اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

16:35:00

MDC-DC-3

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN6958

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

19:40:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN034

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

19:15:00

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA421

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

19:15:00

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN6904

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

19:30:00

md83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

باطل شد

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3424

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5613

تهران

تاخیر - 22:40

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:25

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

ساها

IRZ150

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

کارون

KRU2623

اهواز

باطل شد

f100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC3908

تهران

طبق برنامه

f100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

معراج

MRJ2863

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3951

بهرگان

طبق برنامه

f100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5709

بندرعباس

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

کاسپین

CPN034

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

پرواز كرد

13, 14

1398-06-26 17:50

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

باطل شد

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:05

کاسپین

CPN035

تهران

در حال سوار شدن

1

MD.88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN6959

مشهد

ورود به سالن بازرسی | تاخیر - 20:00

3

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA420

كيش

در حال سوار شدن

9, 10

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6905

مشهد

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

2, 3

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

تهران

تاخیر - 23:30

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ساها

IRZ151

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

کارون

KRU2622

اهواز

باطل شد

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آسمان

IRC3950

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

معراج

MRJ2862

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC3909

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5708

بندرعباس

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN035

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 02:50

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:45

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸