اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:40

ایران ایر

IRA1750

جده

طبق برنامه

A300-600

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:35

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 12:30

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 13:15

ایران ایرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 15:45

کیش ایر

KIS7137

كيش

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 16:30

سپهران

SHI4327

مشهد

پایان پذیرش مسافر

2023-06-06

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7187

مشهد

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 19:45

کارون

KRU2632

اهواز

طبق برنامه

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
KRU
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی