اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:35

ایران ایر

IRA383

چابهار

باطل شد

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:00:00

727-200

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:05

قشم

QSM1248

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

13:50:00

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

کاسپین

CPN6946

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

آتا

TBZ5693

تهران

طبق برنامه

737-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA383

تهران

باطل شد

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

پرواز كرد

6

1397-06-31 14:05

727-200

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:50

قشم

QSM1249

تهران

پرواز كرد

1, 3

1397-06-31 14:55

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:10

کاسپین

CPN6947

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:20

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ