اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

22:50:00

A310

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3390

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

23:15:00

ATR-72-500

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کیش

KIS7138

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:35

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

آتا

TBZ5681

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA458

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

باطل شد

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد

9, 10

1398-07-24 20:35

MD82

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

ساها

IRZ183

تهران

پرواز کرد

4, 5

1398-07-24 20:45

737-300

۲۴ مهر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

آماده پرواز

1, 2, 3, 4

A310

۲۴ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کیش

KIS7139

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3361

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

آتا

TBZ5682

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3382

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA459

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ مهر ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

باطل شد

A310

۲۵ مهر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ