اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3482

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

آسمان

IRC3904

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5638

مشهد

پرواز كرد

4

1398-07-24 21:15

MDC-DC-7

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5803

مشهد

پرواز كرد

1

1398-07-24 21:07

B737

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3321

تهران

پرواز كرد

2

1398-07-24 21:45

ATR-42-500

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

وارش

VRH5878

اصفهان

طبق برنامه

737-300

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC3905

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ