اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 13:20

ایران ایر

IRA327

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 16:05

کیش ایر

KIS6074

مسقط

باطل شد

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:20

ایران ایر

IRA684

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

العربیه

ABY217

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 17:05

کیش ایر

KIS6075

مسقط

باطل شد

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA685

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

B737

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

العربیه

ABY218

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸