اطلاعات پرواز فرودگاه شاهرود

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:40

ایران ایر

IRA3308

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ایران ایر

IRA3395

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:30

کیش ایر

KIS7114

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA3394

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3309

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کیش ایر

KIS7115

كيش

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷