اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:55

آسمان

IRC600

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:05

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:00

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:10

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:15

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:30

آسمان

IRC3901

ایلام

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آسمان

IRC3850

شیراز

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:40

آسمان

IRC605

نوشهر

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:30

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:40

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:30

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

قشم ایر

QSM1252

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:45

آسمان

IRC619

یزد

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:55

آسمان

IRC602

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 01:45

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 02:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1252

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

146-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1267

زابل

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:05

آسمان

IRC600

تهران

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:25

آسمان

IRC836

اهواز

باطل شد

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:55

آسمان

IRC602

تهران

باطل شد

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:10

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:05

آسمان

IRC605

نوشهر

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB945

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:45

آسمان

IRC619

یزد

باطل شد

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:40

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:15

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

پرواز كرد

15, 16

1399-01-15 06:10

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:25

آسمان

IRC604

نوشهر

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:00

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:10

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

آسمان

IRC3900

ایلام

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:20

آسمان

IRC601

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:25

آسمان

IRC3851

شیراز

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:30

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:10

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:25

آسمان

IRC618

یزد

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:30

کیش ایر

POSN

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:15

قشم ایر

QSM1253

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:30

آسمان

IRC603

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:00

ایران ایرتور

IRB944

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:00

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:35

قشم ایر

QSM1266

زابل

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1253

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:50

آسمان

IRC604

نوشهر

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:25

آسمان

IRC837

اهواز

باطل شد

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:45

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

146-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:55

آسمان

IRC618

یزد

باطل شد

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:50

آسمان

IRC601

تهران

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:45

آسمان

IRC603

تهران

باطل شد

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:00

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹