اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 05:20

ایران ایر

IRA311

تهران

نشست

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA433

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:40

ماهان

IRM1096

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:15

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:50

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:00

کارون

KRU2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 15:00

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

B737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:00

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:30

کارون

KRU2630

كيش

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:00

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

f100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:35

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:30

ایران ایرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:45

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:50

کارون

KRU2606

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:10

قشم ایر

QSM1210

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:30

آسمان

IRC3828

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:50

وارش

VRH5852

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:30

ایران ایرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:45

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:30

کارون

KRU2618

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA413

تهران

طبق برنامه

A300B2

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:55

آسمان

IRC3709

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:25

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 14:30

کارون

KRU2620

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:05

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:05

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:15

ایران ایرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:55

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:00

کارون

KRU2616

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:45

کارون

KRU2614

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:55

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA432

شیراز

پرواز كرد

7

1399-01-15 06:25

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:50

ایران ایر

IRA310

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:40

ماهان

IRM1097

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

ایران ایرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:20

کارون

KRU2621

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:30

کارون

KRU2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:00

کارون

KRU2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:00

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

B737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:05

کارون

KRU2607

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:35

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:00

کارون

KRU2619

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:30

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 23:30

ایران ایرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:55

قشم ایر

QSM1211

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:00

آسمان

IRC3708

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:50

وارش

VRH5853

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:40

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3470

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 13:25

آسمان

IRC3829

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 15:25

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:50

کارون

KRU2621

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:35

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

737

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 23:25

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ