اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3343

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

06:35:00

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

آتا

TBZ5668

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

ایران ايرتور

IRB946

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

08:30:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

کاسپین

CPN030

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

10:35:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA291

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

12:00:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

13:45:00

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

قشم

QSM1215

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

14:10:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB973

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

14:15:00

MDC-DC-9-40

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

آتا

TBZ5608

تهران

اعلام ورود

15:15:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

ایران ايرتور

IRB911

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

14:20:00

MDC-DC-9-40

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA343

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

وارش

VRH5810

مشهد

باطل شد

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN6911

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3473

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

پرواز كرد

11, 12, 13

1398-09-19 05:15

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

8, 9

1398-09-19 06:45

MDC-DC-9-40

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3342

تهران

پرواز كرد

12, 13

1398-09-19 07:45

ATR-42-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

آتا

TBZ5667

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 09:15

ایران ايرتور

IRB910

شیراز

پرواز كرد

12, 13

1398-09-19 09:30

MDC-DC-9-40

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

کاسپین

CPN031

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

پرواز كرد

8, 9

1398-09-19 11:35

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ایران ایر

IRA290

اهواز

پرواز كرد

13

1398-09-19 13:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

آماده پرواز

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

قشم

QSM1214

بندرعباس

آماده پرواز

4, 5

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB972

کیش

دريافت كارت پرواز | منتظر اعلام باشید

11, 12

MDC-DC-9-40

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:15

ایران ايرتور

IRB947

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

13

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

دريافت كارت پرواز

8, 9

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:35

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA342

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6910

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

وارش

VRH5811

مشهد

باطل شد

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3472

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:55

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

02:45:00

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:45

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸