اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:15

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

17:10:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3449

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

18:45:00

ATR-42-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

وارش

VRH5872

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

18:40:00

737-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1218

تهران

اعلام ورود

20:40:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3914

تهران

باطل شد

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1398-06-26 18:10

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

پرواز كرد

3, 4

1398-06-26 19:20

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

وارش

VRH5873

تهران

آماده پرواز

6, 7

737-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1219

تهران

دريافت كارت پرواز

7

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC3915

تهران

باطل شد

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ