اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3312

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:05:00

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC3758

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

21:45:00

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1282

تهران

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

23:15:00

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:50

تابان

TBN6205

مشهد

اعلام ورود

01:20:00

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه

146-300

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

ایران ایر

IRA314

تهران

باطل شد

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

کارون

KRU2518

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ماهان

IRM4533

تهران

باطل شد

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

تابان

TBN6291

تهران

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:55

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

md83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3379

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:20

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

کارون

KRU2519

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5704

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7022

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3354

ایلام

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7042

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

زاگرس

IZG4054

ماهشهر

طبق برنامه

320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5700

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

تابان

TBN6212

قشم

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

باطل شد

320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

ایران ایر

IRA347

بندرعباس

باطل شد

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

تهران

پرواز كرد

9

1397-04-26 22:28

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC3759

آبادان

پرواز كرد

3

1397-04-26 22:38

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1283

تهران

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

تابان

TBN6290

تهران

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3378

شیراز

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه

146-100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

ایران ایر

IRA346

بندرعباس

باطل شد

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

کارون

KRU2518

بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

باطل شد

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

کارون

KRU2519

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

آتا

TBZ5705

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

کیش ایر

KIS7043

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

تابان

TBN

قشم

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3355

ایلام

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

کیش ایر

KIS7023

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4055

ماهشهر

طبق برنامه

320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4102

مشهد

باطل شد

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

ایران ایر

IRA315

تهران

باطل شد

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM1177

بغداد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

22:45:00

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:05

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه

CRJ

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

العربیه

ABY9209

شارجه

باطل شد

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM1176

بغداد

آماده پرواز

1397-04-27 00:05

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:05

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

عراقی

IAW172

نجف

طبق برنامه

CRJ

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

العربیه

ABY9200

شارجه

باطل شد

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷