اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:10

ایران ایرتور

IRB914

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:30:00

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1216

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:40:00

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کاسپین

CPN6942

مشهد

اعلام زمان ورود

20:35:00

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

باطل شد

ATR-72-200/210

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3820

شیراز

اعلام زمان ورود

20:15:00

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آسمان

IRC860

تهران

باطل شد

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

تابان

CPN6203

مشهد

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:10

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

کیش ایر

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:45

ایران ایر

IRA3317

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:25

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1305

مشهد

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ایران ایرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:55

قشم ایر

QSM1216

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA3345

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

زاگرس

IZG4029

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ایران ایرتور

IRB976

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

تابان

TBN6203

مشهد

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB915

تهران

آماده پرواز

5

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:20

قشم ایر

QSM1217

تهران

پرواز كرد

2

1398-01-29 19:48

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN6943

مشهد

دريافت كارت پرواز | منتظر اعلام باشید

5

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

باطل شد

ATR-72-200/210

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

آسمان

IRC3758

اصفهان

دريافت كارت پرواز

3

F100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC861

تهران

باطل شد

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

تابان

CPN6204

مشهد

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 00:40

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:20

ایران ایر

IRA3344

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کیش ایر

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:25

قشم ایر

QSM1304

مشهد

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ایران ایرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4128

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

قشم ایر

QSM1217

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3316

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:55

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:15

ایران ایرتور

IRB977

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:30

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

تابان

TBN6204

مشهد

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ