اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:55

سپهران

SHI4334

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

00:20:00

B737

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

دو شنبه 23:59

کیش ایر

KIS7183

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

00:15:00

MD82

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 00:45

ایران ایرتور

IRB962

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

01:35:00

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:00

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

8

01:30:00

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

01:10:00

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:30

تابان

TBN6232

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

7

01:25:00

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:30

آتا

TBZ5666

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

2

03:15:00

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 02:20

سپهران

SHI4339

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

02:05:00

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 02:25

سپهران

SHI4367

آبادان

تاخیر

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:05

سپهران

SHI4320

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:15

وارش

VRH5902

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:25

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1252

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:30

کارون

IRG2635

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:00

سپهران

SHI4363

زاهدان

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:05

ساها

IRZ195

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:45

کاسپین

CPN6923

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5719

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:15

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:40

آتا

TBZ5700

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:45

قشم ایر

QSM1203

زابل

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:15

آسا جت

ASA8600

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:40

فلای پرشیا

FPI7442

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:40

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:55

سپهران

SHI4327

رشت

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:00

وارش

VRH5913

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:15

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

آتا

TBZ5650

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:10

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7145

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:40

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:45

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:45

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:05

چابهار

IRU8780

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:40

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

فلای پرشیا

FPI7418

اصفهان

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:15

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7187

رشت

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:45

معراج

MRJ2874

اردبیل

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:15

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:50

پويا

PYA2338

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB951

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:40

هواپیمایی پارس

PRS4414

آبادان

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:50

سپهران

SHI4340

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

چابهار

IRU8776

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:20

فلای پرشیا

FPI7438

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:50

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:30

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:10

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:15

سپهران

SHI4357

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1250

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:55

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:50

آتا

TBZ5720

تهران

پرواز كرد

29, 30

1402-03-16 02:00

MD83

۱۵ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:00

کیش ایر

KIS7182

اهواز

پرواز كرد

1, 2

1402-03-16 01:30

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 01:30

ایران ایرتور

IRB963

تهران

پرواز كرد

14

1402-03-16 02:50

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 05:30

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4362

زاهدان

طبق برنامه

1, 2

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

3, 4

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:00

وارش

VRH5912

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:30

سپهران

SHI4326

رشت

طبق برنامه

1, 2

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:30

قشم ایر

QSM1202

زابل

طبق برنامه

5

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:00

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:30

کارون

IRG2634

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:55

ساها

IRZ194

عسلویه

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:00

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5649

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:30

تابان

TBN6253

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:35

کاسپین

CPN6922

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5720

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:15

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:35

قشم ایر

QSM1253

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:40

آتا

TBZ5701

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:50

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:15

آسا جت

ASA8601

تهران

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:40

فلای پرشیا

FPI7417

اصفهان

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:40

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:45

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:00

وارش

VRH5903

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:15

معراج

MRJ2875

اردبیل

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7186

رشت

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:30

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7144

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB950

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 15:45

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:30

سپهران

SHI4321

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:00

سپهران

SHI4341

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5730

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:15

چابهار

IRU8781

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:25

سپهران

SHI4338

اهواز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:30

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:30

سپهران

SHI4356

تبریز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:40

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

فلای پرشیا

FPI7443

شیراز

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:45

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A319

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:50

پويا

PYA2339

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB954

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:30

هواپیمایی پارس

PRS4415

آبادان

طبق برنامه

CRJ200

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:40

سپهران

SHI4366

آبادان

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:00

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:05

چابهار

IRU8777

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:20

فلای پرشیا

FPI7439

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:10

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:20

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 00:35

ترکیش

THY888

استانبول

نشست

1

00:40:00

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 03:00

تابان

TBN7266

نجف

باطل شد

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 03:25

ایران ایرتور

IRB9734

استانبول

اعلام ورود

04:00:00

A300-600

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:15

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:50

ایران ایر

IRA1651

مدینه

طبق برنامه

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 10:50

فلای بغداد

FBA561

بغداد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:30

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:50

سپهران

SHI7301

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:40

جزیره

JZR151

کویت

باطل شد

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:50

سپهران

SHI7311

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:00

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:40

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:45

ماهان

IRM5083

بغداد

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 22:40

تابان

TBN7288

بغداد

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:20

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / TBN
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:25

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد

1402-03-16 02:08

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 02:00

ایران ایر

IRA1650

مدینه

پرواز كرد

1402-03-16 02:24

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 03:00

قطر

QTR493

دوحه

پرواز كرد

1402-03-16 02:54

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 06:00

تابان

TBN7263

نجف

دريافت كارت پرواز

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 07:00

سپهران

SHI7300

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:00

سپهران

SHI7310

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 08:45

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB9735

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:40

فلای بغداد

FBA562

بغداد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:45

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A321

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:25

جزیره

JZR152

کویت

باطل شد

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:45

ماهان

IRM5084

بغداد

طبق برنامه

A310

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA1668

مدینه

طبق برنامه

AB6

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 17:30

تابان

TBN7287

بغداد

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:00

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:40

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 23:30

تابان

TBN7265

نجف

طبق برنامه

A320

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

 

                                                                   نظرسنجی