اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:30

آتا

TBZ5708

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

02:50:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 03:25

وارش

VRH5883

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

7

04:45:00

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:00

تابان

TBN6268

کرمانشاه

اعلام ورود

07:05:00

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB929

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

05:55:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:20

آتا

TBZ5721

آبادان

تاخیر

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

زاگرس

IZG4122

اهواز

اعلام ورود

06:40:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

اعلام ورود

07:20:00

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1200

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:25

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB994

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:25

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB8064

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

وارش

VRH5817

اهواز

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:55

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

تابان

TBN6216

کاشان

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

وارش

VRH5885

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

زاگرس

IZG4138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

قشم ایر

QSM1310

همدان

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5718

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB8079

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:50

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:20

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1254

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

سپهران

SHI4322

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

ساها

IRZ167

ارومیه

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB903

رشت

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5647

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:55

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ماهان

IRM1091

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

آتا

TBZ5670

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

آتا

TBZ5715

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

سپهران

SHI4347

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:10

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:20

تابان

TBN 6208

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:30

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:30

وارش

VRH5868

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:35

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:15

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:40

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

وارش

VRH5883

آبادان

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:30

آتا

TBZ5708

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:20

آتا

TBZ5721

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:45

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4118

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3374

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

کیش ایر

KIS7169

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB994

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

وارش

VRH5880

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:55

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB8064

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

قشم ایر

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

وارش

VRH5817

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5718

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB8017

زنجان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5704

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

وارش

VRH5805

رشت

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:40

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

قشم ایر

QSM1258

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ساها

IRZ158

چابهار

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN6943

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5670

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

وارش

VRH5868

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:05

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1278

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5715

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:30

آتا

TBZ5709

شیراز

پرواز كرد

27, 28

1398-05-01 04:03

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:10

وارش

VRH5869

تهران

پرواز كرد

23, 24

1398-05-01 05:50

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB995

تهران

پرواز كرد

15, 16

1398-05-01 05:25

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB8065

تهران

پرواز كرد

17, 18

1398-05-01 05:45

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

در حال سوار شدن

1, 2

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:40

زاگرس

IZG4090

تهران

در حال سوار شدن

23, 24

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

تابان

TBN6215

کاشان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 07:50

5, 6

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5666

آبادان

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

29, 30

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5719

اهواز

| تاخیر

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

زاگرس

IZG4139

بندرعباس

طبق برنامه

25, 26

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1311

همدان

طبق برنامه

1

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB8078

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

9

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:25

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ماهان

IRM1090

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:05

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

سپهران

SHI4323

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:45

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه

320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

ساها

IRZ166

ارومیه

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:05

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:10

وارش

VRH5881

تهران

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

قشم ایر

QSM1201

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB902

رشت

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:45

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

آتا

TBZ5648

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB8076

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5705

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5669

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:20

سپهران

SHI4346

آبادان

طبق برنامه

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5714

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1255

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

وارش

VRH5882

آبادان

طبق برنامه

737-300

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:30

آتا

TBZ5720

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:15

وارش

VRH5816

اهواز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:30

وارش

VRH5884

آبادان

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:30

زاگرس

IZG4119

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:00

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:30

آتا

TBZ5709

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB995

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5719

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB8016

زنجان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3461

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

پويا

PYA2313

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5705

شیراز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5804

رشت

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB8065

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

قشم ایر

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ساها

IRZ159

چابهار

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:10

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM1044

كيش

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7168

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

وارش

VRH5881

تهران

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کاسپین

CPN6942

آبادان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5669

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه

A319

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

آتا

TBZ5714

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

قشم ایر

QSM1259

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB8078

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH5876

کرمانشاه

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

وارش

VRH5882

آبادان

طبق برنامه

737-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:00

تابان

TBN7268

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

02:50:00

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 03:15

تابان

TBN7264

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

03:30:00

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:45

قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

2

04:50:00

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:15

ایران ایر

IRA1555

جده

نشست | پایان دریافت بار

1

04:30:00

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

زاگرس

IZG3008

بغداد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

تابان

TBN7280

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA1421

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

قشم ایر

QSM2292

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

ماهان

IRM1157

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:50

ماهان

IRM5110

لاهور

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

ایران ایر

IRA1413

جده

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ6654

نجف

طبق برنامه

320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

عراقی

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

فلای دبی

FDB253

دبی

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ماهان

IRM5083

بغداد

طبق برنامه

A310

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:01

عراقی

IAW3121

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

عراقی

IAW3119

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:00

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:15

ایران ایر

IRA1427

جده

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:30

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

زاگرس

IZG3008

بغداد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN7280

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM2292

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW175

ناصریه

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

کویت

kac511

کویت

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ماهان

IRM5087

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

کیش ایر

KIS6033

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

آتا

TBZ6606

کویت

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ایر

IRA1523

جده

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

عراقی

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:50

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:35

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد

1398-05-01 02:56

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 04:30

ماهان

IRM1149

کابل

پرواز كرد

1398-05-01 04:30

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:00

تابان

TBN7279

بغداد

پرواز كرد

1398-05-01 05:21

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 05:45

قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد

1398-05-01 06:08

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:00

تابان

TBN7267

نجف

در حال سوار شدن

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ایران ایر

IRA1416

مدینه

در حال سوار شدن

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

ماهان

IRM5111

لاهور

دريافت كارت پرواز

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

قشم ایر

QSM2293

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

عراقی

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آتا

TBZ6655

نجف

طبق برنامه

320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM1156

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA1430

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایر

IRA1410

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:15

ماهان

IRM5084

بغداد

طبق برنامه

A310

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:00

عراقی

IAW3122

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:30

زاگرس

IZG3009

بغداد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:00

عراقی

IAW3120

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:30

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

تابان

TBN7279

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:15

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA1528

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ماهان

IRM5088

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

کیش ایر

KIS6032

کویت

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

آتا

TBZ6605

کویت

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

قشم ایر

QSM2293

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW176

ناصریه

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

جزیره

JZR154

کویت

طبق برنامه

320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA1506

مدینه

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸