اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:45

ماهان

IRM1081

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:35:00

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

قشم

QSM1252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:15:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB964

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

08:50:00

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

کیش

KIS7072

کیش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

08:55:00

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

340

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:50

وارش

VAR5813

کیش

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آتا

TBZ5638

ساری

باطل شد

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

کاسپین

CPN6908

کیش

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB8017

زنجان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:10

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:35

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:45

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 01:30

ایران ایرتور

IRB8079

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

قشم

QSM1254

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

وارش

VAR5813

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

A319

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:55

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

ساها

IRZ158

چابهار

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

تابان

TBN6244

قشم

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB8060

تهران

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

پرواز كرد

27, 28

1397-12-04 05:57

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد

15, 16

1397-12-04 06:15

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

پرواز كرد

23, 24

1397-12-04 06:34

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد

1

1397-12-04 06:56

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

تابان

TBN6251

تهران

پرواز كرد

6

1397-12-04 08:36

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

قشم

QSM1266

زابل

پرواز كرد

4

1397-12-04 09:06

RJ100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4109

اصفهان

آماده پرواز

23, 24

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

ماهان

IRM1032

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-12-04 09:10

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:05

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

پرواز كرد

15, 16

1397-12-04 09:19

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

19, 20

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

دريافت كارت پرواز

17, 18

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

15, 16

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

1

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

17, 18

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:25

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

9

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

10

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

23, 24

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:50

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

3, 4

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:55

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

5

340

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

7

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

آتا

TBZ5637

ساری

باطل شد

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:50

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:35

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

وارش

VAR5812

کیش

طبق برنامه

25

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

15, 16

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

23

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB8016

زنجان

طبق برنامه

17, 18

MDC-DC-9-80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

26

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

15, 16

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

24

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

17, 18

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

19, 20

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6909

کیش

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

23, 24

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

17, 18

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB8078

اهواز

طبق برنامه

15, 16

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:35

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:59

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آسمان

IRC3900

ایلام

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

ماهان

IRM1014

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

ساها

IRZ159

چابهار

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:50

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

تابان

TBN6243

قشم

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

قشم

QSM1255

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

وارش

VAR5812

کیش

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

A319

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:15

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:20

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:30

کام ایر

KMF921

هرات

تاخیر

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

كويت

kac511

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کام ایر

KMF919

قندهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کیش

KIS6033

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM5003

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کیش

KIS6099

کویت

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 00:30

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 01:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 02:50

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 03:25

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

کام ایر

KMF929

مزارشریف

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ماهان

IRM5081

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

فلای دبی

FDB 253

دبی

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:00

کیش

KIS6032

کویت

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کام ایر

KMF922

هرات

تاخیر - 12:30

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

دريافت كارت پرواز

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

كويت

kac512

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

کام ایر

KMF920

قندهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA669

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کیش

KIS6098

کویت

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 02:30

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 04:00

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 04:30

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

ماهان

IRM5082

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

کام ایر

KMF930

مزارشریف

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه

MD.88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه

A310

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:55

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۵ اسفند ۱۳۹۷