اطلاعات پرواز فرودگاه لارستان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA326

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:50

فلای دبی

FDB267

دبی

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

العربیه

ABY217

شارجه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA675

کویت

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

فلای دبی

FDB268

دبی

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

العربیه

ABY218

شارجه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸