اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

تهران

نشست

16:25:00

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

آتا

TBZ5641

مشهد

تاخیر

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

آتا

TBZ5671

تهران

باطل شد

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

وارش

VRS5850

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

کارون

IRG2652

تبریز

طبق برنامه

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آتا

TBZ5683

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:40

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:25

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:05

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:00

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:20

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

وارش

VRS5845

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

کارون

IRG2538

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:15

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:10

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

کاسپین

CPN6966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:15

کارون

IRG2632

رشت

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:20

وارش

VRS5850

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:45

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

737-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:45

کارون

IRG2630

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:25

زاگرس

IZG4020

تهران

پرواز كرد

9

1398-01-29 17:10

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

کارون

IRG2653

تبریز

پرواز كرد

10

1398-01-29 19:25

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5640

مشهد

تاخیر - 21:40

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:05

آتا

TBZ5672

تهران

باطل شد

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:55

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

وارش

VRS5851

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

کارون

IRG2619

تهران

باطل شد

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آتا

TBZ5684

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

کارون

IRG2539

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:40

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:25

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:55

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:15

وارش

VRS5844

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:05

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 15:30

کارون

IRG2633

رشت

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:00

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:10

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

کارون

IRG2631

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

کاسپین

CPN6967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3336

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

وارش

VRS5851

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:35

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA673

کویت

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸