اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

12:15:00

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:25

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

13:25:00

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:35

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5700

تهران

تاخیر - 20:05

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:50

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:40

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 01:50

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ایران ایر

IRA3418

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

کارون

KRU2522

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

md83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

ماهان

IRM4555

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:20

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:50

ایران ایر

IRA3424

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

ماهان

IRM4566

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

کارون

KRU2523

سیری

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:45

کارون

KRU2573

لاوان

پرواز كرد

5

1397-06-31 11:43

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

پرواز كرد

1

1397-06-31 13:20

BAE146

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:25

کاسپین

CPN6927

عسلویه

پرواز كرد

3

1397-06-31 14:20

md83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:35

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آتا

QSM5701

تهران

تاخیر - 20:55

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایر

IRA337

تهران

تاخیر - 23:55

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:10

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کارون

KRU2522

سیری

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ایران ایر

IRA3425

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM4554

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 11:20

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:25

ایران ایر

IRA3419

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ماهان

IRM4567

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کارون

KRU2523

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

A320

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 18:40

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ایران ایر

IRA666

کویت

تاخیر - 23:00

320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 02:05

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:40

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 03:05

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

۱ مهر ۱۳۹۷