اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:00

کارون

IRG2632

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

نشست

18:45:00

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آسمان

IRC3975

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

19:45:00

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

زاگرس

IZG4013

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:40:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5641

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

21:10:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:05

کاسپین

CPN018

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

21:25:00

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آتا

TBZ5726

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

21:30:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:40

ماهان

IRM1060

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

21:40:00

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

اعلام ورود

22:20:00

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

22:15:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:40

آسمان

IRC3826

شیراز

اعلام ورود

22:30:00

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:35

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:55

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:55

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:00

ایران ايرتور

IRB8052

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3307

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:30

قشم

QSM1210

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:35

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:40

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5728

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کارون

IRG2574

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:00

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

727-100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:10

کارون

IRG2530

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:20

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

IRG2614

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:55

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آتا

TBZ5726

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:55

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:40

کاسپین

CPN6967

مشهد

پرواز كرد

4, 6

1397-07-27 18:45

MDC-DC-9-40

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

پرواز كرد

7

1397-07-27 19:30

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:45

کارون

IRG2631

بندرعباس

پرواز كرد

10, 11

1397-07-27 20:25

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آسمان

IRC835

تهران

پرواز كرد

12

1397-07-27 20:45

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:10

زاگرس

IZG4012

تهران

پرواز كرد

9

1397-07-27 21:36

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آتا

TBZ5636

تهران

پرواز كرد

9

1397-07-27 22:00

MDC-DC-7

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کاسپین

CPN019

تهران

پرواز كرد

6

1397-07-27 22:10

MDC-DC-9-40

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5727

مشهد

آماده پرواز

2, 3

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ماهان

IRM1061

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

1, 5, 6

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

دريافت كارت پرواز

4

A500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

تاخیر - 02:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3827

شیراز

دريافت كارت پرواز

12

ATR-42-400

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

کارون

IRG2575

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA402

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB8053

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3306

یزد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:10

قشم

QSM1211

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:45

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5729

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 15:00

کارون

IRG2531

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 17:30

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:50

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:10

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5727

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:15

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ