اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:15

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

md83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

وارش

VRH5831

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

کاسپین

CPN6958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

12:20:00

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

14:15:00

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

a320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6277

كيش

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:59

قشم ایر

QSM1288

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3334

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

ساها

IRZ150

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC3908

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:45

ایران ایرتور

IRB930

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ماهان

IRM4539

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:10

ایران ایر

IRA224

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:25

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:40

آسمان

IRC3951

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3422

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

معراج

MRJ2863

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:05

قشم ایر

QSM1284

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA238

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA332

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

آتا

TBZ5709

بندرعباس

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

پرواز كرد

17, 18

1398-09-19 12:35

MDC-DC-7

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:05

کاسپین

CPN6927

عسلویه

پرواز كرد

1, 2

1398-09-19 13:10

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:50

کاسپین

CPN6959

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1398-09-19 13:25

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

وارش

VRH5830

كيش

پرواز كرد

17, 18

1398-09-19 13:18

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

آماده پرواز

17, 18

MDC-DC-7

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

تابان

TBN6278

كيش

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

f100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 23:55

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1289

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3423

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3950

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

ساها

IRZ151

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:45

ایران ایرتور

IRB931

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:20

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

ایران ایر

IRA225

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ماهان

IRM4538

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:10

آسمان

IRC3909

تهران

طبق برنامه

f100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

معراج

MRJ2862

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

آتا

TBZ5708

بندرعباس

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:40

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA239

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-4

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

قشم ایر

QSM14285

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:30

فلای دبی

FDB261

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

12:10:00

737-700

۱۹ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:30

فلای دبی

FDB262

دبی

پرواز كرد

1398-09-19 13:10

737

۱۹ آذر ۱۳۹۸