اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:55

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:10

ایران ایر

IRA376

تهران/کرمان

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:00

آسمان

IRC818

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

باطل شد

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:30

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:10

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:10

آتا

TBZ5622

تهران

باطل شد

M83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:45

ایران ایر

IRA377

کرمان/تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:30

آسمان

IRC819

شیراز

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

باطل شد

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:30

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

M83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:55

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ