اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5637

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3320

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

وارش

VRH5800

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3482

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 15:30

آتا

TBZ5638

مشهد

در حال سوار شدن

4

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3483

تبریز

طبق برنامه | در حال سوار شدن

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ