اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:00

کیش

KIS7017

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:45

کیش

KIS7016

تهران

دريافت كارت پرواز

2

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:15

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

العربیه

ABY211

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

العربیه

ABY211

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:15

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

العربیه

ABY212

شارجه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:10

العربیه

ABY212

شارجه

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷