اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:10

آتا

TBZ5622

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:10

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:15

وارش

VRH5853

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:25

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:25

آسمان

IRC641

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:30

معراج

MRJ2815

چابهار

نشست | پایان دریافت بار

6

A320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:50

آسمان

IRC859

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:10

تابان

TBN6257

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:15

آسمان

IRC3963

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:40

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:45

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

باطل شد

B737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:55

آسمان

IRC603

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:00

آسمان

IRC3774

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:10

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

a320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:40

تابان

TBN6246

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

md88

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

تابان

TBN6341

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

md88

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:20

وارش

VRH5837

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

باطل شد

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:30

آتا

TBZ5634

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA469

مشهد

منتظر اعلام باشید

A320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

تاخیر

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

تاخیر

AB6

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

وارش

VRH5873

بوشهر

منتظر اعلام باشید

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

تاخیر

A319

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA442

تبریز

در حال نشستن

A320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:00

تابان

TBN6264

كيش

باطل شد

md88

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:00

آتا

TBZ5628

اهواز

منتظر اعلام باشید

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:10

آسمان

IRC861

آبادان

منتظر اعلام باشید

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:10

کاسپین

CPN049

شیراز

در حال نشستن

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

منتظر اعلام باشید

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

منتظر اعلام باشید

RJ100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:25

کاسپین

CPN019

اهواز

منتظر اعلام باشید

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

نشست

A320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:35

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:40

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

قشم ایر

QSM1227

قشم

طبق برنامه

RJ100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

تاخیر

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:45

ایران ایر

IRA3441

یزد

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

تاخیر

ATR-42-500

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

تابان

TBN6286

کرمان

طبق برنامه

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:15

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:25

زاگرس

IZG4054

ایلام

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

AB3

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:35

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:40

آسمان

IRC3869

لاوان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:05

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:40

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:55

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:05

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

ایران ایرتور

IRB993

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB975

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:40

کارون

KRU2523

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

طبق برنامه

BAE146

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

ایران ایر

IRA3346

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:30

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

آسمان

IRC817

بجنورد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA295

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:40

آسمان

IRC3843

سیری

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:00

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:00

پويا

PYA2344

لامرد

طبق برنامه

EMB145

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:10

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA383

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:25

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:30

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:40

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

ایران ایر

IRA3354

آبادان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:10

زاگرس

IZG4034

قشم

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

وارش

VRH5823

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

کاسپین

CPN033

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

RJ85

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8075

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB8019

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:40

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:45

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:40

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:15

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:35

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:45

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

کاسپین

CPN6939

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:15

وارش

VRH5853

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:40

زاگرس

IZG4042

کرمان

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کاسپین

CPN6909

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:45

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

فلای پرشیا

FPI7404

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:55

تابان

TBN6246

اهواز

طبق برنامه

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:30

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:35

ایران ایرتور

IRB971

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:55

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

وارش

VRH5837

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ماهان

IRM4588

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:25

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:30

کارون

KRU2611

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:35

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1227

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

تابان

TBN6334

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:05

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:15

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA213

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA299

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 19:20

تابان

TBN6263

كيش

باطل شد

md88

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:25

آتا

TBZ5633

اردبیل

پرواز كرد

15, 16

1399-03-10 20:17

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

پرواز كرد

7, 8

1399-03-10 23:00

a320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

پرواز كرد

21, 22

1399-03-10 20:53

RJ100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3440

یزد

پرواز كرد

1, 2

1399-03-10 20:09

ATR-42-320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:55

آسمان

IRC860

آبادان

پرواز كرد

25

1399-03-10 20:37

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1399-03-10 20:22

A300-600ST

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1226

قشم

پرواز كرد

28, 29

1399-03-10 20:11

RJ100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:05

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

19, 20

1399-03-10 20:47

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:10

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

26, 27

1399-03-10 20:43

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:15

وارش

VRH5872

بوشهر

پرواز كرد

5

1399-03-10 20:23

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3417

دزفول

پرواز كرد

3, 4

1399-03-10 20:41

ATR-42-320

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:35

کاسپین

CPN018

اهواز

پرواز كرد

10

1399-03-10 20:49

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:40

سپهران

SHI4303

شیراز

پرواز كرد

28

1399-03-10 21:16

737-700

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:50

آسمان

IRC3724

یزد

پرواز كرد

27

1399-03-10 21:10

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

12, 13

1399-03-10 21:11

ATR

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:15

تابان

TBN6258

مشهد

پرواز كرد

5

1399-03-10 22:29

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:15

آسمان

IRC626

کرمانشاه

تاخیر - 23:30

29

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:20

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

14

1399-03-10 22:36

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

کارون

KRU2610

دزفول

پرواز كرد

28, 29

1399-03-10 22:13

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

22

1399-03-10 22:36

RJ100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

باطل شد

737

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

پرواز كرد

15, 16

1399-03-10 22:16

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:00

آسمان

IRC3775

شیراز

آماده پرواز

26

F100

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:50

تابان

TBN6342

مشهد

در حال سوار شدن

5

md88

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

در حال سوار شدن

3

MD83

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

22

AB6

۱۰ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:05

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:20

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 04:45

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:05

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

3

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:15

تابان

TBN6285

کرمان

طبق برنامه

7

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:20

زاگرس

IZG4055

ایلام

طبق برنامه

5

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:25

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

7

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

25

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

9

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC3868

لاوان

طبق برنامه

27

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:50

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

AB3

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

29

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:05

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:10

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

18

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

26

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

AB3

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

آسمان

IRC3842

سیری

طبق برنامه

28

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:25

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

15

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:30

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

8

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

20

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:35

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

3

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

22

RJ85

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

ایران ایرتور

IRB992

عسلویه

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:55

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایرتور

IRB974

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA3355

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

5

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:40

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

14

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:45

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:55

پويا

PYA2343

لامرد

طبق برنامه

16

EMB145

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:05

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

24

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:35

ایران ایر

IRA3347

گچساران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:00

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:05

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

19

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:15

کاسپین

CPN032

کرمانشاه

طبق برنامه

11

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:05

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

27

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:10

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:15

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

4

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA294

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:30

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:35

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

A319

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:45

آسمان

IRC816

بجنورد

طبق برنامه

29

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:20

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:35

ایران ایرتور

IRB8018

چابهار

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:40

زاگرس

IZG4035

قشم

طبق برنامه

6

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:45

وارش

VRH5822

كيش

طبق برنامه

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:15

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

23

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:20

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB8074

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:55

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

12

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18

A310

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

8

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

146-200

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:20

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

13

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:55

زاگرس

IZG4043

کرمان

طبق برنامه

7

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:00

کاسپین

CPN6938

ماهشهر

طبق برنامه

9

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:10

وارش

VRH5852

اهواز

طبق برنامه

4

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:15

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:20

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

8

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

ایران ایر

IRA212

بیرجند/مشهد

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:00

کاسپین

CPN6908

شیراز

طبق برنامه

15

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:10

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:20

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:25

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB970

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:55

تابان

TBN6245

اهواز

طبق برنامه

7

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:05

قشم ایر

QSM1226

قشم

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

وارش

VRH5836

شیراز

طبق برنامه

5

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

8

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

12

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

4

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:55

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

7

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

28

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

کارون

KRU2610

دزفول

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

a320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:35

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

10

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:50

تابان

TBN6333

اهواز

طبق برنامه

7

MD.88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:55

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:05

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

ATR-42-320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:20

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:35

ایران ایر

IRA298

یزد

طبق برنامه

A320

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:05

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:50

فلای پرشیا

FPI7405

شیراز

طبق برنامه

18

737-700

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:00

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:50

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:35

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

md88

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۱۱ خرداد ۱۳۹۹