اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA354

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کارون

KRU2536

لامرد

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA3413

زاهدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:15

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:25

سپهران

SHI4332

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

طبق برنامه

boeing734

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

قشم

QSM1226

ساری

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3366

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:50

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:45

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:10

کاسپین

CPN6960

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3392

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:15

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:05

ایران ایر

IRA355

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

kru2537

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:40

ایران ایر

IRA3412

زاهدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:10

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آسمان

IRC3976

کرمانشاه

طبق برنامه

boeing734

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

قشم

QSM1227

ساری

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

سپهران

SHI4342

مشهد

طبق برنامه

737-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:35

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:05

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3393

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:35

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:45

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

کاسپین

CPN6961

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:15

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 18:40

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷