اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:35

ایران ایر

IRC3409

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:45

آسمان

IRC3976

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

کاسپین

CPN032

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

کاسپین

CPN6932

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3408

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-12-04 07:10

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

آسمان

IRC3977

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5631

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

کاسپین

CPN6933

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

کاسپین

CPN033

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ