اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:05

آتا

TBZ5668

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

06:10:00

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5610

تهران

باطل شد

ERJ-135

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

کاسپین

CPN030

تهران

باطل شد

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:35

آتا

TBZ5602

تهران

اعلام ورود

09:35:00

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB907

بندرعباس

طبق برنامه

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

آتا

TBZ5734

یزد

باطل شد

ERJ-135

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

کیش

KIS7118

کیش

طبق برنامه

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

معراج

MRJ2883

عسلویه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:15

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:50

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN046

تهران

باطل شد

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5646

تهران

طبق برنامه

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:20

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:35

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:15

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:55

قشم

QSM1285

اهواز

طبق برنامه

F-28-1000

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

آتا

TBZ5726

بندرعباس

طبق برنامه

ERJ-135

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:50

سپهران

SHI4356

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:25

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

9

1400-11-06 06:30

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5667

تهران

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 07:10

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5733

یزد

باطل شد

ERJ-135

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

کاسپین

CPN031

تهران

باطل شد

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

آتا

TBZ5607

تهران

دريافت كارت پرواز

8, 9

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB906

بندرعباس

طبق برنامه

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5609

تهران

باطل شد

ERJ-135

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:15

کیش

KIS7119

کیش

طبق برنامه

MD-82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

معراج

MRJ2882

عسلویه

طبق برنامه

A319

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:50

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN047

تهران

باطل شد

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:45

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5647

تهران

طبق برنامه

MD-83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:20

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5725

بندرعباس

طبق برنامه

ERJ-135

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:40

قشم

QSM1284

اهواز

طبق برنامه

F-28-1000

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:50

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:50

سپهران

SHI4357

مشهد

طبق برنامه

737-200

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD-83

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 00:40

ترکیش

THY882

استانبول

باطل شد

A321

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:20

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:40

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:45

پگاسوس

PGT508

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB9705

نجف

طبق برنامه

M83

۷ بهمن ۱۴۰۰

/ / / / / / TBZ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:30

ترکیش

THY883

استانبول

باطل شد

A321

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:30

پگاسوس

PGT509

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

ایران ايرتور

IRB9704

نجف

طبق برنامه

M83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی