اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:30:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC3724

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

20:05:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:45

ایران ایر

IRA3428

تهران

نشست | پایان دریافت بار

20:25:00

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:05

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

پرواز كرد

4

1398-03-05 18:45

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:25

آسمان

IRC3725

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

4

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:15

ایران ایر

IRA3429

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

1, 2

A320

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:30

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ