اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:20

قشم

QSM1286

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:55:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

اعلام ورود

20:45:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:15

آسمان

IRC3885

چابهار

طبق برنامه

F-28-1000

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3412

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:00

قشم

QSM1249

تهران

پرواز كرد

1, 3

1398-01-29 19:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:15

آسمان

IRC3884

چابهار

طبق برنامه

727-100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ