اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:50

سپهران

SHI4332

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

10:45:00

737-600

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:00

کیش

KIS7062

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:15

آسمان

IRC3977

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

13:10:00

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:55

قشم

QSM1214

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

13:50:00

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 15:15

ايرتور

IRB906

اصفهان

اعلام ورود

15:00:00

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:20

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:30

آتا

TBZ5708

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:35

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:20

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 19:00

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:15

کاسپین

CPN6960

تهران

باطل شد

MD83

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:40

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3366

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:00

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:10

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:45

ایران ایر

IRA3457

چابهار

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:15

ايرتور

IRB944

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:00

سپهران

SHI4332

تهران

باطل شد

737-600

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA3396

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:15

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 15:25

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:15

ايرتور

IRB8050

تبریز

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 17:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:10

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

کارون

KRU2631

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:25

قشم

QSM1297

آبادان

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:40

وارش

VRH5814

تهران

طبق برنامه

737-300

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:00

آتا

TBZ5689

ساری

باطل شد

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

پرواز کرد

10

1399-03-17 11:35

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 11:50

سپهران

SHI4342

مشهد

پرواز کرد

5, 6, 7

1399-03-17 11:50

737-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 12:45

کیش

KIS7063

کیش

پرواز کرد

10

1399-03-17 12:50

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 13:45

آسمان

IRC645

تهران

پرواز کرد

6, 7

1399-03-17 14:05

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 14:40

قشم

QSM1215

تبریز

در حال سوار شدن

5

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 16:15

ايرتور

IRB907

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:00

آتا

TBZ5709

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:05

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 17:35

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 18:50

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 20:00

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:15

کاسپین

CPN6961

تهران

باطل شد

MD82

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 06:20

ایران ایر

IRA3456

چابهار

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:00

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

A320

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

باطل شد

A-310-300

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 10:20

ایران ایر

IRA3397

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 11:15

ايرتور

IRB8051

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4333

تهران

باطل شد

737-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:00

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 14:35

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5690

ساری

باطل شد

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:00

ايرتور

IRB945

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 18:30

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:15

کارون

KRU2630

اهواز

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 19:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 20:10

قشم

QSM1296

آبادان

طبق برنامه

100

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 21:45

وارش

VRH5815

تهران

طبق برنامه

737-500

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ