اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:45

ايرتور

IRB912

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

14:30:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:35

سپهران

SHI4332

تهران

باطل شد

737-600

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:40

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:10

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:25

ایران ایر

IRA3457

چابهار

باطل شد

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:00

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:25

سپهران

SHI4332

تهران

باطل شد

737-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:15

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA3383

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:45

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:05

سپهران

SHI4343

مشهد

باطل شد

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:05

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:05

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:40

وارش

VRH5826

ساری

طبق برنامه

737-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3360

کیش

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

پرواز کرد

9

1399-04-19 14:45

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:30

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد

10, 11

1399-04-19 15:30

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3391

شیراز

دریافت کارت پرواز

10

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3456

چابهار

باطل شد

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:35

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد

737-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:15

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:35

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:00

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:15

سپهران

SHI4342

مشهد

باطل شد

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:45

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:30

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:45

وارش

VRH5827

ساری

طبق برنامه

737-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:15

ایران ایر

IRA3361

کیش

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:50

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3365

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4038

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:05

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 15:20

فلای دبی

FDB8021

دبی

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 16:20

فلای دبی

FDB8022

دبی

طبق برنامه

737-200

۲۰ تير ۱۳۹۹