اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1280

تهران

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:20

کارون

KRU2532

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3424

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5613

تهران

باطل شد

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ماهان

IRM4539

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC3908

تهران

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

معراج

MRJ2863

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:55

آسمان

IRC3951

بهرگان

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

آتا

TBZ5613

تهران

باطل شد

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:30

وارش

VRH5879

ساری

پرواز كرد

15

1398-05-01 03:30

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

قشم ایر

QSM1281

تهران

باطل شد

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3425

بوشهر

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

کارون

KRU2533

خارگ

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:50

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:45

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:55

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5614

تهران

باطل شد

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1283

تهران

باطل شد

f100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM4538

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آسمان

IRC3950

بهرگان

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

معراج

MRJ2862

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

آسمان

irc3909

تهران

طبق برنامه

f100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه

md88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:55

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5614

تهران

باطل شد

MD83

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:50

ترکیش

THY892

استانبول

نشست

03:45:00

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:50

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:45

ترکیش

THY893

استانبول

پرواز كرد

1398-05-01 04:40

B737

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:45

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف/بغداد

طبق برنامه

CRJ200

۲ مرداد ۱۳۹۸