اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

15:40:00

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

ایران ايرتور

IRB902

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

16:00:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کیش

KIS7136

کیش

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:10

ایران ايرتور

IRB8020

مشهد

باطل شد

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:45

وارش

VRH5804

مشهد

باطل شد

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

کاسپین

CPN6968

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA3332

تهران

پرواز كرد

1

1398-06-26 17:10

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB903

مشهد

پایان پذیرش مسافر

3, 4

1398-06-26 17:05

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

کیش

KIS7137

کیش

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB8021

مشهد

باطل شد

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

وارش

VRH5805

مشهد

باطل شد

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

کاسپین

CPN6969

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ