اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:10

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:05:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

تابان

TBN6301

تهران

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC3914

تهران

اعلام ورود

20:45:00

B737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

اعلام ورود

20:40:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3449

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

تابان

TBN6301

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:25

آتا

TBZ5687

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-01-29 18:05

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6302

تهران

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

قشم

QSM1219

تهران

دريافت كارت پرواز

1

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC3915

تهران

دريافت كارت پرواز

4

B737-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:50

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3448

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:45

تابان

TBN6302

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

آتا

TBZ5688

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ