اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:30

آتا

TBZ5677

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

737-200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC3854

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-200

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:20

آتا

TBZ5663

مشهد

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC3854

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

تهران

پرواز كرد

5, 6

1400-11-06 07:40

737-200

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:35

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3855

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-200

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:35

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:10

آتا

TBZ5664

مشهد

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:25

آسمان

IRC3855

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:55

آنادولوجت

THY7862

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

/ THY
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 13:20

آنادولوجت

THY7863

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی