اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3360

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:00:00

ATR-72-500

۲۰ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:40

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:15

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

پویا

PYA2358

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:30

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:55

آسمان

IRC3996

لامرد

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:55

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5642

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A300-600

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:25

پویا

PYA2359

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:25

آسمان

IRC3997

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 14:35

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5643

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:05

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A310

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸