اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:15

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:30

العربیه

ABY211

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:00

العربیه

ABY211

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کیش

KIS

دبی

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA675

کویت

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

العربیه

ABY212

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:40

العربیه

ABY212

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:30

کیش

KIS6010

دبی

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷