اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:05

آسمان

IRC858

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

F-28-1000

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 00:30

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 12:50

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:40

ساها

IRZ166

مشهد

طبق برنامه

737-300

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 19:10

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:40

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:50

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:35

آسمان

IRC859

تهران

پرواز كرد

3, 4

1398-05-31 11:35

F-28-1000

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:30

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:40

ساها

IRZ167

مشهد

طبق برنامه

737-300

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 20:00

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:15

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 13:15

آتا

TBZ6609

استانبول

دريافت كارت پرواز

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸