اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:45

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC3908

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ماهان

IRM4539

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایر

IRA224

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3422

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آسمان

IRC3951

بهرگان

طبق برنامه

f100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2863

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

فلای پرشیا

FPI7418

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1284

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

باطل شد

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA238

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-8-20/30/40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

وارش

VRH5866

تهران

طبق برنامه

B737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA220

تهران

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA448

تبریز

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

وارش

VRH5878

ساری

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:20

کاسپین

CPN6976

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

وارش

VRH5886

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ایران ایر

IRA393

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایرتور

IRB8042

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

146-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1289

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3423

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3950

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA225

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ماهان

IRM4538

تهران

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آسمان

IRC3909

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2862

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

فلای پرشیا

FPI7419

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

باطل شد

MD80

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA239

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

وارش

VRH5867

تهران

طبق برنامه

737

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1285

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

146-200

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA449

تبریز

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

وارش

VRH5887

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:25

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6977

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

وارش

VRH5879

ساری

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه

md88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایر

IRA392

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB8043

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA221

تهران

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:25

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ200

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:20

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

737-800

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737

۳ بهمن ۱۳۹۸