اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA448

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

08:25:00

320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3336

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

09:15:00

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2623

اهواز

اعلام ورود

10:30:00

f100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

زاگرس

IZG4005

كيش

اعلام ورود

10:35:00

MDC-DC-3

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2602

تهران

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ایران ایر

IRA393

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

md83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

ایران ایر

IRA220

تهران

طبق برنامه

A321

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5613

تهران

باطل شد

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

ایران ایرتور

IRB8042

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

باطل شد

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA252

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:40

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:35

ایران ایر

IRA391

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-8-20/30/40

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:45

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:05

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:40

فلای پرشیا

FPI7418

كيش

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:05

ایران ایر

IRA316

تهران

طبق برنامه

320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:15

تابان

TBN6277

كيش

طبق برنامه

737-700

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:50

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:15

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA449

تبریز

پرواز كرد

10

1398-12-08 09:50

320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه | ورود به سالن بازرسی

11

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2622

اهواز

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

1

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:25

زاگرس

IZG4004

كيش

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

14, 15

MDC-DC-7

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کارون

KRU2603

تهران

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایر

IRA392

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

ایران ایر

IRA221

تهران

طبق برنامه

A321

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:25

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5614

تهران

باطل شد

737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB8043

مشهد

طبق برنامه

MD80

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

باطل شد

ATR

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:40

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

ایران ایر

IRA253

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:20

ایران ایر

IRA3383

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:50

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:40

فلای پرشیا

FPI7419

كيش

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:45

تابان

TBN6278

كيش

طبق برنامه

737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:50

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:15

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:00

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA317

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:55

هواپیمایی قطر

QTR470

دوحه

باطل شد

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 05:05

هواپیمایی قطر

QTR471

دوحه

باطل شد

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸