اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3379

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

20:05:00

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

باطل شد

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

21:55:00

MD80

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

باطل شد

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

23:10:00

BAE146

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:25

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

f100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3450

رشت

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

وارش

VRH5878

ساری

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:50

ایران ایرتور

IRB8042

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

آسمان

IRC3872

اهواز

باطل شد

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

باطل شد

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

وارش

VRH5886

مشهد

طبق برنامه

737-800

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1283

تهران

پرواز كرد

3

1398-07-24 20:35

RJ100

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN6905

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-07-24 21:20

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5614

تهران

پرواز كرد

11, 12

1398-07-24 21:00

MD83

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3313

تهران

پرواز كرد

10

1398-07-24 21:15

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

باطل شد

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

پرواز كرد

8, 9

1398-07-24 22:50

MD80

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

باطل شد

ATR

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3451

رشت

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

وارش

VRH5887

مشهد

طبق برنامه

737-800

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایرتور

IRB8043

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC3873

اهواز

باطل شد

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

باطل شد

ATR

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:45

وارش

VRH5879

ساری

طبق برنامه

737-800

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 23:45

عراقی

IAW1711

بغداد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

23:55:00

737-700

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:50

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:15

تابان

TBN7248

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

تابان

TBN7246

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه

A321

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:45

عراقی

IAW1712

نجف

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:45

ترکیش

THY893

استانبول

دريافت كارت پرواز

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

تابان

TBN7245

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN7247

نجف

طبق برنامه

MD.88

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

ایران ایر

IRA667

کویت

طبق برنامه

A321

۲۵ مهر ۱۳۹۸