اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 00:50

آتا

TBZ5606

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

03:00:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ایران ايرتور

IRB946

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:30:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کاسپین

CPN030

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:30:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 07:50

قشم

QSM1273

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:15:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:05:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

نشست | پایان دریافت بار

1

09:30:00

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:55

قشم

QSM1215

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

14:30:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آتا

TBZ5644

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

14:30:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:50

آتا

TBZ5616

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

14:50:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست

15:00:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:35

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:15

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:35

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA447

تهران

باطل شد

A330

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

زاگرس

IZG4141

عسلویه

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

کاسپین

CPN6976

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:25

قشم

QSM1271

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA291

اهواز

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

ایران ایر

IRA341

مشهد

باطل شد

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

6, 7

1397-06-31 06:10

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 07:45

ایران ايرتور

IRB947

تهران

پرواز كرد

1397-06-31 07:50

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 08:10

کاسپین

CPN031

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-06-31 08:10

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 08:30

قشم

QSM1214

بندرعباس

پرواز كرد

10, 11

1397-06-31 09:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آتا

TBZ5615

مشهد

پرواز كرد

6, 7

1397-06-31 09:45

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

کرمان

پرواز كرد

1

1397-06-31 11:00

RJ100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

پرواز كرد

2

1397-06-31 11:00

146-100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم

QSM1272

تهران

آماده پرواز

11

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آتا

TBZ5617

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

دريافت كارت پرواز

10, 11

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:35

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

ایران ایر

IRA340

مشهد

باطل شد

A330

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

کاسپین

CPN6977

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

قشم

QSM1270

شیراز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:40

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

زاگرس

IZG4140

عسلویه

طبق برنامه

737-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:55

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA290

اهواز

طبق برنامه

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ایران ایر

IRA446

تهران

باطل شد

100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 00:40

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

00:50:00

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ماهان

IRM5012

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

1

08:50:00

A300-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 00:40

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 02:20

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1397-06-31 02:20

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 10:35

ماهان

IRM5009

نجف

پرواز كرد

1397-06-31 10:15

A300-600ST

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 02:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷