اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC862

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:10:00

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

پويا

PYA2314

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

08:50:00

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5733

تبریز

باطل شد

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:50

پويا

PYA2336

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3744

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

کاسپین

CPN6955

كيش

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

md83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:05

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

md83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:20

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5715

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7120

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2608

تهران

باطل شد

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC3744

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:10

پارس

PRS4442

تهران

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC863

تهران

پرواز كرد

6

1400-11-06 07:30

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:40

پويا

PYA2335

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5734

تبریز

باطل شد

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

پويا

PYA2315

تهران

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

آسمان

IRC3745

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:25

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:15

کاسپین

CPN6931

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

737-700

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

آتا

TBZ5714

مشهد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:30

کیش ایر

KIS7121

كيش

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کارون

KRU2609

تهران

باطل شد

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آسمان

IRC3745

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:50

پارس

PRS4443

تهران

طبق برنامه

CRJ200

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
PRS
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی