اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:25

ایران ایر

IRA327

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

العربیه

ABY211

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA675

کویت

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

العربیه

ABY212

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

737-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸