اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

1

08:00:00

146-300

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ماهان

IRM4533

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

3

08:30:00

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:50

کارون

KRU2591

لاوان

اعلام ورود

09:30:00

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

ماهان

IRM4555

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کارون

KRU2582

سیری

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:50

ایران ایر

IRA3424

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

ماهان

IRM4566

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:25

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

معراج

MRJ2861

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:25

ایران ایر

IRA236

تهران

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

md83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:25

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:55

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

پرواز كرد

1

1397-12-04 05:34

BAE100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

پرواز كرد

15, 16

1397-12-04 07:20

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

آماده پرواز

1

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

2

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کارون

KRU2592

شیراز/لاوان

دريافت كارت پرواز

4

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:40

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

ایران ایر

IRA3425

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ماهان

IRM4554

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

کارون

KRU2583

شیراز/سیری

طبق برنامه

F100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ماهان

IRM4567

عسلویه

طبق برنامه

A300-600

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

ایران ایر

IRA237

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:15

معراج

MRJ2860

كيش

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:50

ماهان

IRM5013

بغداد

اعلام ورود

09:30:00

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:25

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 02:30

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:00

ماهان

IRM5016

نجف

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:25

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 03:25

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ

۵ اسفند ۱۳۹۷