اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

20:00:00

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC832

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

20:10:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:40:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کارون

IRG2620

تهران

باطل شد

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

کارون

IRG2616

تهران

تاخیر

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA419

تهران

تاخیر

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

ایران ايرتور

IRB988

تهران

تاخیر

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

کاسپین

CPN018

تهران

تاخیر

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3826

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

1

23:00:00

ATR-42-400

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

زاگرس

IZG4027

تهران

نشست

23:05:00

BD

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:10

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

کاسپین

CPN6917

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ماهان

IRM4524

خارک

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

قشم

QSM1300

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش

KIS7130

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

کارون

IRG2600

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:40

کاسپین

CPN6967

مشهد

پرواز كرد

4

1397-12-28 20:40

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ایران ایر

IRA3462

اصفهان

پرواز كرد

7

1397-12-28 20:20

ATR-72

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB8053

مشهد

پرواز كرد

6

1397-12-28 21:25

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

تاخیر

9

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC833

تهران

پرواز كرد

12

1397-12-28 21:20

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کارون

IRG2621

تهران

باطل شد

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

کارون

IRG2623

اصفهان

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:40

10, 11

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRA418

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

7, 8

A320

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

کاسپین

CPN019

تهران

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

آسمان

IRC3827

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

12

ATR-42-400

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

ایران ايرتور

IRB989

تهران

تاخیر - 01:45

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

زاگرس

IZG4026

تهران

دريافت كارت پرواز

9

MDC-DC-9-40

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:20

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

کاسپین

CPN6916

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

ماهان

IRM4525

خارک

طبق برنامه

BAE146

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

قشم

QSM1301

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN019

تهران

باطل شد

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

کیش

KIS7131

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کارون

IRG2601

تهران

باطل شد

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:00

قشم

QSM2252

دبی

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ اسفند ۱۳۹۷