اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Origin
Origin
Status
Status
belt
belt
Expected
Expected
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

سه شنبه 08:55

زاگرس

IZG4024

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

پويا

PYA2346

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

کاسپین

CPN6939

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

آسمان

IRC865

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

3

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC3915

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA217

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

ماهان

IRM4532

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

4

747

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC631

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

نشست

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC841

ایلام

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM1028

طبس

نشست | دریافت بار از نقاله

3

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

سپهران

SHI4331

قشم

در حال نشستن

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

منتظر اعلام باشید

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

تابان

TBN6329

مشهد

منتظر اعلام باشید

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

ایران ایر

IRA293

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:35

آسمان

IRC3711

اردبیل

تاخیر

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

تابان

TBN6303

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

کارون

KRU2511

سیری/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:25

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کاسپین

CPN6915

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

تاخیر

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1002

لامرد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC645

بندرعباس

طبق برنامه

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A300-600ST

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ماهان

IRM1078

کرمان

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

تاخیر

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

آسمان

IRC3963

اردبیل

تاخیر

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ماهان

IRM4536

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

تابان

TBN6230

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

تابان

TBN6257

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

ایران ایر

IRA269

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

کاسپین

CPN047

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آسمان

IRC3931

زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

کیش ایر

KIS7006

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

آسمان

IRC865

دزفول

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC3781

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

آسمان

IRC839

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6939

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

آسمان

IRC863

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC629

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:55

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:05

ماهان

IRM4521

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3772

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

آسمان

IRC611

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

KRU2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

آسمان

IRC607

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA412

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

کاسپین

CPN039

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

تابان

TBN6329

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

آسمان

IRC3925

تبریز

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA249

ساری

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

سپهران

SHI4325

ماکو

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC623

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:45

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC3776

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN6931

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آسمان

IRC3945

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

ماهان

IRM1080

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

ماهان

IRM1019

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:00

کاسپین

CPN041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

کاسپین

CPN6941

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

تابان

TBN6255

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN6951

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC3751

آبادان

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کاسپین

CPN049

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کاسپین

CPN6909

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

تابان

TBN6325

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC609

مشهد

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC633

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

کاسپین

CPN6981

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

سپهران

SHI4326

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5733

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کاسپین

CPN019

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA375

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

DAY
DAY
Scheduled
Scheduled
Airline
Airline
Flight No.
Flight No.
Destination
Destination
Status
Status
counter
counter
Actual
Actual
AirCraftID
AirCraftID
Date
Date

سه شنبه 08:55

قشم ایر

QSM1252

مشهد

پرواز كرد

8

1397-05-30 09:01

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

پرواز كرد

19

1397-05-30 09:07

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

کاسپین

CPN016

چابهار

پرواز كرد

6

1397-05-30 09:31

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

25

1397-05-30 09:28

ATR-42-200/300/320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

20

1397-05-30 09:45

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

10

1397-05-30 09:53

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC840

ایلام

پرواز كرد

26

1397-05-30 09:57

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

زاگرس

IZG4093

مشهد

پرواز كرد

5

1397-05-30 10:22

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

تابان

TBN6328

مشهد

پرواز كرد

11

1397-05-30 10:00

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

پرواز كرد

1

1397-05-30 10:36

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

2

1397-05-30 10:04

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

2

1397-05-30 11:20

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

27

1397-05-30 10:38

737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

6

1397-05-30 11:11

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN026

مشهد

آماده پرواز

7

1397-05-30 10:27

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

3

1397-05-30 11:07

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

1

1397-05-30 11:26

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

ایران ایر

IRA345

تبریز

پرواز كرد

4

1397-05-30 10:58

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

9

1397-05-30 10:54

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

پرواز كرد

28

1397-05-30 12:35

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

6

1397-05-30 11:13

MD83

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

8

1397-05-30 11:50

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

3

1397-05-30 11:34

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:40

ایران ایر

IRA3331

رشت

پرواز كرد

6

1397-05-30 12:30

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

پرواز كرد

21

1397-05-30 12:08

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

آسمان

IRC608

مشهد

پرواز كرد

25

1397-05-30 12:44

320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

آماده پرواز

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

در حال سوار شدن

22

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC826

رامسر

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

26

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

23

A300-600ST

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

دريافت كارت پرواز

10

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

تابان

TBN6258

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

MD.88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC622

کرمانشاه

دريافت كارت پرواز

27

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA268

مشهد

دريافت كارت پرواز

1

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

دريافت كارت پرواز

18

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

19

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

9

RJ85

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

20

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

طبق برنامه

29

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

13

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3724

یزد

تاخیر - 16:15

29

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

1

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

14

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

21

747

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA277

ارومیه

تاخیر - 17:30

3

MD80

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

14

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آسمان

IRC3962

اردبیل

تاخیر - 18:30

28

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

26

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

22

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

29

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

15

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

8

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

20

146-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

16

737-700

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

21

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

5

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7007

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

آتا

TBZ5732

اهواز

طبق برنامه

10

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

13

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

21

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

4

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

8

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

1

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

2

A319

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

5

RJ100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:35

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:55

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

آسمان

IRC862

یزد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ایران ایر

IRA374

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3432

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

KRU2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

آسمان

IRC610

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC606

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

تابان

TBN6328

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

آسمان

IRC3924

تبریز

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آسمان

IRC622

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3944

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

کاسپین

CPN6940

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کاسپین

CPN6908

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA248

ساری

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:05

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5732

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ مرداد ۱۳۹۷