اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA3331

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

آسمان

IRC646

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:25

وارش

VRH5835

کیش

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:30

ایران ايرتور

IRB904

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:55

ایران ایر

IRA3333

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:15

هواپیمایی کارون

IRG2633

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:55

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA3330

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

آسمان

IRC647

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:20

وارش

VRH5834

کیش

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ایران ایر

IRA3332

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

هواپیمایی کارون

IRG2632

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ