اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:30

کیش

KIS7062

کیش

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کیش

KIS7138

اصفهان

اعلام ورود

13:35:00

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ايرتور

IRB912

تهران

تاخیر - 18:40

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 09:55

زاگرس

IZG4139

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 13:45

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:35

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 21:35

زاگرس

IZG

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 23:15

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3

1398-05-31 09:30

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش

KIS7063

کیش

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ايرتور

IRB913

تهران

تاخیر - 19:30

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4138

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:00

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 18:50

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

737-500

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۱ شهريور ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:15

کیش

KIS6039

مسقط

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:30

کیش

KIS6038

مسقط

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸