اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:15

کارون

KRU2623

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

16:55:00

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:30:00

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6291

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:45:00

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:50

ایران ایر

IRA3464

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

1

18:15:00

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:50

کاسپین

CPN6904

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:25:00

md83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:30

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA391

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:45

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA236

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 17:45

کارون

KRU2622

اهواز

پرواز كرد

4

1398-03-05 18:02

F100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

پرواز كرد

14, 15

1398-03-05 18:40

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:25

ایران ایر

IRA3465

دزفول

پرواز كرد

9

1398-03-05 19:08

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:30

تابان

TBN6208

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-03-05 20:00

md88

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

پایان پذیرش مسافر | ورود به سالن بازرسی

1, 2

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

باطل شد

BAE100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ایران ایر

IRA237

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 03:05

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 05:00

هواپیمایی قطر

QTR470

دوحه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:10

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:00

تابان

TBN7202

دوحه

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 04:00

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:10

هواپیمایی قطر

QTR471

دوحه

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

تابان

TBN7201

دوحه

طبق برنامه

md88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:10

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A321

۶ خرداد ۱۳۹۸