اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:00

سپهران

SHI4334

كيش

نشست | پایان دریافت بار

5

16:20:00

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

15:50:00

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

16:30:00

737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

16:25:00

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA466

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

16:50:00

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN6980

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

17:45:00

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

آسمان

IRC3850

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

17:25:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

کاسپین

CPN028

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

18:50:00

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آتا

TBZ5619

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

18:40:00

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

وارش

VAR5813

كيش

نشست | پایان دریافت بار

7

19:10:00

737-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

نشست

6

19:55:00

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN6224

تهران

تاخیر

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

وارش

VAR5803

ساری

نشست | پایان دریافت بار

5

19:25:00

737-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

زاگرس

IZG4102

اصفهان

اعلام ورود

20:10:00

md83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

3

19:50:00

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

آتا

TBZ5640

اهواز

تاخیر

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

کاسپین

CPN6943

آبادان

تاخیر

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:30

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:45

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:55

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 01:30

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:55

قشم ایر

QSM1252

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:05

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:45

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:10

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ایران ایرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

قشم ایر

QSM1200

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:40

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:50

آتا

TBZ5661

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

تابان

TBN6216

کاشان

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:35

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:50

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:55

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:25

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

قشم ایر

QSM1304

آبادان

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

وارش

VAR5818

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

SABRELINER 80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

قشم ایر

QSM1310

همدان

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:35

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:05

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

وارش

VAR5877

کرمانشاه

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:45

وارش

VAR5803

ساری

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:10

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:00

قشم ایر

QSM1286

زاهدان

پرواز كرد

6

1398-01-29 16:45

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

پرواز كرد

26

1398-01-29 16:31

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

پرواز كرد

8

1398-01-29 16:10

737-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

آتا

TBZ5641

اهواز

پرواز كرد

27, 28

1398-01-29 19:36

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد

17, 18, 19

1398-01-29 16:57

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

پرواز كرد

23

1398-01-29 16:51

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

وارش

VRH5819

تهران

پرواز كرد

25

1398-01-29 17:26

737-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

پرواز كرد

15, 16

1398-01-29 17:12

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:05

ماهان

IRM1034

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1398-01-29 17:41

747

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

سپهران

SHI4301

شیراز

پرواز كرد

5

1398-01-29 17:35

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

آسمان

IRC618

یزد

پرواز كرد

8

1398-01-29 17:46

737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA467

تهران

پرواز كرد

21, 22

1398-01-29 17:53

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4107

كيش

پرواز كرد

24

1398-01-29 17:50

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

کاسپین

CPN6942

آبادان

پرواز كرد

10

1398-01-29 18:39

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB963

تهران

پرواز كرد

17, 18, 19

1398-01-29 18:00

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC3851

شیراز

پرواز كرد

6

1398-01-29 18:38

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:35

کاسپین

CPN6904

اصفهان

پرواز كرد

8

1398-01-29 19:55

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5620

تهران

پرواز كرد

29

1398-01-29 19:51

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

وارش

VAR5812

كيش

در حال سوار شدن

25, 26

737-300

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

ماهان

IRM1044

كيش

آماده پرواز

1, 2, 3

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

15, 16

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6201

آبادان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:15

10

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایرتور

IRB967

تهران

دريافت كارت پرواز

17, 18

MDC-DC-9-80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

وارش

VAR5802

ساری

دريافت كارت پرواز

26

737-500

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

دريافت كارت پرواز

23

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:40

کاسپین

CPN6981

تهران

| تاخیر - 23:30

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:00

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:40

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آتا

TBZ5662

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

تابان

TBN6215

کاشان

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:35

قشم ایر

QSM1305

آبادان

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:05

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:45

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:55

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ماهان

IRM4598

تهران

طبق برنامه

RJ85

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:50

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:55

قشم ایر

QSM1311

همدان

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:10

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:30

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

A310

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:40

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:05

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:20

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:40

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:00

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

قشم ایر

QSM1253

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:45

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

وارش

VAR5876

کرمانشاه

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:55

قشم ایر

QSM1201

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:10

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:55

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:15

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:35

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:55

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

وارش

VAR5819

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:45

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

وارش

VAR5802

ساری

طبق برنامه

737-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

قشم ایر

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

زاگرس

IZG4139

آبادان

طبق برنامه

md83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:15

قشم ایر

QSM2292

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

16:15:00

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

عمان ایر

OMA453

مسقط

نشست | پایان دریافت بار

3

17:05:00

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

عراقی

IAW149

بصره

باطل شد

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

ماهان

IRM5003

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

18:45:00

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

عراقی

IAW117

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

3

19:05:00

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ6638

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

2

19:50:00

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:50

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

فلای دبی

FDB5251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 04:45

قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:15

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:40

ایران ایر

IRA668

کویت

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

قشم ایر

QSM2292

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:20

ماهان

IRM1157

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:50

ماهان

IRM5045

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:40

آتا

TBZ6648

نجف

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

عراقی

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:00

ماهان

IRM1156

بیروت

پرواز كرد

1398-01-29 16:19

A340

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

قشم ایر

QSM2293

نجف

پرواز كرد

1398-01-29 17:45

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

عمان ایر

OMA454

مسقط

پرواز كرد

1398-01-29 18:12

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

عراقی

IAW150

بصره

باطل شد

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

آتا

TBZ6637

نجف

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 20:55

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

عراقی

IAW162

بغداد

در حال سوار شدن

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:45

فلای دبی

FDB5252

دبی

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 04:30

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:45

قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

ماهان

IRM5046

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

آتا

TBZ6647

نجف

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:30

عراقی

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:00

قشم ایر

QSM2293

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:25

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:50

ماهان

IRM1156

بیروت

طبق برنامه

A340

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

ایران ایر

IRA669

کویت

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸