اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC3908

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:35:00

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

md83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

12:30:00

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

معراج

MRJ2863

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

12:40:00

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3336

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

13:10:00

MDC-DC-9-82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC3951

بهرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

14:30:00

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

تاخیر - 18:20

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

تاخیر - 20:00

MDC-DC-3

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه

f100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

کاسپین

CPN034

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ساها

IRZ150

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

تابان

TBN6304

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

وارش

VRH5878

ساری

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کاسپین

CPN034

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

پرواز كرد

13, 14

1398-05-30 11:12

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM4538

تهران

پرواز كرد

1

1398-05-30 11:40

BAE100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1398-05-30 11:35

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آسمان

IRC3950

بهرگان

پرواز كرد

5

1398-05-30 12:13

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6927

عسلویه

پرواز كرد

4

1398-05-30 13:12

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

پرواز كرد

5

1398-05-30 13:33

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

معراج

MRJ2862

مشهد

پرواز كرد

2

1398-05-30 13:50

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3311

تهران

پرواز كرد

9

1398-05-30 14:10

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC3909

تهران

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

3

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

تاخیر - 19:20

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

تاخیر - 21:00

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

کاسپین

CPN035

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5614

تهران

باطل شد

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

ساها

IRZ151

تهران

طبق برنامه

737-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

تابان

TBN6303

بوشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:50

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

وارش

VRH5887

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کاسپین

CPN035

تهران

طبق برنامه

MD.88

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA1509

مدینه

نشست | پایان دریافت بار

1

11:55:00

A.330

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ایران ایر

IRA1533

مدینه

نشست | پایان دریافت بار

1

13:10:00

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

2

13:50:00

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA1515

مدینه

تاخیر - 19:40

A.330

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

ایران ایر

IRA1523

مدینه

تاخیر - 21:00

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:50

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ایران ایر

IRA1475

مدینه

طبق برنامه

A.330

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ایران ایر

IRA1485

مدینه

طبق برنامه

A.330

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA1514

مدینه

پرواز كرد

1398-05-30 14:02

A330

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA1522

مدینه

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

در حال سوار شدن

CRJ200

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA1534

مدینه

طبق برنامه

A330

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:30

ایران ایر

IRA1458

مدینه

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 03:45

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ایران ایر

IRA1484

مدینه

طبق برنامه

A330

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸