اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB927

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

16:20:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3451

اصفهان

اعلام ورود

18:25:00

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3314

تبریز

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:40

آسمان

IRC646

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:15

کاسپین

CPN6962

مشهد

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:40

آسمان

IRC3940

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:15

هواپیمایی کارون

KRU2633

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA453

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

آسمان

IRC844

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:10

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:15

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1399-04-19 17:20

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA3315

تبریز

دريافت كارت پرواز

1

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3450

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:15

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:15

کاسپین

CPN6963

مشهد

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:10

آسمان

IRC3941

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:45

هواپیمایی کارون

KRU2632

اهواز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

ایران ایر

IRA452

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:20

آسمان

IRC845

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:40

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ