اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 11:00

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:30

وارش

VRH5807

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:45

وارش

VRH5827

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:55

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:15

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3472

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:40

آتا

TBZ5638

مشهد

پرواز كرد

1, 4

1399-04-19 15:30

md88

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:30

وارش

VRH5806

كيش

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3473

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:45

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:45

وارش

VRH5826

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:45

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ