اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:25:00

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

باطل شد

MDC-DC-3

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-8-20/30/40

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA3316

آبادان

باطل شد

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA391

مشهد

باطل شد

A319

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 13:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

باطل شد

md88

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:50

تابان

TBN6207

مشهد

باطل شد

B737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:10

ایران ایر

IRA316

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:10

تابان

TBN6277

كيش

باطل شد

737-700

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:10

ایران ایر

IRA421

كيش

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

باطل شد

146-100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:55

آسمان

IRC3708

اهواز

باطل شد

f100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:40

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3399

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:40

معراج

MRJ2863

مشهد

باطل شد

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:25

آسمان

IRC3857

لاوان

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3422

رامسر

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:50

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:05

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

باطل شد

md83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:10

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3312

تهران

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

باطل شد

md83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA448

تبریز

باطل شد

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

آتا

TBZ5709

بندرعباس

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3316

آبادان

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:30

آسمان

IRC3872

اهواز

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

باطل شد

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA3383

بندرعباس

پرواز كرد

10

1399-01-15 08:20

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

باطل شد

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

باطل شد

MDC-DC-7

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA390

مشهد

باطل شد

A319

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

باطل شد

MD.88

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:45

تابان

TBN6278

كيش

باطل شد

737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA420

كيش

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:15

تابان

TBN6208

مشهد

باطل شد

B737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA317

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

باطل شد

146-200

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:45

ایران ایر

IRA3423

رامسر

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:25

آسمان

IRC3856

لاوان

باطل شد

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

باطل شد

MDC-DC-7

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:40

معراج

MRJ2862

مشهد

باطل شد

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

146-100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

باطل شد

MD.88

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:10

کاسپین

CPN6927

عسلویه

باطل شد

MD.88

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3317

آبادان

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:50

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:00

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:35

کاسپین

CPN6905

مشهد

باطل شد

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA449

تبریز

باطل شد

320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:30

تابان

TBN6208

مشهد

باطل شد

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3313

تهران

باطل شد

ATR

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:50

ماهان

IRM5013

بغداد

باطل شد

A300-600ST

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:30

فلای دبی

FDB261

دبی

باطل شد

737-700

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:00

ماهان

IRM5016

نجف

باطل شد

A300-600

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:30

فلای دبی

FDB262

دبی

باطل شد

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹