اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:35

آسمان

IRC3914

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

07:35:00

B737-400

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5687

تهران

طبق برنامه

11AC Chief

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:40

ساها

IRZ172

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:40

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

کاسپین

CPN6900

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

ایران ایر

IRA409

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:55

ساها

IRZ172

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3915

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1, 2

B737-400

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

آتا

TBZ5688

تهران

طبق برنامه

757

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:15

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

ساها

IRZ173

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:40

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:45

ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:15

کاسپین

CPN6901

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA408

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

ساها

IRZ173

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
VRH
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی