اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA343

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:50

معراج

MRJ2825

تهران

طبق برنامه

A319

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:30

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA3343

تهران

باطل شد

ATR-42-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آسمان

IRC3812

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3473

ساری

باطل شد

ATR-42-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:00

کاسپین

CPN046

تهران

باطل شد

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:50

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:40

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

A310

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:25

ایران ایر

IRA343

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:40

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB8051

بندرعباس

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB911

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:05

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:35

آسمان

IRC640

تهران

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA443

تهران

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:10

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:45

ایران ایر

IRA449

اصفهان

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:40

ایران ایر

IRA342

تهران

پرواز كرد

13

1399-01-15 06:45

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:50

معراج

MRJ2824

تهران

طبق برنامه

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:45

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:20

آسمان

IRC3813

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:30

ایران ایر

IRA3472

ساری

باطل شد

ATR-42-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:50

کاسپین

CPN047

تهران

باطل شد

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:20

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:25

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:30

معراج

MRJ2822

تهران

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:15

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

A310

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA342

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:15

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:25

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB910

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB8050

بندرعباس

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:35

ایران ایر

IRA448

اصفهان

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:35

آسمان

IRC641

تهران

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:55

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:30

ایران ایر

IRA442

تهران

باطل شد

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

باطل شد

B737-400

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

معراج

MRJ4816

استانبول

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

باطل شد

B737-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:25

ترکیش

THY883

استانبول

باطل شد

A321

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 03:25

ترکیش

THY883

استانبول

باطل شد

A321

۱۶ فروردين ۱۳۹۹