اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

17:50:00

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

تابان

TBN6279

كيش

تاخیر - 20:40

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

کاسپین

CPN6904

مشهد

تاخیر - 20:35

md83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:15

تابان

TBN6291

تهران

تاخیر - 00:15

MD80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:35

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آتا

TBZ5673

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-50

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:45

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:20

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

md83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:20

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7022

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

باطل شد

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

کارون

KRU2544

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:15

ایران ایر

IRA421

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:40

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:50

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA3316

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:10

ایران ایر

IRA3336

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:05

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:20

قشم ایر

QSM1282

تهران

باطل شد

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7023

كيش

پرواز كرد

14, 15

1398-01-29 16:17

MD.88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

تابان

TBN6280

كيش

پرواز كرد

3, 4

1398-01-29 17:45

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1398-01-29 18:55

md88

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6290

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:45

1

MD80

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کاسپین

CPN6905

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:35

3, 4

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3335

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:10

ایران ایر

IRA3317

آبادان

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

آتا

TBZ5674

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-50

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:45

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:15

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:45

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

تابان

TBN6280

كيش

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:00

کارون

KRU2545

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:05

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

باطل شد

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:50

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:30

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3421

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:35

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:50

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه

MD83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

قشم ایر

QSM1283

تهران

باطل شد

RJ100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 03:05

ترکیش

THY892

فرودگاه استانبول

طبق برنامه

737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 05:00

هواپیمایی قطر

QTR470

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:30

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 04:00

ترکیش

THY893

فرودگاه استانبول

طبق برنامه

B737

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:10

هواپیمایی قطر

QTR471

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه

md88

۳۰ فروردين ۱۳۹۸