

SHI4348

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1286

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7049

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه

A319

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:35

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:30

ماهان

IRM5085

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

نشست | دریافت بار از نقاله

1

03:40:00

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

عراقی

IAW175

ناصریه

طبق برنامه

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

کیش ایر

KIS6033

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ6606

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:30

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:15

ماهان

IRM5081

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

آتا

TBZ6612

قندهار

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA606

کویت

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

وارش

VRH6803

دوشنبه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ایر

IRA5330

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM5003

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

فلای دبی

FDB253

دبی

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

عراقی

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:15

ماهان

IRM5084

بغداد

پرواز كرد

1398-11-02 01:00

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:50

فلای دبی

FDB252

دبی

در حال سوار شدن

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

کیش ایر

KIS6032

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW176

ناصریه

طبق برنامه

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ6605

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:25

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ماهان

IRM5004

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ6611

قندهار

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

وارش

VRH6802

دوشنبه

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA607

کویت

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

ایران ایر

IRA5331

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

عراقی

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸