اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:10

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

17:10:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:25

آسمان

IRC3914

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

20:25:00

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

قشم

QSM1218

تهران

اعلام ورود

21:20:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:50

زاگرس

IZG4025

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-03-05 18:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3915

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

4, 5

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:25

قشم

QSM1219

تهران

دريافت كارت پرواز

7, 8

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

تاخیر - 22:45

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:05

زاگرس

IZG4024

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ