اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 01:45

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

02:30:00

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:55

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:05

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:10

ایران ایرتور

IRB8060

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:00

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ایران ایرتور

IRB8062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:55

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:00

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:35

تابان

TBN6216

كاشان

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:40

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

تابان

TBN6274

کیش

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:35

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:05

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:10

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:20

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

قشم

QSM1304

آبادان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:10

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:45

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:25

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:20

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:35

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:05

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:40

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:05

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:15

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:25

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:35

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

وارش

VAR5803

ساری

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 00:20

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 00:30

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:45

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:35

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ماهان

IRM4585

قشم

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:55

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

340

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:50

وارش

VAR5813

کیش

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

کاسپین

CPN6908

کیش

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB8017

زنجان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

دريافت كارت پرواز

15, 16

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:30

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:30

تابان

TBN6215

كاشان

طبق برنامه

1, 2

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:45

تابان

TBN6273

کیش

طبق برنامه

5, 6

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:35

قشم

QSM1305

آبادان

طبق برنامه

3

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:55

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه

7, 8

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:05

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:35

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:50

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:55

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:00

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:05

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:50

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:55

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:35

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:50

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:05

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:35

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:55

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:20

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:45

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:05

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB8061

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:25

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:35

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:55

وارش

VAR5802

ساری

طبق برنامه

737-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه

RJ100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:25

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:50

ماهان

IRM4584

قشم

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:55

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

340

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:50

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:35

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

وارش

VAR5812

کیش

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ایران ایرتور

IRB8016

زنجان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6909

کیش

طبق برنامه

M83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB8078

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:59

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 02:50

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

3

02:30:00

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

نشست | دریافت بار از نقاله

2

04:25:00

737-800

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:50

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ماهان

IRM5045

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 00:30

ماهان

IRM5085

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:35

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 03:50

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

کام ایر

KMF921

هرات

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

كويت

kac511

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کام ایر

KMF919

قندهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کیش

KIS6033

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM5003

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کیش

KIS6099

کویت

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:10

ماهان

IRM1149

کابل

پرواز كرد

1397-12-03 03:11

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 04:00

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد

1397-12-03 04:03

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 05:00

فلای دبی

FDB252

دبی

در حال سوار شدن

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ماهان

IRM5046

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:30

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 02:30

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 04:30

ماهان

IRM5002

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:00

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

کیش

KIS6032

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کام ایر

KMF922

هرات

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

كويت

kac512

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

کام ایر

KMF920

قندهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA669

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کیش

KIS6098

کویت

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷