اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:30

وارش

VRH5872

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

21:40:00

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA409

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:50

قشم ایر

QSM1278

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:00

ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:30

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:30

وارش

VRH5873

تهران

پرواز كرد

3, 4

1399-07-07 22:53

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA408

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:20

قشم ایر

QSM1279

خارک

طبق برنامه

737-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:05

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:10

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ