اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:20

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:55

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:55

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:05

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:05

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

قشم

QSM1233

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:20

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:50

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:20

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:20

کاسپین

CPN6935

شیراز

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

قشم

QSM1310

همدان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

قشم

QSM1287

زاهدان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:55

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:05

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

آتا

TBZ5661

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN6908

کیش

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 00:35

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:55

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:05

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:00

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ایران ایرتور

IRB8060

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:45

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

340

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:00

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA3394

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:35

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

تابان

TBN6226

کرج

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:10

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:10

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:05

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:20

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:10

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:20

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:35

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:35

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:40

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

دريافت كارت پرواز

15, 16

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

کاسپین

CPN6934

شیراز

طبق برنامه

9, 10

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم

QSM1311

همدان

طبق برنامه

6

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:10

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

7, 8

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

5

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:35

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

قشم

QSM1232

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:35

ماهان

IRM1014

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

آتا

TBZ5662

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:25

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

قشم

QSM1286

زاهدان

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:50

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:10

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

A310

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

کاسپین

CPN6909

کیش

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:40

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:55

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:05

تابان

TBN6225

کرج

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:10

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:50

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:55

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:05

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:50

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:35

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:45

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

340

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:25

ایران ایر

IRA3395

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:35

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:35

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:10

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ایران ایرتور

IRB8061

تهران

طبق برنامه

A310

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:05

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:20

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:10

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:25

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:45

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:15

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:20

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:25

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:35

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:35

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:55:00

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

کام ایر

KMF921

هرات

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA5330

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA668

کویت

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:30

ماهان

IRM5003

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

فلای دبی

FDB 253

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:59

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 02:50

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:50

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 02:30

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد

1397-11-04 03:05

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 04:30

ماهان

IRM5002

بغداد

آماده پرواز

1397-11-04 04:28

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

کام ایر

KMF922

هرات

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ایران ایر

IRA5331

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

العراقيه

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:55

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:25

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 03:10

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 04:00

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 05:00

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:15

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۵ بهمن ۱۳۹۷