اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
belt
belt
Expected
Expected
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

جمعه 03:00

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:55

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:20

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:15

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:55

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:55

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:00

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:15

تابان

TBN6221

مشهد

باطل شد

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ماهان

IRM4523

یاسوج

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:05

ایران ایر

IRA355

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آتا

TBZ5649

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:50

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

تابان

TBN6228

قشم

طبق برنامه

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:25

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:30

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:35

ساها

IRZ155

كيش

طبق برنامه

737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:25

وارش

VRH5849

كيش

باطل شد

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

پويا

PYA2313

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:35

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:05

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:15

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:20

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:55

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:55

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA3362

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:05

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:25

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:25

زاگرس

IZG4020

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:50

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:55

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:10

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:15

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:55

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:00

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:10

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:20

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:25

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:40

پويا

PYA2311

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4578

قشم

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:05

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:05

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:10

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC3921

چابهار

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ایر

IRA442

تبریز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:20

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3335

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:05

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:55

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:35

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:40

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:05

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

ایران ایرتور

IRB8061

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

وارش

VRH5825

كيش

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:05

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:20

وارش

VRH5823

كيش

باطل شد

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:30

زاگرس

IZG4014

كيش

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:35

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:35

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ایران ایرتور

IRB8097

كيش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ساها

IRZ151

چابهار

طبق برنامه

737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:45

ماهان

IRM1038

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

تابان

TBN6251

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

تابان

TBN6290

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

وارش

VRH5801

ساری

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

کاسپین

CPN031

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:05

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:15

تابان

TBN6341

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

زاگرس

IZG4024

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:45

ماهان

IRM4581

شهرکرد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

ماهان

IRM1074

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

کیش ایر

KIS7016

لارستان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:40

ایران ایر

IRA379

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:05

آتا

TBZ5674

ماکو

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

کارون

KRU2601

اهواز

طبق برنامه

737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:15

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آتا

TBZ5676

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM4538

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:35

زاگرس

IZG4022

کرمان

طبق برنامه

A319

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:40

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

کاسپین

CPN037

قشم

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

کاسپین

CPN6985

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:45

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:50

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ماهان

IRM1070

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

وارش

VRH5815

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC857

قشم

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

کاسپین

CPN045

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3447

شیراز

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

آتا

TBZ5611

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:55

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

سپهران

SHI4319

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ماهان

IRM1084

ایرانشهر/زابل

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایرتور

IRB997

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

کاسپین

CPN6901

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:40

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:40

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:40

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

آسمان

IRC3774

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:55

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ماهان

IRM1056

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:05

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

کارون

KRU2605

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:20

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:20

آتا

TBZ5684

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC3711

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ساها

IRZ171

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

تابان

TBN6264

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:55

آتا

TBZ5666

چابهار

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:55

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

معراج

MRJ2824

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آتا

TBZ5696

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

وارش

VRH5821

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

ماهان

IRM4528

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7014

كيش

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:55

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7030

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:45

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

تابان

TBN6276

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:10

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

آسمان

IRC849

كيش

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC625

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

ماهان

IRM1066

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:45

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ماهان

IRM1082

بندرعباس

طبق برنامه

AB3

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

آتا

TBZ5614

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

تابان

TBN6302

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:25

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7088

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آتا

TBZ5631

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:35

سپهران

SHI4333

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5682

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

کاسپین

CPN6947

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:55

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

ماهان

IRM1012

كيش

طبق برنامه

AB6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:35

وارش

VRH5819

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:35

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:50

آسمان

IRC635

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
counter
counter
Actual
Actual
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

جمعه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

در حال سوار شدن

1

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

آماده پرواز

18

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 05:10

آسمان

IRC620

کرمانشاه

در حال سوار شدن

24

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

دريافت كارت پرواز

26

B.727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:05

کیش ایر

KIS7057

كيش

دريافت كارت پرواز

1

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

دريافت كارت پرواز

3

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA292

یزد

دريافت كارت پرواز

5

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

28

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:20

آسمان

IRC3780

شیراز

دريافت كارت پرواز

25

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:20

آتا

TBZ5644

تبریز

دريافت كارت پرواز

10

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

دريافت كارت پرواز

3

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:35

ایران ایر

IRA354

بندرعباس

طبق برنامه

4

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:40

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

7

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:50

ایران ایرتور

IRB8060

مشهد

طبق برنامه

1

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:50

ماهان

IRM4579

قشم

طبق برنامه

20

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:55

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

29

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

12

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

15

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:30

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

14

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

26

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

9

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:45

ماهان

IRM4522

یاسوج

طبق برنامه

22

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:50

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

17

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

24

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:05

تابان

TBN6227

قشم

طبق برنامه

6

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:10

ایران ایرتور

IRB8062

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

2

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

8

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:25

ساها

IRZ154

كيش

طبق برنامه

12

737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:40

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

19

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:50

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:55

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

16

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

10

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:10

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

9

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:15

وارش

VRH5848

كيش

باطل شد

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

25

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

3

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:25

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

27

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

21

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:35

پويا

PYA2312

مشهد

طبق برنامه

15

EMB145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:05

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

5

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

8

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

11

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

29

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:40

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:50

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

26

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

1

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

1

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

تابان

TBN6222

مشهد

باطل شد

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:15

ایران ایر

IRA3363

ایلام

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

9

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

3

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:50

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

4

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

12

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

23

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:10

آتا

TBZ5650

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:20

زاگرس

IZG4021

اهواز

طبق برنامه

7

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

18

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:35

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

2

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:50

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

20

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:05

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

14

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

22

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

24

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:25

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

8

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

28

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:35

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه

8

md88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:35

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

7

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

25

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

1

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

19

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

14

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:25

وارش

VRH5824

كيش

طبق برنامه

5

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

29

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:40

پويا

PYA2310

گرگان

طبق برنامه

16

EMB145

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

23

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:00

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

11

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

15

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:15

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

15

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:20

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

1

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:40

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

5

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:45

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:45

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

4

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

29

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA443

تبریز

طبق برنامه

3

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:05

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

11

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:25

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

14

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

2

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:05

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

8

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

6

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

25

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

8

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:35

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

20

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

29

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:05

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

1

A319

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

22

AB6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

24

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

7

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

26

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

28

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:50

وارش

VRH5822

كيش

باطل شد

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:55

ساها

IRZ150

چابهار

طبق برنامه

12

737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:55

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

3

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

14

320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایرتور

IRB8096

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

12

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

5

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:25

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:40

زاگرس

IZG4015

كيش

طبق برنامه

7

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

9

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

B737-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

23

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:10

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

16

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

2

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

20

A310

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:55

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

9

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

8

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15

737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:40

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

10

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

22

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:20

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

6

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:30

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

24

BAE146

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:35

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:45

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:20

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

7

MD.88

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:35

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

ab6

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD83

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:00

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:00

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:05

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:20

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:35

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:40

زاگرس

IZG4025

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:45

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:50

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2600

اهواز

طبق برنامه

737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:35

کاسپین

CPN044

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:40

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:45

ماهان

IRM1075

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:55

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA378

زاهدان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7017

لارستان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:15

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:25

زاگرس

IZG4023

کرمان

طبق برنامه

A319

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:35

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

ماهان

IRM4539

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آتا

TBZ5673

ماکو

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:05

ماهان

IRM1071

زاهدان

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:05

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:10

کاسپین

CPN036

قشم

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

وارش

VRH5814

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آتا

TBZ5675

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

آسمان

IRC856

قشم

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:40

کاسپین

CPN6984

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:45

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:05

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:15

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایرتور

IRB996

كيش

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:55

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:00

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:05

آتا

TBZ5612

بیرجند

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:15

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:50

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

آتا

TBZ5665

چابهار

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:15

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:20

کارون

KRU2604

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:30

تابان

TBN6263

كيش

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ساها

IRZ170

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:40

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:45

وارش

VRH5820

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:05

ماهان

IRM4529

شیراز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:05

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:10

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:20

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:25

آتا

TBZ5683

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

معراج

MRJ2825

تبریز

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

آسمان

IRC848

كيش

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

کاسپین

CPN6900

چابهار

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:55

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

سپهران

SHI4318

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:10

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:20

ماهان

IRM1067

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7031

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:30

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:35

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:40

ماهان

IRM1083

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

وارش

VRH5800

ساری

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:05

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:40

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:00

کیش ایر

KIS7089

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:15

تابان

TBN6254

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آتا

TBZ5681

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

تابان

TBN6301

بوشهر

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

ماهان

IRM1013

كيش

طبق برنامه

AB6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

کاسپین

CPN6946

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:45

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آتا

TBZ5613

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:55

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:00

آتا

TBZ5695

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:35

وارش

VRH5818

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آتا

TBZ5632

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:55

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:00

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:05

کیش ایر

KIS7015

كيش

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:25

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:45

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:15

تابان

TBN6342

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:30

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:30

ماهان

IRM1039

مشهد

طبق برنامه

A310

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:15

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:25

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:30

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

MD83

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

ab6

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:40

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:45

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷